Technisch Vademecum Recreatieve infrastructuur Harmonisch Park ...

download Technisch Vademecum Recreatieve infrastructuur Harmonisch Park ...

of 223

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Technisch Vademecum Recreatieve infrastructuur Harmonisch Park ...

 • Inhoudstafel 3

  Deel 1 Inleiding 9

  Deel 2 Algemene ontwerp- en beheerrichtlijnen 13

  Deel 3 Ontwerp en beheer van recreatieve zones 29

  Deel 4 Ontwerp van infrastructuurelementen 79

  Deel 5 Juridische en beleidsmatige context 205

  Deel 6 Lijsten 213

  Tech

  nisc

  h Va

  dem

  ecum

  Rec

  reat

  ieve

  infr

  astr

  uctu

  urH

  arm

  onis

  ch P

  ark

  - en

  Gro

  enbe

  heer

  Inhoud

 • 1 Voorwoord

  Voorwoord

  Beste beheerder,

  Mensen verwachten soms wel iets meer dan een goed aangelegd wandelpad wanneer zij er op uit trekken. Het technisch vademecum Paden en Verhardingen was dan ook niet meer dan een zij het ontzettend belangrijke wegbereider van het vademecum dat voor u ligt.Want de natuur ontdekken is meer dan wandelen alleen. Daarom verwacht de bezoeker vandaag een rist aan voor-zieningen die hem toelaten om op een comfortabele manier van het domein te proeven, om er ten volle van te ge-nieten. Bovendien verwacht hij om steeds weer op een steeds andere manier te worden verrast. Heel wat uitdagin-gen dus die eens te meer in het mandje van de beheerder worden gelegd. En van wie men verwacht het antwoord op zak te hebben, nog voor de vraag is gesteld.Die antwoorden hebt u vanaf vandaag bij de hand. Want net als de andere vademecums wil dit vademecum ofwel de kennis in zich dragen ofwel de kortste weg zijn naar die kennis.U zult merken dat de themas die worden aangepakt een breed spectrum beslaan. U vindt er uitspraken over hoe u een zone het beste ontwerpt om zo goed als mogelijk tegemoet te komen aan de recreatieve verwachtingen. Maar u vindt er evenzeer veel tot alles over heel diverse vormen van recreatieve infrastructuren: van speeltoestellen over informatieborden tot drinkwaterfonteinen en barbecuestellen.De wereld staat niet stil. Dit is zeker zo op het vlak van recreatie. Meer dan alle andere aspecten van het terreinbe-heer is recreatie hype-gevoelig. Een nieuwe vorm van recreatie is nog maar pas gentroduceerd of men verwacht die ongehinderd te kunnen doen in de natuur. En de aanpassingen zijn nog maar net gebeurd, of een nieuwe hype loert om de hoek. Dit om maar te zeggen: de problematiek van de recreatieve infrastructuur is best wel complex en heftig.Maar net in zon omgeving is het kunnen terugvallen op basislijnen en principes best wel handig. Die basislijnen blijven steeds te vinden in de uitgangspunten en principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer. U herinnert zich wellicht dat een van de pijlers daarin dynamiek is. Recreatie is best wel een waar dynamiek een heel prominent aandachtspunt is.In dit vademecum zijn die principes vertaald in een reeks hanteerbare richtlijnen voor het ontwerp, de inrichting en het beheer.

  Dit vademecum brengt heel veel actueel gekende, maar verspreide kennis uit binnen- en buitenland samen waarbij we ervan uit gaan dat de buitenlandse ervaringen overdraagbaar zijn naar Vlaanderen. Dit alles binnen de contou-ren van het Harmonisch Park- en Groenbeheer.Dit technisch vademecum maakt deel uit van een reeks technische vademecums die het ANB ontwikkelt ter on-dersteuning van beheerders. Deze technische vademecums kaderen allen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) maar zijn best ook buiten parken en groen heel betekenisvol.

  Dit vademecum is met heel veel zorg samengesteld door een werkgroep van experten, zowel van het Agentschap voor Natuur en Bos als van andere administraties en verenigingen. Ik wil alle medewerkers bedanken voor hun bij-drage en hen proficiat wensen met dit mooie resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat dit werk een sterke stimulans zal betekenen om een aangepast en kwalitatief hoogstaand recreatief aanbod te verzorgen voor de bezoeker.En dat dit vademecum voor u als werkinstrument een even waardevolle steun zal betekenen als alle andere vade-mecums uit de reeks.

  Marleen EvenepoelAdministrateur-generaal

  Mei 2013

 • 2

  Colofon

  Een uitgave vanAgentschap voor Natuur en BosKoning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BrusselDit vademecum werd opgemaakt door Arcadis Belgium nv in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos en met medewerking van Inverde.

  RedactiePieter Roovers ARCADIS Belgium nvLieve Ooms ARCADIS Belgium nvEva Troch ANB Centrale Diensten

  Stuurgroep Technisch Vademecum Recreatieve infrastructuurFrank Debeil VLM regio WestWalter De Backer Stad AntwerpenLudo De Bosscher ANB-medewerker op rustBert De Doncker ANB Centrale DienstenSteven Clays Trage WegenSteven Lafort ANB Oost-VlaanderenBart Meuleman ANB Vlaams-BrabantPaul Princen ANB LimburgStein Temmerman NatuurpuntEva Troch ANB Centrale DienstenSara Verbeeren Stad GentDries Verclyte Toerisme Vlaanderen

  Fotos en tekeningenARCADIS Belgium nv, tenzij anders vermeld

  VormgevingAlbe De Coker

  Prepress en drukAlbe De CokerGedrukt op 100% gerecycleerd Macro Cyclus Print

  DepotnummerD/2012/3241/297

  CopyrightWij beogen een zo groot mogelijke verspreiding van de inhoud van dit werk. Teksten, fotos en tekeningen mogen overgenomen worden mits een duidelijke bronvermelding en na schriftelijke toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos.

  Verantwoordelijke uitgeverDirk BogaertAgentschap voor Natuur en BosKoning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel

 • 3

  Inhoudstafel

  1 Inleiding ....................................................................................................................................................................................................91.1 Het Technisch Vademecum Recreatieve infrastructuur .........................................................................................................91.2 Leeswijzer ..................................................................................................................................................................................................91.3 Harmonisch Park-en Groenbeheer en recreatieve infrastructuur ...................................................................................10

  2 Algemene ontwerp- en beheerrichtlijnen .................................................................................................................................. 132.1 Beeldkwaliteit ruimtelijke kwaliteit ..........................................................................................................................................132.2 Huisstijl infrastructuur .......................................................................................................................................................................15

  2.2.1 Motivatie ...................................................................................................................................................................................162.2.2 Aanpak ....................................................................................................................................................................................... 172.2.3 Infrastructuurelementen ................................................................................................................................................... 17

  2.3 Technische aspecten bij het ontwerp ..........................................................................................................................................192.3.1 Materiaalgebruik ...................................................................................................................................................................192.3.2 Kleurgebruik (RAL) ............................................................................................................................................................... 202.3.3 Belettering ............................................................................................................................................................................... 202.3.4 Verankering ............................................................................................................................................................................ 202.3.5 Fundering ..................................................................................................................................................................................21

  2.4 Duurzaamheidaspecten bij het ontwerp ....................................................................................................................................212.4.1 Grondstof ..................................................................................................................................................................................212.4.2 Constructie .............................................................................................................................................................................. 222.4.3 Gebruik ..................................................................................................................................................................................... 222.4.4 Levensduur .............................................................................................................................................................................. 23

  2.5 Beheer van recreatieve infrastructuur ....................................................................................................................................... 232.5.1 Aandachtspunten beheer ................................................................................................................................................. 232.5.2 Benvloedende factoren op beheer .................................................................................................................