Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als...

of 50 /50
Circulaire kickstart Techniek Nederland

Embed Size (px)

Transcript of Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als...

Page 1: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Circulaire kickstartTechniek Nederland

Page 2: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Programma

• 15:30 -15.45 uur Wie zit er in de zaal, Didi Hoezen, 2BHonest

• 15.45 – 16.15 uur Introductie circulair ondernemen - Wendeline Besier, TBI

• 16:15 - 16:30 uur Circulaire quiz - Didi Hoezen, 2BHonest

• 16:15 - 17:15 uur Praktijkverhalen

- Olaf Oosting, UNICA

- Paul van Dorp, Van Dorp

- Rob Wieringa, Techniek Nederland

• 17:15 - 18:00 uur Eerste acties - Didi Hoezen, 2BHonest

• 18:00 - 19:00 uur Buffet

Page 3: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

3

Wie zit er in de zaal

1. Hoe ver heb je gereden hiernaartoe

2. Hoeveel medewerkers heeft jouw organisatie

3. Hoeveel ervaring heb je met circulariteit

4. In hoeverre voel je de urgentie van circulariteit

Page 4: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

4

CIRCULAIRE QUIZ

Page 5: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

5

Circulaire quiz

• Smartphone

• Browser: www.mentimeter.com

• Enter code en [Submit]

• Nickname en [Go]

Page 6: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

6

INTRODUCTIE CIRCULAIR ONDERNEMEN

Page 7: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

7

Wendeline BesierMVO manager, TBI

Page 8: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

8

Page 9: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een
Page 10: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

10

De opgave

Page 11: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

11

Definitie circulariteit

In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als

volgt omschreven:

“De circulaire economie is een cirkel waarin je

materialen een tweede leven geeft. Leidend principe is

dat grondstoffen teruggaan naar de partij die deze

materialen op de beste wijze weer kan inzetten, met

behoud van waarde. Het gaat daarbij niet alleen om

het hergebruik en de terugwinning van grondstoffen,

maar ook om het opknappen, repareren en het

hergebruiken van onderdelen en om het gebruik van

onderdelen die lang meegaan.

Page 12: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

12

• Voor een concrete invulling van

Circulariteit is het 10 R’s model

ontwikkeld.

• Hoe hoger op de R-ladder, hoe beter.

• Wat is meer circulair; het verminderen

van grondstoffen voor een installatie of

een installatie hergebruiken?

Verschillende gradaties van circulariteit

Page 13: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

13

Product as a service

Levensduurverlenging

Deelplatform Waardeterugwinning

Ontwerp& input

Sturing op input.

Bij het ontwerp van een

installatie wordt al

nagedacht over het

verminderen van

materialen en

hoogwaardig hergebruik

door een modulair

ontwerp.

Van eigendom naar

gebruik.

De klant betaalt niet

voor de installatie die

wordt geleverd, maar

enkel voor het

gebruik (lease or pay

per use model).

Sturing op

levensduurverlenging.

Hierbij speelt data

management een

belangrijke rol. Dit kan

door o.a. onderhoud,

upgrading en

herbestemming.

Dit is een platform waar

materialen,

grondstoffen of

energiestromen worden

gecirculeerd, die

anders niet worden

gebruikt door leeg- of

stilstand.

Sturing op zo

hoogwaardig mogelijk

hergebruik van

grondstoffen,

materialen,

componenten en

producten.

Verschillende circulaire strategieën

Page 14: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Best practice voorbeelden

GREENHOUSE

Greenhouse is het

eerste echte ‘take

away’-restaurant.

MITSUBISHI

Mitsubishi is een

voorbeeld qua

‘product as a

service’.

DUO

Duo is voorbeeld

van

levensduur-

verlenging. Het

gebouw is op termijn

om te bouwen naar

woningen.

WERFLINK

Werflink is een

online deelplatform

in Vlaanderen

waarop

bouwbedrijven en

werven materieel

delen.

FEENSTRA

Feenstra past het

principe van waarde

terugwinning toe. Ze

geven expansievaten

een nieuw leven.

Page 15: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

15

Waarom zet Techniek Nederland in op circulariteit?

Intrinsieke motivatie - we willen het!

• We willen leiderschap tonen;

• Het resulteert in CO2-reductie en een duurzamere

omgang met schaarse grondstoffen. Ofwel

concreet rentmeesterschap;

• Het laat de kracht van de installatiesector zien en

de concrete circulaire oplossingen;

• Het leidt tot nieuwe handel, kostenbesparing en

innovatieve verdienmodellen.

Page 16: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

16

Waarom zet Techniek Nederland hierop in?

Extrinsieke motivatie - we moeten wel!

• In Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ en

de transitie-agenda Circulaire bouweconomie volgende doelen

opgenomen:

• Uiterlijk in 2050 een circulaire gebouwde omgeving;

• Vanaf 2023 alle uitvragen van de overheid circulair;

• In 2030 CO2 verbruik in de bouw gehalveerd.

• We moeten proactief inspelen op wet- en regelgeving:

Page 17: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

17

Wet- en regelgeving

• Bouwagenda, circulair, klimaat- en energiebeleid

versterken elkaar.

• Duurzaam energie- en materiaalgebruik staat centraal.

• EPC van gebouwen daalt naar 0 of negatief.

• MPG score naar 0.5/m2 BVO richting 2030 →

aanscherping in bouwbesluit t.b.v. circulair bouwen.

• In 2021 wordt BENG de standaard.

Kortom;

• Wij hebben een belangrijke rol hierin te spelen, ook

richting onze fabrikanten / keten!

Page 18: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Transitieagenda: Circulaire

bouweconomie

In het Rijksbrede programma

Nederland Circulair in 2050, zijn vijf

sectoren/ketens aangewezen,

waarvan de bouw er één is.

18

Belangrijke initiatieven: Circulariteit

Madaster

Het Madaster platform fungeert als

een publieke, online bibliotheek van

materialen in de gebouwde omgeving.

Page 19: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Platform CB’23

Platform CB’23 wil bouw-breed

partijen met circulaire ambities

met elkaar verbinden, zowel in de

GWW-sector als in de woning- en

utiliteitsbouw.

19

Belangrijke initiatieven: Circulariteit

Green deal Duurzaam GWW

De Green Deal Duurzaam GWW

heeft als ambitie om

duurzaamheid in 2020 een

integraal onderdeel te laten zijn

van spoor- , grond-, water- en

wegenbouwprojecten.

Cirkelstad

Cirkelstand faciliteert publieke

en private koplopers in de regio.

Een netwerk van 12 steden. Zij

werken aan projecten en delen

ervaringen.

Page 20: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

20

Werkgroep Circulariteit Techniek Nederland

• Laurens de Vrijer, teamleider advies Techniek Nederland

• Wendeline Besier, MVO manager TBI en lid

beleidsadviescommissie duurzaamheid Bouwend Nederland

• Ton de Win, directeur ElektroNed en bestuurscommissie

middelgrote bedrijven

• Paul van Dorp, adjunct-directeur Van Dorp

• Sjaak Schipper, eigenaar Schipper B.V.

• Rob van Dinther, hoofd bedrijfsbureau Kuijpers en commissie

Jong Techniek Nederland

• Olaf Oosting, manager ontwikkeling Unica en bestuur TVVL

Page 21: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Actieagenda 2020: Circulariteit Techniek Nederland

ACTIEAGENDA

COMMUNICATIEPLAN

BEST PRACTICES DELEN

KICK START

CIRCULAIR EVENT

ONDERZOEK EN OPLEIDING

Page 22: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

22

CIRCULAIRE PRAKTIJKVERHALEN

Page 23: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

23

Paul van DorpVestigingsdirecteur Utrecht bij Van Dorp

Page 24: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

24

Olaf OostingManager ontwikkeling, UNICA

Page 25: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

25

Rob WieringaHoofd consumentenelectronica & Installatie-Retail

Page 26: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

26

Page 27: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

MOBILE REPAIR >100 BEDRIJVEN

Page 28: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

28

OKTOBER 2019

Page 29: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

29

Page 30: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

OKTOBER 2016

Page 31: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

NOVEMBER 2017

Page 32: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Aanleiding

• Test Consumentenbond Maart 2018

• Als consument blijft het lastig, omdat je niet weet wat voor toestel je precies koopt: het kan een bijna nieuwe telefoon zijn, die na aankoop is teruggestuurd. Maar het kan net zo goed een oude werktelefoon van iemand zijn, die jarenlang intensief is gebruikt.

• De Consumentenbond bestelde refurbished telefoons en kwam tot de conclusie dat vier daarvan niet goed werkten. Ze zagen bijvoorbeeld dat het home-knopje gammel was, de batterij niet meer helemaal goed was, of het scherm niet van goede kwaliteit.

• Het was verder vaak onduidelijk in hoeverre aanbieders de telefoon nu echt hadden opgeknapt en hoe het precies zat met de garantie. Daarnaast bleek het prijsverschil tussen een gloednieuwe en refurbished telefoon soms kleiner dan gedacht. "Wij zouden de gok alleen wagen bij een scherp geprijsd toptoestel", concludeerde de bond.

Page 33: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Verschil Tweedehands & Refurbished

Je zou zeggen dat Refurbished en Tweedehands hetzelfde is, het zijn immers beide gebruikte

goederen die opnieuw verkocht worden.

Refurbished is echter anders ten opzichte van tweedehands vanwege dat Refurbished goederen zijn

nagekeken en gereviseerd.

• Refurbished goederen worden tijdens een strenge controle op kwaliteit en functioneren getest en zo

nodig worden onderdelen vervangen of gerepareerd.

• Hierna wordt het toestel schoongemaakt en data gewist.

• Software wordt geüpdate naar de laatst mogelijk versie.

• Vaak worden nieuwe accessoires bijgeleverd, maar het belangrijkste verschil is de garantie.

Op tweedehands producten zit vaak:

• Geen of maar een beperkte garantie,

• Omdat het niet gecontroleerd is kan de verkoper het risico niet lopen om een lange garantie aan te

bieden.

• Je ziet dan ook dat elektronica tweedehands alleen verkocht wordt door eindgebruikers zelf, op

bijvoorbeeld marktplaats.

• 2e hands producten worden vaak met minimaal 3 maanden garantie geleverd.

Page 34: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Media

Page 35: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een
Page 36: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

36

INTRODUCTIE 15 MAART

Page 37: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een
Page 38: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

NEDERLAND CIRCULAIR 2030

Page 39: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

• Recente groei is m.n. consumentenmarkt. B2B

bestaat al langer.

• Ruimte voor groei op NL markt.

• Verschillende redenen waarom consumenten

wel/geen refurbished producten kopen of

overwegen:

• Vertrouwen

• Prijsverschil

• Duurzaamheid (vooralsnog niet/nauwelijks

een factor)

• Discussie over daadwerkelijke milieuwinst

Conclusies

Page 40: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

3 Doelstellingen

1. DUIDELIJKHEID NAAR CONSUMENTEN &

EINDGEBRUIKER

• Kwaliteit als norm ( referentie checklist)

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren

(naleving & garantie)

Page 41: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

41

Page 42: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Doelstelingen

2. LOBBY (EZ) CIRCULAIRE ECONOMIE EN DE

TRANSITIE-AGENDA’S “NEDERLAND

CIRCULAIR 2050”

• Overheid als voorbeeld rol

• Thuis Kopie Heffing

• Duurzaamheid initiatieven

Page 43: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

Doelstellingen

3. BRANCHEBELANGEN

• Refurbish promoten als duurzaam

• Uitbreiding naar Tablet, Laptop en PC

• Europese uitbreiding

• Ketenverantwoordelijkheid d.m.v. blockchain

Page 44: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

44

WAT KUN JIJ DOEN?

Page 45: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

45

Wat kun jij doen?

1. Neem plaats aan 1 van de vier tafels

2. Pak een kaart en neem de vraag door (5 min)

3. Bespreek de vraag in duo’s en schrijf de acties

op (5 min)

4. Bespreek in jullie subgroep jullie actie (10 min)

5. Maak een foto en geef de kaart aan iemand in je

subgroep

6. Neem over een maand contact op met elkaar

Page 46: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

46

TERUG- EN VOORUIT BLIK

Page 47: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

47

Reflectie

Twee woorden:

jouw gevoel bij vandaag?

Page 48: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

48

Reflectie

• Samenvatting wordt nagestuurd

• Samen met evaluatie

Page 49: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een

49

Tenslotte

Buffet Good bag

Page 50: Techniek Nederland...11 Definitie circulariteit In het rapport Connect 2025 staat circulariteit als volgt omschreven: “De circulaire economie is een cirkel waarin je materialen een