TeamPark: Alternatieve presentatie (NL)

of 28 /28
De Intelligente Organisatie Groei door met TeamPark® Door Patrick Savalle, I&I, Innovatie-specialist van Sogeti Meer informatie: http://teampark.org

Embed Size (px)

description

TeamPark is een visie en methode om te komen tot de Intelligente Organisatie. Een organisatie waarin een social platform de functionele kant van de organisatie aanvult en versterkt. Een slagvaardigere en efficiëntere organisatie door grotere flexibiliteit, effectievere communicatie en samenwerking. Betere ontsluiting en benutting van mensen, middelen, kennis en expertise door zelforganiserende processen. Tevreden werknemers die kunnen werken op hun manier, op hun tijden en hun locatie. Een collectief bewustzijn met een scherpere perceptie van maatschappij, trends, klanten en medewerkers.

Transcript of TeamPark: Alternatieve presentatie (NL)

  • 1. De IntelligenteOrganisatieGroei door met TeamPark
    Door Patrick Savalle, I&I, Innovatie-specialist van Sogeti
    Meer informatie: http://teampark.org

2. Eenveranderendemaatschappij, klant en werknemerdwingen tot aanpassing5REDENEN voor TeamPark
3. 1
Onbeperkte en vrijesamenwerking is lastigDe communicatiemis//match
Formeelensynchrooninternen naarbuiten -> toeinformeelena.syn.chro.onnaarbinnen
Team en organisatieswerkenvaakalseen machine: intern afgestemd en synchroon. Datmaaktzeonaangepast op klanten, andere teams en organisaties met andereafstemming en ritme
4. Het nieuwesamenwerkenAny place, but any time?
Mensen die zittenvastgeklonken in workflows and directecommunicatiekunnenniet anytime samenwerken, zevetragendaarmeeelkaar
2
5. Beperkingen in klassieke business-optimizationHoe vinden we meereffectiviteit?
3
Onderpresterendeen misplaatsteprocessenkunnennietmeerwordengeoptimaliseerdzonderconsequenties
> de grenzen van het huidige model zijnbereikt
mensenkunnenmeerdanhunfunctiesvragen, organisatieskunnenmeerdanstandaard procedures toelaten
4
7. Peak-oil, peak-coal, peak-uranium, peak-everythingTransitienaarduurzaamheid
De toekomstwordtduurzaam, bedrijvenmoetengaanreageren op grotemaatschappelijkeveranderingen, flexibiliteiten adaptiviteitzijngeeneigenschappen van de huidigeorganisatiemodellen
5
8. De erfenis van Henry Ford: de intensievepersoneelhouderijKennisverwerkingsfabrieken!
Wat is het probleem? Zulkegrote en zulkefundamentelemankementen, zijnze op telossen?
Onzebedrijvenzijnkennisverwerkings-fabrieken,gebaseerd op eenindustrieel model. En dat is eenonhandigmodel voorkennis, waar we nietfysiekrondomaanwezighoeventezijn.
9. Social collaboratie en communicatieDe TeamPark oplossing
10. De kenmerken van het industriele modelBeperkendecommunicatie en afstemming
Het industrile model is gebaseerd op directe, synchronecommunicatie en standaard workflows. De organisatieheefteenvastestructuur en manier van werken.
> Synchronecommunicatie
Standaard workflows en werkverdeling
Standaardfunctieprofielen
machine-bureaucracy