tam ly hoc dam dong.pdf

of 296 /296

Embed Size (px)

Transcript of tam ly hoc dam dong.pdf

  • TM L HC M NGMC LCLI NI UDN LUNQUYN I. TM HN NHNG M NGCHNG 1. C IM TNG QUT CA M NG: QUY LUT TM L V S THNG NHT TINH THN CA M NGCHNG 2. TNH CM V O C CA M NGCHNG 3. T TNG, S SUY LUN V TR TNG TNG CA M NGCHNG 4. MI NIM TIN CA M NG U MANG HNH THC TN GIOQUYN II. KIN V NIM TIN CA M NGCHNG 1. NHNG NHN T XA NH HNG TI NIM TIN V KIN CA M NGCHNG 2. NHNG NHN T TRC TIP NH HNG TI KIN CA M NGCHNG 3. NGI CM U M NG V CCH THUYT PHC CA HCHNG 4. NHNG GII HN V TNH HAY THA I CA NIM TIN V KIN M NGQUYN III. PHN LOI V M T CC LOI M NG KHC NHAUCHNG 1. PHN LOI M NGCHNG 2. M NG B COI L PHM TICHNG 3. HI THM TA I HNHCHNG 4. M NG BU CCHNG 5. NGH VIN