Taak multimedia 2

26
IsabeauVuchelen PDT

description

 

Transcript of Taak multimedia 2

Page 1: Taak multimedia 2

IsabeauVuchelen

PDT

Page 2: Taak multimedia 2

1. The Internet of Things

2. Applicatie

3. Google Analytics

Page 3: Taak multimedia 2

Zoek een goed voorbeeld van een toepassing in het domein van Internet of Things en/of Big Data

§ De voorbeelden moeten vernieuwend zijn of heel toepasbaar binnen de communicatiewereld.

§ Bestudeer de toepassing grondig, schrijft je bevindingen weer en illustreer met screenshots

Page 4: Taak multimedia 2

§ Maak een app

§ Inhoud: buiten de home, kan je nog 4 keer doorklikken, onderdelen zijn: o Wie ben je o Naam van de software die je gebruikte om de app te maken o Korte omschrijving IoT (zie opdracht 1) o Quote naar keuze

§ Welke software heb je gebruikt?

Page 5: Taak multimedia 2

§ Je zorgt er voor dat je de GATC code van Google Analytics op een correcte wijze verbindt met een blog of website. Je moet resultaten van bezoekers hebben!

§ Dan haal je de data uit GA en zet ze over naar een Google Docs rekenblad. Je maakt er een mooi rapport van met minstens 1 tabel en 1 grafiek.

Page 6: Taak multimedia 2

§ Deze thermostaat is een van de slimste envernieuwendere thermostaten die er is. De Nestthermostaat biedt je de mogelijkheid om via jesmartphone op afstand de temperatuur in huis teregelen. Maar er is nog veel meer: Nest is ook instaat om je routines te leren. Zo weet ze wanneer jeopstaat en wanneer de verwarming ‘s morgensmoet aanslaan of weet ze wanneer je vertrekt en deverwarming terug uit kan. Nest is er om jouw levengemakkelijker te maken en om energie tebesparen.

§ Je bedient de thermostaat via een applicatie die jeinstalleert op je smartphone.

§ De Nest Thermostaat is heel leergierig. Nadat jehaar één week hebt gebruikt, programmeert zezichzelf.

Page 7: Taak multimedia 2
Page 8: Taak multimedia 2

§ Je kunt de thermostaat zelf installeren en dat is relatief gemakkelijk, als je een normalewarmteketel hebt tenminste. Bij een modulaire ketel komt er al iets meer bij kijken, dan kunje via de energiemaatschappij een monteur inschakelen om de Nest te komen installeren.Dat kost je wel rond de 100 euro.

§ Het is kinderlijk eenvoudig om aan de slag te gaan met de app een keer het toestel isopgehangen.

§ De app geeft duidelijk aan of het apparaat in werking is, maar ook wanneer ze wat heeftgedaan. Zo kun je zien wanneer de thermostaat aan of uit is geweest.

Page 9: Taak multimedia 2

§ Je merkt maar weinig van de aanwezigheid van Nest. Ergens hoop je dat ze je elk momentvan de dag íets laat weten, dat ze écht slim is en precies weet wanneer jij het koud en warmwilt hebben. Maar dat doet ze niet.

§ Het zogenaamde ’patroon’ dat de Nest aanneemt kan ook tot vervelende situaties leiden. Zolas ik over een man die een keer uit eten ging om21u en de Nest zag dat meteen als patroon,waardoor elke avond om 21u de verwarming uit viel.

§ De Nest werkt met licht- en bewegingssensoren om te bepalen of je thuis bent, en ook daarlaat de thermostaat soms wat steken vallen. Zo kan je even aan het douchen zijn en jethermostaat denkt dat je het huis uit bent gegaan.

§ Nest-apparatuur heeft nog een leuke extra: ze kan gemakkelijk met andere apparatencommuniceren. De makers van de Nest thermostaat hebben immers de API beschikbaargesteld voor alle andere ontwikkelaars die met de techniek willen werken. Dat betekent dateen bedrijf als Mercedes zijn slimme auto's kan laten praten met Nest. Rijd je weg vankantoor, dan calculeert je auto hoe lang het duurt voor je thuis bent, zodat je huis alvast kan'voorverwarmen'.

Page 10: Taak multimedia 2

§ Sinds Nest is overgenomen door Google, is er veelkritiek geweest op het bedrijf. Dat is omdat Nestenorm veel informatie wilt van je vooraleer ze naarbehoren werkt. In het overzicht hiernaast zie je hoede Nest bijhield wat een man zoals deed nadat hijopgestaan was.

§ Nest verzekert echter dat het volledig onafhankelijkvan Google opereert. Google zou zo geen inzichtkrijgen in je persoonlijke gegevens. Sterker nog, diekomen zelfs niet bij Nest zelf terecht. Ook Nest heeftbovendien aangegeven dat het zijn geld alleen metproducten wil verdienen, en niet met persoonlijkeprofielen voor advertenties.

Page 11: Taak multimedia 2

§ Te overbodig

§ Nest werkt samen met IP-cams, zodat je via je telefoon met je webcam kunt kijken als er beweging in je huis gedetecteerd wordt. Heel leuk, zou je denken maar in de praktijk betekent dat wel dat je al een melding krijgt als er ineens een vogel voorbij je raam vliegt.

§ Duur

§ De Nest-functies zijn heel futuristisch en het is leuk dat je zoiets simpels als een thermostaat met alles kunt verbinden en er het optimale uit kunt halen. Maar het is veel te duur voor wat het maar is: De thermostaat kost € 219,-.

Page 12: Taak multimedia 2

§ Ik heb ervoor gekozen om een app te maken rond tweedehands kledij. OpFacebook heb ik een dat ‘koopjeshoek’ heet waarin ik allerhande tweedehandsspulletjes verkoop. Het draait erg goed en ik heb er al veel extra centjes meeweten te verdienen. Het leek me leuk om dit idee in App-vorm te gieten.

Page 13: Taak multimedia 2

§ Eerst moeten we kiezen welke type app we willen aanmaken

§ We hebben hierbij de keuze uit bijvoorbeeld entertainment, health, celebrity, catering, …

§ Hierbij kies ik voor Fashion

Page 14: Taak multimedia 2

§ Onze volgende stap is de app instellingen in te stellen

§ Hierbij moet je de naam van uw app kiezen, een logo en voorpagina instellen en ook een menumodel instellen

§ Ik heb ervoor gekozen mijn applicatie Swap-Shop te noemen

§ Swap-Shop betekent letterlijk ‘wissel winkel’. Het is een leuke naam voor het concept omdat het hier ook gaat over het wisselen van leuke spullen tegen weinig geld.

Page 15: Taak multimedia 2
Page 16: Taak multimedia 2

§ Bij onze derde stap is het de bedoeling om nu de pagina’s in te stellen van de appSwap-Shop

§ Voor het menu model van de app hebben we gekozen voor een schuifmenu zo is er een overzichtelijk menu voor de consument. Het is niet overdreven druk waardoor je gemakkelijk kan browsen op de applicatie.

Page 17: Taak multimedia 2

§ Onze eerste pagina hebben we ‘Over’ genoemd en hierin vindt men informatie over de app

Page 18: Taak multimedia 2

§ Als tweede pagina vindt u een pagina over de keuze van software om de appmogelijk te maken, namelijk de software van Appy Pie

Page 19: Taak multimedia 2

§ Om de applicatie te maken heb ik voor Appy Pie gekozen omdat deze het overzichtelijkste is en ook zeer handig om mee te werken. Helaas is het niet gratis om een app te publiceren nadat u het hebt gemaakt op Appy Pie.

§ Het maken van de apps met de software van Appy Pie is dus gratis maar het publiceren ervan is tegen betaling.

§ U kunt wel kiezen voor een gratis proefsessie op Appy Pie uit te voeren. Zo kunt u het bewaren en later bekijken door u aan te melden op Appy Pie

Page 20: Taak multimedia 2

Uitleg over The Internet of Things: Nest Thermostaat (zie opdracht 1 voor uitleg)

Page 21: Taak multimedia 2
Page 22: Taak multimedia 2
Page 23: Taak multimedia 2

§ Ik heb gekozen om mijn Tumblr account te koppelen aan Google Analytics. Vorig jaar hebben we dit account reeds moeten maken voor Multimedia 1

§ Tijdens de les over Google Analytics hebben we geleerd hoe de GATC code van Google Analytics te verbinden met onze blog of website.

§ De resultaten hiervan kunnen we waarnemen in volgende grafieken en tabellen.

§ Helaas kunnen we opmerken dat mijn blog niet zo’n groot succes is aangezien het maar slechts 271 sessies heeft gekend in de periode van 28 november 2015 tot en met 28 december.

Page 24: Taak multimedia 2
Page 25: Taak multimedia 2

§ Als we oktober tot november vergelijken met de maanden november tot december zien we toch een stijgende lijn in het aantal sessies. Zo zijn er 381 sessies in de laatste twee maanden ten opzichte van de 271 sessies van de twee maanden ervoor.

Page 26: Taak multimedia 2