Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed Actualiteiten 2017 ... 7 Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed -...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed Actualiteiten 2017 ... 7 Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed -...

 • Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed

  Actualiteiten 2017

 • 2 Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed - Actualiteiten 2017

  Syllabus SVMNIVO

  Uitgave: maart 2017

  www.svmnivo.nl

  © 2017 – SVMNIVO Nieuwegein

  SVMNIVO kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies,

  onvolkomenheden in deze uitgave.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm,

  fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVMNIVO.

  http://www.svmnivo.nl/

 • 3 Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed - Actualiteiten 2017

  Inhoudsopgave

  Voorwoord ........................................................................................................................................4

  A. Vaardigheden

  1. Verkooptechnieken ................................................................................................................ 6-9

  Leerdoelen ...................................................................................................................................6

  Samenvatting ...............................................................................................................................7

  2. Gespreksvoering ................................................................................................................. 10-17

  Leerdoelen ................................................................................................................................ 10

  Samenvatting ............................................................................................................................ 11

  3. Onderhandelen .................................................................................................................. 18-23

  Leerdoelen ................................................................................................................................ 18

  Samenvatting ............................................................................................................................ 19

  4. Advisering ........................................................................................................................... 24-28

  Leerdoelen ................................................................................................................................ 24

  Samenvatting ............................................................................................................................ 25

  B. Juridische actualiteiten

  5. Huur .................................................................................................................................... 29-44

  Leerdoelen ................................................................................................................................ 29

  Samenvatting ............................................................................................................................ 30

  6. Bijzondere clausules ........................................................................................................ 45-468

  Leerdoelen ................................................................................................................................ 45

  Samenvatting ............................................................................................................................ 46

  7. Omgevingsrecht ................................................................................................................. 49-51

  Leerdoelen ................................................................................................................................ 49

  Samenvatting ............................................................................................................................ 50

  Literatuur ................................................................................................................................. 52

  Bijlage

  Wetsartikelen met betrekking tot huur ............................................................................ 53

 • 4 Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed - Actualiteiten 2017

  Voorwoord

  Hercertificering VastgoedCert/ Permanente educatie NRVT

  Gecertificeerde makelaars en geregistreerde taxateurs moeten in de praktijk kennis van

  zaken hebben. Het is belangrijk dat daarvoor essentiële competenties verworven

  worden. Voor een blijvend hoog niveau is hercertificering en permanente educatie

  verplicht gesteld. De vastgoedmarkt is continu in beweging, daardoor veroudert kennis

  snel en moet er continu aan kennis geschaafd worden.

  De onderwerpen voor de verschillende onderdelen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

  Hierbij kan het zijn dat een thema meetelt voor zowel VastgoedCert als NRVT (vrije- of

  facultatieve deel). De onderwerpen worden in de syllabi beschreven. Bijgaand treft u één

  van deze syllabi aan. U kunt de syllabus voor zelfstudie en als naslagmateriaal bij het

  afleggen van een toets gebruiken.

  Cursus of toets?

  Er kan aan de hercertificeringsverplichtingen worden voldaan door een cursus te volgen

  bij een door VastgoedCert erkende opleider, of door zelfstudie of e-learning, gevolgd

  door een (flex)toets bij SVMNIVO. U bepaalt zelf naar welke studiemethode uw voorkeur

  uitgaat. Per onderdeel kan dat uiteraard variëren. Bij een examen mag de syllabus als

  naslagwerk worden meegenomen.

  Samenloop met Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

  Als u (ook) ingeschreven bent bij het NRVT, dan kan het zijn dat stof eveneens voor u

  als taxateur interessant kan zijn. U kunt dit onderdeel dan opvoeren als NRVT-p.e. voor

  het vrije gedeelte.

  De (flex-) toetsen kunnen tot en met januari 2018 worden geboekt. Het afleggen van

  toetsen (ook van voorgaande jaren) op een later moment kan alleen in overleg met

  VastgoedCert/NRVT.

  Tot slot

  Deze syllabus is een samenvatting van diverse bronnen. Het zal dus niet altijd lezen als

  een spannend doorlopend verhaal. Er wordt bij ieder onderwerp beknopt aangestipt wat

  belangrijk is en wat tot de basiskennis zou moeten behoren.

  Hier en daar verdient het de aanbeveling om dieper op de leerstof in te gaan. Voor een

  goede voorbereiding op het examen is het nuttig ook bepaalde bronnen door te nemen.

  Ook kan er via uw account van SVMNIVO een proeftoets worden besteld.

  Met de grootst mogelijke zorg zijn deze syllabi samengesteld en gecontroleerd. We zijn

  de betrokken personen en de leden van de examencommissies veel dank verschuldigd.

  Als gevolg van actuele ontwikkelingen is het echter mogelijk dat de vermelde studiestof

  verouderd raakt of anderszins onjuist is. SVMNIVO aanvaardt hiervoor geen

  aansprakelijkheid.

  Veel succes! Nieuwegein, februari 2017, Marnix ten Voorde

 • 5 Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed - Actualiteiten 2017

  Hieronder volgt een opsomming van de bronnen:

   E. Alders, Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector (Den Haag,

  2016)

   G.G.M. ten Have, Ethiek en vastgoed (Groningen/Houten, 2010)

   P.Klik, Koop en consumentenkoop (Deventer, 2014)

   W. Michels, Communicatie handboek (Groningen/Houten, 2016)

   M. A. Neale / T. Z. Lys, veraling: I. den Elskamp, Handboek onderhandelen.

  Psychologische en economische tactieken om elke situatie naar je hand te zetten.

  (Amsterdam, 2015)

   B. Ruck, Overtuigend adviseren. De juiste vragen stellen, begrijpelijk schrijven,

  boeiend presenteren. (Den Haag, 2009)

   F.C.P. Teeuw, Huurgeschillen ontleed. Het huurrecht toegankelijk gemaakt voor

  huurder en verhuurder (Delft, 2016)

 • 6 Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed - Actualiteiten 2017

  Hercertificering BV 2017 – Vaardigheden

  1. Verkooptechnieken

  nummer leerdoel

  1 Verkooptechnieken

  1a De deelnemer kan op een adequate wijze de wensen van een (potentiële)

  klant in kaart brengen

  1b De deelnemer kan op een adequate wijze inspelen op de wensen van de

  (potentiële) klant.

  1c De deelnemer kan door middel van een goed onderbouwde prijsbepaling

  en marketingplan een verkoopopdracht verwerven.

  1d De deelnemer kan ontwikkelingen op de markt in kaart brengen en hierop

  inspelen.

  1e De deelnemer kan onderzoek, analyse en waardebepaling uitvoeren en de

  uitkomsten bij een verkoop toepassen.

  1f De deelnemer kan verschillende verkoopstrategieën omschrijven en

  toepassen.

  1g De deelnemer kan de verkoopstrategie bepalen.

  1h De deelnemer kan de verkoopstrategie uitvoeren.

  1i De deelnemer kan voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal in correct

  Nederlands ontwikkelen en presenteren.

  1j De deelnemer kan promotieactiviteiten uitvoeren.

 • 7 Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed - Actualiteiten 2017

  Vaardigheden

  1. Verkooptechnieken

  a. De deelnemer kan op een adequate wijze de wensen van een (potentiële) klant in

  kaart brengen.

  Goede gelegenheden om te onderhandelen zijn