Swot analyse procesmanagement

of 5/5
SWOT analyse Groep J Job van der Wal Frans Dekker Giel van Schagen Maurits Caransa Casper Combee Dominic Noest Sander van Vessem Robbin van Nassau
 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Education

 • view

  521
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Swot analyse procesmanagement

 • 1. SWOT analyseGroep J Job van der Wal Frans Dekker Giel van Schagen Maurits CaransaCasper CombeeDominic NoestSander van VessemRobbin van Nassau

2. Strengths- Utrecht blijft 4e stad van Nederland waardoor zede subsidies van het rijk blijven behouden.- Er worden extra groene delen bij Utrechtbetrokken.- Voor Vleuten de meern en Veldhuizen betekentdeze betrekking tot Utrecht voor een verbeteringvan de economische positie op nationaal niveau.- De steden/dorpen kunnen hun kennis envaardigheden samenbundelen waardoor dezetwee aspecten binnen de gemeente toenemen. 3. Weaknesses- De betrekking van de gebieden betekent voorUtrecht een extra kostenpost.- Ook betekent het dat er geregeerd moet wordenover een groter stuk van Nederland danvoorheen. Wat verscheidene problemen kanopleveren.- Voor Vleuten de meern en Veldhuizen betekenthet dat ze afstand doen van hun eigenidentiteit als dorp en daarmee huneigen cultuur. 4. Opportunities- Voor Utrecht geeft het meer mogelijkhedenom hun eigen gemeente verder tediversifiren.- Omdat Vleuten de meern en Veldhuizenbinnen de gemeentegrenzen van Utrechtzullen vallen kunnen deze nauwersamenwerken en binnen de gemeentebepaalde activiteiten aan elkaar toe kennen. 5. Threats- Het kan tot onderlinge problemen leiden ophet gebied van wet- en regelgeving tussenUtrecht en betrokken dorpen.- Aangezien het een project op grote schaal iskunnen kosten hoger oplopen dan verwachten een financieel risico vormen voor Utrecht.- Als dit financile risico zich voordoet danliggen de consequenties bij zowel Utrecht alsbij de betrokken dorpen.