SURFgroepen voorbij!

Click here to load reader

download SURFgroepen voorbij!

of 17

 • date post

  10-Jun-2015
 • Category

  Technology

 • view

  685
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie over SURFgroepen (SharePoint 2007) tijdens 2jaarlijks congres: SURFnet Relatiedagen 2010 #snrd2010 | http://tinyurl.com/39s74l3 View Blog Post: http://goo.gl/fb/LTY3F

Transcript of SURFgroepen voorbij!

 • 1. Is erleven, is erlevenna de
  SURFgroepenvoorbij
  SURFnetRelatiedagen 2010
  Arne Horst

2. SURFgroepen voorbij
Noordwijkerhout, 8 december 2010
3. Arne Horst - Beleidsadviseur Onderwijs & ICT, Hogeschool Inholland
Columnist @Expertise HO, Nieuwsbrief voor Hoger Onderwijs
SharePointgebruiker van het eersteuur (2001) maargeen purist
SharePointgoochelaar voor al uw educatieve feesten & partijen
Gezien bovenstaande niet verwonderlijk: grootgebruiker SURFgroepen
Bedenker nieuwe concepten & tools (zie o.a. www.bliki.nl)
Onderwijsideoloog
SURF SIG DLWO
Geograaf
Edublogger: http://arnehorst.nl
(oud) Docent
(oud) Coureur, (oud) Enz.
4. Situatie nu
SURFgroepen. Voor sector nu eenCloudoplossingobv SharePoint 2007
Informatiewordtbinnen SP voor ca. 80% procentopgeslagen in lijsten. Verdero.a. libraries, paginas en web parts
SURFgroepen is eensamenwerkomgeving Ja, dat is het k
Behalve online omgevingtbvsamenwerkingechterk:
fungeertals Extranet binnengehele sector en daarbuiten eenuniekesituatie
Persoonlijkewerkomgevingen
Proeftuin, ontwikkelomgeving, projectomgeving
Omgevingtbvuitwisselen van kennis , documenten, (custom) templates
Omgevingtbvpublicatiezoals blogs, wikis
Maarvooralook: SURFgroepen is bouwdoos
5. Zonder programmeurs of inhuur van derde partijen zijn mensenuit het onderwijs 'met muisklikken'zelfin staat tools en oplossingen te creren die direct aansluiten op de behoefte van het onderwijs.
Op dat (kansrijke) vlak zijn we in het onderwijs eigenlijk pas net begonnen...Enkele voorbeelden:
DigOport
DigitaleMuurkrant Blog Support (geaggregeerd)
Blikkies
Bouwdoos
6. Probleemstelling(en)
Voormeestealternatieven die wordengenoemdbetreffen het veelal online tools tbvsamenwerking.
Voorandere tools alsalternatiefvoorSURFgroepenligt bal bijinstellingen en nietbijindividueleeindgebruikerSURFgroepen
Voor de alternatieven die gebodenworden, betreffen het veelal veiligstellen van data uit lijsten.*
Ofnaarlokalehardeschijf, of naarandere SharePoint omgeving. (Dan is andere SharePoint omgevingeenvereiste.)
* (SharePoint Lists, geen SharePoint Sitesmaar ca 80% van data zonder context van site. Vergelijk: mappenstructuur in admin: Geen site inclusiefvormgeving en dergelijke).
Roeien
7. Enkelealternatieven
(voor online samenwerken)
livecampus.net
Meer info:https://www.surfgroepen.nl/sites/communitysupport/surfgroepen/support/Pages/AlternatievenvoorSURFgroepen.aspx
8. Anderealternatieven
Export/archiveringstoolSURFgroepen - vanaf half december 2010 beschikbaar
Geeft handvatten om bijv. documenten (inclusief mappenstructuur) snel naar andere omgeving te plaatsen
Let wel: archiveringsfunctie (geen migratie tool).
Voor documenten en afbeeldingen: Standaard SharePoint Component - Explorer View.Copy Paste via internetbrowser naar lokaal of andere omgeving
Save List as Template, al dan niet Include Content. Max. 10 MB aan List Items
Handigvoor back-up of migratie Gemiddelde site > 10 Lijsten
9. Export/archiveringstoolSURFgroepen
Vanaf half december 2010 beschikbaar
Geeft handvatten om bijv. documenten (inclusief mappenstructuur) snel naar andere omgeving te plaatsen
Let wel: archiveringsfunctie (geen migratie tool).
10. List Actions Open with Access of Export to Spreadsheet*
Meer: zieblog post
Lijsten in-/exporteren Excel Access
11. Alternatievenvoorlokaalopslaan
Colligo Reader(niet de Contributor)
Voordelen:
een van de tools die alseindgebruikerszelfkunnenaanwendentbvveiligstellen data en gratis
Nadelen:
Veel NAW-gegevensinvullenvoor download (inclusieftelefoonnummer)
Colligo Reader start in principeautomatisch op bijstarten computer
Net alsmeeste tools: enkel de list data (dusniet de gehele site met web parts in context)
Grootstebezwaar Read Only. Je site alssoort PDF.
Geenbewerkingsmogelijkheid, ooknietvoordocumenten.Docs lokaal, dannietmeer online. Daarvoor is Colligo Contributor (a $179,-) vereist.
Meer:Blog Post en SURFgroepenhttps://www.surfgroepen.nl/sites/communitysupport/surfgroepen/support/Pages/HowTo-DataExporteren.aspx
12. Alternatiefvoormigratie
Entropysoft. Hiermee is het mogelijk om mbvplugins naar verschillende platformen (dus ook niet-SharePoint) te migreren.
Zelf nog niet getest. Vermoedelijk enkel docs/list data
Indrukwekkende lijst van beschikbare connectors.. Dat wel..
Meer: www.entropysoft.net/cms
AlfrescoDS EnoviaMatrixOneEMC DocumentumCenterStageEMC Documentum Content ServerEMC DocumentumeRoomFile Systems NTLMFTPHP Trim ContextIBM Content ManagerIBM DB2 Content Manager ODIBM FileNET Content ServicesIBM FileNET Image ServicesIBM FileNET P8IBM Lotus ConnectionsIBM Lotus NotesIBM Lotus QuickplaceIBM Lotus QuickRIBM Lotus WCMIBM WebSphere Portal PDMInterwovenTeamSiteInterwovenWorkSite NTI.R.I.S. ArcheaIronMountain Digital SafeJCRMicrosoft Exchange 2003,07,10Microsoft Sharepoint 2003,07,10Open TexteDocs (Humm. DM)Open TextLiveLinkOpen TextVignetteOracle Stellent Universal CMSAP KMSymantecEnterpriseVaultWebDAV serverXerox Docushare
Updated: November 2010
13. Alternatiefvoormigratie site
MetalogixVoordeel -echte migratietool : 100% content
Nadelen:
zoalsbijallemigraties is andereomgevingvereist
Professionele tool, interface kandrempelzijnvoorgewonegebruiker
Professionele tool (lees duur )
Meer:http://www.metalogix.net/Products/SharePoint-Site-Migration-Manager/
14. Alternatiefvoormigratie van site
Indien migratiemogelijkheid naar andere SharePoint Farm mogelijk is:Save Site as Template - include content
Handeling vrijwel idem als List Template, maar dan voor gehele site inclusief alle lijsten met items. Bewaar site als *.stp bestand
Uitdaging: Max 10 MB per sjabloon
Truc: eerst Documenten en afbeeldingen uit Libraries kopiren via Explorer View naar lokaal (metadata blijft gehandhaafd), dan site als bestand opslaan.
Dan bestanduploadennaarandere Template gallery in andere SharePoint Farm. New Site obvdit TemplateDocumenten en Afbeeldingenweer copy - paste.
15. Aandachtspuntjes
Voorindividueleeindgebruikerwordtnajaar2012 flink roeien
Handmatigopslaan van sites en lijstenals templates
Voorsubsites (sites onder Top Level )afzonderlijk) - arbeidsintensief
Sjablonen max 10 MB (op zichvoor List Items meerdanvoldoende)
Sjablonenmigrerennaarandere SharePoint farm levertaandachtspuntjes
Bijvoorbeeldbepaalde web parts in andere farm nietgeinstalleerd op Serverniveau
Web Part Connecties en koppelingentussenlijstenkunnen nukken gaanvertonen. Veelalhandmatigteherstellen (arbeidsintensief)
Maardat is nogaltijdsnellerdan op basis van documenten en data nieuwe sites compleetopnieuw op temoetenbouwen; in welkander platform danook
Bestemmingonbekend Ondereindgebruikersheerstonduidelijkheidwaarheentekunnen met sites om(onderwijs)activiteitenna31-12-2012 voorttezetten
16. Conclusies
Nog wel wat te doen voor 31 december 2012:
SURFConext (COIN) kansrijk voor uitwisselen van documenten (en Entropysoft?) Documenten e.d. (middleware) Niet voor gehele sites, vermoed ik zo.
Alternatieven veelal op organisatieniveau, niet bij eindgebruiker SURFgroepen
Alternatieven veelal beindiging van live activiteiten als Site tot gevolg: lees termen als archivering, read-only, veilig stellen, back-up, off-line lezen etc.
Misvatting: beschikbaarheid van SharePoint omgevingen bij aantal aangesloten instituten (al dan niet onpremise) is geen optie. Sites op SURFgroepen dienen juist vanuit Extranetfunctionaliteit over hele sector heen andere doelen (vaak ook andere doelen dan enkel file share / online collaboration). Vgl. Twitter met Yammer.
Echt alternatief is andere SharePointomgeving over sector beschikbaar om Online activiteiten te kunnen continueren. En ook dan is migratie als eindgebruiker nog flink roeien (met name bij enthousiast gebruikers van meerdere sites).
17. Meer informatie
Over SURFgroepen: FAQ - SURFgroepen Support: Klikhier
Meer informatiezoalsdezepresentatie, handleidingen SharePointen voorbeelden in het algemeen:
Arnehorst.nl
ICT & Onderwijsbloghttp://blog.arnehorst.nl
Bliki.nl / Blogfolio.nl / Competentiewiki.nl
Twitter: arnehorst
Linked IN: arnehorst
Dezepresentatie: www.slideshare.net/arnehorst
arne.horst [at] inholland.nlEn verder:
Expertise HO 8/2010: Vloeken in de kerk Over het waarom van SharePoint vooronderwijsontwikkeling.