Supply Chain Mindmapping Mindmap Spare Parts Management · 2020-04-15 · echelons. In deze mindmap...

of 1 /1
Bedenkers van deze mindmap SC M SUPPLY CHAIN MAGAZINE SC M Supply Chain Mindmapping BOM en versiebeheer van het systeem systeemperformance (duur en aantal onderhoudsbeurten) innovatie spare parts- strategie management focus klanttevredenheid operational excellence product- leiderschap pareto-verdeling en assortimentsdispersie aantal SKU’s in assortiment voorraadrotatie voorraadwaarde duurzaamheid risicomanagement regelgeving bedrijfsintegriteit fusies en overnames bedrijfs- continuïteit levering voorraaddynamiek nieuw volwassen product life cycle management SLF benchmark: KPI omloopsnelheid gemiddeld 5-8 hybride netwerken afvalreductie modulair ontwerp impact van technologische verschuiving op bedrijfsmodel technologische ontwikkeling verschuiving fulfilment van B2B naar B2C e-commerce gebruikersinformatie als ‘trigger’ voor preventief onderhoud internet of things complexiteit van long tail management reduceren 3D-printen afweging hergebruik en renovatie retourlogistiek circulaire processen voor schaarse grondstoffen recycling behoud innovatiepotentieel en verlenging levenscyclussystemen impact van overmacht en natuurrampen verandering in operationele logistieke kosten grote veranderingen in douane- en belastingregels verkeersheffingen brandstofprijzen impact naleving handelsregels richtlijnen voor financiële ‘rulings’ responstijden en service verbeteren op kritieke momenten reactietijd levering per drone forward stock location (VMI) differentiatie in supply chain service per item per situatie multi-level voorraadlocaties managen alternatieve transportoplossingen of -netwerken 10-30% van de eerste orders wordt incourant zorg voor cross-functionele strategie productintroductie focus leverancierscontracten op risicomijding recht van retour kleine MOQ’s monitoren en managen van uitzonderingen EOQ-optimalisatie differentiatie op service level risico op incourantie 30-80% einde levensduur aanpassen parameters MOQ service level laatste aankoop periode dekking aantal systemen in de markt alternatieve inkoopkanalen einddatum voorraadbeleid richt dagelijkse werkprocessen eenvoudig in op gekozen besturingslogica SLF benchmark KPI’s pareto-verdeling (topline/longtail) % uit voorraad % incourant % nieuw aantal dagen voorraad minimale bestelhoeveelheid levertijd servicestrategie opzet supply chain servicemodel klantgedrag lifecycle-support: lengte en kwaliteit van de ondersteuning verdienmodel: margestrategie op service en spare parts dienstverlening: responstijd en variantie op support kostenfocus: minimale voorraad of bewegingsconsolidatie leveranciersbasis aantal voorraadlocaties klanten en installed base van systemen focus op een efficiënte supply chain behoud van een gericht assortiment houd voorraadniveaus zo laag mogelijk behoefte aan efficiënte supply chain focus op levenscyclus en houd aantal SKU’s laag hoge omzetsnelheid is een belangrijke KPI onvoorspelbaar voorspelbaar groot, klantgericht assortiment betrouwbare en flexibele supply chain grote voorraadbeschikbaarheid voor kritieke items KPI’s en benchmark assortiment master data parameters besturingslogica samenwerking connectiviteit van bedrijven en systemen afstemming van data en communicatieprotocollen Installed base gebruik van systemen aantal jaren service aansprakelijkheid servicecontract artikelniveau gedreven dynamiek besturingscomplexiteit courantheid en beschikbaarheid besluitvormingscriteria om een item op te nemen verantwoordelijke persoon voor assortimentsmanagement relevante data voor spare parts management analyse databetrouwbaarheid verantwoordelijke persoon voor databeheer MOO/EOQ serviceniveau lead time kriticiteit: impact van het niet-beschikbaar zijn van het onderdeel op de operationele prestatie van het systeem lead time: levertijd versus leveringstermijn prijs: EOQ en voorraad/niet op voorraad gebruik: hoog, laag (minder dan 1 per jaar), eenmalig leveranciersrisico: meerdere leveranciers of specifieke leveranciers definitie processen, regels en verantwoordelijkheden duidelijk en op hun plek duidelijke afstemming van data, interfaces en tools voor samenwerking De mindmap biedt een algemeen overzicht en inzicht in de complexiteit van het managen van de voorra- den van reserveonderdelen (spare parts). De mind- map is verdeeld in vier kwadranten, die ieder een deel van het speelveld van spare parts management weergeven. De vier kwadranten De complexiteit van spare parts management hangt af van verschillende elementen in verschillende echelons. In deze mindmap zijn de belangrijkste elementen die van invloed zijn op spare parts management gestructureerd in vier kwadranten. Elk kwadrant ondersteunt het proces van strategische langetermijnplanning, het optimaliseren van de operationele uitvoering en de voortdurende drive tot toekomstbestendige veranderingen. De vier kwadranten vertegenwoordigen het vol- gende: Disruptieve factoren Welke outside/in-elementen stuwen grote veran- deringen? De veranderingen zullen een langdurige impact hebben en de opzet van de supply chain significant veranderen. Bedrijfsstrategie Hoe ziet het speelveld waarin het bedrijf zich beweegt eruit en wat is de impact van de bedrijfs- strategie op het managen van spare parts? De strategische focus van het bedrijf heeft in zijn alge- meenheid een perspectief van drie tot vijf jaar en stuwt langetermijninvesteringen en het nemen van beslissingen. Tactische planning Welke elementen zijn ingevoerd om strategie en het operationele proces aan elkaar te koppelen? Deze bouwstenen zijn het framework voor dagelijkse beslissingen. In zijn algemeenheid bestrijkt dit pro- ces een tijdvenster van één tot drie jaar. Operationele planning Welke processen en KPI’s moeten worden gema- naged volgens een dagelijkse routine? Het voort- durend verbeteren van processen zorgt ervoor dat bedrijven kunnen anticiperen op de dagelijkse dyna- miek en focus op het beheren van uitzonderingen. Voorraadbeheersing in onderhoud is meer dan alleen materiaal bestellen, ontvangen, op de juiste schappen leggen en vervolgens weer uitgeven. Duurzaam spare parts management omvat het vermijden van onnodige voorraden op korte én lange termijn. Het tegengaan van verspillingen heeft niet alleen betrekking op direct meetbare kosten, maar ook op financiële en economische neveneffecten zoals onnodig verbruik van grondstoffen en energie, en het vernietigen van in reservedelen opgesloten toegevoegde waarde. Slimstock heeft samen met Supply Chain Magazine en supply chain-experts, verantwoordelijk voor forecasting en voorraadmanagement van spare parts, een mindmap gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden. Mindmap Spare Parts Management MINDMAP MANUAL OPTIMALISEREN ONTWIKKELEN STRATEGIE ORGANISEREN VERANDEREN SPARE PARTS MANAGEMENT MARKTTRENDS EN DISRUPTIES INVLOED VAN SERVICE OP PRESTATIES BOUWSTENEN MODEL CONTINU PRESTATIE VERBETEREN DOOR DYNAMISCH VOORRAAD- BEHEER integratie en samenvoeging van organisaties verdeling naar nieuw/volwassen/end-of-life service level differentiatie

Embed Size (px)

Transcript of Supply Chain Mindmapping Mindmap Spare Parts Management · 2020-04-15 · echelons. In deze mindmap...

Page 1: Supply Chain Mindmapping Mindmap Spare Parts Management · 2020-04-15 · echelons. In deze mindmap zijn de belangrijkste elementen die van invloed zijn op spare parts management

Bedenkers van deze mindmap

SC MSUPPLY CHAIN mAgAzINe

SC M

Supply Chain Mindmapping

BOM en versiebeheer van het systeemsysteemperformance (duur en aantal onderhoudsbeurten)

innovatiespare parts-strategie

management focus

klanttevredenheid

operational excellence

product-leiderschap

pareto-verdeling en assortimentsdispersieaantal SKU’s in assortiment

voorraadrotatie voorraadwaarde

duurzaamheid

risicomanagement

regelgeving

bedrijfsintegriteit

fusies en overnames

bedrijfs-continuïteit

levering

voorraaddynamiek

nieuw

volwassenproduct life cycle

management

SLF benchmark: KPI omloopsnelheid

gemiddeld 5-8

hybride netwerken

afvalreductie

modulair ontwerp

impact van technologische verschuiving op bedrijfsmodel technologische ontwikkeling

verschuiving fulfilment van B2B naar B2C e-commerce

gebruikersinformatie als ‘trigger’ voor preventief onderhoud internet of things

complexiteit van long tail management reduceren 3D-printen

afweging hergebruik en renovatie retourlogistiekcirculaire processen voor schaarse grondstoffen recycling

behoud innovatiepotentieel en verlenging levenscyclussystemen

impact van overmacht en natuurrampen

verandering in operationele logistieke kosten

grote veranderingen in douane- en belastingregels

verkeersheffingen brandstofprijzen

impact naleving handelsregelsrichtlijnen voor financiële ‘rulings’

responstijden en service verbeteren op kritieke momenten reactietijdlevering per drone

forward stock location (VMI)

differentiatie in supply chain service per item per situatie multi-level voorraadlocaties managen

alternatieve transportoplossingen of -netwerken

10-30% van de eerste orders wordt incourant

zorg voor cross-functionele strategie productintroductie

focus leverancierscontracten op risicomijdingrecht van retour kleine MOQ’s

monitoren en managen van uitzonderingenEOQ-optimalisatie

differentiatie op service level

risico op incourantie 30-80%

einde levensduur

aanpassen parametersMOQservice level

laatste aankoop

periode dekkingaantal systemen in de marktalternatieve inkoopkanalen

einddatum

voorraadbeleidricht dagelijkse werkprocessen eenvoudig in op gekozen besturingslogica

SLF benchmark KPI’s

pareto-verdeling (topline/longtail) % uit voorraad

% incourant % nieuw aantal dagen voorraad minimale bestelhoeveelheid

levertijd

servicestrategie

opzet supply chain

servicemodel

klantgedrag

lifecycle-support: lengte en kwaliteit van de ondersteuning

verdienmodel: margestrategie op service en spare parts

dienstverlening: responstijd en variantie op support

kostenfocus: minimale voorraad of bewegingsconsolidatie

leveranciersbasisaantal voorraadlocatiesklanten en installed base van systemen

focus op een efficiënte supply chainbehoud van een gericht assortiment houd voorraadniveaus zo laag mogelijk

behoefte aan efficiënte supply chainfocus op levenscyclus en houd aantal SKU’s laaghoge omzetsnelheid is een belangrijke KPI

onvoorspelbaarvoorspelbaar

groot, klantgericht assortimentbetrouwbare en flexibele supply chain grote voorraadbeschikbaarheid voor kritieke items

KPI’s en benchmark

assortiment

master data

parameters

besturingslogica

samenwerkingconnectiviteit van bedrijven en systemen

afstemming van data en communicatieprotocollen

Installed basegebruik van systemen

aantal jaren serviceaansprakelijkheid

servicecontract

artikelniveau gedreven

dynamiek

besturingscomplexiteit

courantheid en beschikbaarheid

besluitvormingscriteria om een item op te nemenverantwoordelijke persoon voor assortimentsmanagement

relevante data voor spare parts managementanalyse databetrouwbaarheid verantwoordelijke persoon voor databeheer

MOO/EOQserviceniveaulead time

kriticiteit: impact van het niet-beschikbaar zijn van het onderdeel op de operationele prestatie van het systeem

lead time: levertijd versus leveringstermijn

prijs: EOQ en voorraad/niet op voorraad

gebruik: hoog, laag (minder dan 1 per jaar), eenmalig

leveranciersrisico: meerdere leveranciers of specifieke leveranciers

definitie processen, regels en verantwoordelijkheden duidelijk en op hun plek

duidelijke afstemming van data, interfaces en tools voor samenwerking

De mindmap biedt een algemeen overzicht en inzicht in de complexiteit van het managen van de voorra-den van reserveonderdelen (spare parts). De mind-map is verdeeld in vier kwadranten, die ieder een deel van het speelveld van spare parts management weergeven.

De vier kwadrantenDe complexiteit van spare parts management hangt af van verschillende elementen in verschillende

echelons. In deze mindmap zijn de belangrijkste elementen die van invloed zijn op spare parts management gestructureerd in vier kwadranten. Elk kwadrant ondersteunt het proces van strategische langetermijnplanning, het optimaliseren van de operationele uitvoering en de voortdurende drive tot toekomstbestendige veranderingen.

De vier kwadranten vertegenwoordigen het vol-gende:

Disruptieve factoren Welke outside/in-elementen stuwen grote veran-deringen? De veranderingen zullen een langdurige impact hebben en de opzet van de supply chain significant veranderen.

BedrijfsstrategieHoe ziet het speelveld waarin het bedrijf zich beweegt eruit en wat is de impact van de bedrijfs-strategie op het managen van spare parts? De

strategische focus van het bedrijf heeft in zijn alge-meenheid een perspectief van drie tot vijf jaar en stuwt langetermijninvesteringen en het nemen van beslissingen.

Tactische planningWelke elementen zijn ingevoerd om strategie en het operationele proces aan elkaar te koppelen? Deze bouwstenen zijn het framework voor dagelijkse beslissingen. In zijn algemeenheid bestrijkt dit pro-

ces een tijdvenster van één tot drie jaar.

Operationele planningWelke processen en KPI’s moeten worden gema-naged volgens een dagelijkse routine? Het voort-durend verbeteren van processen zorgt ervoor dat bedrijven kunnen anticiperen op de dagelijkse dyna-miek en focus op het beheren van uitzonderingen.

Voorraadbeheersing in onderhoud is meer dan alleen materiaal bestellen, ontvangen, op de juiste schappen leggen en vervolgens weer uitgeven. Duurzaam spare parts management omvat het vermijden van onnodige voorraden op korte én lange termijn. Het tegengaan van verspillingen heeft niet alleen betrekking op direct meetbare kosten, maar ook op financiële en economische neveneffecten zoals onnodig verbruik van grondstoffen en energie, en het vernietigen van in reservedelen opgesloten toegevoegde waarde. Slimstock heeft samen met Supply Chain Magazine en supply chain-experts, verantwoordelijk voor forecasting en voorraadmanagement van spare parts, een mindmap gemaakt met een praktische routebeschrijving en waarschuwende verkeersborden.

Mindmap Spare Parts Management

MinDMap Manual

OpTiMaliseren

OnTwikkelen sTraTegie

OrganiserenveranDeren spare parTs ManageMenT

MarkTTrenDsen DisrupTies

invlOeD van service Op presTaTies

BOuwsTenen MODel

cOnTinu presTaTie

verBeTeren DOOr

DYnaMiscH vOOrraaD-

BeHeer

integratie en samenvoeging van organisaties

verdeling naar nieuw/volwassen/end-of-lifeservice level differentiatie