Suport curs - Prescriere

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Suport curs - Prescriere

Suport curs - PrescriereSistemul Informatic de Prescriptie Sistemul Informatic de Prescriptie Sistemul Informatic de Prescriptie Sistemul Informatic de Prescriptie Electronica Aplicatie Prescriere retete - Electronica Aplicatie Prescriere retete - Electronica Aplicatie Prescriere retete - Electronica Aplicatie Prescriere retete -
Suport de curs Suport de curs Suport de curs Suport de curs
5/24/125/24/125/24/125/24/12
2222
A. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PE 1) Obiective Sistem PE1) Obiective Sistem PE1) Obiective Sistem PE1) Obiective Sistem PE
2) Avantajele oferite de implementarea PE2) Avantajele oferite de implementarea PE2) Avantajele oferite de implementarea PE2) Avantajele oferite de implementarea PE
3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE
4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate si gratuitecompensate si gratuitecompensate si gratuitecompensate si gratuite
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete
2) Adaugare reteta electronica2) Adaugare reteta electronica2) Adaugare reteta electronica2) Adaugare reteta electronica
3) Tiparire reteta electronica3) Tiparire reteta electronica3) Tiparire reteta electronica3) Tiparire reteta electronica
4) Anulare reteta electronica4) Anulare reteta electronica4) Anulare reteta electronica4) Anulare reteta electronica
5) Validari reteta electronica5) Validari reteta electronica5) Validari reteta electronica5) Validari reteta electronica
Agenda prezentariiAgenda prezentariiAgenda prezentariiAgenda prezentarii
5/24/125/24/125/24/125/24/12
3333
5/24/125/24/125/24/125/24/12
4444
Cresterea calitatii actului medical de prescriptie si Cresterea calitatii actului medical de prescriptie si Cresterea calitatii actului medical de prescriptie si Cresterea calitatii actului medical de prescriptie si
reducerea riscului de eroare pe parcursul procesului de reducerea riscului de eroare pe parcursul procesului de reducerea riscului de eroare pe parcursul procesului de reducerea riscului de eroare pe parcursul procesului de
prescriptie, eliberare si administrare a medicamentelor;prescriptie, eliberare si administrare a medicamentelor;prescriptie, eliberare si administrare a medicamentelor;prescriptie, eliberare si administrare a medicamentelor;
Monitorizarea în timp real a necesarului si consumului de Monitorizarea în timp real a necesarului si consumului de Monitorizarea în timp real a necesarului si consumului de Monitorizarea în timp real a necesarului si consumului de
medicamente gratuite si compensate în România;medicamente gratuite si compensate în România;medicamente gratuite si compensate în România;medicamente gratuite si compensate în România;
Diminuarea fraudelor din actualul sistem de prescriptie;Diminuarea fraudelor din actualul sistem de prescriptie;Diminuarea fraudelor din actualul sistem de prescriptie;Diminuarea fraudelor din actualul sistem de prescriptie;
Implementarea unui sistem de control/supervizare a Implementarea unui sistem de control/supervizare a Implementarea unui sistem de control/supervizare a Implementarea unui sistem de control/supervizare a
prescriptieiprescriptieiprescriptieiprescriptiei
A. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PE 1) Obiective Sistem PE1) Obiective Sistem PE1) Obiective Sistem PE1) Obiective Sistem PE
5/24/125/24/125/24/125/24/12
5555
Scaderea riscului de erori de medicatie prin Scaderea riscului de erori de medicatie prin Scaderea riscului de erori de medicatie prin Scaderea riscului de erori de medicatie prin
elimirarea retetelor inteligibile scrise de manaelimirarea retetelor inteligibile scrise de manaelimirarea retetelor inteligibile scrise de manaelimirarea retetelor inteligibile scrise de mana
Mecanism avansat de ghidare al medicului in Mecanism avansat de ghidare al medicului in Mecanism avansat de ghidare al medicului in Mecanism avansat de ghidare al medicului in
momentul prescriptieimomentul prescriptieimomentul prescriptieimomentul prescriptiei
Cresterea increderii pacientului in sistemul de Cresterea increderii pacientului in sistemul de Cresterea increderii pacientului in sistemul de Cresterea increderii pacientului in sistemul de
sanatate, prin acuraterea prescriptiei si reducerea sanatate, prin acuraterea prescriptiei si reducerea sanatate, prin acuraterea prescriptiei si reducerea sanatate, prin acuraterea prescriptiei si reducerea
timpului de asteptare in farmacietimpului de asteptare in farmacietimpului de asteptare in farmacietimpului de asteptare in farmacie
Control in timp real al prescrierilor efectuate si al Control in timp real al prescrierilor efectuate si al Control in timp real al prescrierilor efectuate si al Control in timp real al prescrierilor efectuate si al
medicamentelor eliberate de farmaciimedicamentelor eliberate de farmaciimedicamentelor eliberate de farmaciimedicamentelor eliberate de farmacii
A. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PE 2) Avantajele oferite de implementarea PE2) Avantajele oferite de implementarea PE2) Avantajele oferite de implementarea PE2) Avantajele oferite de implementarea PE
5/24/125/24/125/24/125/24/12
7777
A. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PE 2) Avantajele oferite de implementarea PE2) Avantajele oferite de implementarea PE2) Avantajele oferite de implementarea PE2) Avantajele oferite de implementarea PE
Cod bare 2D
Medicii prescriptori vor fi asistati de un motor de Medicii prescriptori vor fi asistati de un motor de Medicii prescriptori vor fi asistati de un motor de Medicii prescriptori vor fi asistati de un motor de
reguli medicale la introducerea retetelor in regim reguli medicale la introducerea retetelor in regim reguli medicale la introducerea retetelor in regim reguli medicale la introducerea retetelor in regim
online (interactiuni intre medicamente, corelatii online (interactiuni intre medicamente, corelatii online (interactiuni intre medicamente, corelatii online (interactiuni intre medicamente, corelatii
intre diagnostic, varsta si medicamentele prescrise intre diagnostic, varsta si medicamentele prescrise intre diagnostic, varsta si medicamentele prescrise intre diagnostic, varsta si medicamentele prescrise
etc)etc)etc)etc)
Medicii vor avea nevoie de imprimanta laser/ inkjet Medicii vor avea nevoie de imprimanta laser/ inkjet Medicii vor avea nevoie de imprimanta laser/ inkjet Medicii vor avea nevoie de imprimanta laser/ inkjet
pentru a tipari reteta pe care o dau pacientuluipentru a tipari reteta pe care o dau pacientuluipentru a tipari reteta pe care o dau pacientuluipentru a tipari reteta pe care o dau pacientului
5/24/125/24/125/24/125/24/12
8888
A. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PE 3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE
Pentru situatii exceptionale (vizite la domiciliu, Pentru situatii exceptionale (vizite la domiciliu, Pentru situatii exceptionale (vizite la domiciliu, Pentru situatii exceptionale (vizite la domiciliu,
pene de curent, nefunctionarea calculatorului etc), pene de curent, nefunctionarea calculatorului etc), pene de curent, nefunctionarea calculatorului etc), pene de curent, nefunctionarea calculatorului etc),
medicii vor avea la dispozitie un calup limitat de medicii vor avea la dispozitie un calup limitat de medicii vor avea la dispozitie un calup limitat de medicii vor avea la dispozitie un calup limitat de
retete. Aceste retete se vor putea pretipari doar cu retete. Aceste retete se vor putea pretipari doar cu retete. Aceste retete se vor putea pretipari doar cu retete. Aceste retete se vor putea pretipari doar cu
numar, serie si datele medicului, apoi urmand a fi numar, serie si datele medicului, apoi urmand a fi numar, serie si datele medicului, apoi urmand a fi numar, serie si datele medicului, apoi urmand a fi
completate de manacompletate de manacompletate de manacompletate de mana
Medici vor avea obligatia de a introduce si retetele Medici vor avea obligatia de a introduce si retetele Medici vor avea obligatia de a introduce si retetele Medici vor avea obligatia de a introduce si retetele
prescrise offline ulterior in anumite termene prescrise offline ulterior in anumite termene prescrise offline ulterior in anumite termene prescrise offline ulterior in anumite termene
stabilite de catre CNASstabilite de catre CNASstabilite de catre CNASstabilite de catre CNAS 5/24/125/24/125/24/125/24/12
9999
A. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PE 3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE3) Ce trebuie sa stie medicii prescriptori despre PE
Formularul de reteta primit de la medicul Formularul de reteta primit de la medicul Formularul de reteta primit de la medicul Formularul de reteta primit de la medicul
prescriptor nu trebuie indoit sau mototolit in zona prescriptor nu trebuie indoit sau mototolit in zona prescriptor nu trebuie indoit sau mototolit in zona prescriptor nu trebuie indoit sau mototolit in zona
barelor 2D, pentru a putea fi citit in farmacie barelor 2D, pentru a putea fi citit in farmacie barelor 2D, pentru a putea fi citit in farmacie barelor 2D, pentru a putea fi citit in farmacie
Daca farmacia nu are temporar acces online, Daca farmacia nu are temporar acces online, Daca farmacia nu are temporar acces online, Daca farmacia nu are temporar acces online,
pacientul va merge la o alta farmacie, deoarece pacientul va merge la o alta farmacie, deoarece pacientul va merge la o alta farmacie, deoarece pacientul va merge la o alta farmacie, deoarece
farmaciile nu au voie sa elibereze medicamente farmaciile nu au voie sa elibereze medicamente farmaciile nu au voie sa elibereze medicamente farmaciile nu au voie sa elibereze medicamente
atunci cand sunt offline – asta nu inseamna ca atunci cand sunt offline – asta nu inseamna ca atunci cand sunt offline – asta nu inseamna ca atunci cand sunt offline – asta nu inseamna ca
retetele obisnuite (platite din buzunarul pacientului) retetele obisnuite (platite din buzunarul pacientului) retetele obisnuite (platite din buzunarul pacientului) retetele obisnuite (platite din buzunarul pacientului)
nu vor fi eliberatenu vor fi eliberatenu vor fi eliberatenu vor fi eliberate
5/24/125/24/125/24/125/24/12
10101010
A. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PE 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate
si gratuitesi gratuitesi gratuitesi gratuite
5/24/125/24/125/24/125/24/12
11111111
Daca reteta i-a fost prescrisa de medic in regim Daca reteta i-a fost prescrisa de medic in regim Daca reteta i-a fost prescrisa de medic in regim Daca reteta i-a fost prescrisa de medic in regim
offline, introducerea si validarea retetei se va face offline, introducerea si validarea retetei se va face offline, introducerea si validarea retetei se va face offline, introducerea si validarea retetei se va face
la farmacie. Este posibil in acest caz sa se constate la farmacie. Este posibil in acest caz sa se constate la farmacie. Este posibil in acest caz sa se constate la farmacie. Este posibil in acest caz sa se constate
incompatibilitati grave, iar pacientul sa trebuiasca incompatibilitati grave, iar pacientul sa trebuiasca incompatibilitati grave, iar pacientul sa trebuiasca incompatibilitati grave, iar pacientul sa trebuiasca
sa mearga din nou la medicsa mearga din nou la medicsa mearga din nou la medicsa mearga din nou la medic
Este posibila eliberarea fractionata a retetei (din Este posibila eliberarea fractionata a retetei (din Este posibila eliberarea fractionata a retetei (din Este posibila eliberarea fractionata a retetei (din
mai multe farmacii), in functie de ce exista in stoc mai multe farmacii), in functie de ce exista in stoc mai multe farmacii), in functie de ce exista in stoc mai multe farmacii), in functie de ce exista in stoc
in fiecare farmacie. Pacientul va pastra originalul in fiecare farmacie. Pacientul va pastra originalul in fiecare farmacie. Pacientul va pastra originalul in fiecare farmacie. Pacientul va pastra originalul
retetei primite de la medicul prescriptor pana la retetei primite de la medicul prescriptor pana la retetei primite de la medicul prescriptor pana la retetei primite de la medicul prescriptor pana la
ultima farmacieultima farmacieultima farmacieultima farmacie
A. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PE 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate
si gratuitesi gratuitesi gratuitesi gratuite
Cozile din farmacii se vor reduce vizibil, datorita Cozile din farmacii se vor reduce vizibil, datorita Cozile din farmacii se vor reduce vizibil, datorita Cozile din farmacii se vor reduce vizibil, datorita
faptului ca marea majoritate a retetelor se vor faptului ca marea majoritate a retetelor se vor faptului ca marea majoritate a retetelor se vor faptului ca marea majoritate a retetelor se vor
regasi prin simpla scanare a codului de bare 2D, regasi prin simpla scanare a codului de bare 2D, regasi prin simpla scanare a codului de bare 2D, regasi prin simpla scanare a codului de bare 2D,
fara ca farmacistul sa introduca reteta de la 0. fara ca farmacistul sa introduca reteta de la 0. fara ca farmacistul sa introduca reteta de la 0. fara ca farmacistul sa introduca reteta de la 0.
In continuare pana la implementarea cardului In continuare pana la implementarea cardului In continuare pana la implementarea cardului In continuare pana la implementarea cardului
national de sanatate, pacientul trebuie sa confirme national de sanatate, pacientul trebuie sa confirme national de sanatate, pacientul trebuie sa confirme national de sanatate, pacientul trebuie sa confirme
prin semnatura ridicarea medicamentelor din prin semnatura ridicarea medicamentelor din prin semnatura ridicarea medicamentelor din prin semnatura ridicarea medicamentelor din
farmacie pe exemplarul tiparit al retetei de catre farmacie pe exemplarul tiparit al retetei de catre farmacie pe exemplarul tiparit al retetei de catre farmacie pe exemplarul tiparit al retetei de catre
farmacistfarmacistfarmacistfarmacist
5/24/125/24/125/24/125/24/12
12121212
A. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PEA. Introducere PE 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate 4) Ce trebuie sa stie pacientii care au nevoie de retete compensate
si gratuitesi gratuitesi gratuitesi gratuite
5/24/125/24/125/24/125/24/12
13131313
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere B. Fluxul de lucru pentru Prescriere B. Fluxul de lucru pentru Prescriere B. Fluxul de lucru pentru Prescriere
reteteretetereteteretete
5/24/125/24/125/24/125/24/12
14141414
Sistemul SIUI Sistemul SIUI Sistemul SIUI Sistemul SIUI permite generarea si permite generarea si permite generarea si permite generarea si alocarea catre medicii alocarea catre medicii alocarea catre medicii alocarea catre medicii prescriptori a doua prescriptori a doua prescriptori a doua prescriptori a doua categorii de serii de categorii de serii de categorii de serii de categorii de serii de retete: Online si Offline.retete: Online si Offline.retete: Online si Offline.retete: Online si Offline.
Aceste serii de Aceste serii de Aceste serii de Aceste serii de retete se pot importa in retete se pot importa in retete se pot importa in retete se pot importa in aplicatia desktop atat aplicatia desktop atat aplicatia desktop atat aplicatia desktop atat online cat si offline.online cat si offline.online cat si offline.online cat si offline.
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete
5/24/125/24/125/24/125/24/12
15151515
Prima categorie de serii de retete este utilizata in cazul prescrierii Prima categorie de serii de retete este utilizata in cazul prescrierii Prima categorie de serii de retete este utilizata in cazul prescrierii Prima categorie de serii de retete este utilizata in cazul prescrierii asistate de calculator ONLINE sau OFFLINE a retetelor. asistate de calculator ONLINE sau OFFLINE a retetelor. asistate de calculator ONLINE sau OFFLINE a retetelor. asistate de calculator ONLINE sau OFFLINE a retetelor.
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete
5/24/125/24/125/24/125/24/12
16161616
A doua categorie de serii de retete este utilizata pentru A doua categorie de serii de retete este utilizata pentru A doua categorie de serii de retete este utilizata pentru A doua categorie de serii de retete este utilizata pentru prescrierea retetelor OFFLINE (in vizitele la domiciliu) de catre prescrierea retetelor OFFLINE (in vizitele la domiciliu) de catre prescrierea retetelor OFFLINE (in vizitele la domiciliu) de catre prescrierea retetelor OFFLINE (in vizitele la domiciliu) de catre medici. In acest caz, medicul va pre-tipari macheta retetei din medici. In acest caz, medicul va pre-tipari macheta retetei din medici. In acest caz, medicul va pre-tipari macheta retetei din medici. In acest caz, medicul va pre-tipari macheta retetei din aplicatia de raportare, completand de mana restul detaliilor. aplicatia de raportare, completand de mana restul detaliilor. aplicatia de raportare, completand de mana restul detaliilor. aplicatia de raportare, completand de mana restul detaliilor.
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete
5/24/125/24/125/24/125/24/12
17171717
Medicul prescriptor poate prelua un nou calup in urma Medicul prescriptor poate prelua un nou calup in urma Medicul prescriptor poate prelua un nou calup in urma Medicul prescriptor poate prelua un nou calup in urma unei solicitari electronice catre sistemul PE.unei solicitari electronice catre sistemul PE.unei solicitari electronice catre sistemul PE.unei solicitari electronice catre sistemul PE.
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete1) Serii retete
5/24/125/24/125/24/125/24/12
18181818
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 2) Adaugare reteta electronica2) Adaugare reteta electronica2) Adaugare reteta electronica2) Adaugare reteta electronica
In aplicatia In aplicatia In aplicatia In aplicatia
desktop se pot desktop se pot desktop se pot desktop se pot
adauga atat adauga atat adauga atat adauga atat
retetele tipizate, retetele tipizate, retetele tipizate, retetele tipizate,
cat si cele cat si cele cat si cele cat si cele
electronice.electronice.electronice.electronice.
5/24/125/24/125/24/125/24/12
19191919
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 2) Adaugare reteta electronica2) Adaugare reteta electronica2) Adaugare reteta electronica2) Adaugare reteta electronica
Adaugare reteta Adaugare reteta Adaugare reteta Adaugare reteta
pentru bolnavi pentru bolnavi pentru bolnavi pentru bolnavi
cronicicronicicronicicronici
5/24/125/24/125/24/125/24/12
20202020
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 3) Tiparire retete electronica3) Tiparire retete electronica3) Tiparire retete electronica3) Tiparire retete electronica
Medicul prescriptor tipareste reteta electronica odata ce Medicul prescriptor tipareste reteta electronica odata ce Medicul prescriptor tipareste reteta electronica odata ce Medicul prescriptor tipareste reteta electronica odata ce
aceasta a fost validata. aceasta a fost validata. aceasta a fost validata. aceasta a fost validata.
5/24/125/24/125/24/125/24/12
21212121
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 4) Anulare retete electronica4) Anulare retete electronica4) Anulare retete electronica4) Anulare retete electronica
O reteta electronica prescrisa eronat se poate anula, O reteta electronica prescrisa eronat se poate anula, O reteta electronica prescrisa eronat se poate anula, O reteta electronica prescrisa eronat se poate anula,
dupa ce aceasta a fost tiparita.dupa ce aceasta a fost tiparita.dupa ce aceasta a fost tiparita.dupa ce aceasta a fost tiparita.
5/24/125/24/125/24/125/24/12
22222222
B. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere reteteB. Fluxul de lucru pentru Prescriere retete 5) Validare retete electronica5) Validare retete electronica5) Validare retete electronica5) Validare retete electronica
Validarile de business si validarile medicale se vor realiza Validarile de business si validarile medicale se vor realiza Validarile de business si validarile medicale se vor realiza Validarile de business si validarile medicale se vor realiza