Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010

download Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010

of 18

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010

 • 1. rondetafelbijeenkomst - 1 september 2010 De toekomst van de professionele dienstverlening Een terugblik met het oog op de toekomst Een publicatie van het Professional Services Institute Auteurs: Dr. Robert van Beek, Drs. Melle Kleisma, Milou van Teeffelen MSc

2. inhoud 2 De toekomst van de professionele dienstverlening Voorwoord Professionals van de toekomst Bureaus van de toekomst Klantorganisaties van de toekomst Diensteneconomie van de toekomst Hoe nu verder? 3. voorwoord 3 De toekomst van de professionele dienstverlening De professionele dienstverlening is volop in beweging. De ontwikkelingen op de markt van aanbieders van professionele diensten, professioneel talent en opdrachtgevende organisaties maken het aannemelijk dat de wereld van professionele dienstverlening de komende jaren drastisch zal wijzigen. Zo zullen de huidige businessmodellen en arbeidscontracten, de veranderende waarde van kennis, technologische ontwikkelingen, een nieuwe generatie professionals en de concurrentie van een groeiende groep zzpers de komende jaren een stempel drukken op de professionele dienstverlening. Veel van deze ontwikkelingen zijn nu al duidelijk merkbaar in de verschillende branches. Professionele dienstverleners moeten de komende jaren inspelen op deze ontwikkelingen om te kunnen blijven functioneren in de markt. Daarbij zullen zij zelf ook grote veranderingen moeten ondergaan. Hoe ziet de toekomst van de professionele dienstverlening eruit? Over dat onderwerp vonden op 1 september 2010 rondetafelgesprekken plaats, onder regie van het Professional Services Institute (PSI) van Nyenrode Business Universiteit. Representanten van de professionele dienstverlening en wetenschap werden uitgenodigd om met elkaar in dialoog te gaan over de toekomst van professionele dienstverlening. Dat leverde inspirerende ideen op over de uitdagingen die de professionals zelf staat te wachten, maar ook hun klanten en bureaus. In dit verslag vindt u een weergave in vogelvlucht van onderwerpen die zijn besproken. Wie snel een indruk wil krijgen, vindt aan het eind van dit verslag een korte samenvatting. Naar aanleiding van de besproken onderwerpen heeft het PSI enkele themagroepen opgericht. Deze themagroepen worden eveneens aan het eind van het verslag gepresenteerd. Over het vervolg van deze themagroepen houden wij u op de hoogte. Maar tot dat moment wens ik u allereerst veel leesplezier toe en verdere reflectie op hetgeen u en uw collegas hebben besproken. dr. Robert van Beek Academic Leader, Nyenrode Business Universiteit Breukelen, november 2010 4. professionals van de toekomst 4 De toekomst van de professionele dienstverlening Professionals in 2020 hoogopgeleide kenniswerkers die professionele diensten leveren en die werken via een bureau, een netwerk of als zelfstandige. Vooral het aantal zelfstandig werkende professionals zal de komende tien jaar behoorlijk toenemen. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren zich voort. In 2020 zullen er in totaal 1,5 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzpers) zijn. Naar verwachting is circa 30% van hen 500.000 in aantal dus dan zelfstandig professional (zper). Deze zpers zijn zelfstandig ondernemers die met gespecialiseerde kennis en competenties een nichemarkt bedienen, of zich verhuren aan bedrijven en bureaus voor professionele dienstverlening voor projecten met een looptijd van n tot drie jaar. Professionals van nu Men is unaniem van mening dat de houding van professionals aan het veranderen is. De huidige professional kijkt nu al heel anders tegen het werkende leven aan dan de professional uit het verleden. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zijn promotie weigerde; hij wilde liever reizen. Vrijheid en zelfstandigheid worden voor hem steeds belangrijker. De sterke groei van het aantal zelfstandig gevestigde professionals illustreert dit. De gemiddelde professional werkt niet meer zijn hele leven voor n werkgever. Professionals van de toekomst De professionals van de toekomst zijn te kenmerken als sociaal, netwerkend en zelforganiserend. Zij willen graag hun eigen loopbaan uitstippelen. Het zoeken naar evenwicht tussen werk en priv is voor hen een belangrijk uitgangspunt. Zij hechten minder waarde aan status en salaris dan de huidige generatie professionals. De professionals van de toekomst zullen geen vijf dagen meer werken, zij willen flexibele arbeidsrelaties, zij hebben een totaal andere levensstijl. Professionals nu en in de toekomst: binden en boeien Doordat het belang van status en salaris afneemt, wordt het cht binden van de professional een stuk lastiger. Het is een illusie dat je mensen vijf jaar kunt binden aan een organisatie; het werken met bonussen en autos om talent te binden is achterhaald. 5. 5 De toekomst van de professionele dienstverlening Competenties van professionals Welke competenties heeft de professional van de toekomst? Over de competenties die de professional van de toekomst moet hebben, lopen de meningen uiteen. Onder meer de volgende competenties werden genoemd. De professional moet: diepgaande kennis hebben; kennis hebben van bedrijfsprocessen; breed kunnen denken, generalist zijn; kennis kunnen integreren; vraaggericht kunnen denken in plaats van productgericht; over commercile en communicatieve vaardigheden beschikken; over goede ondernemerskwaliteiten beschikken; kunnen samenwerken; dat is een voorwaarde om in een netwerk te participeren; de collega-professional kunnen vertrouwen. Branding door specialisatie Een veelgehoorde mening is dat de professional vooral een specialist behoort te zijn. Voor ondernemingen en professionals is het daarom van het grootste belang om zich te onderscheiden door middel van een (personal) brand. Op die manier maken ze duidelijk wat hun toegevoegde waarde is, en op grond daarvan kan de klant een juiste keuze maken. Specialisatie is een must omdat de klant met steeds specifiekere vragen komt. De professional moet een specialist zijn die vakmanschap hoog in het vaandel heeft staan. Hij moet verschillende kennis- gebieden aan elkaar kunnen plakken. Kennis op zich is geen macht meer, maar het verbinden daarvan juist te meer. 6. 6 De toekomst van de professionele dienstverlening Het nieuwe credo van professionals: samenwerken Samenwerken voor de klant Men is van mening dat professionele dienstverleners veel meer moeten gaan samenwerken in plaats van concurreren of ze nu zelfstandig werken of via een bureau. Als iemand zijn blikveld verruimt en ook andere disciplines bij zijn opdracht betrekt, is dat niet alleen een meerwaarde voor zijn klanten, maar ook voor de branche waarin hij werkt. Samenwerken in multidisciplinaire teams Het is belangrijk dat professionals kunnen samenwerken in multidisciplinaire teams, die gevormd worden door een bureau waarvoor ze werken of binnen hun netwerk. Veel bureaus hanteren echter een wat verouderd businessmodel waardoor de multidisciplinaire samenwerking niet goed gestalte kan krijgen. Bureaus zouden hun businessmodel daarom moeten aanpassen om samenwerking te bevorderen. Samenwerken bij de klant Ook wordt er gepleit voor een goede samenwerking tussen interne en externe professionals, want een wisselwerking tussen hen is een must voor de organisatie. Goede communicatie ontbreekt hier echter nog vaak. Innoveren doe je namelijk samen, waarbij tevens kennis wordt gedeeld. Opleiden van professionals Permanente educatie Onder de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst bestaat grote consensus over het belang van opleiding en kennisdeling. Een permanente ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij professionals wordt als noodzakelijk gezien, mede in het licht van innovatie, de ontwikkeling van een kenniseconomie en de toenemende concurrentie uit het buitenland. Je moet steeds toegevoegde waarde leveren. Daarom zul je jezelf voortdurend moeten blijven ontwikkelen. Een permanente opleiding is voor de professionals van 2020 een must. Deze opleiding moet de professionals handvatten bieden en wel op korte termijn. 7. 7 De toekomst van de professionele dienstverlening Discrepantie Er bestaat echter een aanzienlijke discrepantie tussen de noodzaak voor professionals om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en de praktijk. Zpers geven hun kennisontwikkeling op dit moment niet genoeg prioriteit en investeren onvoldoende in hun eigen opleiding. Als zpers voor zichzelf beginnen, dan daalt hun kennisopbouw, omdat ze op basis van hun kunstje steeds worden ingehuurd. Hokjesgeest professional service firms (PSFs) PSFs vertonen op het gebied van opleiding te veel een hokjesgeest: zij gebruiken opleiding en (terugvordering van) de kosten daarvan als een retentiemiddel. Het zou beter zijn als PSFs opleiden zouden zien als een vanzelfsprekende bijdrage aan de ontwikkeling van de branche. Zorgen over huidig onderwijs Velen zijn bezorgd dat de kwaliteit van het reguliere onderwijs in Nederland afneemt. Bovendien signaleert men dat de afstand tussen universiteiten en het bedrijfsleven alleen maar groeit. Een ander zorgpunt is het tekort aan goede Nederlandse studenten. Over zelfstandig professionals (zpers) Waarom wordt iemand zper? Over de motieven om zper te worden, lopen de meningen sterk uiteen. Sommigen denken dat dit met de levensfase te maken zou kunnen hebben. Anderen delen deze mening niet. Zij vinden dat het ondernemerschap in je bloed moet zitten; zper zijn is namelijk niet voor iedereen weggelegd. Rond de 35-40 gaat het kriebelen en worden mensen zper. Samenwerken in netwerken Samenwerken in een netwerk is voor zpers een probleem. Aan de ene kant willen zij zich namelijk niet laten binden en zoeken ze de vrijheid en de onafhankelijkheid, maar aan de andere kant zoeken zij ook de geborgenheid en samenwerking van een netwerk. 8. 8 De toekomst van de professionele dienstverlening De vraag is: hoe organiseer je de netwerken en hoe onderhoud je zon netwerk? Rechtspositie Wat de overheid voor (z)zpers kan betekenen, is onderwerp van discussie. Enerzijds