Succesvol leveranciersmanagement door differentiatie ... Succesvol leveranciersmanagement door...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Succesvol leveranciersmanagement door differentiatie ... Succesvol leveranciersmanagement door...

 • Succesvol

  leveranciersmanagement door

  differentiatie

  Significant B.V.

  3 november 2009

  D.T. (Dik) Geelen MSc MBA

  “one size fits all” doesn’t fit at all

 • 2 / 29

  Agenda

  • Voorstellen

  • Visie Significant op SRM

  • Het Future Purchasing Model

  • Differentiatie: proven technology

  SRM is de verzamelnaam van die activiteiten en processen

  die gericht zijn op het managen van de interacties van de

  eigen organisatie met haar kernleveranciers, met het doel om

  waarde te genereren

 • Succesvol leveranciersmanagement door differentiatie

  3 / 29

  SRM volgens Significant

  Waardemaximalisatie van de leveranciersrelatie door goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

 • 4 / 29

  Wat zien we in de praktijk?

  SRM is een nog (te) weinig ontwikkeld vakgebied

  Consequentie: slecht opdrachtgeverschap & slecht opdrachtnemerschap

  • Slecht opdrachtnemerschap: • Opdrachtnemer presteert niet conform contractafspraken • Opdrachtnemer presteert niet naar verwachtingsniveau

  • Slecht opdrachtgeverschap: • Opdrachtgever stelt leverancier niet in staat waarde toe te voegen

  SRM volgens Significant

 • 5 / 29

  SRM: goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

  • Gestructureerde wijze van werken: • Van ad-hoc naar gestructureerd management • Van reactieve naar proactieve aansturing • Concentratie op leverancierrelaties die waardekritisch zijn • Governancestructuur en processen ondersteunend aan

  beheerorganisatie

  • Alignement tussen klant/businessbehoefte en leveranciersprestatie

  • Constante verbetering: • Monitoren prestaties • Optimaliseren prestaties

  SRM volgens Significant

 • 6 / 29

  Doelstellingen SRM

  Het verhogen van: • Waarde van de relatie • Doelmatigheid en klanttevredenheid • Innovatiekracht • Rechtmatigheid (implementatie en gebruik van (raam)contracten)

  Vermindering van: • Integrale kosten door:

  • Monitoren, beoordelen en evalueren van (im)materiële waarde • Afsluiten verbetercontracten

  • Risico's: • Continuïteit • Commercieel & Juridisch

  SRM volgens Significant

 • 7 / 29

  Doelstellingen SRM

  Professionalisering/herpositionering van de SRM-functie: • Duidelijk eigenaar: initiëren, creëren en optimaliseren • Qualtiy Assurance rol als ‘eigenaar’ van SRM • Optimalisatie inzet beschikbare SRM-capaciteit

  Afgeleide doelstelling: inrichten SRM beheerorganisatie: • Structureren van leveranciersoverleg: operationeel, tactisch,

  strategisch • Bepalen van optimale formatieomvang • Bepalen van resourceallocatie

  SRM volgens Significant

 • 8 / 29

  Hoe vul je SRM dan in?

  2 typen relationships: • Arm’s length relationships:

  • “approach suppliers as being rivals and focuses on competitive quoting, price cutting, quality and delivery”

  • Collaborative relationships (partnership): • “an on-going relationship between two firms that involves a

  commitment over an extended time period, and a mutual sharing of information and the risks and rewards of the relationship”

  Collaborative relationships is in de jaren ’90, als gevolg van het succes van Japanse bedrijven, overgenomen door Westerse industrieën

  SRM volgens Significant

  Wagner and Boutellier, 2002 & Ellram and Hendrick, 1995, p.41

 • 9 / 29

  Gedifferentieerd managen is de oplossing!

  Het bepalen van het type relationship kan worden gedaan middels het toepassen van een portfolio model: “a tool that combines two or more dimensions into a set of heterogeneous categories for which different (strategic) recommendations are provided”

  Meest bekende portfolio modellen: • Kraljic (1983) • Olsen and Ellram (1997) • Bensaou (1999) • Spekman et al. (1999) • De Supplier Involvement Portfolio van Wynstra and Ten Pierick (2000) • Future Purchasing Research Foundation (2002)

  SRM volgens Significant

  Araujo et al., 1999; Cousins & Lawson, 2007; Dubois & Wynstra, 2005; Goffin et al., 2006

 • Succesvol leveranciersmanagement door differentiatie

  10 / 29

  SRM Stappenmodel

  Future Purchasing Research Foundation

 • 11 / 29

  SRM Stappenmodel

  1. Classificeren: differentiatie in het leveranciersportfolio

  2. Kwalificatie: mate van (leveranciers)managmentintentsiteit

  3. Inrichten van de governancestructuur en processen

  4. Vendormonitoring: meten, beoordelen en evalueren van materiële (prestatie) en immateriële (relatie) waarde

  5. Waardemaximalisatie: opstellen, uitvoeren en borgen verbeterplannen

  SRM Stappenmodel

 • 12 / 29

  Classificeren

  Het FPM stelt u in staat om per leverancier, op basis van generieke en organisatiespecifieke financiële en niet-financiële criteria, te bepalen: • Met wat voor type leverancier u te maken heeft en • Hoe deze relatie gemanaged dient te worden

  SRM Stappenmodel

  “one size fits all” doesn’t fit at all

  Remaining Suppliers

  Break

  -through

  Partners

  1

  Development Suppliers

  2

  Performance

  Suppliers

  3

  4

 • 13 / 29

  Kwalificeren

  Het richting gegeven aan de intensiteit van het leveranciersmanagement: ‘regimes’

  Regimes worden gekoppeld aan de Classificatie: • Joint Venture regime: break-through partners • Volledig regime: development partners • Beperkt regime: performance to contract suppliers • Ad-Hoc regime: remaining suppliers

  Managementfocus en beoordeling: • Output • Proces • Governance

  SRM Stappenmodel

 • 14 / 29

  Kwalificeren

  De regimes verschillen op de volgende aspecten:

  • Interactieproces; het communicatieproces op operationeel, tactisch en/of strategisch niveau

  • Intensiteit; hoe hoger de leverancier in het FPM is geclassificeerd, hoe intensiever het management moet zijn

  • Elementen die gemanaged worden; alleen output gerelateerde materiële zaken of ook immateriële elementen

  • Tijdsperiode: per regime ligt de nadruk op het verleden en/of de toekomst

  SRM Stappenmodel

 • 15 / 29

  Managementfocus

  • Output: focus ligt op de outputwaarde van een leverancier. Hoofdgroepen (criteria) zijn bijvoorbeeld: TCO, flexibiliteit, kwaliteit, immateriële of toegevoegde waarde en betrouwbaarheid van producten en diensten

  • Process: wijze waarop een leverancier de processen heeft ingericht om te komen tot een gewenste output

  • Governance: focus ligt op structuur en besturing van de relatie en toekomstige performance en waardeontwikkeling in relatie tot de beschikbare (financiële) middelen en mensen

  Proces en governance: toekomstgericht, Output criteria: past performance

  SRM Stappenmodel

 • 16 / 29

  Regimes

  Korte termijn

  business

  voorspelling

  OutputLaag Niet

  structureel

  Ad hoc regime

  voor remaining

  leveranciers

  Korte- en

  middellange

  termijn

  business

  voorspelling

  Output

  Proces Medium

  Operationeel

  Tactisch

  Limited regime

  voor

  performance

  Leveranciers

  Middellange- en

  lange

  termijn

  business

  voorspelling

  Output

  Proces

  Governance

  Hoog

  Operationeel

  Tactisch

  Strategisch

  Full regime voor

  development

  Leveranciers

  Tijdsperiod e

  Manageme nt focus

  Frequentie van

  interactie

  Niveau van interactie

  Manageme nt regime

  SRM Stappenmodel

  Wij verwijzen naar H14 van het boek: “Inkoop, een nieuw paradigma”

  voor Breakthrough-partners (“Key-SRM”)

  G.J. (Gerco) Rietveld, 2009 SDU, ISBN: 978 90 12581240

 • 17 / 29

  Overzicht SRM stappen

  SRM Stappenmodel

  Relatie

  Partnership regime

  Volledig regime

  Beperkt regime

  Output

  Input

  InrichtingClassificatie

  Relatie

  Joint Ventures

  Volledig regime

  Beperkt regime

  Output

  Proce

  s

  Governance

  Classificere n

  Kwalificeren & Organiseren

  Monitoren, beoordelen & Optimaliseren

  OutputBeperkt regimeAd-hoc regime

 • Succesvol leveranciersmanagement door differentiatie

  18 / 29

  Onderzoek FP portfolio

 • 19 / 29

  Onderzoek

  Stel vast of of de FPM methode leidt tot een verhoogde leveranciersprestatie in termen van waardecreatie en concurrentievoordeel.

  Case study met negen toonaangevende Nederlandse organisaties: • 3M ASML • Danone Philips • Renault-Nissan Mercedes Benz • Infinitas learning Shell • Thales

  Waarde : som van objectief meetbare prestatie en ‘ontastbare’ waarde die afnemers toekennen aan de relatie op basis van hun verwachting, ervaring en beleving.

  Onderzoek FP portfolio

 • 20 / 29

  Conceptueel model

  Onderzoek FP portfolio

 • 21 / 29

  Developm