Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulp in de jeugdzorg - Christa Geerse &...

of 18 /18
Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening Christa Geerse & Anouk Haazelager 1 november 2012 In samenwerking met Een praktijk voorbeeld

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulp in de jeugdzorg - Christa Geerse &...

  • 1. Succesfactoren en valkuilen bijimplementatie van online hulpverleningIn samenwerking met Een praktijk voorbeeld Christa Geerse&Anouk Haazelager1 november 2012

2. Online hulpverlening is geen doel op zich!Het is wel een prachtig middel om jouw visieop hulpverlening te verwezenlijkenProgramma Online hulpverlening Zandbergen: dromen en speerpunten Implementatie in de Jeugdzorg: specifieke vraagstukken Implementatie: dilemmas, valkuilen en successen Sleutels tot succes!Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 2 3. Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 01 november 2012 | 3 4. Dromen enspeerpuntenSuccesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 01 november 2012 | 4 5. Online hulpverlening Zandbergen: dromen en speerpunten Aansluiting doelgroep en maatschappelijke relevantie Lange termijnvisie: Zorg op maat Dossier van client/gezin Kennisdeling, verbreding communicatielijnen,social mediaSuccesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 4 6. Doelstelling project woonbegeleiding 2.0 Online hulpverlening geeft de clint meer zeggenschap en handvatten om vorm te geven aan eigen behandelplanOnline hulpverlening verbetertde aansluiting bij debelevingswereld van de clintOnline hulpverlening biedt mogelijkhedenom de hulp goedkoper aan te bieden Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 6 7. Waarom is dit project bijzonder? Ervaring/werkwijzeGGZ > JeugdzorgProfilering van van GGZ naar Jeugdzorg E-health als tool Specifieke implementatie Jeugdzorg Aansluiting zoeken bij doelgroep Blended care: f2f gesprekken + online behandelomgeving Unieke modules Woonbegeleiding 2.0Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 7 8. Dilemmas,valkuilen& successenSuccesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 01 november 2012 | 8 9. Risicomanagement: de voorbereiding Gebruiksvriendelijkheid Draagvlak bij users Deskundigheid users Support Kwaliteit inhoud programma Planning & budget project InnovatiemogelijkhedenSuccesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 9 10. Implementatiedilemmas: de uitvoering Draagvlak hulpverleners Wisselende motivatie bij users Cultuurverandering: Takes time Balans tussen aansturen en motiveren verkoop aan clint Structureel evalueren: doorontwikkelen Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 10 11. Hoe meten we? De monitor nul- & eindmeting Toename zelfredzaamheid en gedragsverandering Clinttevredenheid Medewerkertevredenheid en deskundigheid EfficiencywinstSuccesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 11 12. Implementatiesuccessen: de uitvoering Gezamenlijk vertrekpunt & ervaren relevantie Motivatie en feedback jongeren Feedback medewerkers serieus nemen Sturingsinformatie; direct resultaat zichtbaar Communicatie Bovenal: zicht op werkzame factoren woonbegeleiding 2.0 Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 12 13. Bedien de gebruiker, creer waarde Client VS BehandelaarJongereBehandelaar Passend bij leefstijl Aansluiten op werkwijze Altijd online Gebruiksvriendelijk Laagdrempelig Handige tools Beloningscomponent Efficint Commitment vergrotenSuccesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 13 14. Cultuur & verandering van werkwijze wat kan men verwachten?Online hulpverlening geeftverwachtingen, uitdagingen envereist echte organisatie- en cultuurverandering.Proces:1. Enthousiasme & proberen2. Evaluatie3. Proces verbetering & uitbreiden Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 14 15. Kanalen strategie: kies de sleutelsSuccesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 13 16. Sleutels tot succesSuccesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 01 november 2012 | 16 17. Sleutels tot succes! Lange termijn visie op online hulpverlening Cultuurverandering: Takes time Draagvlak management (visie, aansturen en faciliteren) Gebruiksvriendelijke software en supportSuccesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 17 18. Visie & vragen Plaatje + tekst over ambitie toekomst zandbergen (eindigen positieve noot) [email protected] [email protected] hulpverlening is geen doel op zich! Het is wel een prachtig middel om jouw visie op hulpverlening te verwezenlijken Succesfactoren en valkuilen bij implementatie van online hulpverlening 1 november 2012 | 18