Studiewijzer · PDF file Deze studiewijzer is geldig voor het cohort dat op de voorkant...

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Studiewijzer · PDF file Deze studiewijzer is geldig voor het cohort dat op de voorkant...

Studiewijzer Procesoperator B
Crebo : 25338 Niveau : 3 Leerweg : BBL Cohort : 2016 Startdatum : 01-08-2016 Versie : 1.1
2 25338 | Procesoperator B | 1.1 | 2016
Inhoudsopgave
Voorwoord ......................................................................................................................................... 3
1. ALGEMENE INFORMATIE ................................................................................................................. 4 1.1. Leeswijzer ................................................................................................................................................................................ 4 1.2. De opleiding in 1-A4 ................................................................................................................................................................ 5 1.3. Informatie over het beroep ..................................................................................................................................................... 6
2. ONDERWIJS .................................................................................................................................... 8 2.1. Onze onderwijsvisie................................................................................................................................................................. 8 2.2. Samenwerking met het bedrijfsleven ................................................................................................................................... 10 2.3. De onderwijsovereenkomst (OOK) ........................................................................................................................................ 10 2.4. WAT ga je leren? ................................................................................................................................................................... 10 2.5. HOE ga je leren? .................................................................................................................................................................... 14 2.6. Studiebelasting ...................................................................................................................................................................... 16 2.7. Maatwerk .............................................................................................................................................................................. 16 2.8. Informatie over de beoordeling ............................................................................................................................................ 16
3. BEGELEIDING ................................................................................................................................ 18 3.1. Informatie over de begeleiding ............................................................................................................................................. 18 3.2. Studieloopbaanbegeleiding ................................................................................................................................................... 18 3.3. Zorgbegeleiding ..................................................................................................................................................................... 18 3.4. Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering ....................................................................................................... 18 3.5. Begeleiding bij het kiezen van een andere studie ................................................................................................................. 19 3.6. Bezwaren en klachten ........................................................................................................................................................... 19 3.7. Vertrouwenspersonen........................................................................................................................................................... 19
4. EXAMINERING EN DIPLOMERING .................................................................................................. 20 4.1. Examen-/diploma-eisen ........................................................................................................................................................ 20 4.2. Examenplan ........................................................................................................................................................................... 20 4.3. Organisatie van de examinering ............................................................................................................................................ 20 4.4. Diplomering ........................................................................................................................................................................... 21
Bijlage 1: wijzigingsblad .................................................................................................................... 22
Bijlage 2: curriculum ......................................................................................................................... 23
Bijlage 7: belangrijke documenten op internet .................................................................................. 29
3
Voorwoord
Beste student, Je hebt gekozen voor een techniekopleiding, je hebt daarmee ook gekozen voor een loopbaan met heel veel toekomst. Techniek is overal. Techniek is leuk, spannend en onmisbaar voor onze samenleving. Er blijft een tekort aan technische experts. Nu én straks. Met de start van deze opleiding heb je de eerste stap in die loopbaan gezet. Samen met het regionale bedrijfsleven zorgen we ervoor dat je gaat leren door echt te ervaren, iets te presteren in echte werksituaties. Onze missie is niet voor niets: ‘Het échte werk!’. Leren doe je niet alleen, we zorgen ervoor dat je kunt leren van en mét je medestudenten, van en met (gast)docenten en binnen het bedrijfsleven middels BPV en stages. Wij vinden kennis belangrijk, maar die wordt pas interessant als je die kunt toepassen in de praktijk. Wij laten je tijdens de opleiding dus vooral ontdekken, uitvinden, uitproberen, fouten maken en oplossen. Zo leer je nadenken, analyseren en krijgt de kennis een praktische context. We streven er naar dat je zelf met oplossingen en ideeën komt. Dat je meedenkt over hoe het werk verbeterd kan worden. Dat is ook precies wat een werkgever van een vakman verwacht. Onze vijf beloftes aan jou: 1. Je krijgt activerend les van didactisch sterke, enthousiaste en vakbekwame docenten en je loopt zinvolle stages. 2. Je krijgt studiebegeleiding die bij jou past. Je weet steeds hoe je er voor staat richting je diploma. Je wordt gediplomeerd
op basis van een objectief diplomadossier dat voor iedere student dezelfde inhoud heeft, dat jouw prestaties bundelt en dat wordt beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie.
3. Je volgt een opleiding op je “eigen school”, een fijne plek waar iedereen je kent en je je thuis voelt. 4. Er is nauwelijks lesuitval, een duidelijke structuur en heldere communicatie. Iedereen is goed bereikbaar. 5. Je wordt serieus genomen en we luisteren naar je. We beschouwen je als gelijkwaardige partner en geven daar vorm aan.
Laat het mij weten als je constateert dat we onze beloftes niet waarmaken. Mijn kantoor is te vinden op de eerste verdieping van Nobellaan 50, wees welkom. We gaan er met elkaar een succes van maken! Jeroen van den Oord Directeur en Marcel Redeman Afdelingsmanager afdeling Procestechniek
4 25338 | Procesoperator B | 1.1 | 2016
1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1. Leeswijzer Deze studiewijzer is bedoeld om jou goed te informeren over jouw opleiding en je examens. In je onderwijsovereenkomst (OOK) wordt verwezen naar dit document. De officiële naam is OER, voluit: Onderwijs- en Examenregeling, maar binnen onze school spreken we eigenlijk altijd over studiewijzer. Je kunt je eigen studiewijzer (en die van de alle andere opleidingen van het Markiezaat) vinden op www.markiezaat.nl onder ‘Studie info’. Het is belangrijk dat je deze studiewijzer goed doorneemt en bewaart. Als je vragen hebt over de inhoud, dan kun je die stellen aan je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Soms verwijzen we naar documenten op onze website: www.markiezaat.nl, of naar de studentenportal: portal.rocwb.nl. >onderwijs >documenten >Markiezaat College >studentensite Markiezaat Een overzicht van alle belangrijke documenten en waar je ze kunt vinden, is opgenomen in bijlage 7 van deze studiewijzer.
1.1.1. Hoe lang is deze studiewijzer geldig? Deze studiewijzer is geldig voor het cohort dat op de voorkant vermeld staat. Een cohort is een groep studenten die in hetzelfde studiejaar aan een bepaalde opleiding begint. Als er belangrijke wijzigingen in de OER of studiewijzer zijn, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. Meestal door middel van een wijzigingsblad. De meest actuele versie van deze studiewijzer is steeds te vinden op portal.rocwb.nl.
1.1.2. Praktische informatie in infogids Deze studiewijzer bevat vooral informatie over opleiding en examinering. Praktische informatie, zoals de vakantieplanning , de toegang tot Wi-Fi en andere huishoudelijke zaken, vind je in onze Infogids. De Infogids staat op www.markiezaat.nl onder ‘Studie info’.
1.1.3. Studiekosten Het kostenoverzicht van de opleiding is te vinden op www. markiezaat.nl onder ‘Studie info’. Een toelichting op de studiekosten is te vinden op de website van het ROC. https://www.rocwb.nl/mbo/schoolkosten
Naam van de opleiding: Procesoperator B
Crebo-nummer 25338
Toelatingsvoorwaarden: VMBO GT/TT en/of operator A of mechanisch operator A
Duur van de opleiding: 2 jaar
Lesdagen per week: 2 dagdelen
Gemiddeld aantal lesuren per week 6
BPV (stage): Je werkt bij een leerbedrijf, dit leerbedrijf is erkend voor crebo 25337
De lessen op school worden op verschillende momenten aangeboden, aansluitend aan je (ploegen)dienst,
1.2.1. Examens Vanaf de eerste dag van je opleiding werk je aan het behalen van je diploma. Om een mbo-diploma te behalen moet je aan 6 tot 8 onderdelen voldoen. Het Examenbureau houdt een dossier voor je bij waarin de resultaten worden verzameld die bij die voorwaarden horen. In de onderstaande tabel is aangegeven welke voorwaarden gelden voor het diploma van jouw opleiding:
ONDERDEEL DIPLOMADOSSIER VORM EXAMEN OF EIS
RESULTAAT
2 BPV
voldaan
Niet van toepassing
certificaat
Meer uitgebreide informatie over de examinering en diplomering kun je vinden in hoofdstuk 4.
6 25338 | Procesoperator B | 1.1 | 2016
1.3. Informatie over het beroep In deze paragraaf vind je informatie over het werkveld waar je gaat werken, en over het beroep en de beroepshouding.
1.3.1. Werkveld In een bedrijf in de procestechniek worden allerlei producten gemaakt, zoals tafels, kopjes, olie, bier, kleding, vleesproducten, auto’s en chemische stoffen. Wat deze producten gemeen hebben, is dat ze worden geproduceerd met behulp van mechanische en chemische processen. Chemisch proces In een chemisch proces veranderen stoffen van aard: van aardolie worden bijvoorbeeld kunststofkorrels gemaakt, van hout wordt papier gemaakt. Ook het branden van koffie en het maken van bier zijn chemische processen. Chemische processen zijn vaak onzichtbaar. Ze spelen zich af in gesloten installaties. Mechanisch proces In een mechanisch proces veranderen stoffen van vorm: papier, kunststofkorrels, metaal en glas worden zó veranderd (verkleind, vergroot, verpakt, enz.) dat het kant-en-klare producten worden of dat andere bedrijven er kant-en-klare producten van kunnen maken. Van papier maak je bijvoorbeeld golfkarton, waarvan ze in een andere fabriek weer dozen maken. Veel apparaten in bedrijven worden op afstand bediend vanuit de controlekamer. Daar kun je het proces volgen via beeldschermen. Als er iets misgaat wordt het proces bijgestuurd met de computer of andere apparatuur. Daarnaast is er ook nog apparatuur die nog niet op afstand bediend wordt, bijvoorbeeld in de textielindustrie en de voedingsindustrie. Deze apparaten moeten door de operators continu in de gaten gehouden worden en waar nodig handmatig bijgestuurd worden. De procesoperator werkt vaak in bedrijven waar een product met behulp van fysische en/of chemische processen worden vervaardigd.
1.3.2. Beroep en beroepshouding Het is heel belangrijk dat je je werk veilig kunt doen. Daarom worden er hoge veiligheidseisen gesteld aan mens, machine en product. Dan moet je bijvoorbeeld beschermende kleding dragen, zoals speciale schoenen, een helm, een veiligheidsbril of een gasmasker. Als operator zorg je ervoor dat het (deel)productieproces waaraan jij werkt in een fabriek goed verloopt. Je moet je kunnen voorstellen wat er in het bedrijf of machine/installatie gebeurt. Daarom moet je als operator veel van het proces afweten. Daarnaast speelt het correct omgaan met specificaties, werkvoorschriften en voorschriften voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden. Operators zijn vaak mensen die geïnteresseerd zijn in techniek en in het tot stand komen van een product via een (geautomatiseerd) productieproces. Als operator moet je zelfstandig kunnen werken en is het belangrijk dat je - binnen je werkzaamheden - een grote verantwoordelijkheid aan kunt. Wat zijn de taken van een operator? Je zorgt ervoor dat het (deel)productieproces in een fabriek goed verloopt. Als er iets mis dreigt te lopen, moet je kunnen ingrijpen, bijsturen of storingen verhelpen. Immers, het bier dat op maandag gemaakt wordt, moet van dezelfde kwaliteit zijn als het bier dat een dag later wordt geproduceerd. Als operator maak je bij je werkzaamheden gebruik van uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur.
1.3.3. Loopbaanmogelijkheden Na het behalen van het diploma start je als Procesoperator B. Je zorgt dat je flexibel inzetbaar bent op meerdere werkplekken binnen je eigen bedrijf, of dat je na een beperkte inwerkperiode inzetbaar ben bij andere bedrijven binnen de procesindustrie. Vervolgens is het, afhankelijk van je persoonlijke kwaliteiten en inzet, mogelijk om door te groeien naar de functie van Operator C. Door vervolgopleidingen te volgen komen deze doorgroeimogelijkheden binnen handbereik.
7
1.3.4. Doorstuderen Tijdens je opleiding wordt alle jaren aandacht besteed aan loopbaanleren. Met name in het laatste deel van de opleiding word je erop gewezen dat je mogelijk een beter perspectief op werk kunt hebben als je je opleiding vervolgt met een opleiding op een hoger niveau bijvoorbeeld een opleiding op niveau 4. Je kunt ook je opleiding verbreden met een (verwante) opleiding.
8 25338 | Procesoperator B | 1.1 | 2016
2. ONDERWIJS
De eisen waaraan je aan het einde van de opleiding moet voldoen zijn bepaald door de minister van OCW, en vastgelegd in een kwalificatiedossier. Voor elk beroep is er zo’n kwalificatiedossier. Het beroep is daarin beschreven in de vorm van kerntaken, werkprocessen en competenties. Competenties zijn een combinatie van kennis, houding en vaardigheden, waardoor je in staat bent om complexe situaties in je beroep op te lossen.
2.1. Onze onderwijsvisie Wij vinden dat je een beroep het beste leert in echte of nagebootste beroepssituaties: Het échte werk. Alle werkprocessen, ondersteunende kennis en vaardigheden, worden gedurende het grootste deel van je opleiding steeds herhaald (op school en in de BPV). Er wordt op eenvoudig niveau gestart met opdrachten, klussen, werkorders of projecten (binnenste cirkel) en dat wordt steeds verder uitgebouwd tot op het meest complexe vereiste niveau (jouw examenniveau, de buitenste cirkel). Die manier van opleiden noemen we concentrisch opleiden.
Verder vinden we het belangrijk dat:
kennis, houding en vaardigheden samen geïntegreerd, getraind en beoordeeld worden;
de beroepspraktijk het uitgangspunt is;
situaties uit de praktijk de inhoud van het onderwijs bepalen. We zien jou als ‘eigenaar’ van jouw leerproces. Jouw competenties en motivatie zijn leidend bij het bepalen van de passende leerroute. Hiermee ben jij ‘partner’ van de docenten van het Markiezaat College. Om optimaal te kunnen leren zijn twee andere zaken noodzakelijk:
Activerende didactiek.
Jouw studievoortgang richting het einddoel dagelijks in beeld hebben en houden.
9
Activerende didactiek Je leert o.a. beter als je al je zintuigen gebruikt, doelen duidelijk zijn, de leerstof zelf verwerkt, mag testen en uitproberen. Voor optimaal leren is een actieve student noodzakelijk. Daarom passen we verschillende (afwisseling) onderwijsvormen en de 10 leerbreinprincipes voor activerend leren toe.
Deze leerbreinprincipes gelden niet alleen voor onze docenten, maar ook voor jou! Tijdens de opleiding sta je immers ook regelmatig zelf voor de klas. Bijvoorbeeld als je een presentatie geeft, als je een les(onderdeel) verzorgt, als je iets uitlegt of demonstreert. Dat docenten van studenten leren en omgekeerd noemen we ‘wederkerig leren’. Studievoortgang richting het einddoel dagelijks in beeld hebben en houden Je volgt deze opleiding om het vak te leren, maar ook om het diploma te halen. We vinden het belangrijk dat het van dag 1 tot en met diplomering voor jou op ieder moment van de opleiding helder is hoe je er voor staat op de 6 tot 8 diplomagebieden. Samenvattend betekent dit dat:
jij en je leerloopbaan centraal staan;
jij als student in staat gesteld wordt een actieve rol te in nemen in je leerproces;
de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier en de beroepspraktijk het uitgangspunt vormen voor een concentrisch opleidingsprogramma;
er geleerd wordt in de (gesimuleerde) context van de beroepspraktijk;
voortgang op je werkprocessen zowel in de beroepspraktijk als op school (of zelfs elders) kan plaatsvinden;
er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk, zowel tijdens je leerproces (ontwikkelingsgericht beoordelen) als tijdens je examens;
vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden.
10 25338 | Procesoperator B | 1.1 | 2016
2.2. Samenwerking met het bedrijfsleven Een belangrijke partner in jouw leerproces is het regionale bedrijfsleven. Dat kan zijn doordat je werkgever deze opleiding mogelijk maakt, of BPV-plaatsen en praktijkopleiders beschikbaar stelt. Maar ook op andere manieren is het bedrijfsleven bij het onderwijs betrokken. Zo is bijvoorbeeld het keuzedelenmenu samengesteld in overleg met bedrijven en worden examens deels op school en deels binnen het bedrijf afgenomen.
2.3. De onderwijsovereenkomst (OOK) Scholen zijn wettelijk verplicht om een onderwijsovereenkomst (OOK) met hun studenten aan te gaan. In deze overeenkomst staan afspraken tussen jou en school. Je hebt alleen recht op onderwijs als je de onderwijsovereenkomst tekent en op tijd bij de deelnemersadministratie (DA) inlevert. Een voorbeeld van een OOK kun je vinden op www.markiezaat.nl onder Studie info, Regelingen en procedures. In de OOK staan de rechten en plichten van jou én van de school opgeschreven. De school verplicht zich bijvoorbeeld om goed en respectvol onderwijs te verzorgen, passend bij je toekomstige beroep. Als je je handtekening hebt gezet, dan ben je verplicht om je aan de afspraken in de OOK te houden. Lees de OOK daarom goed door, vraag eventueel om uitleg voordat je deze ondertekent én bewaar hem goed. In sommige gevallen heb je een bijlage bij de OOK. Hierin staan specifieke afspraken tussen jou en de school. Die afspraken kunnen betrekking hebben op specifieke ondersteuning vanuit het Markiezaat College, die je helpen je diploma te halen, maar ook de inspanningen die jij moet leveren. De OOK en de bijlage horen bij elkaar en vormen samen één overeenkomst. In de onderwijsovereenkomst wordt ook vastgelegd welke keuzedelen je gaat volgen om te voldoen aan de keuzedeelverplichting van jouw opleiding. Dit wordt pas gedaan als je een definitieve keuze hebt gemaakt. Meer informatie over keuzedelen kun je verderop in dit hoofdstuk vinden.
2.4. WAT ga je leren? Jouw opleiding voldoet uiteraard aan alle wettelijke eisen voor wat betreft beroep, algemene vorming én loopbaan en burgerschap. Die eisen zijn in verschillende documenten te vinden, namelijk het kwalificatiedossier, het keuzedeeldossier en de kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap. Vanuit deze documenten hebben we het onderwijs en de examinering voor jouw opleiding ontworpen.
2.4.1. Kerntaken (kwalificatiedossier) Het kwalificatiedossier beschrijft de kwalificatie, de diploma- eisen die voor jouw beroep gelden. De kwalificatie bestaat meestal uit een basisdeel, dat voor verschillende vergelijkbare beroepsprofielen hetzelfde kan zijn, en een profieldeel. Boven op je kwalificatie moet je een aantal keuzedelen volgen. Elk keuzedeel heeft een keuzedelendossier met daarin de exameneisen voor dat keuzedeel. Het kwalificatiedossier (en de keuzedelen) kun je vinden op de website www.kwalificaties.s-bb.nl. Het kwalificatiedossier is een formeel document, en vaak lastig te lezen. Daarom hier een schematische samenvatting:
Tijdens jouw opleiding ga je werken aan de volgende kerntaken en werkprocessen:
Figuur 1: opbouw kwalificatiedossier
2.4.2. Beroepspraktijkvorming (BPV) Een belangrijk deel van je opleiding doorloop je in een leeromgeving (leerbedrijf), typerend voor je toekomstige beroep. We noemen dit deel van de opleiding de beroepspraktijkvorming (BPV), voor velen ook bekend als stage. Tijdens een BBL- opleiding doe je de BPV tijdens je werktijd. Tijdens een BOL-opleiding zijn er aparte BPV-periodes ingeroosterd. Voordat je aan je BPV begint dient de praktijkovereenkomst (POK) ondertekend te zijn. Praktijkovereenkomst (POK) Naast de OOK heb je nog te maken met een andere belangrijke overeenkomst: de praktijkovereenkomst. In de praktijkovereenkomst (POK) worden alle rechten en plichten van jou, het BPV-bedrijf en de school vastgelegd. BOL: De POK wordt ondertekend door jou, de praktijkopleider van het bedrijf en de BPV-begeleider van het Markiezaat College. Aan het begin van iedere nieuwe BPV-periode wordt er een nieuwe POK gemaakt. In de POK staat de BPV-ureneis vermeld waar je als BOL-student voldaan moet hebben. Registratie, het bijhouden van de daadwerkelijk gemaakte BPV-uren is daarom erg belangrijk. BBL: De POK wordt ondertekend door jou, de praktijkopleider van bedrijf, de BPV-begeleider van het Markiezaat College en door een vertegenwoordiger van de toetsingskamer SBB (samenwerking beroepsonderwijs - bedrijfsleven). In de POK staat de BPV-ureneis vermeld waar je als BBL-student aan moet voldoen. In de Praktijkovereenkomst (POK) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode.
12 25338 | Procesoperator B | 1.1 | 2016
Internationale BPV Studeren met een internationale stage is een unieke ervaring die je bij het Markiezaat College kunt waarmaken. Je komt tijdens je opleiding in aanraking met een andere cultuur en je leert een andere taal spreken. Zo vergroot je je zelfvertrouwen en je zelfstandigheid. Voor meer informatie over internationale stages kun je terecht op de website www.rocabroad.nl of informeer naar de mogelijkheden bij je SLB-er. BPV-werkwijzer Meer informatie over wat er tijdens de BPV van je wordt verwacht vind je in de BPV-werkwijzer van jouw opleiding. Je vindt er basisinformatie die van belang is voor de begeleiding en de beoordeling tijdens de BPV. Tevens wordt aandacht besteed aan allerlei formele BPV-zaken. De BPV-werkwijzer voor jouw opleiding kun je vinden op: portal.rocwb.nl.
2.4.3. Kerntaken (Keuzedelen) Keuzedelen zijn een vast onderdeel van elke mbo-opleiding en maken deel uit van de diploma-eisen. Keuzedelen zijn een verrijking van jouw diploma. Ze kunnen verbredend of verdiepend zijn, of dragen bij aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding. Het aantal keuzedelen dat je moet volgen is afhankelijk van de lengte van de opleiding en de lengte van het keuzedeel. Grofweg bestaat 15% van je opleiding uit keuzedelen, ongeveer een keuzedeel van 240 uur per jaar. Een keuzedeel wordt afgesloten met een keuzedeelexamen. In overleg met het regionale bedrijfsleven en huidige studenten, is voor jouw opleiding een keuzedelenmenu samengesteld. Daardoor kun je tijdens de opleiding jezelf verdiepen in onderwerpen die de bedrijven in de buurt belangrijk vinden. In het begin van de opleiding kies je één van de twee keuzedelenmenu’s.
MENU LEERJAAR 2 LEERJAAR 2 LEERJAAR 2 NIET VAN TOEPASSING
I A K0418
B K0030
C K0443
voor niveau 3 en 4
II A K0418
B K0030
D K0371
Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt
voor niveau 3 en 4
Ongeacht hoe lang je over de opleiding doet; de omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet. Er wordt op een later tijdstip bekendgemaakt op welke wijze jij je kan inschrijven voor de gekozen keuzedelen. Jouw daadwerkelijk gekozen keuzedelen worden in een bijlage van de OOK vastgelegd en dat kan niet zonder meer veranderd worden. Een keuzedeel wordt op school en/of in de BPV uitgevoerd. Wanneer een keuzedeel in de BPV gevolgd wordt, dan wordt dit in de POK vastgelegd. Het is mogelijk om jaarlijks van keuzedelenmenu te wisselen. Met vragen of voor meer informatie over keuzedelen kun je terecht bij je SLB’er. Bijvoorbeeld rondom het volgen van extra keuzedelen of keuzedelen volgen bij andere afdelingen binnen het Markiezaat College. In een aantal situaties kan je (schriftelijk) vrijstelling aanvragen voor een keuzedeel bij de examencommissie. Meer informatie hierover kun je bij je SLB’er of bij het Examenbureau krijgen.
2.4.4. Taal en rekenen Zoals je hebt kunnen lezen, gelden er ook…