Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn - Bob Schoonbeek - OWD14

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  205
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Dinsdag 11 november 2014 Sessieronde 4 Titel: Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn Spreker: Bob Schoonbeek (Hanzehogeschool Groningen) Zaal: Diamond l

Transcript of Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn - Bob Schoonbeek - OWD14

 • 1. Bron: http://sylviamoessinger.wordpress.com/2012/06/18/learning-analytics-wordle/Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn.

2. Sessie titelStudiesucces voorspellen metBlackboard LearnZaal: Diamond ITijd: 15:30 16:15 uurSpreker:Bob Schoonbeek, Hanzehogeschool GroningenE-mail: b.schoonbeek@pl.hanze.nlBob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 3. Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 4. Hanzehogeschool Groningen (2013): 26.233; 2.947; 2,3 x108Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 5. Bob Schoonbeek: functioneel beheerder digitaleleeromgeving: LMS en digitaal toetsen.(& docent &onderwijskundigadviseur)Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 6. Doel innovatieprojectOnderzoeken of het studiegedrag in het LMSvan de HG (Blackboard Learn) in de eerstevier weken van de opleiding eenvoorspellende waarde heeft voor hetstudiesucces in het eerste propedeutischejaar.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 7. Hypothese80% van de studenten die 50% van hetgemiddelde aantal klikken in een Blackboardcourse als studiegedrag vertoont, valt uit inde propedeutische fase van de opleiding.Uitval: gestopt bij de opleiding waar de student gestart is.Mogelijk studeert student nog bij de HG of elders in hetHO, dat is niet meegenomen.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 8. Aanleiding Pas laat (in de 2e periode) indicatie overstudiegedrag op basis van studiesucces. (Te) laat mogelijkheden om te sturen opstudiegedrag: lijkt meest doelmatig ineerste periode, met oog op BSA grens = 48ECTS.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 9. Beoogd resultaatBetrouwbare werkwijze om na vierweken op eenvoudige en eenduidigewijze een doelgroep te isoleren, die eengroot aandeel van de uitval in depropedeutische fase lijkt te vormen.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 10. Gebruik Blackboard LearnAl het onderwijs van de HG wordt doorBlackboard Learn ondersteund: 28.109 unieke gebruikers (september 2014); 5.923.278 page views/maand ( 12.000/uur) 197.798 actieve uren totaal = 20,5 mensjaren; 12 minuten per gebruiker/dag ofwel 7 uren permaand; 0,5 page views/minuut per gebruiker.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 11. Werkwijze (I) 6 courses geselecteerd op basis van criteriam.b.t. mate van interactie en omvang(blokcourses van 15 ECTS); 3 sectoren (economie, techniek, gezondheid); In totaal 1.385 studenten gevolgd(betrouwbaarheid); 285 standaard metingen in BbL gedaan(6 zouden volstaan; onderzoekende houding).Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 12. Werkwijze (II)Studiegedrag:Blackboard Learn, standaard reports, beheer LMSbij HG & na juni Blackboard managed hosting;(data 180 dagen bewaard; >100.000.000 records)Studiesucces:ProgRESS & na maart Osiris;Analyses:SPSS, MS Excel & MS Access.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 13. Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn.VindplaatsCourseReports(standaard)Report no. 1:Hits per menu-item.Report no. 2:Sessie tijd per gebruiker,gemiddeld & totaal.Report no. 4:Hits per gebruikte BbL tool.124Report 4 is voornamelijkgebruikt voor het project. 14. Bevindingen (I): gebruik BbLContentitemAnnouncementsDiscussionBoardBob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 15. Bevindingen(IIa):gebruikBbLUren van de dagDagen van de dag 16. Bevindingen(IIb):gebruikBbLDit was eennacht in detentamenweekperiode 1 .Procrastinatie 17. Bevindingen (III):gebruik BbL1 course & 1 week 7.497 uren;13,02 uren / userLet op: BbL geeftsessietijd weer!(Report 2) 18. Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 19. Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 20. Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 21. Voorbeeld SPSS analyseaantallen klikken(horizontaal) uitgezettegen het aantal users(verticaal) met bepalinggemiddelde (= mean) enspreiding (Std Dev).?Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn.24 std tussen0-33x geklikt 22. Grenzen en groepenOp basis van gemiddeld aantal klikken over demeetperiode zijn twee grenzen gedefinieerd: Grens A: 0-50% van gemiddelde; Grens B: 51-75% van gemiddelde.Prognose (opgesteld voor studiesucces periode 1) 80% van de studenten tot grens A zal op 1 oktober 2014uitgeschreven zijn voor de opleiding. 50% van de studenten tussen grens A en grens B zal op1 oktober 2014 uitgeschreven zijn voor de opleiding.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 23. Grens A: 499 studenten = 36%Grens B: 132 studenten = 10%Rest C: 754 studenten = 54%Bepalinggrenzen engroepen users.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 24. Uitkomsten studiesuccesAlle 4 perioden gecategoriseerd voor de driedoelgroepen A, B en C:I. Uitgeschreven;II. 0 - 33,3% van de ECTS;III. 33,4 66,6% van de ECTS;IV. 66,7 100% van de ECTS;V. > 100% van de ECTS (VR, keuzeruimte).ECTS / periode:1: 15 ECTS2: 30 ECTS3: 45 ECTS4: 60 ECTSBSA: 48 ECTSBob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 25. 27% = uitvalBob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn.Uitkomsten(periode 1) waarvan 59%uit groep APeriode 1 26. Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn.Uitkomsten(periode 2)Periode 2 27. Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn.Uitkomsten(periode 3)Periode 3 28. 40% = uitvalBob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn.Uitkomsten(periode 4)Periode 4 waarvan 77%uit groep A 29. Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn.UitkomstenConclusie: de hypothese groep A komt (vrijwel)uit; groep B daarentegen niet. 30. Foutendiscussie Courses (= leeg) gestart, studenten self enroll; Medewerkers zijn er handmatig uit gehaald; Gewisseld van studieresultaten programma; Blackboard Learn naar cloud gemigreerd; Werkinstructie analyse gemaakt; Herkansers & foutieve aanmelding niet bekend; Geen interventies gepleegd.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 31. Wat kun je met deze kennis (course niveau)? Doelgroep met hoge kans op uitval isoleren,interventies op groepsniveau (privacy!); Onderwijskundige veranderingen monitoren /kwantificeren (b.v. onderwijs blenden); Feedback geven op gebruik coursecontent aanverantwoordelijke docent(en) / MTs; Gebruik door studenten van de leeromgevingdemonstreren aan docenten.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 32. Aanbevelingen (eindrapport SURF)I. Interventies groep A op basis van het gevondenverband tussen studiegedrag en studiesucces;II. Het project toont aan dat met learning analytics talvan aspecten geanalyseerd kunnen worden die zowelmet de gebruikers van het onderwijs als met deontwerpers van het onderwijs te maken hebben.LA kan een belangrijke rol vervullen in hetoptimaliseren van inzetten van ICT in onderwijs &onderzoek.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 33. De analyse kan zich richten op zaken als: Ondersteunt de course de onderwijsvisie van de instelling; Haalt de docent / opleiding uit het onderwijs / course watwenselijk en mogelijk is (deskundigheid professional); Spreekt de course de verschillende leerstijlen optimaal aan; Ondersteunt de course afstandsonderwijs / deeltijdonderwijs; Sluit de opzet van het onderwijs optimaal aan bij verschillendedoelgroepen (jonge voltijdstudenten, internationale studenten,oudere deeltijdstudenten en werkende professionals); Wordt Blackboard Learn optimaal ingezet om de werkdruk vandocenten te verlagen.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 34. Wat heeft dit project u opgeleverd? Een interessante sessie (hoop ik ). Uitgewerkte werkinstructie hoe je zon meting zelfkunt doen in de eigen Blackboard Learn omgeving; Voorbereide Excel spreadsheet om de gegevens teverwerken tot informatie:http://icto.hanze.nl/SURF/LearningAnalytics.zip Inspiratie om zelf met de reports uit BbL aan de slag tegaan, om een bijdrage te leveren om de kwaliteit vanhet onderwijs te verbeteren.Bob Schoonbeek, innovatieproject learning analytics:Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. 35. SURF Special Interest Group (SIG) Learning AnalyticsWat doet de SIG Learning Analytics? Kennis delen: het uitwisselen van informatie, nieuws en best practices. Kennis bundelen: bij elkaar brengen van experts, docenten, studentenen andere belangstellenden. Kennis genereren: samen nieuwe inzichten ontwikkelen opbijeenkomsten en in focusgroepen.Waar vindt u de SIG Learning Analytics? SURFspace: een online platform met nieuws, blogs en literatuur overlearning analytics: www.surfspace.nl/learnin