studielift123_brochure_2016 A4

download studielift123_brochure_2016 A4

of 32

 • date post

  23-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  96
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of studielift123_brochure_2016 A4

 1. 1. Mentorprogramma middelbare scholen
 2. 2. 1 Studielift123 www.studielift123.nl info@studielift123.nl Studielift123 is een concept van: Time 2 Control Annemieke Groeneveld www.time2control.nl info@time2control.nl 06-17 23 44 17 Websites Time 2 Control en Studielift123 YMY Re-Lated | Webcommunicatie Ontwerp brochure PIVO Multimediadesign
 3. 3. 22 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie Studielift123 4 Lessengenerator 7 Promotionele middelen en activiteiten 8 Themas 9 Voorbeelden mentormap Studielift123 Hoofdblokken jaar 1 12 Voorbeelden mentormap Studielift123 Keuzeblokken jaar 1 20 Voorbeelden werkboek leerlingen Studielift123 jaar 1 26
 4. 4. 3 Inleiding Een mentorprogramma dat zowel voor jou als mentor, als voor de leerlingen waar je mee gaat werken uitdaging, afwisseling en veel inzicht zal gaan bieden. Inzicht in wie de leerlingen zijn, inzicht in wat hun voorkeursleerstijl is, inzicht in hun reeds aanwezige (meta)cognitieve vaardigheden. Met deze inzichten, n het aanreiken van nieuwe studievaardigheden, sociale vaardigheden en (meta) cognitieve vaardigheden biedt school de leerlingen ruime mogelijkheden het beste uit zichzelf te halen. Hoe leuk is het als je als mentor een bijdrage kunt leveren om leerlingen optimaal te laten presteren, waardoor wellicht ook meteen de weerstand richting school en huiswerk daalt, en de leerlingen goed in hun vel zitten. Sleutelwoorden van dit mentorprogramma zijn: betrokkenheid, samenwerking en integraliteit. Integraliteit zodat de geleerde vaardigheden bij elk vak ingezet kunnen worden. Maar ook integraliteit zodat ouders een effectieve bijdrage kunnen leveren en zien wat de school van hun keuze hun kind biedt aan ondersteuning op het gebied van huiswerk, leren leren en omgaan met elkaar. De verschillende rollen binnen het programma van Studielift123: Mentoren De mentor is de trainer binnen Studielift123. Hij traint de leerlingen in studievaardigheden, coacht op het gebied van sociale vaardigheden, begeleidt de leerlingen in hun zoektocht naar wie ze zijn en waar ze naar toe willen, met name qua profiel-, studie- en beroepskeuze. De mentor cordineert de Studielift123 met vakdocenten en ouders. Vakdocenten Vakdocenten krijgen een workshop/lezing over de inhoud van Studielift123. Hierdoor kunnen zij zo veel mogelijk aansluiten met hun vak op de studievaardigheden en (meta)cognitieve vaardigheden die de leerlingen aangereikt krijgen tijdens de mentorles. Zo worden de vaardigheden breed ingezet en door herhaling en verdieping per vak maximaal aangeleerd. Ouders Middels een lezing worden ouders op de hoogte gebracht van wat hun kind leert aan studievaardigheden en (meta) cognitieve vaardigheden op school. Hierdoor kunnen zij thuis als maatje fungeren en motiverende steun bieden. Door deze integrale aanpak is de kans van slagen bij de leerlingen zo groot mogelijk aangezien de leerlingen overal op dezelfde manier en zienswijze worden ondersteund. Doordat zij vaardigheden krijgen aangereikt waar zij de rest van hun leven profijt van kunnen hebben stijgt de motivatie en betrokkenheid om deel te nemen aan de mentorlessen en ontstaat er een positieve wisselwerking tussen school en leerling in een opwaartse spiraal. Heel veel succes en plezier met het geven en volgen van de lessen uit Studielift123. Annemieke Groeneveld Time 2 Control Welkom bij het mentorprogramma Studielift123 Middels een lezing worden ouders op de hoogte gebracht van wat hun kind leert aan studievaardigheden en (meta) cognitieve vaardigheden op school. Hierdoor kunnen zij thuis als maatje fungeren en motiverende steun bieden. Door deze integrale aanpak is de kans van slagen bij de leerlingen zo groot mogelijk aangezien de leerlingen overal op dezelfde manier en zienswijze worden ondersteund. Doordat zij vaardigheden krijgen aangereikt waar zij de rest van hun leven profijt van kunnen hebben stijgt de motivatie en betrokkenheid om deel te nemen aan de mentorlessen en ontstaat er een positieve wisselwerking tussen school en leerling in een opwaartse spiraal.
 5. 5. 4 Visie Studielift123 De middelbare schooltijd is een periode in het leven van de leerling waarin ongelofelijk veel gebeurt. Het lichaam verandert, hormonen benvloeden het gevoel en humeur en ons beeld over onszelf en onze plek op deze wereld verandert. Koppel daaraan de enorme verandering die leerlingen meemaken als zij van hun veilige en vertrouwde basisschool met vaste meesters en juffen en een vast lokaal overgaan naar de middelbare school. Ieder lesuur een ander vak en een andere docent, nieuwe medeleerlingen, en je leven staat even op zijn kop. Introductiedagen helpen de leerlingen te wennen aan hun nieuwe omgeving voor de komende 4-6 jaar. En natuurlijk is het ook leuk en spannend al die nieuwe dingen. Maar dan ineens al dat huiswerk Als de nieuwigheid er af is en de leerlingen gewend zijn aan hun dagelijkse gang naar de nieuwe school komt voor velen het besef dat het hard werken is op de middelbare school. Waar je op de basisschool zo af en toe een toets kreeg, heb je nu ineens dagelijks huiswerk en dat voor wel 10-15 verschillende schoolvakken. Wat kun je als school betekenen om de leerlingen hier zo goed mogelijk in te begeleiden? Welke tools kun je hen aanreiken om op meerdere vlakken te ondersteunen? Hoe kun je zowel omgaan met de verschillen tussen al die leerlingen en tegelijkertijd werken aan hun talentontwikkeling? Binnen het concept van Studielift123 is dit zichtbaar op drie gebieden: Studievaardigheden: leer kinderen wat hun huidige leerstrategie is en hoe ze deze, waar nodig, kunnen verbeteren. Leer ze studievaardigheden zodat ze meer en makkelijker kunnen leren in minder tijd. Hierdoor daalt de weerstand richting huiswerk. Als je weet wat je moet doen en hoe je dit het makkelijkst en snelst kunt doen, dan pak je het ook op. Leer ze dat etiketjes zoals Dyslexie, AD(H)D en hoogbegaafdheid soms lastig kunnen zijn, maar dat bepaalde studievaardigheden ze hierin kunnen ondersteunen. Bied ze overzicht, structuur, kennis over werking van linker- en rechterhersenhelft en mogelijkheden om beter en langer te kunnen concentreren. Het eerste jaar van Studielift123 richt zich met name op studievaardigheden om leerlingen op het niveau te kunnen laten functioneren waar zij op binnen gekomen zijn en, in principe, ook behoren te blijven. Sociale vaardigheden: waarom gaan zo ontzettend veel volwassen mensen tijdens hun werkende carrire nog op cursus assertiviteit, effectief communiceren, persoonlijke effectiviteit en noem maar op? Blijkbaar is die behoefte aanwezig. Waarom zouden we dan onze jongeren daar niet al in een eerder stadium kennis mee laten maken. Wie ben ik? Hoe sta ik in de groep? Wat doen reacties van anderen met mij? Waar ben ik goed in? Wat kan ik met mijn kwaliteiten? Hoe kunnen leerlingen tot een juiste profiel-, studie- en beroepskeuze komen als zij niet eerst gaan onderzoeken wie ze zijn en wat bij hun past? In het tweede jaar van Studielift123 ligt de focus op sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij maken zij hun persoonlijke profiel om uiteindelijk tot een juiste profiel- en studiekeuze te kunnen komen in het daaropvolgende schooljaar.
 6. 6. 5 (Meta)cognitieve vaardigheden: metacognitie gaat over iemands kennis van zijn eigen kennis en over reecteren op het handelen en op ervaringen. Zij gaat over de vraag hoe je onbewust gedrag bewust kunt maken en op die manier het eigen leerproces kunt reguleren. Als de leerling beseft hoe hij kennis opdoet, kan hij zijn leerstrategie hier op richten. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden in: kennis over jezelf (ik leer het best s ochtends), kennis over de taak (ik moet volgende week een werkstuk inleveren), en kennis over de strategie (ik ga elke dag een uur aan mijn werkstuk werken en deel het werkstuk m.b.v. een mindmap op in losse delen die ik vervolgens per dag kan maken). Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, het vermogen om het eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en fouten te kunnen herstellen. Dit leidt tot effectiever leren. Leerlingen zijn beter in staat problemen te overzien en op te lossen waardoor de leerprestaties stijgen. Om deze metacognitieve vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen is er eerst inzicht nodig in de persoon zelf en de mogelijke manieren van leren. Vandaar dat deze vaardigheden in het derde jaar van Studielift123 aan bod komen. Gedurende 3 jaar mentorles maakt de leerling in het werkboek zijn eigen profiel waarin kwaliteiten, vaardigheden, doelen, actiepunten e.d. worden verzameld om zo te komen tot steeds meer (zelf)inzicht en toekomstgerichte mogelijkheden qua profiel, studie en beroep. Profiel-, studie- en beroepskeuze zijn hiermee al in een vroeg stadium onderdeel van het programma. In eerste instantie niet gericht op de keuze zelf maar op de kwaliteiten en vaardigheden van de leerling om vanuit die kwaliteiten te kijken welk(e) profiel, studie en beroep hier het beste bij aansluit. De invoering van passend onderwijs is voor veel scholen een ingrijpend proces. Docenten kunnen te maken krijgen met leerlingen die meer zorg vragen. Dit kan vervolgens effect hebben op de overige leerlingen in een klas. Door het aanreiken van studievaardigheden, sociale vaardigheden en (meta)cognitieve vaardigheden biedt de school elke leerling een aantal tools waarmee zij het beste uit zichzelf kunnen halen, ook de kinderen die extra zorg behoeven. Hiermee wordt uiteraard niet gezegd dat deze kinderen geen extra zorg meer nodig hebben. De school laat hiermee echter wel zien dat lle leerlingen belangrijk zijn en juiste zorg nodig hebben. Fragmenten van de website www.passendonderwijs.nl Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenle