Studiekeuzeconferentie 2016: Decentrale selectie - de toegankelijkheid waarborgen

of 17 /17
Lisette Kouwenhoven Afschaffing loting bij numerus fixus: De toegankelijkheid waarborgen Maarten Derksen Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Transcript of Studiekeuzeconferentie 2016: Decentrale selectie - de toegankelijkheid waarborgen

Lisette Kouwenhoven

Afschaffing loting bij numerus fixus: De toegankelijkheid waarborgen

Maarten Derksen

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

• In vogelvlucht: wat gaat er veranderen?

• Verschillende overwegingen

• Hoe we de toegankelijkheid kunnen waarborgen

Waar we het over gaan hebben:

Toegankelijkheid waarborgen

Afschaffing loting bij numerus fixus:

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Vragen?

Veranderingen in vogelvlucht

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Vragen? 304

In vogelvlucht – de verandering

Wat komt er wel? Wat vervalt?

Gewogen loting Ministerplaatsen

8+ plaatsen Ruilen & naplaatsen

‘Vrije’ aanmelddeadline

Bewijs van toelating voor een opvolgend jaar

Van één naar twee deelnames per jaar

Landelijke deadline voor aanmelding en bekendmaking

Uitvoering numerus fixusbeleid volledig op de instelling (dus ook bezwaar en beroep)

1 oktober

15 april

15 januari

September

De instelling geeft uiterlijk 15 september

het aantal plaatsen door

Uitvoeren decentrale selectie en resultaten

doorgeven aan Studielink

Periode waarin studenten zich via Studielink kunnen aanmelden

Periode waarin Studielink studenten van de rankinglijst een bewijs van toelating stuurt

Aanmelddeadline

Bekendmaking

Start aanmeldingen

medio juni

Bekendmaking criteria en methoden

Start studiejaar

Onderwijsinstelling Studielink

15 september

In vogelvlucht – het nieuwe systeem

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Vragen?

Verschillende belevingen

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Verschillende overwegingen

Het ministerie

“Een eerlijke kans voor iedere student. Dit draagt bij aan de student op de juiste plek”

De student

“Waar heb ik de meeste kans? Ik zie door de bomen af en toe het bos niet meer”

De hogeschool of universiteit

“Solliciteren voor je baan" waarbij we het spannings- veld voor ons is 'kwaliteit versus kwantiteit”

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Vragen?

De toegankelijkheid borgen

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Hoe we de toegankelijkheid kunnen borgen

Voorlichting Voorbereiding Selectie

procedure

“Bepaalde groepen studenten stromen wat minder vaak in bij opleidingen met selectie, zoals studenten met lagere eindexamencijfers, niet-westerse allochtonen en studenten met een mbo vooropleiding.”

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Voorlichting

Quote: “Voorlichting moet zowel eerlijk en transparant zijn over de moeilijkheidsgraad, als laagdrempelig en ondersteunend.”

Hoe we de toegankelijkheid kunnen borgen

Voorbereiding Selectie

procedure

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Vraag aan de zaal: Welke informatie moeten potentiële deelnemers aan decentrale selectie tot zich kunnen nemen? En welke informatie niet?

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Hoe we de toegankelijkheid kunnen borgen

Voorlichting Voorbereiding Selectie

procedure

Voorbereiding

Quote: “Naast zelfvertrouwen kan praktische ondersteuning in het voorgezet onderwijs of de mbo-instelling studenten helpen bij hun voorbereiding op een selectieprocedure.”

Hoe we de toegankelijkheid kunnen borgen

Voorlichting Selectie

procedure

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Hoe we de toegankelijkheid kunnen borgen

Voorbereiding Voorlichting Selectie

procedure

Vraag aan de zaal: Wie is/zijn er verantwoordelijk voor een goede voorbereiding? Hoe moeten zij aankomende studenten voorbereiden op een selectieprocedure?

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Selectie procedure

Quote: “De balans tussen cognitieve- en niet cognitieve selectiecriteria zijn van belang om een eerlijke selectie-procedure aan te bieden.”

Hoe we de toegankelijkheid kunnen borgen

Voorlichting Voorbereiding

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Hoe we de toegankelijkheid kunnen borgen

Selectie procedure

Voorlichting Voorbereiding

Vraag aan de zaal: Wordt er (voldoende) rekening gehouden met de brede toegankelijkheid bij de inrichting van de selectieprocedure?

Conferentie Studiekeuze123 17 maart 2016

Vragen?

Lisette Kouwenhoven Maarten Derksen

[email protected] [email protected]

Toegankelijkheid waarborgen

Afschaffing loting bij numerus fixus: