Studiegids Assistent Logistiek

of 20 /20
rijnijssel.nl STUDIEGIDS ENTREE & MAATWERK 2014-2015 Assistent Logistiek

Embed Size (px)

description

Hier vind je alle informatie die nodig is voor deze opleiding.

Transcript of Studiegids Assistent Logistiek

Page 1: Studiegids Assistent Logistiek

rijnijssel.nl

studiegidsentree & maatwerk

2014-2015Assistent Logistiek

Page 2: Studiegids Assistent Logistiek

2

Mocht u moeite hebben met het lezen van deze studiegids of hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [email protected]

If you’re having trouble reading this information or want to ask a question, please email: [email protected]

Si vous avez de la difficulté à lire ce guide d’étude ou si vous avez des questions à poser, vous pouvez contacter [email protected]

Se avete difficoltà a leggere questa guida di studio o se avete domande potete contattare [email protected]

Wenn Sie diese Information nicht lesen können oder Sie möchten noch etwas Fragen, e-mailen Sie dann [email protected]

Si usted tiene problemas leer este folleto de estudios o si tiene preguntas, puede ponerse en contacto con [email protected]

Eger bu okul kilavuzunu okumakta sorun yasiyorsaniz veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [email protected] irtibata geciniz

[email protected]

Page 3: Studiegids Assistent Logistiek

rijn ijssel studiegids entree & maatwerk 2014 - 2015 3

8 Praktische zaken 148.1 Lestijden en roosters 14 8.1.1 Vakantierooster en vrije dagen 14 8.1.2 Feestdagen en andere vrije dagen 148.2 Regels voor verlof 14 8.2.1 Waar kun je verlof voor krijgen 148.3 Onderwijsovereenkomst en BPV-overeenkomst 158.4 Ziek- en betermelden 168.5 Verlof 168.6 Verzuim en studiefinanciering 168.7 Controle op aanwezigheid 16

9 Huisregels 179.1 Het volgen van lessen 179.2 Ziekte 179.3 Te laat 179.4 Gemiste lessen 179.5 Foto- en filmopnames 179.6 Gedrag op school 179.7 Binnen Rijn IJssel gelden de volgende gedragsregels 17 9.7.1 Verblijf in de pauze 18 9.7.2 Diefstal/vernieling 18 9.7.3 Regels per locatie 18

10 Adressen diverse instellingen 19

inhoudsopgave

1 Opleidingen en locaties 5

2 Algemene informatie over de opleiding 62.1 Entree 6 2.1.1 Studieadvies 6 2.1.2 RIJk Onderwijs 62.2 Het leertraject 7 2.2.1 Oriëntatiefase 7 2.2.2 De ontwikkelfase 7 2.2.3 De uitstroomfase 72.3 Competentiegerichte Entree 7 2.3.1 Praktijklessen 7 2.3.2 Stage 7 2.3.3 Theorielessen 8

3 Inhoud van de opleiding 9

4 Het examen 10

5 Diploma-eisen 11

6 Wie doet wat? 116.1 Studieloopbaanbegeleider 116.2 Praktijkinstructeur 116.3 Trajectbegeleider 116.4 Sociaal dienstverlener 116.5 Cursistenservice 116.6 Schoolmaatschappelijk werker 116.7 BPV-begeleider 116.8 Teamleider 126.9 Student 126.10 Examenbureau 12

7 Financiële zaken 127.1 Lesgeld of cursusgeld 12 7.1.1 Lesgeld 12 7.1.2 Cursusgeld 127.2 Terugbetaling en kwijtschelding 137.3 Leermiddelen/voorzieningen 137.4 Steunfonds 137.5 Overige kosten 13

Page 4: Studiegids Assistent Logistiek

4

Beste student

Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van de Entree-opleiding van Rijn IJssel.Het is voor het verloop van je studie erg belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de gang van zaken op onze school. Wij hebben geprobeerd alle voor jou belangrijke informatie hier kort weer te geven.

Aan het begin van je opleiding wordt deze studiegids met jou besproken. Als je dan nog vragen hebt, kun je die stellen aan je studieloopbaanbegeleider. Daarna wordt gevraagd of je je handtekening wilt zetten op een formulier. Hiermee laat je zien dat de gids met jou besproken is. Dit formulier komt in jouw dossier. Namens alle medewerkers wensen wij je een plezierige en succesvolle studie toe!

Page 5: Studiegids Assistent Logistiek

5rijn ijssel studiegids entree & maatwerk 2014 - 2015

Rijn IJssel biedt in 2014-2015 binnen de Entreeopleidingen de volgende uitstroomprofielen aan:• Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie (BOL/BBL)• Assistent Installatie- en Constructietechniek (BOL)• Assistent Logistiek (BOL/BBL)• Assistent Verkoop/Retail (BOL/BBL)• Assistent Dienstverlening en Zorg (BOL/BBL)

Deze uitstroomprofielen zijn ondergebracht op drie verschillende locaties:Alexanderstraat 35, Arnhem: Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie Assistent Dienstverlening en Zorg 026 3129800

Korianderstraat 81, Arnhem: Assistent Logistiek Assistent Installatie- en Constructietechniek 026 3129800

Stationsplein 8, Zevenaar: Assistent Verkoop/Retail Assistent Dienstverlening en Zorg 026 3129800

Het onderwijs wordt op elke locatie als team verzorgd door een groep van studieloopbaanbegeleiders, docenten en praktijkinstructeurs. Hierdoor kennen de begeleiders hun studenten en kan het onderwijs op kleinschalige wijze worden aangeboden.

1. opleidingen en locaties

Page 6: Studiegids Assistent Logistiek

6

2.1 entreeAls je een opleiding volgt binnen de Entree, kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2, of je kunt uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Elke opleiding omvat tussen de 1000 en 1100 klokuren en duurt een schooljaar. Als je uitstroomt naar werk, kan het zijn dat je opleiding met maximaal een half jaar wordt verlengd. Dit heeft te maken met de begeleiding die je krijgt bij het vinden van een baan.

Hoe de verdeling van de uren is, kun je terugvinden in de Onderwijs en Examenplanning van je opleiding.

2.1.1 StudieadviesJij en Rijn IJssel maken vooraf en tijdens je opleiding afspraken over de opleiding waar jullie je allebei aan moeten houden. Deze afspraken zijn genoteerd in het addendum bij de onderwijsovereenkomst. In de eerste vier maanden wordt gekeken naar wat je mogelijkheden zijn.Je wordt geobserveerd, en krijgt feedback op je functioneren. Dit doen we om je een goed advies te kunnen geven. • Welk vervolg past het best bij jou? Doorstroom naar mbo-niveau 2 of uitstroom naar werk?

Binnen vier maanden krijg jij je studieadvies. Alles over je studieadvies kun je vinden in de brochure: ‘Entree en studieadvies’. Deze brochure kun je vinden op [email protected].

2.1.2 RIJk OnderwijsDe opleidingen binnen Rijn IJssel zijn opgebouwd volgens de methodiek van het RIJk Onderwijs. Dat betekent dat je werkt met leereenheden. Elke leereenheid duurt vijf weken. Daarnaast krijg je lessen Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap.Binnen een Leereenheid werk je aan verschillende opdrachten die binnen het beroep met elkaar samenhangen. Een schooljaar bevat acht leereenheden. Je krijgt theorielessen, praktijklessen en je gaat stage lopen. Wat je precies doet, varieert per leereenheid. Elke vijf weken heb je een gesprek met je begeleider waarin je samen kijkt naar hoe het gaat. De resultaten worden vastgelegd.

Elke opleiding is opgebouwd uit drie delen: De oriëntatiefase, ontwikkelfase en uitstroomfase.

2 algemene informatie over de opleiding

Page 7: Studiegids Assistent Logistiek

rijn ijssel studiegids entree & maatwerk 2014 - 2015 7

2.2 het leertraject2.2.1 OriëntatiefaseDe eerste drie leereenheden (15 weken) samen vormen de oriëntatiefase. Je maakt kennis met de verschillende locaties en je leert wat je binnen de verschillende opleidingen kunt verwachten. Samen met je begeleider kijk je naar wat het beste bij je past.

2.2.2 De ontwikkelfaseDit is de fase tussen de oriëntatiefase en de uitstroomfase. Je leert en verbetert je werk. Dit gebeurt op jouw stage, in het praktijkcentrum en tijdens de lessen op school. Ook deze fase bestaat uit drie leereenheden. Na elke leereenheid heb je een gesprek met je studieloopbaanbegeleider. Tijdens deze gesprekken wordt met je besproken wat je al kunt, wat je nog kunt verbeteren en hoe je dat wilt doen. De resultaten worden vastgelegd.

2.2.3 De uitstroomfaseNa de ontwikkelfase kom je in de uitstroomfase. Tijdens deze uitstroomfase richt je je helemaal op je uitstroomdoel. Als je naar mbo 2 gaat, duurt de uitstroomfase twee leereenheden (tien weken). Je doet examen en tegelijkertijd word je in de leereenheden zo goed mogelijk voorbereid op Mmbo niveau 2. Als je uitstroomt naar werk duurt de uitstroomfase twee tot zes leereenheden (maximaal 30 weken). Je doet examen en tegelijkertijd word je in de leereenheden zo goed mogelijk voorbereid op de arbeidsmarkt. Hoe het examen eruit ziet, kun je verderop lezen in het examenplan. Als je dit examinerende deel volgens de aangegeven eisen hebt afgerond, krijg je je diploma.

2.3 competentiegerichte entreeDe Entreeopleidingen zijn competentiegericht. Dat wil zeggen dat je vaardigheden, kennis en gedrag in de praktijk leert toepassen:• Vaardigheden: dat wat je moet kunnen om een beroep uit te oefenen• Kennis: dat wat je moet weten om een beroep uit te oefenen• Gedrag: hoe je je hoort te gedragen tijdens het werken

2.3.1 PraktijklessenHet praktijkcentrum is de plek op school waar je, net als op stage, in de praktijk leert. Je leert dan technieken die bij je vakgebied horen en hoe je met gasten, klanten, cliënten, collega’s en/of leidinggevenden moet omgaan. In het praktijkcentrum kun je ook competenties oefenen, die op de stage nog wat extra aandacht verdienen. Je oefent de competenties door middel van praktijkopdrachten. In het praktijkcentrum word je begeleid door de praktijkinstructeur.

2.3.2 StageDoor stage te lopen, leer je wat je in je beroep allemaal moet kunnen en doen. Je leert niet alleen het beroep in de praktijk, maar bijvoorbeeld ook hoe je met collega’s en de baas om moet gaan. Je leert wat je wel en niet kunt zeggen, aan welke regels je je moet houden en ga zo maar door.Je studieloopbaanbegeleider zoekt samen met jou naar een stage. Als je zelf een leuk bedrijf weet,

Page 8: Studiegids Assistent Logistiek

8

waar je stage wilt lopen, dan kun je dit altijd met je studieloopbaanbegeleider overleggen. Op de stage krijg je een BPV-begeleider toegewezen. Dit is iemand die voor het stagebedrijf werkt en jou gaat begeleiden op jouw werkplek. Jouw studieloopbaanbegeleider van de Entree komt regelmatig op jouw stagebedrijf om te kijken hoe het gaat. De stage is erg belangrijk voor het leren van een beroep. Stage is dan ook verplicht. Je kunt niet zeggen dat je het niet wilt, omdat je geen salaris krijgt. Het stagebedrijf is niet verplicht om jou te betalen. Zonder stage kun je geen diploma halen.

2.3.3 TheorielessenTijdens de theorielessen krijg je verschillende soorten lessen op gebieden die voor jou belangrijk zijn, zoals Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap, werkvaardigheden, sport enz.Zoals eerder gezegd, leer je ook welk gedrag past bij een goede werknemer; bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met collega’s en je baas. Dit leer je niet alleen op je stage en in het praktijkcentrum maar ook door speciale lessen in de klas (sociale vaardigheden). Iedereen krijgt stagevoorbereiding en stagebegeleiding. Daarnaast wordt er in de lessen ook aandacht besteed aan maatschappelijke onderdelen. Denk hierbij aan politiek en samenleving.

Page 9: Studiegids Assistent Logistiek

rijn ijssel studiegids entree & maatwerk 2014 - 2015 9

Tijdens de opleiding ´Assistent Logistiek´werk je aan de kerntaken, werkprocessen en competenties die bij die opleiding horen.

Kerntaak 1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatieWerkproces 1.1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor:• Samenwerken en overleggen• Leren• Plannen en organiseren

Werkproces 1.2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit:• Samenwerken en overleggen• Leren• Kwaliteit leveren• Instructies en procedures opvolgend • Omgaan met verandering en aanpassen

Werkproces 1.3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af:• Samenwerken• Formuleren en rapporteren• Instructies en procedures opvolgen

Kerntaak 2 Assisteert bij het verwerken van de goederenstroomWerkproces 2.1 Ontvangt goederen en/of producten:• Samenwerken en overleggen• Formuleren en rapporteren• Vakdeskundigheid toepassen• Materialen en middelen inzetten• Instructies en procedures opvolgen

Werkproces 2.2 Maakt goederen en/pof producten gereed voor opslag en slaat deze op:• Samenwerken en overleggen• Formuleren en rapporteren• Vakdeskundigheid toepassen• Materialen en middelen inzetten• Op de behoeften en verwachtingen van de ´klant´ richten• Instructies en procedures opvolgen

Werkproces 2.3 Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden verpakkingsmaterialen:• Samenwerken en overleggen• Vakdeskundigheid toepassen• Instructies en procedures opvolgen

Werkproces 2.4 Maakt goederen en/of producten bedrijfsklaar:• Samenwerken en overleggen• Formuleren en rapporteren• Vakdeskundigheid toepassen

3. inhoud van de opleidingassistent logistiek

Page 10: Studiegids Assistent Logistiek

10

• Materialen en middelen inzetten• Instructies en procedures opvolgen

Werkproces 2.5 Voert handelingen op goederen en/of producten uit:• Samenwerken en overleggen• Vakdeskundigheid toepassen• Instructies en procedures opvolgen

Werkproces 2.6 Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of de magazijninventaris: • Formuleren en rapporteren• Vakdeskundigheid toepassen• Instructies en procedures opvolgen

Het examenplan is opgedeeld in de volgende onderdelen:

Voor het beroepsgerichte onderdeel van het examenplan moet je dus een of twee proeve(s) van bekwaamheid maken. Een proeve van bekwaamheid is een praktische toets in een reële of realistische situatie waarmee wordt vastgesteld of je de kerntaken van de opleiding voldoende beheerst.

Je haalt je diploma wanneer je: • alle beroepsgerichte kerntaken ( getoetst in de proeve(s) van bekwaamheid) met minimaal een voldoende hebt afgesloten;• de afsluitende toetsen voor Nederlands en rekenen hebt gemaakt;• je voldoende uren stage hebt gelopen;• je stage met ‘competent’ is afgesloten;• je aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap hebt voldaan.

4 het examen

5 diploma-eisen

Toetsvorm Beoordelingsschaal

(Beroepsgerichte)Kerntaken

Nederlands

Rekenen

Proeve (praktijk)

Lezen en Luisteren: digitale kwalificerende eindtoets

Spreken en Gesprekken Voeren: Eindgesprek

Schrijven: Eindopdracht

Digitale kwalificerende eindtoets

Onvoldoende/Voldoende/Goed

Niveau 2F

Niveau 2F

Page 11: Studiegids Assistent Logistiek

rijn ijssel studiegids entree & maatwerk 2014 - 2015 11

6.1 studieloopBaanBegeleiderDe studieloopbaanbegeleider begeleidt je tijdens je opleiding. Hij zoekt met jou naar een geschikte stageplek. Hij gaat er samen met jou voor zorgen dat je het einddoel bereikt. Hij is contactpersoon tussen school, praktijkcentrum en stage. Op de stageplaats en in het praktijkcentrum bespreekt hij met jouw begeleiders hoe het met jou gaat. Hij houdt al je gegevens over beoordelingen en leerprestaties bij. Op school voert hij POP-gesprekken met jou. POP staat voor Persoonlijk Ontwikkelingplan, een POP-gesprek is een voortgangsgesprek.

6.2 praktijkinstructeurDe praktijkinstructeur is samen met de studieloopbaanbegeleider verantwoordelijk voor jouw programma op het praktijkcentrum. De praktijkinstructeur oefent met jou de competenties die voor het beroep nodig zijn en werkt samen met jou aan de praktijkopdrachten.

6.3 trajectBegeleiderDe trajectbegeleider kan je ondersteunen bij loopbaanvragen en sociaal-emotionele problemen. Daarnaast kan de trajectbegeleider je ondersteunen bij leer- en gedragsproblemen.

6.4 sociaal dienstverlenerDe sociaal dienstverlener biedt op jouw verzoek hulp bij praktische dienstverlening en adviseert over regelingen of voorzieningen, zoals: informatie over studiefinanciering, huisvestiging, verslavingsproblemen, Immigratie en Naturalisatiedienst. De sociaal dienstverlener biedt ondersteuning bij het zelfstandig aanpakken van de eigen problemen en oplossingen op maatschappelijk vlak.

6.5 cursistenserviceCursistenservice kan je begeleiding bieden bij problemen die invloed hebben op je schoolprestaties. Bijvoorbeeld studiekeuzeproblemen, motivatie- en verzuimproblemen, gedragsproblematiek, materiële en financiële problemen.

6.6 schoolmaatschappelijk werkerHet kan zijn dat er privézaken spelen, waardoor je het moeilijk vindt om elke dag naar school te gaan. Hierdoor loop je de kans de opleiding niet af te kunnen ronden of je diploma te halen. In dit soort situaties kun je een beroep doen op de schoolmaatschappelijke werker.

6.7 Bpv-BegeleiderJe BPV-begeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van jou op je stageplek. Het is iemand die voor het stagebedrijf werkt. De BPV-begeleider traint je op je stage en werkt samen met jou aan de praktijkopdrachten.

6 wie doet wat?

Page 12: Studiegids Assistent Logistiek

12

6.8 teamleiderDit is degene die verantwoordelijk is voor de hele school. In speciale gevallen neemt hij/zij beslissingen over toelating, schorsing en verwijdering.Voor speciaal verlof, buiten de vakanties om, moet je toestemming vragen aan de teamleider.

6.9 studentDat ben jij. Ook jij bent verantwoordelijk voor een aantal zaken. Elke locatie heeft huisregels, het is belangrijk dat je je daaraan houdt. Je moet je ook aan de regels van het stagebedrijf houden. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je actief meedoet met de lessen, stage en praktijk.

6.10 examenBureauAls je aan alle diploma-eisen hebt voldaan, zorgt het Examenbureau voor je diploma. Het Examenbureau vind je op Alexanderstraat 35 in Arnhem. Hier kun je met al je vragen over de examens terecht.

7.1 lesgeld of cursusgeldWanneer je per 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld of cursusgeld betalen volgens de wettelijke afspraken van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen. BOL-studenten betalen lesgeld, BBL-studenten betalen cursusgeld.

7.1.1 LesgeldHet lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld.In het cursusjaar 2014-2015 is het € 1118,00 per jaar. Bij inschrijving na 31 december geldt 7/12 van het lesgeldbedrag. Het lesgeld betaal je aan DUO (Informatie Beheer Groep).

7.1.2 CursusgeldHet cursusgeld voor een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bedraagt in 2014-2015: € 232,00.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. Indien een derde (meestal werkgever) niet (volledig) betaald heeft, gaan de aanmaningen naar jou, ongeacht de afspraken tussen jou en deze derde.Het volledig bedrag dient uiterlijk op 1 oktober 2015 door de school te zijn ontvangen.

In overleg met de Deelnemersadministratie is een betaling in maximaal 3 termijnen mogelijk. De laatste termijn van het cursusgeld wordt in ieder geval betaald binnen drie maanden na aanvang van de cursusgeldperiode en uiterlijk voor het eind van die periode.

Tegemoetkoming studiekostenVoor studenten van zestien en zeventien jaar:Afhankelijk van de ouders/verzorgers, kunnen de ouders/verzorgers voor hun minderjarige, studerende kind(eren) een bijdrage in de kosten aanvragen. De aanvraag moet door de ouders/verzorgers zelf worden gedaan.

7 financiële zaken

Page 13: Studiegids Assistent Logistiek

13rijn ijssel studiegids entree & maatwerk 2014 - 2015

7.2 terugBetaling en kwijtscheldingBij voortijdige beëindiging van de opleiding is in sommige gevallen gehele of gedeeltelijke teruggave van cursusgeld en lesgeld mogelijk. Hiervoor gelden wettelijke bepalingen. Voor lesgeld is de regeling terug te vinden op www.ibgroep.nl of www.duo.nl. De voorwaarden voor terugbetaling van cursus zijn aan te vragen bij de studentenadministratie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, bij voortijdige beëindiging van de opleiding, een deel van de door de school in rekening gebrachte kosten terug te vragen. Je kan tot maximaal vijf maanden na aanvang van de opleiding betaalde bedragen terugvragen. Concreet: start de opleiding op 1 augustus dan kun je gedeeltelijke teruggave vragen bij beëindiging voor 1 januari.

Rijn IJssel kent een zogenaamde kwijtscheldingsregeling. Een verzoek om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden gedaan, wanneer de inkomenssituatie (gekeken wordt onder meer naar draagkracht) hiertoe aanleiding geeft.

7.3 Leermiddelen/voorzieningen Voor je opleiding heb je bepaalde leermiddelen nodig. Het kan hierbij gaan om:• Boeken• Digitale leermiddelen• Readers• Bedrijfskleding • Overige leermiddelen• Excursies/kamp

Om een helder overzicht te geven van de kosten voor je opleiding, heeft Rijn IJssel ervoor gekozen om het publiceren van de leermiddelenlijst en het bestellen en betalen van leermiddelen te regelen via Van Dijk Educatie (www.vanDijk.nl). Voor de start van het schooljaar krijg je een brief waarin staat hoe je via de website van Van Dijk Educatie kunt bestellen.

De titels en prijzen van de boeken en licensies die je aan moet schaffen, zijn te vinden op de website van Rijn IJssel Entree.

7.4 steunfondsVoor studenten met financiële problemen heeft Rijn IJssel een steunfonds. Financiële ondersteuning kan alleen worden aangevraagd voor zaken betreffende het leertraject dat wordt gevolgd (lesgeld, boeken, leermiddelen, excursies, reiskosten).Kopieën van rekeningen waarvoor wordt aangevraagd moeten zijn toegevoegd.

Via de trajectbegeleiders Entree kun je een aanvraagformulier opvragen.

7.5 overige kostenSommige studenten zullen stage lopen/werken in een instelling of bedrijf buiten hun woonplaats. Zij moeten rekening houden met reiskosten tijdens die perioden.

Page 14: Studiegids Assistent Logistiek

14

De deelnemersadministratie is te vinden op de Alexanderstraat 35 en is dagelijks geopend voor studenten van 9.00 tot 16.30 uur.

Geef een adreswijziging of een nieuw telefoonnummer altijd direct door aan de deelnemersadministratie. Dit geldt ook voor tijdelijke verhuizing.

8.1 lestijden en roostersEen normale lesdag duur van 8.45 uur tot uiterlijk 15.45 uur.Elke student krijgt een persoonlijk rooster van zijn/haar studieloopbaanbegeleider.

8.1.1 Vakantierooster en vrije dagenHerfstvakantie 20 oktober 2014 t/m 24 oktober 2014 week 43Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 week 52 en 1Voorjaarsvakantie 16 februari 2015 t/m 20 februari 2015 week 8Meivakantie 4 mei 2015 t/m 8 mei 2015 week 19Zomervakantie 13 juli 2015 t/m 21 augustus 2015 week 29 t/m 34

8.1.2 Feestdagen en andere vrije dagenEerste Kerstdag 25 december 2014 Tweede Kerstdag 26 december 2014 Oudejaarsdag 31 december 2014Nieuwjaarsdag 1 januari 2015Goede Vrijdag 3 april 2015Eerste Paasdag 5 april 2015Tweede Paasdag 6 april 2015Koningsdag 27 april 2015Bevrijdingsdag 5 mei 2015Hemelvaartsdag 14 mei 2015Dag na Hemelvaart 15 mei 2015Eerste Pinksterdag 24 mei 2015Tweede Pinksterdag 25 mei 2015

Daarnaast heb je nog een aantal vrije dagen in verband met studiedagen van je begeleiders. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je studieloopbaanbegeleider te horen welke dagen dat zijn.

8.2 regels voor verlofVerlof buiten de vakantie om moet je altijd schriftelijk (minimaal drie dagen van te voren) aanvragen. Bij de servicedesk kun je een aanvraagformulier krijgen. Daar staat precies op wat je moet doen.

8.2.1 Waar kun je verlof voor krijgenReden verlof:Van geoorloofd verzuim (of verlof) is sprake in de volgende gevallen:• Eigen Huwelijk 4 dagen• Een huwelijk van familie t/m de 3e graad van de student (ouders, (over)grootouders, broers/ zusters, ooms/tantes) (maximaal 1 dag als het huwelijk binnen de woonplaats wordt gesloten);*• Een 12½ , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag); *• Een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag); *

8 praktische zaken

Page 15: Studiegids Assistent Logistiek

rijn ijssel studiegids entree & maatwerk 2014 - 2015 15

• Gezinsuitbreiding (ten hoogste 1 dag); *• Verhuizing (ten hoogste 1 dag); *• Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters (de duur in overleg met de trajectbegeleider/studieloopbaanbegeleider; *• Overlijden van (inclusief begrafenis/crematie); * - ouders (1ste graad bloed- en aanverwanten) (ten hoogste 4 dagen); - grootouders, broers of zusters (2de graad bloed- en aanverwanten) (ten hoogste 2 dagen); - (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten (3de en 4de graad bloed- en aanverwanten) (ten hoogste 1 dag).• Het moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld voorkomen voor een rechtbank) of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan; *• Zwangerschap volgens regels van zwangerschapsprotocol (maximaal recht op 16 weken); *• Eén nationale feest- of gedenkdag van een ander land; land:…………………………………* Chinees: Nieuwjaar - 1 dag, Hindoestaans: Holifeest - 1 dag Diwali - 1 dag Krishna Janamashtmi - 1 dag, Navratri -

1 dag, Maha Shivratri - 1 dag, Islamitisch: Offerfeest - 1 dag, Ramadan/Suikerfeest - 1 dag, Joods: Paasfeest -

max. 4 dagen, Wekenfeest - max. 2 dagen, Joods Nieuwjaar - 1 dag, Grote verzoendag - 1 dag, Loofhuttenfeest -

2 dagen, Slotfeest - max. 2 dagen, Vreugd der Wet - 1 dag

• Overig: Ongeoorloofd:…………………………………………………………………………………………*• Bezoek arts/tandarts/ziekenhuis (doorhalen wat niet van toepassing is)*• Externe scholing/examen : …………………………………………………………………………………**) Bewijs toevoegen

Voor alle aanvragen moet je een schriftelijk bewijs laten zien (huwelijkskaart, rouwkaart, bewijs van de verloskundige). Je studieloopbaanbegeleider moet hiervoor het aanvraagformulier uit EA match invullen. Jij als student schrijft een brief waarin je de reden van je aanvraag toelicht. Je studieloopbaanbegeleider zorgt ervoor dat je aanvraag bij het MT terechtkomt.

8.3 onderwijsovereenkomst en Bpv-overeenkomstVolgens de wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is elke school verplicht twee overeenkomsten te sluiten met de studenten:• De onderwijsovereenkomst en addendum• De overeenkomst beroepspraktijkvorming

De onderwijsovereenkomst is een schriftelijk contract tussen de school en jou, waarin de rechten en plichten voor beide partijen worden beschreven ten aanzien van het gehele onderwijstraject. De onderwijsovereenkomst is zowel voor BOL- als BBL-studenten en wordt door jou (als je jonger bent dan 18 jaar: door je ouders) en de school ondertekend.

In het addendum staan de afspraken waarin zowel jij als de school je moet houden. Die afspraken gaan onder andere over hoe je begeleid wordt en over jouw inzet.

De overeenkomst beroepspraktijkvorming komt voort uit de WEB. Deze overeenkomst is een schriftelijk contract tussen jou, de school en de instelling waar je stage loopt of ‘werkt en leert’. Bij een overeenkomst van een BBL-student tekent ook een landelijk orgaan.

Aan deze overeenkomst Beroepspraktijkvorming kan een bijlage (addendum) worden gehecht waarin een aantal voor de Entree specifieke zaken worden beschreven.

Page 16: Studiegids Assistent Logistiek

16

8.4 ziek- en BetermeldenWanneer je ziek bent, dan meld je dit bij de servicedesk van de Alexanderstraat (026 3129800) voor het begin van je les. Indien je minderjarig bent, dan moeten je ouders/verzorgers je ziek melden. Let op: Achteraf ziekmelden kan niet! Je blijft dan geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. Meld je na de ziekte weer beter! Anders blijf je als afwezig staan in het registratiesysteem.Loop je stage dan moet je je niet alleen ziek en beter melden bij de servicedesk, maar ook bij het stagebedrijf.

8.5 verlofHet krijgen van extra vrij (verlof) is beschreven in 8.2.1.Als je minderjarig bent, moeten je ouders/verzorgers dit verlof aanvragen.Een standaardformulier hiervoor is verkrijgbaar bij de servicedesk, hierop staat precies wat je moet doen.

In verband met de aanwezigheidsregistratie moet je het standaardformulier inleveren bij de medewerker van de servicedesk die de gegevens verwerkt. Het formulier moet correct zijn ingevuld.

Controles bij de (tand)arts, ziekenhuis en dergelijke moet je plannen buiten de lestijden of in lesvrije periodes (vakanties). Het volgen van rijlessen kan alleen in je vrije tijd.

8.6 verzuim en studiefinancieringAls je teveel afwezig bent, kan dit gevolgen hebben voor je studiefinanciering. Voor al je vragen over studiefinanciering kun je terecht op de website van DUO: www.DUO.nl.

8.7 controle op aanwezigheidDe school is wettelijk verplicht je aanwezigheid te registeren. De school loopt het risico geen geld te ontvangen waarmee zij je onderwijs verzorgt. Feitelijke aanwezigheid wordt gecontroleerd in de klas. Aan de hand van dag- en weekoverzichten wordt gecontroleerd of je aanwezig bent in de les.Alle regels en afspraken rondom verzuim kun je vinden in de verzuimflyer. Deze krijg je, voordat je met je opleiding begint, thuisgestuurd.

Page 17: Studiegids Assistent Logistiek

rijn ijssel studiegids entree & maatwerk 2014 - 2015 17

9.1 het volgen van lessenJe bent verplicht de lessen te volgen en deel te nemen aan door de school georganiseerde activiteiten, zoals excursies en dergelijke.De lestijden staan op je rooster vermeld. Dit ontvang je van jouw studieloopbaanbegeleider.

9.2 ziekteBen je ziek, en kun je niet op school komen, dan moet je dit voor het begin van je les telefonisch op school melden (026 3129800). Als je minderjarig bent moet je ouder / verzorger dit melden.Als je op die dag stage moet lopen, bel je ook je BPV-begeleider. Word je in de loop van de dag ziek, meld dit dan bij de servicedesk.

9.3 te laatAls je te laat bent, meld je bij de servidesk. De docent of praktijkinstructeur bepaald of je de les nog in mag.

9.4 gemiste lessenMeld je bij de studieloopbaanbegeleider van wie je de les gemist hebt, deze bepaalt wat je moet inhalen.

9.5 foto- en filmopnamesGedurende je opleiding kunnen er foto- en filmopnames gemaakt worden. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Als je niet op foto of film wilt worden gezet, geef dit dan door aan je studieloopbaanbegeleider.

9.6 gedrag op school• In de klas mag je niet eten en drinken.• Mobiele telefoons en geluiddragers (CD, MP3, iPod, minidisk en dergelijke) zijn verboden in de praktijkcentra en in de klassen.• De les is afgelopen als de studieloopbaanbegeleider het zegt.• Alcohol en drugs zijn verboden.• Op de locaties zijn er kluisjes waarin je je spullen kunt opbergen.

9.7 Binnen rijn ijssel gelden de volgende gedragsregels:Op Rijn IJssel: 1. Leren we van en met elkaar.2. Zien we het positieve in de ander.3. Is iedereen anders en laten we de ander in zijn waarde.4. Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.5. Blijven we van de spullen van een ander af.

9 huisregels

Page 18: Studiegids Assistent Logistiek

18

6. Ruimen we onze spullen op en houden het gebouw schoon.7. Helpen we elkaar waar dat nodig is.8. Houden we ons aan de schoolregels.9. Gaan we respectvol met elkaar om d.w.z. geen drugs, alcohol, wapens, agressie, roddelen, schelden, pesten, bedreigen, intimideren of discrimineren.10. Spreken we elkaar aan op deze gedragsregels.

9.7.1 Verblijf in de pauzeIn de gebouwen en voor de ingang van de gebouwen mag je niet roken. (Een electrische sigaret valt ook onder roken). Eten en drinken doe je in de pauze en alleen in de daarvoor bestemde ruimten (kantine, lunchroom). Thee- en koffiekopjes van de kantine breng je terug naar de kantine.

9.7.2 Diefstal/vernielingDe school is niet aansprakelijk voor diefstal, dus let op je spullen.Als je spullen van Rijn IJssel of een ander steelt of kapot maakt, ben je zelf volledig aansprakelijk.

9.7.3 Regels per locatieEr zijn op elke locatie regels. Je moet je aan deze regels houden.

Page 19: Studiegids Assistent Logistiek

rijn ijssel studiegids entree & maatwerk 2014 - 2015 19

Bevoegd gezagCollege van Bestuur van het Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel Zijpendaalseweg 1676814 CJ Arnhem

directeur cluster entree & maatwerkWouter Groothedde

teamleiders entree

Chris Derksen en Miriam BrilAlexanderstraat 356812 BC Arnhem026 312 98 00

examencommissie entree & maatwerk Alexanderstraat 356812 BC Arnhem

commissie van Beroep voor de examens

Correspondentie gericht aan een Commissie van Beroep wordt toegestuurd aan het directiesecretariaat van het College van Bestuur of daar persoonlijk afgegeven tijdens werkuren:Directiesecretariaat van het College van Bestuur Rijn IJsselZijpendaalseweg 1676814 CJ Arnhem

examenBureau entree & maatwerk

Alexanderstraat 356912 BC Arnhem

kwaliteitsBorging toetsing en examineringInspectie van het OnderwijsPark Voorn 43544 AC Utrecht

10 adressen diverse instellingen

Page 20: Studiegids Assistent Logistiek

www.rijnijssel.nl/entree

Postbus 51626802 ED Arnhem

Alexanderstraat 35, Arnhem026 3129800

Korianderstraat 81, Arnhem026 3129800

Stationsplein 8, Zevenaar026 3129800