Studiefinanciering: Dat regel je zo! Tweetallen · Dan is dit altijd een rentedragende lening....

Click here to load reader

 • date post

  23-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Studiefinanciering: Dat regel je zo! Tweetallen · Dan is dit altijd een rentedragende lening....

 • 1

  Studiefinanciering: Dat regel je zo!

  Korte lesomschrijvingOp het mbo hebben de meeste studenten recht op studiefinanciering. Voor een mbo- opleiding op niveau 3 en 4 is dit een prestatiebeurs. Zie ook bit.ly/2GD3a7v.

  Deze les over studiefinanciering is gericht op ‘empowerment’ van de studenten op het gebied van studiefinanciering. Ze krijgen de kennis, vaardigheid en verantwoordelijkheid om dit zelf goed te regelen.

  De focus ligt op ‘waar heb je nu recht op?’, maar de studenten kijken ook alvast vooruit: waar krijgen ze mee te maken als ze doorstromen naar het hbo.

  OpmerkingDeze les is bedoeld voor de (voltijds) bol-opleiding. Bbl-ers of deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.

  LeerdoelenAan het einde van de les heeft de student dit bereikt:• Ik weet uit welke onderdelen studiefinanciering voor niveau 3 of 4 bestaat;• Ik weet hoe ik studiefinanciering kan aanvragen en stoppen in Mijn DUO;• Ik weet wat mijn rechten en plichten zijn als ik studiefinanciering krijg.

  Klassikaal

  1 à 2 lesuren

  Docentenhandleiding

  Tweetallen

  Individueel

  Deze les is bedoeld voor de (voltijds) bol-opleiding. Bbl-ers of deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.

  8778-004

  http://bit.ly/2GD3a7v

 • 2

  TijdDe les wordt aangeboden in delen. In de les komen een aantal belangrijke onderwerpen aan bod:• Waaruit bestaat studiefinanciering?• Hoe vraag je dit aan? En hoe zet je dit stop?• Wat kun je krijgen? Wat zijn de gevolgen van lenen?• Hoeveel en aan wie betaal je lesgeld?• Wat als je wilt doorstuderen?

  Je kunt zelf kiezen welke onderwerpen je bespreekt en combineert tot een lespakket. Als een lesuur 50 minuten duurt, biedt het lespakket de mogelijkheid om een onderdeel weg te laten. Zo kun je ervoor kiezen het onderwerp lenen en de daarbij behorende opdracht achterwege te laten. Dit geldt uiteraard ook voor de stellingen. In het lesplan wordt de tijdsduur per onderdeel aangegeven.

 • 3

  Benodigd materiaal• Digibord.• Een computer of tablet per twee studenten OF een geprint exemplaar van het werkblad per

  student.• Toegang tot internet voor elk tweetal. Dit kan ook via een smartphone.

  VoorbereidingNeem de les door en print zo nodig de materialen.

  Extra informatieUitgebreide informatie is te vinden op duo.nl. Via diverse hyperlinks in de docentenhandleiding en werkblad kan het besproken onderwerp terug gevonden worden.

  Wat moet je doen?1. Vertel dat deze les gaat over studiefinanciering voor een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

  Introduceer het onderwerp met de stelling. Hoe staan ze tegenover studiefinanciering? 2. Bespreek de leerdoelen.3. Maak op het bord een overzicht van de kosten als je gaat studeren/studeert. Welke kosten heb je

  voor een opleiding? En welke kosten heb je daarnaast? Hoe ga je dit betalen?4. Doe de quiz met de studenten. Wat weten de studenten al? 5. Laat de studenten aan de slag gaan met opdracht 1 op het werkblad. Bespreek daarna de

  antwoorden met toelichting.6. Bespreek hoe Mijn DUO werkt. Laat het filmpje zien.7. Introduceer opdracht 2 en 3, hoeveel studiefinanciering kun je krijgen / lenen. Wat zijn de

  gevolgen? Laat de studenten daaraan werken in tweetallen. Hiermee oefenen ze met een fictieve casus. Bespreek de antwoorden.

  8. Voer een klassengesprek over lenen aan de hand van de stelling.9. Introduceer het onderwerp lesgeld. Leg uit dat er in het mbo wettelijk lesgeld betaald moet

  worden. Bespreek het wettelijke lesgeld met de studenten.10. Bespreek de eventuele doorstroom naar het hbo en toon de video. Laat de studenten de opdracht

  hierover maken en bespreek deze na.11. Bespreek kort wat je moet doen als je klaar bent met je studie of als je tussentijds stopt.12. Kijk kort terug op de les. Geef studenten aan waar zij terecht kunnen voor meer informatie.

  http://duo.nl

 • 4

  Instap met stelling (2 minuten)

  → Prikkel de studenten kort door middel van de stelling en introduceer het onderwerp studiefinanciering.

 • 5

  Neem de leerdoelen door (2 minuten)

  → Neem de leerdoelen door. Leg uit: Je hebt geld nodig als je een opleiding volgt en de overheid geeft daarvoor studiefinanciering.

  Vandaag bespreken we wat de voorwaarden zijn, waar je recht op hebt. Maar ook, dat je op tijd je zaken moet regelen. Hierdoor ontvang je bijtijds de financiering en voorkom je schulden. Vestig de aandacht op het kanaal Mijn DUO om alles zelf online te regelen.

 • 6

  Kort gesprek met de klas (4 minuten)

  → Maak met de studenten een overzicht op het bord van de kosten die je hebt als je studeert:• Een opleiding kost geld, dat is duidelijk. Welke kosten komen erbij kijken (lesgeld, computer,

  boeken, materialen, uniform of werkkleding)? • Hoe ziet jouw leven eruit als mbo’er? Woon je thuis of op jezelf? Welke kosten heb je (eten,

  kleding/schoenen, vervoer, huur, boodschappen, etc.)?

  Toelichting:Het doel van de opdracht is om de studenten kort na te laten denken over de kosten die je hebt als je studeert. Welke kosten kunnen de studenten bedenken?

 • 7

  Kom je rond? (2 minuten)

  → Bespreek daarna met de studenten: hoe betaal je dat? Met studiefinanciering? Heb je een bijbaantje?

  → Vraag: Wie ontvangt er geld van DUO? Wie heeft er een studentenreisproduct?

 • 8

  Quiz (5 minuten)

  → Studenten beantwoorden een aantal stellingen over studiefinanciering. De studenten antwoorden met ‘waar’ of ‘niet waar’. Zo wordt duidelijk wat de student al weet over studiefinanciering.

  De antwoorden van de quizvragen zijn ook te vinden in de PowerPoint.

  Uitleg antwoorden

  1. Je hebt pas recht op studiefinanciering als je 18 bent.

  Antwoord: waarTot je 18e krijgen je ouders kinderbijslag voor jou. Dit stopt het kwartaal na je 18e verjaardag. Daarvoor in de plaats komt – als je op het mbo zit – de studiefinanciering.

  2. Ontvang je geld van DUO? Dan is dit altijd een rentedragende lening.

  Antwoord: niet waarAls je een niveau 3 of 4 opleiding volgt, is de beurs een prestatiebeurs. Als je je diploma haalt binnen de diplomatermijn (10 jaar), wordt je beurs omgezet in een gift. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Daarnaast kun je een rentedragende lening aanvragen. Deze moet je altijd terugbetalen.

  3. Je kunt gratis reizen als je nog geen 18 bent.

  Antwoord: waar. Al voor je 18e kun je een studentenreisproduct aanvragen. Hiermee kun je gratis reizen. Voorwaarde is dat je een voltijd opleiding volgt op het mbo.

 • 9

  4. Als je geen recht meer hebt op een studentenreisproduct, zet je deze stop in Mijn DUO.

  Antwoord: niet waar.Je moet tijdig je reisproduct stopzetten bij de automaat. Doe dit uiterlijk de 10e dag van de 1e maand waarin je geen recht meer hebt. Zet je te laat stop en reis je met het reisproduct? Dan kost dit de eerste maand € 75,- per halve maand. De maanden daarna kost dit € 150,- per halve maand. In Mijn DUO controleer je of de stopdatum goed is geregistreerd.

  5. Je betaalt het lesgeld voor je opleiding aan school.

  Antwoord: niet waar Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je dat schooljaar lesgeld aan DUO. Let op dat je dit goed regelt. Met een machtiging kun je het automatisch in 9 termijnen laten afschrijven.

  → Als studenten vragen of eigen ervaringen willen bespreken, houd het dan kort. De onderwerpen komen nog aan bod.

 • 10

  Opdracht 1 (7 minuten)

  → Laat de studenten (zelfstandig of in tweetallen) aan de slag gaan met opdracht 1 (bespreek daarna de antwoorden, zie volgende dia).

  Toelichting:Het doel van de opdracht is om actief aan de slag te gaan met de informatie op de website van DUO, duo.nl: kennis uitbreiden en verankeren.

  http://duo.nl

 • 11

  Nabespreking opdracht 1 en uitleg studiefinanciering (7 minuten)

  → Waar ben je op uitgekomen? Bespreek de antwoorden.

  Antwoorden opdracht 1

  → Vraag 1A: Wanneer kun je studiefinanciering krijgen?

  a) Als je een deeltijd bol- opleiding doet.b) Als je een voltijd bol-opleiding doet.c) Als je een bbl-opleiding doet.

  Toelichting:• Je kunt voor je niveau 3 of 4 opleiding studiefinanciering krijgen, zolang je ingeschreven staat bij

  een erkende of bekostigde voltijd bol-opleiding. • Je moet op de eerste van de maand ingeschreven staan bij je opleiding. Word je na de eerste

  ingeschreven, dan gaat je studiefinanciering een maand later in.

  Meer informatie vindt je op bit.ly/2AmVKo2.

  → Vraag 1B: Op welke leeftijd kun je studiefinanciering krijgen?

  a) Op elke leeftijd, als je maar studeert.b) Vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag, zolang je een voltijd bol-opleiding volgt.c) Vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag tot je 30e jaar, zolang je een voltijd bol-opleiding

  volgt.

  Toelichting:• Heb je studiefinanciering en word je 30, dan loopt deze gewoon door. Stop je de studiefinancie-

  ring na je 30e, dan kun je deze niet opnieuw aanvragen. Zie ook bit.ly/2AmVKo2.

  http://bit.ly/2AmVKo2http://bit.ly/2AmVKo2

 • 12

  → Vraag 1C: Welk onderdeel van studiefinanciering is afhankelijk van het inkomen van je ouders?

  a) Basisbeursb) Aanvullende beursc) Lening

  Toelichting (bit.ly/2Pa4Sk5): • Of je een aanvullende beurs krijgt, hangt af van het inkomen van je ouders en of je broers of

  zussen hebt.• De berekening van de aanvullende beurs kan even duren. Dit duurt gemiddeld 2 maanden. Je kunt

  een aanvullende beurs met terugwerkende kracht aanvragen tot het begin van het schooljaar.• Zijn er problemen met de ouders of is het lastig hun inkomen te achterhalen? Verwijs naar de site

  (bit.ly/2s4vEn8) en naar de tip op het werkblad om te laten zien wat de student dan kan doen.

  → Vraag 1D: Op welke leeftijd kun je een studentenreisproduct (ov-kaart) aanvragen?

  a) Op elke leeftijd, als je een voltijd bol-opleiding volgt.b) Vanaf je 16e jaar, als je een voltijd bol-opleiding volgt.c) Vanaf je 18e jaar, als je een voltijd bol-opleiding volgt.

  Toelichting : • Dit is nog niet zo lang geleden veranderd. Je kunt 7 jaar een studentenreisproduct ontvangen. • Ben je jonger dan 18 jaar? Dan ontvang je geen studiefinanciering. Je ouders krijgen kinderbijslag.

  Je hebt wel recht op een studentenreisproduct, zolang je een voltijd bol-opleiding volgt.

  → Vraag 1E: Hoe lang kun je als mbo‘er op niveau 3 of 4 een basisbeurs krijgen?

  a) 4 jaarb) 7 jaarc) 10 jaar

  Toelichting (bit.ly/2FWmNGg):• De hoogte van de basisbeurs hangt af van je situatie: ben je thuis- of uitwonend? Je kunt maxi-

  maal 4 jaar basisbeurs krijgen.

  http://bit.ly/2Pa4Sk5http://bit.ly/2s4vEn8http://bit.ly/2FWmNGg

 • 13

  → Bespreek het schema

  Je kunt voor een mbo-3- of 4-opleiding maximaal 4 jaar basisbeurs en aanvullende beurs krijgen. Ook kun je een rentedragende lening aanvragen. Daarna kun je alleen nog 3 jaar lenen. Gedurende deze hele periode kun je gebruik maken van het studentenreisproduct, in totaal dus 7 jaar.

  De basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct zijn een voorlopige lening. Haal je binnen 10 jaar een diploma op niveau 3 of 4, dan wordt deze voorlopige lening omgezet in een gift. Deze hoef je niet terug te betalen.

  Product Lening of niet? Duur

  Basisbeurs Voorlopige lening 4 jaar

  Aanvullende beurs Voorlopige lening 4 jaar

  Studentenreisproduct Voorlopige lening 7 jaar

  Lening Lening 7 jaar

  → Meer over dit onderwerp weten? Meer informatie vind je via bit.ly/2GD3a7v.

  → Hier vind je actuele bedragen: bit.ly/2nAW7mZ.

  → Bespreek ook kort klassikaal:Heb je studievertraging, wil je overstappen naar een andere opleiding of wil je na niveau 3 nog niveau 4 doen? Je hebt 4 jaar recht op prestatiebeurs. Doe je langer over je studie, dan kun je besluiten te lenen. Wel kun je 7 jaar studentenreisproduct krijgen.

  http://bit.ly/2GD3a7vhttp://bit.ly/2nAW7mZ

 • 14

  Uitleg Mijn DUO (2 minuten)

  → Laat het filmpje zien over Mijn DUO. Benadruk dat de student DigiD met sms-controle nodig heeft om in te loggen in Mijn DUO of dat ze de DigiD-app gebruiken.

  → Vertel ook dat het belangrijk is om op te letten op berichten in Mijn DUO. Hierdoor blijven de studen-ten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Klopt hun studiefinanciering, wanneer krijgen ze deze uitbetaald en moeten ze nog iets regelen met DUO?

  → Wijs erop dat in de checklist op het werkblad ook een link staat naar het filmpje. De student kan deze thuis nogmaals bekijken.

 • 15

  Zelf aan de slag met opdracht 2 en 3 (10 minuten)

  → Leg uit: je hebt nu de basisinformatie over studiefinanciering. Maar wat kun je nu precies krijgen? Hoe kom je daarachter? Daarvoor ga je nu oefenen met een fictief persoon: Daisy. Haar gegevens staan op het werkblad. Hiermee gebruik je de rekenhulp (bit.ly/2qqb4vZ).

  Zo ontdek je wat Daisy nodig heeft en waar zij recht op heeft.

  → Vertel: Voor jouw eigen situatie kan dit heel anders zijn, maar dan weet je hoe het werkt. Je kunt thuis met je eigen gegevens aan de slag.

  → Laat de studenten aan de slag gaan met opdracht 2 en 3. Wijs de studenten erop dat zij de rekenhulp zorgvuldig invullen om tot juiste antwoorden te komen.

  Toelichting: Het doel van de opdracht is de studenten vaardig te maken met de rekenhulp, zodat zij dit thuis

  kunnen toepassen voor hun eigen situatie.

  http://bit.ly/2qqb4vZ

 • 16

  Nabespreking opdracht 2 (5 minuten)

  → Waar ben je op uitgekomen? Bespreek de antwoorden.

  NB: De antwoorden uit de rekenhulp kunnen iets afwijken. Dit komt doordat de rekenhulp continue up-to-date wordt gehouden. Het gaat hier om kleine verschillen. De studenten moeten het bedrag dus benaderen.

  → Spoor de studenten aan thuis, eventueel met hun ouders, de rekenhulp te doorlopen met hun eigen gegevens. Dan hebben ze een reëel beeld van hun studiekosten en de studiefinanciering.

  Antwoorden opdracht 2

  2A Daisy heeft volgens de berekening maandelijks nodig:

  € 1.062,-

  2B Haar inkomsten uit baan + ouders + zorgtoeslag

  € 419,-

  2C Haar tekort € 643,-

  2D Basisbeurs voor Daisy € 277,84

  2E Aanvullende beurs voor Daisy € 236,44

  2F Totaal € 514,28

  De uitgaven van Daisy zijn hoger dan de inkomsten!

  De hoogte van de aanvullende beurs hangt o.a. af van het inkomen van de ouders. Zijn er problemen met de ouders, is het lastig om hun inkomen op te vragen, of is het inkomen gedaald? Kijk op bit.ly/2s4vEn8. Wijs de studenten op de Tip op het werkblad over contact met je ouders.

  http://bit.ly/2s4vEn8

 • 17

  Nabespreking opdracht 3 (5 minuten)

  → Kies ‘+’ aan om het aantal jaren of de bedragen in de rekenhulp aan te passen.

  3A Nog lenen € 130,-

  3B Schuld € 4.863,-

  3C Terugbetaald in 11 jaar, € 44,- per maand

  3D Gevolg Daisy moet alles terugbetalen: € 26.076

 • 18

  Lenen (4 minuten)

  → Bespreek de stelling met de studenten en praat kort door over lenen.

  • Je kunt met je studiefinanciering je inkomsten verhogen. Heb je meer uitgaven, dan kan je lenen. • Bespreek met elkaar welke andere mogelijkheden Daisy heeft dan lenen. Wat zou jij doen en

  waarom? • Wat voor gevolgen heeft een schuld op je toekomst? (NB: Naast het feit dat je elke maand moet aflossen (dit start twee jaar na je opleiding) en rente betaalt, kan een studieschuld gevolgen hebben voor je toekomst, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek.)

  → Wijs de studenten op de risico’s van lenen. Lenen kost geld. Je moet het allemaal terugbetalen.

  Toelichting: Studenten hebben niet alleen rechten, maar ook plichten rondom studiefinanciering. Heb je geld geleend? Dan moet je dat na je studie terugbetalen. De aflosfase voor mbo is maximaal 15 jaar en het bedrag dat je aflost is afhankelijk van het inkomen. Meer informatie over het terugbetalen van een studieschuld vind je op duo.nl (bit.ly/2to4W6u)

  http://bit.ly/2to4W6u

 • 19

  Uitleg wettelijk lesgeld (4 minuten)

  • Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een voltijd mbo-opleiding, dan moet je wettelijk lesgeld betalen. Je krijgt hierover automatisch bericht.

  • Het wettelijk lesgeld in 2019-2020 is € 1.168,00.• Leg uit dat het wettelijk lesgeld in het mbo door DUO wordt geïncasseerd, niet door de school.• Ben je na 1 oktober klaar met je opleiding of stop je tussentijds? In een paar gevallen kun je een

  gedeelte van het lesgeld terugkrijgen. Vraag dit uiterlijk vóór het eind van het schooljaar aan. Zie bit.ly/2Gd62q8.

  • Leg ook uit dat alle berichten hierover via Mijn DUO lopen. Advies: houd Mijn DUO in de gaten en geef het door wanneer je e-mailadres verandert. Zo blijf je op de hoogte en voorkom je problemen

  • Je kunt in negen termijnen betalen (dit is € 129,78 per termijn). Dit regel je in Mijn DUO. • Wil je je rekeningnummer wijzigen? Ook dat regel je in Mijn DUO.

  Kortom: Mijn DUO is dé plek om alles over studiefinanciering en lesgeld te regelen.

  Meer informatie is te vinden op bit.ly/2s81tfd.

  http://bit.ly/2Gd62q8http://bit.ly/2s81tfd

 • 20

  Opdracht 4: Doorstuderen aan het hbo (4 minuten)

  → Stap je over naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op studiefinanciering. Je begint als het ware met een schone lei. Wel gelden er andere voorwaarden als je een hbo-opleiding gaat doen.

  → Laat de studenten (zelfstandig of in tweetallen) aan de slag gaan met opdracht 4 en bespreek daarna de antwoorden (zie volgende dia).

 • 21

  Nabespreking opdracht 4 (5 minuten)

  → Bekijk het filmpje met de studenten. Hierin wordt uitgelegd wat ze kunnen krijgen. Zie ook bit.ly/2FWmNGg.

  Toelichting: • In het hbo is er geen basisbeurs, wel aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct. • Je reisproduct en aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet binnen 10 jaar na aanvang

  van je hbo studie je diploma halen. Een eventuele lening moet je altijd terugbetalen.• Ook kun je collegegeldkrediet aanvragen. Je leent dan extra geld om je collegegeld te betalen.

  → 4A Wat kun je krijgen als je een hbo-opleiding gaat doen? Kruis het aan.o Basisbeurso Aanvullende beurso Studentenreisproducto Collegegeldkrediet

  Toelichting: Het collegegeldkrediet is een rentedragende lening die alleen voor studenten van hbo en universiteit beschikbaar is. Het is bedoeld om je collegegeld mee te betalen.

  → 4B Hoe lang mag je een studentenreisproduct gebruiken als je een 4-jarige hbo-opleiding doet?a) 4 jaarb) 5 jaarc) 7 jaar

  Toelichting: Voor een 4-jarige hbo-opleiding kun je maximaal 4 jaar een aanvullende beurs en lening ontvangen. Daarna kun je nog 3 jaar lenen. De eerste 5 jaar studiefinanciering kun je gebruik maken van het studentenreisproduct.

  NB! Deze dia bevat drie animaties die de verschillende elementen stapsgewijs in beeld vertonen.Gebruik de muis of toetsenbord om de elementen te laten verschijnen.

  http://bit.ly/2FWmNGghttp://bit.ly/2FWmNGg

 • 22

  → 4C Hoe lang mag je na je hbo-opleiding doen over het terugbetalen van je studieschuld?a) 15 jaarb) 25 jaarc) 35 jaar

  Toelichting: In het mbo is dit 15 jaar. In het hoger onderwijs ontvang je geen basisbeurs, je krijgt daarom meer tijd om een rentedragende lening terug te betalen, bit.ly/2QLZmFl.

  http://bit.ly/2QLZmFl

 • 23

  Uitleg opleiding stoppen of wijzigen (3 minuten)

  → Vertel: stop je tussentijds met je opleiding of ben je afgestudeerd? Geef dat dan op tijd door aan DUO om een schuld te voorkomen.

  Toelichting: • Je stopt met je opleiding. Dan schrijf je je uit bij je school en die uitschrijfdatum geef je door aan

  DUO. Je studiefinanciering wordt dan gestopt. • Vergeet niet je studentenreisproduct stop te zetten bij een ophaalautomaat. Dit doe je vóór of op

  de 10e dag van de 1e maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Doe je dit niet, dan krijg je de 1e maand een boete van € 75,- per halve maand. Gebruik je het ná die 1e maand, dan is de boete € 150,- per halve maand.

  • Je krijgt alleen een ov boete als je met je studentenreisproduct reist, terwijl je er geen recht meer op hebt.

  • Stopzetten kan via een ophaalautomaat. In mijn DUO controleer je of de stopzetdatum goed is geregistreerd.

  • Als je een andere opleiding gaat doen en er niet meer dan 4 maanden tussen je oude en nieuwe opleiding zit, dan lopen je studiefinanciering en reisproduct in die maanden gewoon door (overbrugging, zie tip op het werkblad). Kom je niet in aanmerking voor overbrugging, dan moet je het studentenreisproduct stopzetten.

  Meer informatie is te vinden op bit.ly/2u9b0km.

  http://bit.ly/2u9b0km

 • 24

  Afsluiting (3 minuten)

  → Praat kort na met de studenten:• Wat heb je geleerd? • Laat de leerlingen de checklist bekijken.• Spoor hen aan zo snel mogelijk aan de slag te gaan met hun eigen situatie.• Laat ze het werkblad meenemen als naslag.

 • 25

  Hoe bereik je DUO? (1 minuut)

  → Heb je nog vragen? Stel ze nu aan mij, ga langs bij de decaan (of een ander contactpersoon binnen de school) of neem contact op met DUO, bit.ly/2dJevZD.

  http://bit.ly/2dJevZD