Structuur van de NHB

of 21 /21
Structuur van de NHB Inspraak, invloed en (werk in) uitvoering

description

Structuur van de NHB. Inspraak, invloed en (werk in) uitvoering. Over mij. Bas Mooren (1979) Handboogschutter sinds 1993 Sociale Wetenschappen @ UvT Vader Oskar & Felix Vakantiefietser Sinds 2009: Programmamanager Sportparticipatie (daarvoor: KNBLO-NL / Vierdaagse) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Structuur van de NHB

Page 1: Structuur van de NHB

Structuur van de NHB

Inspraak, invloed en (werk in) uitvoering

Page 2: Structuur van de NHB

Over mij• Bas Mooren (1979)• Handboogschutter sinds 1993• Sociale Wetenschappen @ UvT• Vader Oskar & Felix• Vakantiefietser

• Sinds 2009: Programmamanager Sportparticipatie (daarvoor: KNBLO-NL / Vierdaagse)

• Binnen bureau verantwoordelijk voor beleid op breedtesport

• Samen met team: Bart Sterken, Petra de Bruin, Marc van Wijk.

Page 3: Structuur van de NHB

Inhoud• Over de NHB• Over rayons en regio’s• Over zeggenschap

Page 4: Structuur van de NHB

RAISON D’ÊTREHoe zit NHB in elkaar?

Page 5: Structuur van de NHB

Ontstaan NHB• De NHB is opgericht (1922) door, bestaat uit,

werkt voor, ondersteunt verenigingen.

1. Samen sterker, samen werken.2. Collectief doen wat individueel niet goed gaat.

(o.a. landelijke competities, regelgeving, opleidingen, vertegenwoordiging, topsport en talentontwikkeling)

Page 6: Structuur van de NHB

Anno 2013• NHB is sportbond (statutair: vereniging)• Leden NHB: 238 (handboog)sportverenigingen• Sportverenigingen (rechtspersonen) zijn

collectieven van sporters• Sporters zijn -als lid van aangesloten vereniging-

ook lid van de NHB

Page 7: Structuur van de NHB

Vereniging NHBOvereenkomsten met handboogvereniging.• Bestuur, commissies, werkgroepen• Medewerkers (betaalde, onbetaalde)• Ledenvergadering (bondsraad, rayonvergaderingen)• Leden, donateurs• Sporters, deelnemers• Sponsoren, partners en & belanghebbende partijen

Page 8: Structuur van de NHB

NHB – Normale verenigingVerschillen NHB en handboogvereniging?• Bestuur meer op afstand• Betaalde medewerkers / bondsbureau• ALV niet direct maar via vertegenwoordigers: bondsraad• Niet individuele sporters/personen, maar

verenigingen/collectieven als primaire doelgroep voor dienstverlening/producten

• Geografische getrapt: via rayons

Page 9: Structuur van de NHB

Bestuursmodel

Page 10: Structuur van de NHB

ROL RAYONS EN REGIO’SVan 2001 tot nu

Page 11: Structuur van de NHB

Statuten 2001Belangrijkste veranderingen toen: • Kleinere bondsraad. Van 32 naar 12. • Bondsraadsleden niet meer 2 per afdeling (nu regio),

maar 3 per rayon (toen kring)• Afdelingen (en afdelingsbesturen) met invloed in

bondsraad hielden op te bestaan.• Invloed in bondsraad verschoof naar rayon. Regio werd

uitvoerend, regiobesturen hielden op te bestaan [nergens genoemd in statuten].

Page 12: Structuur van de NHB

Rayon• Heeft invloed op landelijk beleid via bondsraad

en sport- & beleidscommissies• Legt achteraf verantwoording af aan

verenigingen• Coördineert, faciliteert, organiseert, financiert.

Page 13: Structuur van de NHB

Regio• Voert beleid NHB uit (rayon en landelijk)

Wedstrijden, kampen, trainingen, competities e.d.• Heeft geen inspraak op beleid

Inspraak door verenigingen in rayon. • Heeft geen budget

Projectaanvragen/financiering via rayon• Heeft geen bestuur

Structuur NHB kent geen regiobestuur meer

Page 14: Structuur van de NHB

PraktijkVeel afdelingen zijn naadloos overgegaan in regio’s, inclusief regiobesturen. • Wel: Betrokken, gepassioneerde mensen die iets willen

doen.• Niet: invloed, budget, zeggenschap, inspraak.• Dus: (vaak) frustratie.

Andere (betere) invulling regio:• Ad hoc samenwerking, zelfsturende (project)teams

Page 15: Structuur van de NHB

ZEGGENSCHAP BINNEN NHBInspraak en invloed

Page 16: Structuur van de NHB

Van idee tot besluit

Sporter

Vereniging

Rayon (*

Commissies

Bureau

Bestuur

Bondsraad

(* Optioneel bij bestuurscommissies, bijvoorbeeld 3d.

Page 17: Structuur van de NHB

Voorbeeld 1Reglementswijziging• Sporter ziet verbeterkans reglement en legt die wijziging voor aan

bestuur vereniging. • Vereniging ziet kans ook en brengt het in bij rayonbestuur ter

bespreking rayonvergadering.• Rayonvergadering is na stemming voor voorstel; bestuurder neemt

voorstel mee naar commissie.• Commissie is enthousiast en stelt reglementswijziging voor aan

bestuur. • Bestuur ziet geen inhoudelijke bezwaren en legt voor aan

bondsraad

Page 18: Structuur van de NHB

Voorbeeld 2Jeugdkamp• Idee tijdens trainingsavond: jeugdkamp 3D/Veld• Sporter schakelt bestuur in.• Bestuur contacteert rayon.• Rayon geeft aan: financiering beschikbaar, mits

meerdere verenigingen, plan en cofinanciering• Bestuur contacteert buurverenigingen en stelt plan op.• Rayon stelt budget beschikbaar en kamp wordt

georganiseerd.

Page 19: Structuur van de NHB

Van besluit tot uitvoering

Sporter (*

Vereniging (*

Regio (*

Rayon (*

Commissie(*

Bureau

Bestuur

(* Optionele stappen in bepaalde gevallen.

Page 20: Structuur van de NHB

Voorbeeld 3Akkoord op nieuwe competitie:• Bondsraad gaat akkoord; reglement gaat in op

vastgestelde datum• Bureau en commissie publiceert en communiceert aan

commissies en functionarissen• Rayons coördineert uitvoering in regio’s• Regio organiseert wedstrijden binnen verenigingen

Page 21: Structuur van de NHB

Vragen?

Kijk voor meer werk in uitvoering op:http://blog.handboogsport.nl