Storytelling workshop - den13042017

of 36 /36
<digital> storytelling </digital>

Embed Size (px)

Transcript of Storytelling workshop - den13042017

Page 1: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

Page 2: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

In werksessies geven we antwoord op: 1. Wat is het overkoepelende verhaal? (Visie, ideeontwikkeling + identiteit ) 2. Wat ga je met het overkoepelende verhaal doen? (Missie, Doelstelling en

Ambitie in maatschappelijke context) 3. Wat wil jouw publiek? (Relatie en co-creatie, Relevantie en Raakvlak)

Tijdsinvestering middagdeel: • Introductie op onderwerp 20 minuten (plenair) • Uitleg opdrachten en groepsvorming 10 minuten (plenair) • Werksessie 45 minuten (groep) • Terugkoppelen 30 minuten (plenair) • Wrap up en afsluiting 15 minuten (plenair)

workshop:

Page 3: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> definitie

“Storytelling is the social and cultural activity of sharing stories, often with improvisation, theatrics, or embellishment. Stories or narratives have been shared in every culture as a means of entertainment, education, cultural preservation and instilling moral values.”

"Interactive storytelling (also known as interactive drama) is a form of digital entertainment in which the storyline is not predetermined. The author creates the setting, characters, and situation which the narrative must address, but the user (also reader or player) experiences a unique story based on their interactions with the story world." "The field of study surrounding interactive storytelling encompasses many disparate fields, including psychology, sociology, cognitive science, linguistics, natural language processing, user interface design, computer science, and emergent intelligence."

"A narrative environment is a space, whether physical or virtual, in which stories can unfold. A virtual narrative environment might be the narrative framework in which game play can proceed. A physical narrative environment might be an exhibition area within a museum, or a foyer of a retail space, or the public spaces around a building - anywhere in short where stories can be told in space."

bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling

Page 4: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> definitie

“Storytelling involves a two-way interaction between a storyteller and one or more listeners. The responses of the listeners influence the telling of the story. In fact, storytelling emerges from the interaction and cooperative, coordinated efforts of teller and audience.” bron: National Storyteling Network, “What is storytelling", http://www.storynet.org/resources/whatisstorytelling.html

"Storytelling is niet ‘het zenden van informatie’, maar een samenspel tussen verteller en ontvanger. Bovendien stelt de gegeven definitie dat de reacties van de luisteraars invloed hebben op het verhaal. Dit sluit aan bij de constructivistische kijk op erfgoed en past bij de omslag van de nieuwe museologie. In de nieuwe museologie staat immers de samenleving als betekenisgever centraal. Bij deze gedachtegang is erfgoed steeds het gevolg van onze eigen interpretaties en dat het de mensen zijn die het erfgoed creëren door het van waarde te voorzien." Guinevere Ras

Page 5: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> Storytelling engine

(heritage) dialogue

oral history

(marketing) communication

grand narratives

storyline development

education

corporate storytelling

story building / meaning making

memory / memorials

entertainment

social (inclusion,

representation)

travel stories / blogs / social media

narrative space

Page 6: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> storytelling?

Page 7: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

Page 8: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

• binnen een museum is er niet maar één soort storytelling, genoemde 4 hoeken in het model vormen de hoofdmoot, uitgezonderd 'communicatie' en 'tentoonstellen' die hier niet afzonderlijk genoemd zijn, maar als integraal gezien worden.

• het model is bedoeld als 'praatmodel': bedenk samen waar de nadruk ligt bij storytelling en welke spanningsvelden er (kunnen) zijn met de andere hoeken. `Overigens sluiten de hoeken elkaar niet uit, het gaat er vooral om waar het zwaartepunt ligt.

• model beschrijft ook de rol die storytelling kan hebben, dan is het een medium ter ondersteuning van een proces `(en niet het proces zelf).

Storytelling strategie

Page 9: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> oral history = relations Luisa Del Giudice

Page 10: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> radicaal vernieuwen = herstellen relaties Herman Wijffels

Page 11: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> bridging: heritage as dialogue

Page 12: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> bridging: heritage as dialogue

Page 13: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> bridging: heritage as dialogue

Page 14: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> storytelling: heritage as dialogue

• Methodiek (tactiek)

• Publiek • Techniek

Page 15: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> relevancy, interdisciplinary

s t o r y t e l l i n g + c o - c r e a t i o n

Inside Outside

trad

itio

n /

co

nfi

rmat

ion

meaning

un

ion

/

ne

go

tiat

ion

sen

siti

ve

issu

es

inte

rpre

tati

on

amb

itio

n /

d

ream

s

collection purpose education

exhibits

We (museum)

They (audience)

support

assets co-created value gains&painspost-present present present-future

flow

History Horizon

purpose

Truth Drama

facts authenticity experience

Page 16: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

http://www.echostories.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/POWER-OF-STORYTELLING-2.jpg

Page 17: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> experience

Experience Design 1.1 (2009) A Manifesto for the Design of Experiences By Nathan Shedroff

Page 18: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

- Stories can bridge the boundaries of time, they can connect the past, the present and the future

- Stories can enable us to find similarities between ourselves and others, real, virtual, imagined…

- Stories can confirm a truth that enhances our sense of who we are as human beings, to confirm stories of who we are (we all want confirmation that makes sense of our lives)

- Stories can let us care about - really emotional, intellectual, aesthetic - things that are valuable for us; there is no one you can't love, once you've heard their story

- ensure there is a constant directive, a road map, a route that includes the central theme

- give your audience not 4, but 2 + 2. Encourage the urge to finish the story, to help, to care, to fill in ...

- stories have to contain the most important ingredient: surprise

Samengevat: de kracht van storytelling

Page 20: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

meaning, social responsibility, pay-off

casus

Page 21: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> social engagement/empathy tool

Page 22: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> social engagement/empathy tool

Page 23: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

• we gaan werken met 5 (6?) groepen

In werksessies geven we antwoord op: 1. Wat is het overkoepelende verhaal? (Visie, ideeontwikkeling + identiteit ) 2. Wat ga je met het overkoepelende verhaal doen? (Missie, Doelstelling en

Ambitie in maatschappelijke context) 3. Wat wil jouw publiek? (Relatie en co-creatie, Relevantie en Raakvlak)

Tijdsinvestering middagdeel: • Introductie op onderwerp 20 minuten (plenair) • Uitleg opdrachten en groepsvorming 10 minuten (plenair) • Werksessie 45 minuten (groep) • Terugkoppelen 30 minuten (plenair) • Wrap up en afsluiting 15 minuten (plenair)

workshop:

Page 24: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

In werksessies geven we antwoord op: 1. Klinkend erfgoed – met het oog op toegankelijk maken 2. Daguerreobase - met het oog op toegankelijk maken 3. Militair Museum - met het oog op verzamelen 4. Verhalen van levens van Rotterdammers – met het oog op documenteren 5. Levende klederdrachten – met het oog op toegankelijk maken 6. evt. vrije groep – met het oog op documenteren

• Wat is het overkoepelende verhaal? (Visie, ideeontwikkeling + identiteit )

• Wat ga je met het overkoepelende verhaal doen? (Missie, Doelstelling en Ambitie in maatschappelijke context)

• Wat wil jouw publiek? (Relatie en co-creatie, Relevantie en Raakvlak)

workshop:

Page 25: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

Very often we try the invite visitors to participate in our museums. Which is good of course. Yet, it is mainly the museums that have to participate in society, by sharing their stories and moreover by listening to stories, issues and questions in society. If museums can start conversations about these subjects and formulate answers together with their audience, they will become more relevant to their audience.

This way, storytelling might lead to more relevancy; digital media might help to restore relations. Together they make meaning

engagement: museum and society

Page 26: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> betekenis maken

LINDA KRONMAN | ANDREAS ZINGERLE, OPENING MUSEUMS; NEW INTERACTION METHODS FOR FUTURE MUSEUM EXPERIENCES

Page 27: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> 5 dimensies

http://www.uxbooth.com/articles/complete-beginners-guide-to-interaction-design/

Page 28: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

1. Methodiek (tactiek) Wat is storytelling, waarom gebruiken we het en hoe zetten we het in voor museale doeleinden? Welke functies kan het hebben? Hoe kom je aan hoogwaardige kwalitatieve content en wanneer weet je of je daarin geslaagd bent? Gaat dat om het verhaal als feitelijk relaas, om betekenisgeving of bijvoorbeeld een dialoog als proces van erfgoedvorming?? Hoe zetten we storytelling in voor museale doeleinden? daarin geslaagd bent? 2. Publiek Welke rol heeft het publiek bij storytelling? Wiens verhalen vertellen we en wie is daarin gerepresenteerd? Voor wie en van wie is storytelling? Welke perspectieven hanteren we en welke rol heeft storytelling hierin? Hoe zet je mensen aan tot interactie en/of co-creatie?Wat is storytelling en welke rol heeft het voor/met het publiek? 3. Techniek Hoe en waarom zet je media in (trans mediaal?) en hoe veranderen deze media het verhaal? Hoe wordt storytelling ‘gevormd’ door media en vice versa? Waarom is het belangrijk dat iedereen toegang tot die media heeft en daarin geletterd is? Hoe koppel je met andere media en/of andere platforms vanuit je product en hoe zorg je voor toekomstbestendige oplossingen?

Storytelling strategie

Page 29: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

• it's knowing that everything you're saying, from the first sentence to the last, is leading to a singular goal, and ideally confirming some truth that deepens our understandings of who we are as human beings.

• stories reverses the conventional order of things • Stories affirm who we are. We all want affirmations that our lives have

meaning. And nothing does a greater affirmation than when we connect through stories.

• It can cross the barriers of time, past, present and future, and allow us to experience the similarities between ourselves and through others, real and imagined

• "Frankly, there isn't anyone you couldn't learn to love once you've heard their story."

• "please, emotionally, intellectually, aesthetically, just make me care." • It's making a promise to you that this story will lead somewhere that's

worth your time. A well told promise is like a pebble being pulled back in a slingshot and propels you forward through the story to the end

• Make the audience put things together. Don't give them four, give them two plus two. […] your job as a storyteller, is to hide the fact that you're making [th audience] work for their meal. We're born problem solvers. We're compelled to deduce and to deduct, because that's what we do in real life.

storytelling:

Page 30: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

• vertaalt een boel informatie in belangrijkste bevindingen • herstelt authenticiteit • her-verbindt de spreker met het gesprokene • draait de conventionele rangorde van dingen om (bij digitale

varianten doorbreekt het die orde volledig) • voorziet in betekenis in plaats van in feiten • ontlokt creativiteit, activeert • is aantrekkelijk voor bezoekers • helpt bij co-creatie van verhalen en vertellingen

• gebruik het niet om een slechte tentoonstelling op te krikken, maar om (met publiek) verhaalstructuren te achterhalen en verbeteren

• het gaat om de activiteit van storytelling, niet om het verhaal van een artefact

• luisteren naar publiek is zeker zo belangrijk als een luisterend publiek

http://www.creatingthe21stcentury.org/intro7-why-story-now.html

Wat storytelling doet

Page 31: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

http://davidsmcnamara.typepad.com/david-mcnamara/2011/11/visual-thinking-1-5-stages-of-idea-generation.html

RESEARCH MIX IT ALL CHOOSEHAVE CONVERSATIONS

TRY, EVALUATE, ANALYSE, TRY AGAIN

vragen!

Page 32: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

5 x R:

1. Research (publiek / agora / thema's / onderwerpen)

2. Resources (content, creatie, 'crowd')

3. Rijk/bereik (mediakeuze, timing, communities)

4. Relaties / responsibility

5. Relevantie!

5 x R

Page 33: Storytelling workshop - den13042017

<digital> actie=redactie </digital>

1. Mens

2. Motivatie (passie, betrokkenheid, waarden)

3. Maker(s) (co-creatie / crowdsourcing)

4. Mixen en remixen (mash-ups, crossovers, interactie)

5. Merk & Mare (social marketing / storytelling)

6. Moment (aandacht, bezigheid, relevantie)

7. Medium (bereik)

8. Mobiliteit (van idee en memes)

9. Mogelijkheden (kansen; topics, techniek, meeliften, issue surfen)

10. Meten (weten, analyseren, leren)

10 x M

Page 34: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> define the identity & core text

formulate the purpose + ambition

define your followers (who, where)

define the (inter)actions

where is the action, when, how much, how long?

define the (cross)media usage

content (resources)

monitoring, what should be the result (KPI)

organization, who's doing what?

planning

Budget: cost & earnings

define the co-created value

develop the customer journey

stappenplan

Page 35: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital>

2. doel-/ volggroep

(+ insights)

3. creatief concept

verbinding vraag +

aanbod

0. identiteit (organisatie; visie / missie / relatie)

4. content (waarover, bron, tone of voice)

5. (cross) media (keuze + inzet)6.

begroting / budget

7. planning

9. conversie

(wat levert ‘t op)

11. KPI + meten/ analyse

12. (recapitu)leren

(social) media klok

1. doelstellingen

10.verbinden

(partners / participanten)

8. activeren

(voor/met wie)

Page 36: Storytelling workshop - den13042017

<digital> storytelling </digital> meer vragen?

Theo Meereboer

tcmeereboer @ gmail . com

@theomeereboer

linkedin.com/in/theomeereboer

erfgoed20.nl/ondernemen

museummaker.nl

makermuseum.nl