Storytelling Strategie MCB

of 17 /17
STORYCONVERSATION & MCB Nederland Onderzoek naar de bedrijfscultuur, betrokkenheid en storytelling binnen MCB

Embed Size (px)

description

Storystelling Strategie MCB door Wiesje van Woerkum

Transcript of Storytelling Strategie MCB

Page 1: Storytelling Strategie MCB

 STORYCONVERSATION  &  MCB  Nederland  Onderzoek  naar  de  bedrijfscultuur,  betrokkenheid  en  storytelling  binnen  MCB    

Page 2: Storytelling Strategie MCB

Welkom allemaal,

Leuk dat jullie nieuwsgierig zijn naar mijn verhaal over MCB en mijn afstuderen...

Interactie mag gedurende deze presentatie, dus stel gerust je vragen zodra je deze hebt.

Groetjes, Wiesje

Page 3: Storytelling Strategie MCB

1.  Centrale vraag en doelstelling

2.  Begrippen

3.  Onderzoeksopzet

4.  Resultaten en conclusies

5.  Advies en aanbevelingen

Hoofdstukken

Page 4: Storytelling Strategie MCB

Hoofdstuk 1: Centrale vraag en doelstelling

DOEL: Het geven van een advies over hoe storytelling ingezet kan worden, waardoor de bedrijfscultuur versterkt wordt en de medewerkers zich meer met MCB verbinden.  

CENTRALE VRAAG: Hoe kan MCB door middel van storytelling de bedrijfscultuur versterken waardoor MCB-medewerkers zich meer met de organisatie verbinden?

Page 5: Storytelling Strategie MCB

Hoofdstuk 2: Begrippen

Page 6: Storytelling Strategie MCB

Hoofdstuk 3: Onderzoeksopzet

DESKRESEARCH Boeken

Blogs

Video’s

Websites

Rapporten

Page 7: Storytelling Strategie MCB

Alleen kwalitatief onderzoek

Storytelling als ‘strategie’

FIELDRESEARCH

Page 8: Storytelling Strategie MCB

Hoofdstuk 4: Resultaten en conclusies

-  De gewenste culturen komen nog niet overeen. -  Veel medewerkers zijn op zoek zijn naar een groepsgevoel. -  Medewerkers beseffen dat er samengewerkt moet worden

om de bedrijfscultuur te versterken. -  Heldere en tastbare richtlijnen voor de cultuur ontbreken

nog. -  Door een groot gedeelte van de medewerkers wordt vroeger

‘gemist’. -  Er bestaat nog steeds een grote mate van trots onder de

medewerkers.

Page 9: Storytelling Strategie MCB

Hoofdstuk 5: Strategisch advies en aanbevelingen

1. Creëer samen een commitmentverhaal om aan te geven waarom de cultuur moet veranderen en waardoor medewerkers

geïnspireerd kunnen worden.

Page 10: Storytelling Strategie MCB

Hoe? -  Tijdens een bijeenkomst; -  Betrek alle medewerkers hierbij; -  Deel verhalen en voorbeelden

over de kernwaarden, zodat ze kunnen gaan leven en tastbaar worden.

2. Zoek kernwaarden die binnen de organisatie gaan leven en als richtlijnen

kunnen worden vastgehouden.  

Page 11: Storytelling Strategie MCB

3. Ken de kracht van verhalen en maak gebruik van verhalen van medewerkers en de organisatie en van de conversaties die hiertoe kunnen leiden

Zo kunnen verhalen…

…kernwaarden laten leven

…uitleg geven over bepaalde keuzes en beweegredenen

…mensen overtuigen …emoties tonen

Page 12: Storytelling Strategie MCB

4. Handel intern en extern vanuit de interactie-visie en wijs iemand aan die

de communicatie kan begeleiden.

Iedereen is verantwoordelijk voor zowel de interne als externe communicatie!

“When people make their own decisions they are more

dedicated to everything that follows.” – Ricardo Semler

Page 13: Storytelling Strategie MCB

5. Medewerkers moeten meer betrokken worden bij processen en besluiten

Intranet: - Nu nog zendend - Interactie en betrokkenheid stimuleren, door onder andere: •  Co-creatie •  Crowdsourcing •  Story-onderdeel •  Online community

Pinterest

De Smeltkroes ‘online’

Page 14: Storytelling Strategie MCB

6. Wijs interne ambassadeurs aan en stimuleer de bestaande ambassadeurs.

Ambassadeurs kunnen…

…het trotse gevoelen stimuleren …betrokkenheid vergroten

Page 15: Storytelling Strategie MCB

7. Houdt (allemaal) rekening met verschillende opvattingen die er

bestaan binnen MCB.

Page 16: Storytelling Strategie MCB

NOG ENKELE BELANGRIJKE REGELS…

-  Zorg dat woorden en daden in lijn staan met elkaar.

-  Handel als mens, zoals jijzelf bent. -  Zoek persoonlijke interactie en de

conversatie op. -  Maak iedereen verantwoordelijk

voor de interne en externe communicatie.

-  Straal intern en extern dezelfde waarden uit.

Page 17: Storytelling Strategie MCB

Vragen?