Stiho ma-feb

of 8 /8
stiho krant De Stiho krant sprak met Louis Draisma van Van Keulen Bouw en Han van Keulen van Ekolodge Wonin- gen. Zij zijn de bedenkers van het Ekolodge-concept, waarbij 80% minder energie verbruikt kan worden dan bij een traditionele woning. Recreëren in natuurlijke omgeving Binnen het nieuwbouwproject Keizerspoeldijkerpolder, dat gerea- liseerd wordt met gelden van het Waddenfonds, ontstond begin 2009 de wens een gebouw te plaatsen met een recreatieve en een educatieve functie. Optimaal gebruik maken van de natuur is binnen de bouwbranche al sinds lange tijd onderwerp van gesprek. Op 11 december 2010 opende de Ecolodge in Wieringen haar deuren, een schoolvoorbeeld van een project waarbij de natuur als uitgangspunt is genomen. NIEUW Sansin Enviro Stain SDF beits Wedi bouwplaat Premium EcoTherm iSoEasy® Pro na-isolatiesysteem Watergedragen beits in 83 kleuren, waaronder een metallic-range Hot news: eerste HoTT-woning in Nederland Veelzijdig constructie- hout nu met gratis calculatiesoftware Hal nieuwe Maasziekenhuis akoestisch verantwoord Vier partijen richtten Ekolodge Woningen op, een samenwerking van Van Keulen Bouw, Conditio Sine Qua Non, Houttec Houtkonstrukties en VDH architekten. Vanuit de ideologie een passiefhuis te bouwen gingen zij aan de slag, met subsidie van de pro- vincie Utrecht. De Ecolodge zou een verblijfsac- comodatie moeten worden waar de tijdelijke bewoners kunnen recreëren in een natuurlijke omgeving. Daarin past een volledig duurzaam pand, met een minimaal energieverbruik en gebouwd met hernieuwbare mate- rialen. “Belangrijke vraag was dan ook hoe dit conceptueel én technisch te realiseren”, aldus Han van Keulen. Louis Draisma vult aan: “Passiefbou- wen is in Duitsland en Frankrijk al heel gewoon, maar in Neder- land nog niet. Een van de eerste passiefhuizen die in Nederland in 2010 zijn opgeleverd, is de Ecolodge. Wij vonden het een uit- daging om op deze manier aan de slag te gaan. In onze voorbereiding daarop hebben we een training gevolgd en veel documentatie bij elkaar gezocht. Immers, als je vindt dat het anders moet, moet je ook goed beslagen ten ijs komen. Duurzaamheid is een allesomvattende term waarbinnen passiefbouwen een bijzonder concept is. Een concept dat ervoor zorgt dat bewoners hun woning kunnen ervaren als een ‘lodge’: comfortabel, gezond en duurzaam.” Principes van passiefbouwen Stiho leverde voor dit project de gevelbekleding die bestaat uit bezaagd Douglas in een open gevel, verduur- zaamd met een niet-metaalhoudend impregneermiddel. “Het bepalen van de materialen in het project was niet ingewikkeld, Actief werken aan passiefbouwen FEBRUARI/MAART 2011 Productgroep uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. www.fsc.org Cert no. CU-COC-805712-D06 © 1996 Forest Stewardship Council De Stiho krant wordt gedrukt op FSC-papier. HUISORGAAN VAN STIHO Lees verder op pagina 2.

Embed Size (px)

description

Stiho bouwkrant

Transcript of Stiho ma-feb

 • stihokrant

  De Stiho krant sprak met Louis Draisma van Van Keulen Bouw en Han van Keulen van Ekolodge Wonin-gen. Zij zijn de bedenkers van het Ekolodge-concept, waarbij 80% minder energie verbruikt kan worden dan bij een traditionele woning.

  Recreren in natuurlijke omgeving Binnen het nieuwbouwproject Keizerspoeldijkerpolder, dat gerea-liseerd wordt met gelden van het Waddenfonds, ontstond begin 2009 de wens een gebouw te plaatsen met een recreatieve en een educatieve functie.

  Optimaal gebruik maken van de natuur is binnen de bouwbranche al sinds lange tijd onderwerp van gesprek. Op 11 december 2010 opende de Ecolodge in Wieringen haar deuren, een schoolvoorbeeld van een project waarbij de natuur als uitgangspunt is genomen.

  NIEUW Sansin Enviro Stain SDF beits Wedi bouwplaat Premium EcoTherm iSoEasy Pro na-isolatiesysteem

  Watergedragen beits in 83 kleuren, waaronder een metallic-range

  Hot news: eerste HoTT-woning in Nederland

  Veelzijdig constructie-hout nu met gratis calculatiesoftware

  Hal nieuwe Maasziekenhuis akoestisch verantwoord

  Vier partijen richtten Ekolodge Woningen op, een samenwerking van Van Keulen Bouw, Conditio Sine Qua Non, Houttec Houtkonstrukties en VDH architekten. Vanuit de ideologie een passiefhuis te bouwen gingen zij aan de slag, met subsidie van de pro-vincie Utrecht. De Ecolodge zou een verblijfsac-comodatie moeten worden waar de tijdelijke bewoners kunnen recreren in een natuurlijke omgeving. Daarin past een volledig duurzaam pand, met een minimaal energieverbruik en gebouwd met hernieuwbare mate-rialen. Belangrijke vraag was dan ook hoe dit conceptueel n technisch te realiseren, aldus Han van Keulen. Louis Draisma vult aan: Passiefbou-wen is in Duitsland en Frankrijk al

  heel gewoon, maar in Neder-land nog niet.

  Een van de eerste passiefhuizen die in Nederland in 2010 zijn opgeleverd, is de Ecolodge. Wij vonden het een uit-daging om op deze manier aan de slag te gaan. In onze voorbereiding daarop hebben we een training gevolgd en veel documentatie bij elkaar gezocht. Immers, als je vindt dat het anders moet, moet je ook goed beslagen ten ijs komen. Duurzaamheid is een allesomvattende term waarbinnen passiefbouwen een bijzonder concept is. Een concept dat ervoor zorgt dat bewoners hun woning kunnen ervaren als een lodge: comfortabel, gezond en duurzaam.

  Principes van passiefbouwen Stiho leverde voor dit project de gevelbekleding die bestaat uit bezaagd Douglas in een open gevel, verduur-zaamd met een niet-metaalhoudend impregneermiddel. Het bepalen van

  de materialen in het project was niet ingewikkeld,

  Actief werken aan passiefbouwen

  f e b r u a r i / m a a r t 2 0 1 1

  Productgroep uit goed beheerde bossenen andere gecontroleerde bronnen.www.fsc.org Cert no. CU-COC-805712-D06 1996 Forest Stewardship Council

  XX%

  De Stiho krant wordt gedrukt op FSC-papier.

  h u i S o r g a a n v a n S t i h o

  Lees verder op pagina 2.

 • V E R V o l g P a g I N a 1

  Bij passief bouwen worden 'passieve' energie van de zon en restwarmte optimaal benut, zodat het gebruik van energie voor verwarming en koeling tot een minimum beperkt wordt.

  Sansin Enviro Stain SDF is een watergedragen, niet-filmvormende beits die de vochtregulerende eigenschappen en de natuurlijk uitstraling van hout volledig intact laat. En wat te denken van de keuze uit 83 kleuren? Kleurenkaart beschikbaar via de antwoordfax!

  actief werken aan passiefbouwen Watergedragen beits in 83 kleuren

  in

  k

  or

  t

  be

  st

  ek

  2

  zolang je maar uitgaat van de prin-cipes van passiefbouwen: een lucht-dichte constructie, de juiste isolatie en een zodanige situering van het gebouw dat er optimaal gebruikge-maakt kan worden van zonne-ener-gie, aldus Han van Keulen. Het houtskeletbouwcasco is gesoleerd met houtwolisolatie. We hadden ook kunnen kiezen voor steen- of glaswol, maar omdat er dampopen gewerkt moest worden, waren wij overtuigd van de kenmerken van houtwolisolatie. Een van de belang-rijke voordelen van dit materiaal is namelijk dat het sterk vochtre-gulerend is. De constructie van de Ecolodge, overigens volledig aan de eisen van passiefbouwen getoetst, is binnen Nederland nu nog zeer vooruit strevend. De inschatting van zowel Louis Draisma als Han van Keulen is dat deze bouwwijze over tien jaar de gewoonste zaak van de wereld is.

  a F W E R K P R o D U C T E N - N I E U W

  Watergedragen beits in83 kleuren, waaronder een metallic-range

  nen op verzoek vrijwel alle moge-lijke kleuren worden ontwikkeld. Om wegwijs te worden in de kleurmogelijkheden, is een kleuren-kaart voorhanden. Deze kan, samen met een verwerkingsadvies, worden aangevraagd via de antwoordfax. Om tot een kleurresultaat te komen, wordt gebruik gemaakt van de laatste technolo gien. Zo maakt nanotechnologie het mogelijk bij een aantal specifieke kleuren de hoge transparantie te behouden bij een grote uv-bescherming. Uniek voor de toepassing op hout zijn de zogenaamde metallic- effectkleuren. Deze combineren de rijke uitstraling van metallic-pigmenten met de natuurlijke uitstraling van hout.

  onderhoudsvriendelijk Sansin Enviro Stain SDF is uiter-mate onderhoudsvriendelijk.

  Bij buitentoepassing van trans-parant filmvormende oppervlakte-afwerking is het doorgaans nodig de afwerking jaarlijks na te lopen en om het jaar volledig over te schilde-ren. Dat laatste is bij Sansin Enviro Stain pas na ca. vijf jaar nodig. Daarnaast is het onderhoud na deze

  periode eenvoudig: hout vrijmaken van vuil en aanslag, n nieuwe laag opbrengen, en weer klaar voor vijf jaar. Sansin Enviro Stain kan industrieel worden toegepast, maar kan ook handmatig worden aange-bracht. Hiervoor zijn blikken van 3,8 liter leverbaar.

  Sansin Enviro Stain SDF is een watergedragen beits op basis van gemodificeerde natuurlijke olin die diep in het hout doordringen. Daar hecht het middel zich aan de houtcellen om zo een stevige, waterafstotende en uv-bestendige laag te vormen die niet afbladdert of scheurt. Door het gebruik van deze impregnerende, niet-filmvormende beits blijven de vochtregulerende werking en natuurlijke uitstraling van het hout behouden. Enviro Stain SDF leent zich bij uitstek voor thermisch gemodificeerd hout (zoals Plato), maar ook voor western red cedar en verduurzaamd vurenhout.

  Handige kleurenkaart met 83 kleuren Sansin Enviro Stain SDF is verkrijg-baar in 83 semi-transparante en dekkende kleuren. Daarnaast kun-

 • 3

  a C H T E R g R o N D - D U U R Z a a M

  Een woning die energie levert zonder daarbij aan wooncomfort in te boeten ... in Nederland wordt de eerste woning gebouwd die aan deze criteria voldoet. De naam: House of Tomorrow Today. Dat is hot!

  eerste Hott-woning in nederland

  Hot news:eerste hott-woning in nederland

  land met een hoog leefbaarheids-niveau. In het HoTT wordt naast een woonhuis ook een bed & break-fast gevestigd. Na de ingebruikname van de woning worden de energie-prestaties en leefbaarheid van de woning in de praktijk onderzocht. Ook de gasten die een tijdje verblij-ven in het experimentele gebouw worden gevraagd mee te werken aan het onderzoek, zodat er snel inzicht is in gebruikerservaringen onder verschillende omstandigheden.

  gebruiker centraal met active HouseMensen brengen tot wel 90% van hun leven binnen gebouwen door, terwijl een op de drie gebouwen een slecht binnenklimaat heeft. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot allergien, depressies en een verminderd ver-mogen om te leren. Daarom is het belangrijk dat de gebruikers al tij-dens het ontwerp centraal staan. Een dynamische schil kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Sensoren monitoren de binnen- en buitenkant van het HoTT. Als het nodig is, openen ramen geleidelijk en traploos als de

  hoeveelheid CO2 in de kamer of de vochtigheidsgraad in de wasruimte te hoog oploopt. Of dakramen slui-ten als het begint te regenen.

  Hoge mate leefbaarheidDat het comfort van de gebruikers om meer dan het binnenklimaat draait, bleek onder andere tijdens het eerste Active House-experiment uit het Model Home 2020-project van de VELUX Groep. Daarom zijn de belangrijkste uitkomsten uit Home for Life in Aarhus, Denemarken, meegenomen in het ontwerp van het HoTT. Zo is dag-lichtopbrengst aan de voorkant van het pand regelbaar in verband met privacy. Het is immers niet prettig als voorbijgangers direct de keuken of de woonkamer inkijken. Op de bovenste verdieping van de woning is met dakramen gekozen voor maximale daglichttoetreding. Deze plekken zijn prima toeganke-lijk voor zonlicht, maar niet voor indringende blikken. De regelbaar-heid van ramen en rolluiken is ook belangrijk. Zo dragen daglicht-openingen s winters overdag bij aan energieopwekking, maar s avonds juist niet. Alle door sensoren aan-gestuurde systemen zijn door de bewoners zelf te beheersen en hand-matig bij te stellen.

  Ecologische en economische winstSlimbouwen is een visie om op inte-graal niveau een antwoord te geven op de problemen die de bouwsector kenmerken en richt zich vooral op de processen rond een woning. In het bouwproces van HoTT worden de hoofdactiviteiten Casco, Omhulling, Installaties en Inbouw opgesplitst. Voor al deze hoofdactiviteiten wordt een subcontractor benoemd, die tijdens het ontwerpproces al kennis inbrengt en meewerkt onder leiding van de bouwmeester, in dit geval WVTTK architecten. Door installa-ties fysiek en organisatorisch te ont-koppelen wordt industrieel bouwen mogelijk en ontstaat een efficinter en dus economischer bouwproces. Bovendien blijft de woning in de toe-komst voor meerdere functies aan-pasbaar. Dat betekent een aanzienlijk hoger aanvangsrendement, lagere exploi tatiekosten, een langere exploitatie periode en een hogere restwaarde van de woning. Daar-naast gaat Slimbouwen op een andere manier om met materiaal- en volumegebruik. Dat brengt, samen met de levensduurverlenging ten opzichte van traditionele bouw, een spectaculaire reductie van de milieu-belasting met zich mee. Zo is er sprake van na genoeg een halvering van het gewicht, constructiediktes, productie-energie, CO2-uitstoot, transport, afval en fijnstof.

  Duurzaam bouwen is onder meer gebaseerd op realisatie van een zo gering mogelijk energieverbruik van een object. Het voorbeeld op de voorpagina van deze Stiho krant is gebouwd volgens de passiefbouw-methode, gericht op een zo groot mogelijke energiebesparing. Het onderwerp in dit artikel is een zoge-naamd actiefhuis: ook gebouwd met energiebesparende materialen en methoden, maar k met de moge-lijkheid energie te genereren.

  HoTTIn Sterksel (gemeente Heeze- Leende), nabij Eindhoven, wordt de eerste woning in Nederland gebouwd volgens de principes van Active House en Slimbouwen. Het experimentele huis draagt de naam House of Tomorrow Today (HoTT). De ambitie van HoTT is scherp: een energieleverende woning neerzetten zonder conces-sies aan wooncomfort. De flexibiliteit van het project biedt de mogelijkheid om in te spelen op verschillende omstandigheden van de omgeving, die de ervaringen van bewoners benvloeden. De woning zal voorjaar 2011 worden opgele-verd. In energiezuinige bouwcon-cepten bleek een grote energiebe-sparing soms ten koste te gaan van het binnenklimaat. Dergelijke woningen gebruiken weinig energie, maar er is ook gebrek aan daglicht en frisse lucht. HoTT is de eerste energiezuinige woning in Neder-

 • in

  k

  or

  t

  be

  st

  ek

  In Boxmeer is onlangs de nieuwbouw van het Maasziekenhuis opgeleverd. Erwin Kersten (BAM Utiliteitsbouw) vertelt onder meer over toepassing van de akoestische panelen in de centrale hal.

  Hal nieuwe maasziekenhuis

  P R o j E C T

  4

  Bouwen volgens de Planetree-filosofieHet Maasziekenhuis werkt vanuit de Planetree-filosofie. Planetree is het best te omschrijven als een concept dat zowel de aandacht voor als de beleving van de patint centraal stelt. Hiermee worden materiaal gebruik, kleuren en themas als huiselijkheid belang-rijk in de ontwikkeling van het gebouw. Dit heeft consequenties voor de bouw van het ziekenhuis. Erwin Kersten vertelt: De uitstra-ling van dit ziekenhuis werd net zo belangrijk als de functionaliteit ervan. Kleuren en de keuze voor materialen stonden steeds op de agenda.

  Een ander ziekenhuis De centrale hal van het zieken-huis mocht niet de witte, kille uitstraling van het geijkte ziekenhuis krijgen. Het zou een plek moeten worden die gezellig-heid en levendigheid uitstraalt.

  Lees verder op pagina 5

  Hal nieuwe Maasziekenhuis akoestisch verantwoord In opdracht van het Maasziekenhuis en adviesbureau Vitaal ZorgVast is in Boxmeer het nieuwe Maas ziekenhuis gebouwd. Op 17 december 2010 opende het nieuwe ziekenhuis haar deuren. Wij spraken met senior project leider Erwin Kersten van hoofdaannemer BAM Utiliteitsbouw.

 • afmetingen Wedi bouwplaat Premium:

  2600 x 600 x 12,5/20/25/30/50 mm.

  5

  V E R V o l g P a g I N a 4

  De tweezijdig inzetbare Wedi bouwplaat Premium leent zich niet alleen voor tegel- en pleisterwerk, maar kan ook toegepast worden bij kritische afwerkingen als behang- en sauswerk. De toch al grote veelzijdigheid van de Wedi bouwplaat neemt hierdoor verder toe.

  Het kan ng veelzijdiger

  B o U W P l a T E N - N I E U W

  Het kan ng veelzijdiger: bouwplaat met Premium-mogelijkheden

  Bovendien kunnen met de bouw-plaat gemakkelijk afwijkende vor-men worden gemaakt: het materiaal is bijzonder licht en toch zeer stevig, en het kan met normale handge-reedschappen in elke vorm op elke maat worden gemaakt. Maar wat als je op de Wedi bouwplaat recht-streeks wilt behangen? Of sausen? De nieuwe Wedi bouwplaat Pre-mium is het antwoord.

  Bouwplaat Premium Evenals de gewone Wedi bouwplaat is de bouwplaat Premium inzetbaar voor alle wand-, vloer- en plafond-toepassingen in woonvertrekken en vochtige ruimten. Het onderscheid is dat de bouwplaat Premium twee verschillende oppervlakten heeft. De ene kant heeft de gewone glas-vezelstructuur, de andere kant een volkomen gladde afwerking op cementbasis. Bovendien is deze zij-de van de plaat aan de langskanten uitgevoerd met een verjonging. Hierin kan een weefselband worden aangebracht waarna de naad kan worden afgeplamuurd. Op die manier ontstaat ter plekke van de

  naden een oppervlak dat net zo glad is als dat van de plaat zelf. Daarmee wordt de bouwplaat Premium de perfecte ondergrond voor kritische, dunne afwerkingen

  zoals behang en verf. De gladde kant van de plaat is ook geschikt voor een afwerking met tegels (grootformaat), mozaek en sier-pleister.

  De Wedi bouwplaat wordt al meer dan 25 jaar toegepast in de (Nederlandse) bouw. Een van de hoofdredenen is de veelzijdigheid van de plaat, die met name in de renovatie tot zijn recht komt. De bouwplaat beschermt namelijk tegen vocht (waterdicht hard-schuim, bestand tegen schimmels), biedt een prima warmte-isolatie en is uiterst functioneel als direct af te werken ondergrond voor tegelwerk en andere bekledingen.

  De architect (Bonnema Architecten uit Hurdegaryp, red.) had hier goed over nagedacht,waarmee de keuze voor de materialen al vaststond, aldus Kersten. Vanuit het idee dat de hal van het ziekenhuis een transpa-rante ruimte zou moeten worden, is hier gewerkt met veel glas en

  een hardstenen vloerafwerking. Voor de wand afwerking betekent dit dan ook dat er rekening moest worden gehouden met het galm-effect. De architect schreef mede daarom akoestische panelen voor, gemaakt van kastanjefineer. De oorspronkelijke gedachte was dat de

  kopse latten massief zouden worden toegepast. Vanwege het risico van splijten van deze latten is ervoor gekozen ook deze in kastanjefineer te maken. In samenwerking met Baars & Bloemhoff leverde Stiho de op maat gemaakte panelen en aftimmer-

  latten kant-en-klaar aan. Ze konden direct op de constructie (vuren-houten regelwerk 25 mm met steenwolisolatie) geplaatst worden. De panelen danken hun akoestisch dempende eigenschap aan gaatjes in het materiaal.

  1. Bouwplaatnaad 2. afgeschuinde kant 3. Wedi Tools weefselband4. Wedi bouwplaat Premium 5. Wedi 240 voegmortel Premium

  1

  3

  4

  5

  2

 • I S o l a T I E

  Isoleren met iSoEasy Pro transformeert een zolder snel in een lichte, comfortabele leefruimte. Een ruimte bovendien die meteen aan de isolatie-eis voldoet die het huidige Bouwbesluit stelt aan nieuwbouwwoningen.

  na-isoleren en afwerken in n

  in

  k

  or

  t

  be

  st

  ek

  6

  C a R T o o N

  Na-isoleren en afwerken in n

  arbovriendelijk: iSoEasy Pro is vrij van vezels (jeukt niet).

  Energiebesparend In een Nederlandse doorsnee-woning wordt per jaar voor de cv gemiddeld 2053 m3 gas verstookt. In een goed gesoleerde woning is slechts 700 m3 nodig.* De meeste warmte verdwijnt door het dak, met een gemiddelde verspilling van zon 714 m3 gas per jaar bij een ver-warmde zolder.* De meeste bespa-ringswinst is dus te behalen door de zolder hoogwaardig te isoleren.Isolatie aan de binnenzijde van een

  onverwarmde zolder bespaart gemiddeld zon 206,- per jaar op de gasrekening. Dit kan bij een verwarmde zolder oplopen tot maar liefst 478,-.* Zeker bij steeds oplopende energieprijzen is de investering in iSoEasy Pro dan ook in relatief korte tijd terugverdiend.

  Hoogste rendement per m2 Een met iSoEasy Pro gesoleerde zolder voldoet direct aan de isolatie-eis die het huidige Bouwbesluit aan nieuwbouwwoningen stelt (Rc 2,5 m2K/W). Zon zolder levert een hogere isolatiewaarde op dan

  isoleren met tradi-tionele isola-tiematerialen van dezelfde dikte. Afmetingen iSoEasy Pro: 1200 x 600 x 60 mm (Rc 2,5). Afmetingen iSoEasyPro XL: 3000 x 600 x 60 mm (Rc 2,5) en 3000 x 600 x 100 mm (Rc 3,75).

  Met iSoEasy Pro van EcoTherm kan een zolder snel tot een lichte, comfortabele leefruimte worden veranderd. Anders dan bij traditio-nele systemen is iSoEasy Pro een totaalpakket, dus inclusief profielen, schroeven en andere toebehoren. De isolatieplaat heeft een alu meer-lagenfolie met stootvaste witte zicht-zijde, bestemd voor het thermisch isoleren aan de binnenzijde van een ongesoleerd hellend dak. In slechts enkele stappen worden zowel isolatie als afwerking bevestigd. Stuken of schilderen is overbodig. Tijdbesparend dus, en bovendien

  gemakkelijke en strakke naadafwerking dankzij T-profielen. iSoEasy Pro geeft minimaal ruimteverlies tussen de balken.

  * www.milieucentraal.nl

  iSoEasy Pro wordt als totaalpakket geleverd.

 • C o N S T R U C T I E H o U T - N I E U W

  ru

  br

  ie

  kT i p

  De bijna eindeloze rij voordelen en unieke eigenschappen van Kerto constructiehout is weer iets langer geworden: met de speciale Finnwood calculatiesoftware kunnen constructieberekeningen gemaakt worden voor het toepassen van Kerto. Snel, eenvoudig en gratis.

  Veelzijdig constructiehout

  7

  Veelzijdig constructiehout nu met gratis calculatiesoftware

  berekeningen maken voor het toepassen van Kerto. Bel voor Finnwood met uw productspecia-list bij Stiho (exclusief dealer van Kerto). Via de antwoordfax kunt u een uitgebreide brochure van Kerto aanvragen.

  Kerto, het duurzame alternatief in constructieve toepassingen in houtKerto is een Laminated Veneer Lumber (LVL), een doorontwik-keling van triplex. Het principe is dat de fineerlagen niet kruislings zijn verlijmd maar dat ze vrijwel allemaal in n en dezelfde richting lopen. Door de fineren 10% samen te persen, ontstaan de unieke hoge waarden in sterkte en stijfheid. Bij het gebruik van balken voor constructieve toepassingen kan Kerto een sterk en duurzaam alternatief zijn. Door de goede eigenschappen van plaatmateriaal te combineren met vingerlassen en lamineren, ontstaat een zeer sterk product met veel voordelen:

  slanker construeren exacte afmetingen lange lengten grote overspanningen met

  geringere hoogte, bijvoorbeeld voor tribunes en vloeren

  lage inbrandsnelheid (0,70 mm/min)

  lichte hoofddraagconstructies (fundering)

  eenvoudig te bewerken hogere waarden in sterkte en

  stijfheid houtvochtgehalte 10-11%,

  weinig werking na realisatie CE-gemarkeerd in klasse 1+ Keurhout Duurzaam Level 2

  De geavanceerde eigenschappen van Finnforest Kerto geven nog meer veelzijdigheid aan hout als bouw-materiaal. Het geeft de ontwerper een vrijheid die andere materialen niet bieden, denk aan grotere overspanningen en gegarandeerde rechtheid. Daarnaast zijn de sterkte en stijfheid aantoonbaar beter dan die van traditioneel balkhout. De competitie met staal kan Kerto aan door zijn eenvoudige bewerkbaarheid en het relatief geringe gewicht. Kerto staat voor flexibiliteit, tijdsbesparing en de mogelijkheid van op maat gezaagde oplossingen.

  Nieuwe calculatiesoftware Kortom, gemak alom. Gemak dat nog eens wordt vergroot door Finnwood, een nieuw en gratis te downloaden calculatiesoftware-pakket. Met Finnwood kunnen bouwers/constructeurs op snelle en eenvoudige wijze constructie-

  epC-verlagingvan 0,8 naar 0,6: nu definitief

  De EPC-aanscherping voor nieuw-bouwwoningen per 1 januari 2011 gaat definitief door zoals vastgelegd in het Lente-akkoord. Op 26 november is de aanscher-ping in het Staatsblad gepubliceerd.

  De Energie Prestatie Cofficint (EPC) voor nieuwbouwwoningen gaat van 0,8 naar 0,6. Deze aanscher-ping is onderdeel van de afspraken die in 2008 in het kader van het Lente-akkoord zijn gemaakt. Veel bouw- en ontwikkelingsbedrijven hebben zich sinds het afsluiten van het akkoord hierop voorbereid en werken aan bouwplannen die vol-doen aan de nieuwe eisen.

  De nieuwe berekeningsmethodiek energieprestatie norm gebouwen (EPG) is wl vertraagd en zal niet per 1 januari 2011 in werking treden. Dit houdt in dat de aangescherpte EPC voorlopig met de oude bereke-ningsmethodiek zal moeten worden berekend.

  De aanscherping tot 0,6 en ook een verdere aanscherping die voorzien is voor 2015, zijn stappen om te komen tot een energieneutrale nieuwbouw in 2020.

  Stiho kan Kerto in de onderstaande dikten leveren. (dikten in mm)

  21 24 27 30 33 39 45 51 57 63 69 75 90

  Q Q Q/S Q Q/S Q/S Q/S Q/S Q/S Q/S Q/S S S

  Standaardbreedten van 200, 225, 260, 300, 360, 400, 450, 500 en 600 mm. lengten zijn naar wens aan te geven tot een maximum van 24 m1.

  Kerto: typen en afmetingen Kerto wordt gemaakt in de varianten Kerto-S (straight) en Kerto-Q (quer). Bij Kerto-S liggen alle fineren in n richting daarmee ideaal geschikt voor dragende balktoepassingen, zoals stijlen, lateien, gordingen, nokbalken, sporen en kil en hoekkepers. Van de Kerto-Q platen zijn ca. 20% van de fineren in dwarsrichting aangebracht. Deze uitvoering wordt gebruikt voor platen, kolommen en gekromde elementen.

  Kerto is met name geschikt voor binnentoepassingen.

  Na-isoleren en afwerken in n

 • SgS-CoC-1053The Global Benchmark for Responsible Forest

  Management

  a C H T E R g R o N D

  Raadpleeg voor meer informatie over Stiho of voor het bla deren in vorige Stiho kranten www.stiho.nl, e-mail: [email protected] Copyright Novad B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Voor levering van Keurhout en/of Keurhout-producten zijn wij aan ge sloten bij Keurhout. Het Stiho deelnemersnummer is KH 0142.

  FSC Trademark 1996 Forest Stewardship

  Council A.C. FSC hout is afkomstig uit goed beheer de bossen, onafhankelijk gecertificeerd in overeenstemming met de regels van de Forest Stewardship Council.

  alkmaar072-547 17 00

  amsterdam020-682 86 20

  amsterdam amstelin Stiho-bouwplein 020-560 76 66

  Beverwijk0251-25 01 75

  U vindt Stiho in de volgende plaatsen:

  Voor openingstijden en complete adressen kunt u kijken op www.stiho.nl.

  gilze0161-43 88 00

  groningen050-313 04 33

  Haarlem023-516 07 00

  Haarlem-Zuid023-544 50 66

  Helmond0492-50 60 70

  Hilversum035-626 10 61

  Nieuwegein030-280 82 37

  Schiedam 010-427 33 33

  Tilburg013-549 01 80

  Utrecht030-242 44 24

  Wijchen 024-648 81 11 Zwolle038-425 85 00

  8

  Geen vraagtekens meer over brandwerendheid kanaalplaatvloeren

  het beton, waardoor instortings-gevaar ontstond. Dit riep de nodige vragen op over de brandveiligheid van de daar toegepaste vloer-constructie met kanaalplaten. Er volgde een uitgebreid onder-zoek dat aan het licht bracht dat in bepaalde situaties extra maatregelen nodig zijn ter waarborging van de brandveiligheid van kanaalplaat-

  vloeren. Zo bleek dat bij brand vooral aan ingeklemde vloeren met een druklaag ernstige schades kun-nen ontstaan. Promat, leverancier van onder meer PROMATECT brandwerende platen, heeft direct een aantal oplossingen ontwikkeld en bloot gesteld aan een officile brandtest op kanaalplaatvloeren. Met deze officieel goedgekeurde oplos singen kan de brandveiligheid van gebouwen met kanaalplaatvloe-ren duurzaam worden veiliggesteld.

  geteste oplossingen direct toepasbaar Op grond van de huidige stand van zaken wordt aan ontwerpers van

  kanaalplaatvloeren geadviseerd, onder meer door VROM-Inspectie, BFBN, TNO en Efectis Nederland, om voor nieuwe projecten de bepa-ling van de brandwerendheid uit te voeren volgens het Schema voor de bepaling van de brandwerendheid. Voor de bijzondere situaties uit het schema heeft Promat specifieke testen uitgevoerd op kanaalplaat-vloeren met brandwerende mortel Cafco Mandolite CP2 en de plaatmaterialen PROMATECT-H en PROMATECT-100. Deze geteste oplossingen zijn direct toepasbaar.

  Kanaalplaatvloeren zijn gemeen-goed in de bouwwereld, mede dank-zij hun brandveiligheid. Immers, beton wordt altijd als onbrandbaar en brandwerend gezien. Een (overigens relatief korte) brand in een parkeergarage onder een appartementencomplex in Rotterdam veranderde dit beeld. Daarbij ontstond zware schade aan

  Het Promat Handboek Bouwkundige Brandpreventie 8.0 is geheel vernieuwd. In dit standaardwerk voor brandveilig bouwen worden de nieuwste geteste constructies gepresenteerd middels nieuwe, drie-dimensionale fullcolourtekeningen die de toepassing in n oogopslag duidelijk maken. Het geheel is vormgegeven in een nieuwe lay-out waarmee men gemakkelijk de oplossing voor zijn/haar specifieke situatie vindt. Ook staat het vernieuwde Handboek vol met geteste oplossingen waar de bouwer direct mee aan de slag kan. U kunt het Handboek aanvragen via www.stiho.nl en via de antwoordfax.

  Het nieuwe Promat Handboek Bouwkundige Brandpreventie 8.0