Stichtinghorsepower nieuwe%20beelden businessplan wt%202%201

Click here to load reader

 • date post

  02-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  1

Embed Size (px)

description

http://www.stichtinghorsepower.nl/images/StichtingHorsePower_Nieuwe%20beelden_Businessplan_WT%202%201.pdf

Transcript of Stichtinghorsepower nieuwe%20beelden businessplan wt%202%201

 • TERUG IN HET ZADEL VAST EN ZEKER

  Businessplan 2014

  S T I C H T I N G HORSE POWER

  StichtingHorsePower_Nieuwe beelden_Businessplan_WT 2.indd 1 5/30/14 4:47 PM

 • 2 Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014 Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014

  StichtingHorsePower_Nieuwe beelden_Businessplan_WT 2.indd 2 5/30/14 4:47 PM

 • Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014 Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014 3

  INHOUDSOPGAVE

  0. Inleiding 5

  1. Samenvatting 6

  2. Maatschappelijke context en probleemstelling 92.1 Nazorg is een maatschappelijk onderschat probleem 2.2 Behandeling van verslaving 2.3 Probleemstelling 2.4 Waarde van inzet paarden en natuur

  3. Stichting 103.1 Bestuur 3.2 Doelstelling 3.3 Missie en strategie 3.4 Organisatie

  4. Opvang en begeleiding 124.1 Doelgroepen 4.2 Toelating 4.3 Bedrijfsactiviteiten 4.4 Begeleiding 4.5 De duur van het traject 4.6 Accommodatie4.7 Vrouwen en mannen in n unit of gescheiden? Leeftijd van betekenis?4.8 Vrijwilligers

  5. Kosten van deelname 16

  6. Samenwerking 16

  7. Internationalisatie 16

  8. Fondsen en Subsidies 18

  9. Financin 189.1 Kosten 9.2 Investeringsbereidheid 9.3 Meerjarenprognose

  10. Kritische succesfactoren 19

  StichtingHorsePower_Nieuwe beelden_Businessplan_WT 2.indd 3 5/30/14 4:47 PM

 • Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014 4

  StichtingHorsePower_Nieuwe beelden_Businessplan_WT 2.indd 4 5/30/14 4:47 PM

 • Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014 5

  0. INLEIDING

  Goedkoop is duurkoop. Ook in de verslavingszorg. Het besef van het maat-

  schappelijk belang van de uitbreiding van de huidige preventie en zorg

  betreffende verslavingsproblematiek groeit. Betere voorlichting op scholen,

  de recente verhoging van de leeftijdsgrens ter verkrijging van alcoholische

  dranken en de reclamespotjes van Bob zijn hier voorbeelden van.

  Helaas schort het bij huisartsen nog (te) vaak aan kennis en behulpzaamheid om op het juiste moment te verwijzen. Als vertrouwenspersoon zou de huisarts bij uitstek en als eerste in een behandelcircuit een cruciale rol moeten spelen. Door een goede diagnose en een tijdige doorverwijzing naar de juiste instantie zou veel leed voorkomen kunnen worden.

  Wanneer een verslaving geconstateerd wordt ligt er een veld van mogelijkheden ter behandeling open indien de gebruiker bereid is hulp te aanvaarden. Klinieken en verslavingsdeskundigen die hulp op maat bieden zijn met weinig moeite te vinden. Maar een verblijf in een kliniek en zeker de zorg daarna wordt nog dikwijls - zelfs door huisartsen - gezien als dure onzin en niet nodig geacht. Daar begint goedkoop al heel erg duurkoop te worden. Nog afgezien van vaak onoverzienbaar menselijk leed.

  Aan het helaas, voor deskundigen voorspelbare, vervolgtraject van vele opnames in ziekenhuizen, psychiatrische klinieken en zelfs penitentiaire instellingen hangt een beduidend hoger prijskaartje. Met de duiding in dit plan van het zwarte gat wijzen wij op het menselijk aspect van de gevolgen die ontstaan bij terugkeer uit de kliniek zonder de wenselijke begeleiding. Adequate opvang en begeleiding na klinische behandeling is geen luxe maar noodzaak. De kans namelijk dat de gehele behandeling (en dus ook de kosten daarvan) tevergeefs is geweest doordat een verslaafde weer terugvalt in oud gedrag (voor de leek: opnieuw gaat gebruiken) is te groot om het risico te lopen. Het maatschappelijk belang en de financile gevolgen voor de samenleving vormen danook

  een niet te verwaarlozen factor voor het bestaansrecht van de Stichting Horse Power. Daarnaast uiteraard ook, en niet minder, het belang van het slachtoffer van verslaving zelf.

  Er is een reden en een aanleiding voor de oprichting van de Stichting Horse Power. De reden is dat sommige mensen die herstellende zijn van een verslaving niet voldoende opvang ondervinden om een nieuw leven op te pakken. Aanleiding van dit businessplan is een kennismaking geweest, een paar jaar geleden, met een aantal verslavingsklinieken in het buitenland, San Patrignano in Itali bijvoorbeeld, die met paarden werkt. Deze instelling doet al jaren succesvol aan opvang en begeleiding van niet gebruikende verslaafden door het werken met paarden. Op basis van artikelen daarover is een plan ontwikkeld om dit ook op een paarden- opfokbedrijf in Nederland de Celestina Hoeve te kunnen realiseren en vervolgens ook elders in Nederland. Als vervolg op voorgaande is een stichting opgericht.

  De bedoeling van de stichting is om in het aanloopjaar 2014 te starten met 5 deelnemers, en dit geleidelijk, binnen een termijn van 3 jaar uit te breiden naar 50 tot 100 deelnemers per jaar gespreid over ons land in een zestal paardenhouderijen om hen te begeleiden bij terugkeer naar de maatschappij.

  Dit bedrijfsplan dient de communicatie met alle partijen die interesse c.q. belang hebben in de Stichting Horse Power.

  StichtingHorsePower_Nieuwe beelden_Businessplan_WT 2.indd 5 5/30/14 4:47 PM

 • 6 Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014 Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014

  1. SAMENVATTING

  Verslaving is gebrek aan karakter. Verslaafd zijn mensen die te weinig zelfbeheersing

  kennen. Het zijn mensen die niet met tegenvallers om kunnen gaan. Mensen die te

  weinig interesse hebben voor de mooie dingen in het leven. Of ze niet zien.

  Dit is maar een greep uit de grabbelton van vooroordelen. Die is het spoor bijster, is ook zon gemeenplaats die mensen in de zielige hoek zet van hen die zogenaamd het leven niet de baas zijn. Eigenlijk om medelijden mee te hebben. Maar ja, toch wel eigen schuld, dikke bult. Mij gebeurt zo iets niet, want ik sta stevig in de wereld. Ik weet wat ik wil. Wat er ook gebeurt.

  Dit geldt niet alleen voor verslaafden maar ook voor mensen die om andere redenen mentaal niet meer zo sterk zijn als ze van zichzelf gewend zijn. Hoe kun je nou een burn-out oplopen? .... Of van een familiair trauma het spoor bijster raken? Consequentie is het dat de maatschappij er onder moet lijden dat er zulke mensen zijn. Ze kosten geld, ze presteren niet en vragen verkeerde aandacht. Na een lange weg van gebrek aan kennis en het daaruit voortvloeiende is men tot de wetenschappelijke erkenning gekomen dat verslaving een ziekte is. Een ziekte van progressieve aard die zonder ingrijpen tot de dood kan leiden na een periode de controle over het leven verloren te hebben.

  Ingrijpen bestaat dan doorgaans uit behandeling en een daarop volgende fase van aftercare. Bibliotheken zijn hier vol over geschreven. We gaan die hier niet samenvatten. Wel willen we de ernst van nalatigheid in nazorg benadrukken omdat die zowel noodzaak als bestaansrecht vormt van deze Stichting: een tekort- schietende aftercare waardoor het gevaar bestaat van wat we hier willen noemen HET ZWARTE GAT.

  Na klinische behandeling komt vaak een koude douche. De samenleving erkent verslaving als

  ziekte met haar gevolgen onvoldoende en reageert navenant. Geloofwaardigheid is zoek. Boven-

  dien heeft de herstellende door eigen fout gedrag vaak zelf vertrouwde schepen achter zich

  verbrand. Terugvallen op begrip en warmte is dan niet vanzelfsprekend. Isolatie, van zelf-

  respect ontdaan, geen baan, niets meer, behalve schulden. Het zwarte gat van de terugval

  lonkt dan. Hierom is het de Stichting te doen.

  In de laatste decennia heeft de hulpverlening zich met de opgedane kennis en ervaring uitermate ontwikkeld. De talloze nieuwe klinieken, die werken met verschillende behandelmethoden, geven hier gestalte aan. Het belang van het vervolgtraject na een al of niet klinische behandeling wordt echter nog steeds onderschat. Alle waarschuwingen en goede voornemens ten spijt is de patint bij het verlaten van een kliniek nog niet klaar

  om naar behoren te kunnen functioneren in de maatschappij. De lange reeks van desastreuze gevolgen van de verslaving (o.a. gezondheidsproblemen, relatiebreuken, schulden, etc.) wordt meegenomen in de rugzak als de deur van de kliniek zich opent naar de weide wereld. Quo vadis? is het dan.

  De stichting richt zich erop de patint met raad en daad weer in het maatschappelijk zadel te helpen. Om het grote

  zwarte gat te ontlopen (oude gewoonten, verkeerde vrienden, aantrekkelijke verleidingen, kortom terugval) te ont-lopen dat wacht om de patint op te slokken. Als de patint daarin valt begint alle ellende weer van voren af aan.

  StichtingHorsePower_Nieuwe beelden_Businessplan_WT 2.indd 6 5/30/14 4:47 PM

 • Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014 Businessplan Stichting Horse Power - januari 2014 7

  De stichting beoogt rood-wit gestreepte hekken rond het zwarte gat te plaatsen. Met een team van vakbekwame begeleiders op verschillende deelgebieden. Het bijzondere in de aanpak, dat ons ook onderscheidt van andere aftercare aanbieders, zijn de natuur en het edele paard. De heilzame werking van de relatie tussen paard en mens is de bewezen equitherapie, die is bedoeld om mensen te verlossen van problemen en te steunen in hun ontwikkeling. Wij bieden echter ook een breder scala van therapeutische bezigheden voor mensen met een psychische kwets-baarheid. Zoals Burn-out dan wel een andere achtergrond die heeft geleid tot noodzaak van een tijdelijke time-out.

  Het werken met paarden is een bewezen therapie om terug te komen tot een juiste balans in

  het leven. Door het wederzijds vertrouwen van paard en mens komt ook het zelfvertrouwen

  terug. Spiegelen met paarden laat door lichaamstaal zien wat wij niet kunnen verwoorden en

  brengt zelfinzicht en balans.