Sterrenwerk Eng&Rek (2-zijdig)

2
Sterrenwerk Rekenen: lastige reeksen en patronen Sterrenwerk Techniek daagt de meest begaafde leerlingen uit Binnen Sterrenwerk Rekenen verschijnen meer- dere series. De eerste serie is Reeksen en patronen. Inzichtelijk rekenen is voor veel kinderen een pro- bleem, maar er is ook een groep kinderen voor wie dat juist een uitdaging is. Sterrenwerk Rekenen - Reeksen en patronen omvat een zestal werkboek- jes waarin plus en plusplus leerlingen aan de slag gaan met getallen in getallenreeksen. Het vraagt van kinderen analytisch denken en biedt alle plus- kinderen de gelegenheid oplossingsstrategieën te ontwikkelen, te oefenen en te verfijnen om zo, al redenerend, tot een oplossing te komen. De kinderen oefenen het verzamelen van gegevens, leren deze te sorteren en classificeren om zo tot een ordening te komen, waardoor ze het patroon gaan ontdekken. Op die manier leren ze uiteinde- lijk systematisch naar oplossingen te zoeken en de gevonden patronen toe te passen op de rest van de reeks! Zelf het systeem ontdekken en conclu- sies trekken voor de rest van de reeks. Lastig vaak, In de Sterrenwerk serie worden werkboekjes aan- geboden die plus- en pluspluskinderen uitdagen zich in een taal (Engels), wiskunde of, zoals hier, techniek te verdiepen. Beoordeel Sterrenwerk Techniek zelf! De serie is opgebouwd uit 2 werkboekjes voor groep 4,5 en 6 en 2 werkboekjes voor groepn 6,7,8. In de werkboekjes wordt naast techniek ook aandacht besteed aan taal en rekenen. Dit uiteraard binnen de context van het onderwerp. Deze vakoverstij- gende aanpak is één van de SLO-criteria voor les- materiaal voor hoogbegaafden. Verder doen we ook een groot beroep op de creativiteit van de leer- ling, zijn er voldoende lastige onderzoeksmogelijk- heden en richten we ons op reële problemen rond de gebruikte technische onderwerpen. Gedurende alle bouwopdrachten wordt de leerling gevraagd kennis en/of materiaal te verzamelen voor een digi- tale eindpresentatie. Deze presentatie kan leiden tot klassikale discussie en (zelf)reflectie op de door de leerling gekozen aanpak. maar zéér uitdagend voor plus- en ook plusplus leerlingen. Wie heeft het eerste de reeks gevonden? Er is een grote variatie in opgaven: tabellen afma- ken, rekenreeksen en patronen afmaken, formules en regels ontdekken, verwoorden en toepassen, diagrammen en grafieken verklaren en gebruiken. Deze Sterrenwerk rekenwerkboeken zijn verdeeld over drie niveaus, voor onder-, midden- en boven- bouw. Om aan het begrip ‘patronen’ te kunnen wennen zijn de opdrachten in het eerste deel rela- tief eenvoudig van opzet. De moeilijkheidsgraad loopt in de serie flink, maar geleidelijk, op. Enkele onderwerpen in de werkboeken: • Patronen op broeken • Kalenderpatronen • Patronen in tabellen • Diagonale problemen • Opvallende negens • Vermenigvuldigingsvierkanten • Barcodes 20-24 pag. per werkboekje * kleur * handleiding op schoolsupport.nl/service * uitbreiding van de serie met andere rekenonderwerpen: 2009 en 2010 SWR01 1-Sterrenwerk Rek. - wb 1, set 5 st. 12,50 SWR02 1-Sterrenwerk Rek. - wb 2, set 5 st. 12,50 SWR03 1-Sterrenwerk Rek. - wb 3, set 5 st. 12,50 SWR04 1-Sterrenwerk Rek. - wb 4, set 5 st. 12,50 SWR05 1/2-Sterrenwerk Rek. - wb 5, set 5 st. 12,50 SWR06 1/2-Sterrenwerk Rek. - wb 6, set 5 st. 12,50 SWR09 Sterrenwerk Rek. - antw. A & B 14,50 SWR50 Sterrenwerk Rek. - Set 6 x 5 wb + ab A&B 79,50 Geheel in kleur * formaat A4 * 20-28 pagina’s per deel * materialen- sets van diverse leveranciers zijn te gebruiken * incl. handleiding SWT01 Sterrenwerk Techniek 8 - 10 jr, transport en beweging (set 5 st.) 2,50 SWT02 Sterrenwerk Techniek 8 - 10 jr, bouwen en constructies (set 5 st.) 2,50 SWT05 Sterrenwerk Techniek 10 - 12 jr, transport en beweging (set 5 st.) 2,50 SWT06 Sterrenwerk Techniek 10 - 12 jr, electriciteit en beweging (set 5 st.) 2,50 SWT50 Sterrenwerk Techniek Startset, 4 x 5 wb + antwb A & B 59,50 Sterrenwerk Rekenen voor 7–8 jaar reeksen en patronen 1 Sterrenwerk Rekenen voor 7–8 jaar reeksen en patronen 2 Sterrenwerk Rekenen voor 9-10 jaar reeksen en patronen 3 Sterrenwerk Rekenen voor 9-10 jaar reeksen en patronen 4 Sterrenwerk Rekenen voor 11-12 jaar reeksen en patronen 5 Sterrenwerk Rekenen voor 11-12 jaar reeksen en patronen 6 © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Rekenen 13 De tafel van 99 2 Je hebt patronen ontdekt in de tafel van 9. Zie je ook patronen in de tafel van 99? 3 Probeer een regel/formule te vinden, die beschrijft of een getal deelbaar is door 9 (zonder rest) en schrijf die in het vak hier onder. Praat er met iemand anders over. 1 Maak de tafel van 99 af. 1 x 99 = 99 2 x 99 = 198 3 x 99 = 297 4 x 99 = . . . 5 x 99 = . . . 6 x 99 = . . . 7 x 99 = . . . 8 x 99 = . . . 9 x 99 = . . . 10 x 99 =. . . 11 x 99 =. . . 12 x 99 =. . . 13 x 99 =. . . 14 x 99 =. . . 15 x 99 =. . . 16 x 99 = . . . 17 x 99 = . . . 18 x 99 = . . . 19 x 99 = . . . 20 x 99 = . . . 21 x 99 = . . . a Wat valt je op bij de éénheden, tientallen en honderdtallen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b Wat gebeurt er als je de cijfers in de antwoorden optelt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Rekenen 14 Keer elf 1 Kijk wat er gebeurt als je doorgaat met de tafel: 2 Zal het patroon zo doorgaan? 3 Probeer nog een paar. 4 Probeer deze vermenigvuldigingen eens. 5 Hoe gaat dit bij 68 X 11? Let goed op! 6 Probeer nu deze sommen. a 11 x 11 =. . . . . . b 12 x 11 =. . . . . . c 13 x 11 =. . . . . . d 14 x 11 =. . . . . . Voorspel de volgende antwoorden. a 15 x 11 =. . . . . . b 16 x 11 =. . . . . . c 17 x 11 =. . . . . . Reken nu uit en zet de antwoorden in de hokjes. Controleer je antwoorden. a 18 x 11 =. . . . . . b 19 x 11 =. . . . . . c Wat gebeurt er als je bij 20 x 11 bent? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 51 x 11 =. . . . . . b 27 x 11 =. . . . . . c 31 x 11 =. . . . . . d 34 x 11 =. . . . . . e 43 x 11 =. . . . . . f 72 x 11 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 59 x 11 =. . . . . . b 82 x 11 =. . . . . . c 77 x 11 =. . . . . . d 93 x 11 =. . . . . . Ja Nee Om een twee-cijferig getal met elf vermenigvuldigen, moet je de twee cijfers van datgetal nemen, die vormen het eerste en het laatste getal van het antwoord. Bijvoorbeeld 42 x 11 geeft 4 . . . 2. Het middelste cijfer vind je door deze twee cijfers op te tellen, dus 4 + 2 = 6. Het antwoord wordt dan: 462 Ken je het patroon in de tafel van elf? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99... © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Rekenen 8 Bewegingspatronen 1 Deze patronen maak je door te bewegen. Maak het patroon langer. 2 Nog meer bewegen! a b c d b Maak samen met iemand anders een nieuw beweegpatroon. Teken het hieronder en oefen samen. a Gebruik de sleutel hierboven om je beweegpatroon te tekenen Laat je beweegpatroon aan iemand anders zien. Oefen samen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klap in je handen Stamp met je voeten Knip met je vingers Sla op je knieën Sleutel © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Rekenen 9 Patronen op broeken 1 Kijk goed naar de patronen op de broeken van de clowns. 2 Knip elke clown uit. Je kunt nu een ‘ontdek het’ spelen: Kleur elke clown. Gebruik dezelfde kleur voor de clowns met dezelfde broeken. • Zet een boek of een stuk karton rechtop tussen jou en een tegenspeler. • Zorg dat je elk tien clowns hebt. • Eén van jullie legt een patroon met de clowns. • Beschrijf het patroon voor je tegenspeler (Hij/zij mag het niet zien!) • Hij/zij legt het patroon neer. • Klaar? Neem het boek weg en kijk of de patronen gelijk zijn. Gebruik je clowns om samen memory te spelen. © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl _Sterrenwerk Rekenen 1 Moeilijke keuze? Vertel waarom je kiest voor a of b. 13 Een miljoen euro per maand 2 Maak de tabel hieronder af, zo kun je manier b onderzoeken. 3 Kleine beloningen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wat zou je liever hebben: a. in één keer 1 miljoen euro salaris voor 1 maand werken (30 dagen) of b. 1 eurocent voor de eerste dag van de maand, 2 cent voor de tweede dag, 4 cent voor de derde dag, 8 cent voor de vierde dag en zo verder... Dag Bedrag in centen Totaal bedrag in centen 1 1 1 2 2 3 3 4 7 4 8 15 5 16 31 6 32 63 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dag Bedrag in centen Totaal bedrag in centen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 b Hoeveel zou je verdienen als je kiest voor manier b? . . . . . . . . . . . . . . Het Schaak Spel Volgens een legende, werd het schaakspel uitgevonden voor een Indiase koning. Die koning was er zo blij mee, dat hij de bedenker van het spel een beloning wilde geven. De man vroeg alleen maar wat graankorrels – tenminste… zo leek het! Hij wilde graag 1 graankorrel op het eerste vakje van het schaakbord, 2 korrels op het tweede vakje, 4 korrels op het derde vakje, 8 korrels op het vierde vakje en zo verder. De koning dacht dat het een simpele (goedkope) beloning was... Hoeveel vakjes heeft een schaakspel? Probeer deze beloning maar eens te berekenen op een apart blad. Een rekenmachine is handig (maar niet lang!). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl _Rekenen 14 Geordende Tweetallen 1 Zoek de ontbrekende getallen. 2 Geordende tweetallen kun je gebruiken om een serie punten aan te geven in een grafiek. a (20, 18), (19, 17), (18, 16), (17, ), ( , 14), (10, ) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b (1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, ), ( , 15), (22, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . c (40, 30), (39, 29), (38, 28), (37, ), (36, ), (10, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, ), (6, ), (20, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e (1, 9), (2, 18), (3, 27), (4, ), (5, ), (9, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f (7, 23), (8, 24), (9, 25), (10, ), (11, ), (75, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g (42, 39), (41, 38), (40, 37), (39, ), (38, ), (3, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Een patroon kun je op verschillende manieren maken. Eén manier is het ordenen in tweetallen. Zoek de ontbrekende getallen van elke reeks geordende tweetallen. Beschrijf de regel (formule) die je hebt gebruikt om de ontbrekende getallen te vinden. Bijvoorbeeld: +4 +4 +4 +4 (1, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8 ), ( 5 , 9), (20, 24 ) Patroon: steeds 4 erbij a Zet de volgende punten in de grafiek: (0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6) b Wat valt je op? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c Trek een lijn door de punten. Zet nog een paar volgende punten en trek de lijn verder door. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patroon Patroon Patroon Patroon Patroon Patroon Patroon Tweetallen zijn meestal coördinaten die worden gebruikt in grafieken of (computer) spelletjes (bijv. Zeeslag). voor groep 4–8 pluskinderen voor groep 4–8 pluskinderen Verdeling van de werkboeken over de leeftijden en groepen: werkboek 1 en 2 voor pluskinderen van 7/8 jaar (vanaf eind groep 3/begin groep 4). werkboek 3 en 4 voor plus en plusplus kinderen van 9/10 jaar (vanaf eind groep 5). werkboek 5 en 6 voor plusplus kinderen van 11/12 jaar (vanaf eind groep 6). Kies voor Sterrenwerk Rekenen: echte uitdaging op niveau, volledig in kleur, handige antwoorden- boeken, en betaalbaar! © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek 2 Constructies [b] Nodig: 2 even dikke boeken en 4-6 velletjes A4 papier 1. Leg twee boeken 20 centimeter uit elkaar op tafel. Leg daarop een A4 papier. Het papier zakt in het midden door. 2. Wat kun je met het papier doen zodat het wel van vorm verandert, maar niet meer door- zakt? Vouwen? 3. Bedenk minimaal 3 verschillende oplossingen. 4. Maak foto‛s van je oplossingen. 5. Test met een voorwerp welke van de drie oplossingen het sterkste is. Dus het minste doorbuigt! Teken hieronder je oplossingen en zet erbij welke de minst sterke en de sterkste was. 3 Sterkte proefjes tip!Typ in een zoekmachine op internet de woorden profiel en zwaluwstaartplaat in, en vind zo interessante plaatjes Sterk genoeg? De minst sterke en de sterkste speciale conStructies Het brugdek is behoorlijk verstevigd. Begrijp je waarom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bij sommige constructies gebruiken ze bouten en moeren. De ijzeren vuurtoren van Ameland is in elkaar gezet met 20.000 bouten en moeren! Noem nog een paar constructies waarbij bouten en moeren gebruikt worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . speciale conStructies De driehoek, een stevige manier. Kleine kinderen bouwen met houten blokken. Volwassenen met stenen. Maar die metselen hun ‘blokken‛ aan elkaar. En stapelen ze op een speciale manier. Daarom is hun bouwwerk steviger dan dat van de kin- deren. Een andere manier om stevige constructies te maken is het gebruiken van driehoeken. Probeer eens uit of een driehoek inderdaad steviger is dan een rechthoek. Kun je van een rechthoek ook driehoeken maken? Wordt de rechthoek daardoor steviger? Tel jij eens de driehoeken in figuur 1 en 2. Figuur 1: . . . . . . . . . . . . . . . Figuur 2: . . . . . . . . . . . . . . . Figuur 2 Figuur 1 © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek Zet je tanden hier eens in. Je hebt ontdekt dat een groot tandwiel langzamer draait dan een klein tandwiel. . Als het grote tandwiel bij je trappers zit en je trapt één keer rond, is je achterwiel met het kleine tandwiel al vaker rond geweest. In dit geval spreek je van een versnelling. Maar hoe zit dat als het kleine tandwiel bij je trappers zit en het grote tandwiel bij je achterwiel? En als de tandwielen even groot zijn? Zou er ook een verschil zijn in de moeite die je moet doen ? Stel je laat de ketting weg, en de tandwielen drijven elkaar aan, wat gebeurt er dan? Al deze vragen ga je onderzoeken bij de bouwopdrachten op de volgende bladzijden! 7 Versnelling De versnelling en de vertraging. Speciaal transport Deze fiets is ooit ontworpen voor een ouder die graag met haar invalide kind ging fietsen. Ze ontdekten toen dat ze met dit gevaarte niet konden winkelen. De fiets is toen aangepast: je kunt met één hendel de fiets loskoppelen van de rolstoel. De fiets blijft buiten, de rolstoel gaat de winkel binnen. Hoeveel tanden heb jij eigenlijk zelf? .................................... Schrijf hieronder zes woorden met het woord tand erin: ................................. ................................. ................................. .................................... .................................... .................................... Afstand en omtrek meten. Meer rekenen. 6 Proefje Neem een stukje dun touw. Trek dat éénmaal om een tandwiel. Knip het restant af. Leg het stukje touw nu op tafel en meet het op. We noemen deze lengte de omtrek. De omtrek is . . . . . cm. Zet op het tandwiel een streepje. Zet het tandwiel op tafel en laat het over de tafel rijden totdat het streepje weer op dezelfde plaats is. Meet de afstand op. Zijn de uitkomsten hetzelfde? ja / nee Mijn conclusie is: De afgelegde weg door het tandwiel is . . . . . . . . . . . de omtrek van het tandwiel. Speciaal transport Deze fiets is ontworpen voor goederenvervoer in de stad. Er past een pallet op! Een pallet met dozen papier is nogal zwaar, daarom zit er in de naaf een elektromotor. Als deze fietsen meer gebruikt zouden worden, zijn er minder auto‛s nodig in de stad. Je hebt bij het invullen van de tabel ontdekt dat er verschillende maten zijn voor fietswielen. Daar kunnen we nog wat mee rekenen! De maten van de wielen zijn in inches. Dit is een Engelse lengtemaat.. Eén inch is 2 centimeter en 54 millimeter, ofwel: 2,54 cm. Een 26” wiel heeft dan een omtrek van ......... cm . (gebruik een rekenmachine) Een 28” wiel heeft een omtrek van ......... cm. Als een 26” wiel éénmaal is rondgedraaid, is de afgelegde afstand van de fiets dus ......... centimeter. Bij een 20” wiel is dat ......... centimeter. Fietsen met wielen van 20” zijn voor kinderen. Fietsen met 28” wielen zijn voor volwassenen. Wie van de twee moet zijn wiel het meeste aantal keren ronddraaien om 5 meter af te leggen? Hoe komt dit? ........................................................ ........................................................................... Door LEO aan te leveren. Foto van het proefje. © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek Een attractie met tandheugel. Aan de slag. 1. Bouw een kermisattractie waarmee je langzaam omhoog gaat. Het tandwiel dat ervoor zorgt dat je boven komt, loopt in een tandheugel. Die tandheugel wordt daardoor naar boven gedraaid. Daarna gaat de bezoeker in ‘een vrije val‛ naar beneden. 2. Probeer verschillende snelheden bij het naar boven gaan. Van langzaam tot tergend langzaam. 3. Schrijf op hoe je zou kunnen remmen als je bijna beneden bent. 4. De resultaten van je experimenten schrijf je hieronder op. 5. Vergeet de foto‛s niet! 6. Maak ook nog foto‛s van een echte vrije val attractie op de kermis of haal ze van internet voor in je presentatie. 9 Hoe bouw je de vrije val? De uitdaging aangaan. Maak je eigen plattegrond. De kermis komt dit jaar voor het eerst naar Pretstad. Er zijn veel kermisexploitanten die een plaatsje willen huren. Maar de ruimte is beperkt. Door zoveel mogelijk attracties te plaatsen, krijgt de gemeente natuurlijk ook meer geld. Maar er zijn veiligheidseisen. Zo moeten overal tussen de attracties looppaden zijn van 6 meter breed en er moet een EHBO post komen met politie en ambulance. De gemeente heeft aan alle exploitanten gevraagd op te geven hoe groot het oppervlak is dat ze nodig hebben. Daar is een lijst van gemaakt. De gemeente heeft een plattegrond gemaakt van het dorpsplein. Nu zijn ze op zoek naar een zeer slim iemand die, rekening houdend met de maten van de paden, zoveel mogelijk attracties kan intekenen. Wie kan de meeste attracties kwijt op het plein? Wie heeft voor alle exploitanten een plekje? Jij gaat natuurlijk deze uitdaging aan! Hieronder staat de lijst met de lengte- en breedtematen. In de plattegrond is ieder vakje 3 x 3 meter. Teken hieronder de attracties met potlood in. Als je klaar bent trek je ze met een fijn- schrijver over. Succes! 8 De kermis komt… Botsauto‛s: 90 x 18 meter Reuzenrad: 90 x 12 meter Spiegeltent: 30 x 18 meter Touwtje trekken: 15 x 6 meter Gokhal: 15 x 12 meter Draaimolen: 33 x 30 meter Zweefmolen: 12 x 12 meter Mystery tour: 30 x 30 meter Kop van jut: 9 x 6 meter Magic Wheel: 12 x 12 meter Crazy Dance: 12 x 12 meter Power wave: 12 x 12 meter Suikerspin: 6 x 6 meter Zuurstokken: 12 x 9 meter Toiletwagens: 12 x 12 meter EHBO post politie en ambulance: 18 x 30 meter TANDHEUGEL: verslag van mijn experimenten Welke manieren om af te remmen heb je bedacht? ................................................................ ................................................................ ................................................................ Wat kun je over de problemen bij het afremmen vertellen? ................................................................ ................................................................ ................................................................ Zijn er meerdere snelheden om naar boven te gaan? ........................................................................... Ieder vakje stelt een oppervlakte voor van 3 x 3 m EGGMAN 2# Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl voor meer informatie, bel (0594) 500145 of bezoek ons Informatiecentrum

description

r e e k s e n e n p a t r o n e n 2 3 Probeer een regel/formule te vinden, die beschrijft of een getal deelbaar is door 9 (zonder rest) en schrijf die in het vak hier onder. Praat er met iemand anders over. 4. De resultaten van je experimenten schrijf je hieronder op. 4 x 99 = . . . 5 x 99 = . . . 6 x 99 = . . . 7 x 99 = . . . 8 x 99 = . . . 9 x 99 = . . . c Trek een lijn door de punten. Zet nog een paar volgende punten en trek de lijn verder door. 6 Probeer nu deze sommen. Speciaal transport

Transcript of Sterrenwerk Eng&Rek (2-zijdig)

Page 1: Sterrenwerk Eng&Rek (2-zijdig)

Sterrenwerk Rekenen: lastige reeksen en patronen

Sterrenwerk Techniek daagt de meest begaafde leerlingen uit

Binnen Sterrenwerk Rekenen verschijnen meer-dere series. De eerste serie is Reeksen en patronen. Inzichtelijk rekenen is voor veel kinderen een pro-bleem, maar er is ook een groep kinderen voor wie dat juist een uitdaging is. Sterrenwerk Rekenen - Reeksen en patronen omvat een zestal werkboek-jes waarin plus en plusplus leerlingen aan de slag gaan met getallen in getallenreeksen. Het vraagt van kinderen analytisch denken en biedt alle plus-kinderen de gelegenheid oplossingsstrategieën te ontwikkelen, te oefenen en te verfi jnen om zo, al redenerend, tot een oplossing te komen.

De kinderen oefenen het verzamelen van gegevens, leren deze te sorteren en classifi ceren om zo tot een ordening te komen, waardoor ze het patroon gaan ontdekken. Op die manier leren ze uiteinde-lijk systematisch naar oplossingen te zoeken en de gevonden patronen toe te passen op de rest van de reeks! Zelf het systeem ontdekken en conclu-sies trekken voor de rest van de reeks. Lastig vaak,

In de Sterrenwerk serie worden werkboekjes aan-geboden die plus- en pluspluskinderen uitdagen zich in een taal (Engels), wiskunde of, zoals hier, techniek te verdiepen. Beoordeel Sterrenwerk Techniek zelf!

De serie is opgebouwd uit 2 werkboekjes voor groep 4,5 en 6 en 2 werkboekjes voor groepn 6,7,8. In de werkboekjes wordt naast techniek ook aandacht besteed aan taal en rekenen. Dit uiteraard binnen de context van het onderwerp. Deze vakoverstij-gende aanpak is één van de SLO-criteria voor les-materiaal voor hoogbegaafden. Verder doen we ook een groot beroep op de creativiteit van de leer-ling, zijn er voldoende lastige onderzoeksmogelijk-heden en richten we ons op reële problemen rond de gebruikte technische onderwerpen. Gedurende alle bouwopdrachten wordt de leerling gevraagd kennis en/of materiaal te verzamelen voor een digi-tale eindpresentatie. Deze presentatie kan leiden tot klassikale discussie en (zelf)refl ectie op de door de leerling gekozen aanpak.

maar zéér uitdagend voor plus- en ook plusplus leerlingen. Wie heeft het eerste de reeks gevonden?Er is een grote variatie in opgaven: tabellen afma-ken, rekenreeksen en patronen afmaken, formules en regels ontdekken, verwoorden en toepassen, diagrammen en grafi eken verklaren en gebruiken. Deze Sterrenwerk rekenwerkboeken zijn verdeeld over drie niveaus, voor onder-, midden- en boven-bouw. Om aan het begrip ‘patronen’ te kunnen wennen zijn de opdrachten in het eerste deel rela-tief eenvoudig van opzet. De moeilijkheidsgraad loopt in de serie fl ink, maar geleidelijk, op.

Enkele onderwerpen in de werkboeken:• Patronen op broeken• Kalenderpatronen• Patronen in tabellen• Diagonale problemen• Opvallende negens• Vermenigvuldigingsvierkanten• Barcodes

20-24 pag. per werkboekje * kleur * handleiding op schoolsupport.nl/service * uitbreiding van de serie met andere rekenonderwerpen: 2009 en 2010

SWR01 1-Sterrenwerk Rek. - wb 1, set 5 st. € 12,50SWR02 1-Sterrenwerk Rek. - wb 2, set 5 st. € 12,50SWR03 1-Sterrenwerk Rek. - wb 3, set 5 st. € 12,50SWR04 1-Sterrenwerk Rek. - wb 4, set 5 st. € 12,50SWR05 1/2-Sterrenwerk Rek. - wb 5, set 5 st. € 12,50SWR06 1/2-Sterrenwerk Rek. - wb 6, set 5 st. € 12,50SWR09 Sterrenwerk Rek. - antw. A & B € 14,50SWR50 Sterrenwerk Rek. - Set 6 x 5 wb + ab A&B € 79,50

Geheel in kleur * formaat A4 * 20-28 pagina’s per deel * materialen-sets van diverse leveranciers zijn te gebruiken * incl. handleiding

SWT01 Sterrenwerk Techniek 8 - 10 jr, transport en beweging (set 5 st.) € 2,50SWT02 Sterrenwerk Techniek 8 - 10 jr, bouwen en constructies (set 5 st.) € 2,50SWT05 Sterrenwerk Techniek 10 - 12 jr, transport en beweging (set 5 st.) € 2,50SWT06 Sterrenwerk Techniek 10 - 12 jr, electriciteit en beweging (set 5 st.) € 2,50SWT50 Sterrenwerk Techniek Startset, 4 x 5 wb + antwb A & B € 59,50

Sterrenwerk

Rekenen

voor 7–8 jaarr e e k s e n e n p a t r o n e n 1

RekenenRekenen

voor 7–8 jaarr e e k s e n e n p a t r o n e n 1

Sterrenwerk

Rekenen

voor 7–8 jaarr e e k s e n e n p a t r o n e n 2

RekenenSterrenwerk

Rekenen

voor 9-10 jaarr e e k s e n e n p a t r o n e n 3

Sterrenwerk

Rekenen

voor 9-10 jaarr e e k s e n e n p a t r o n e n 3

Sterrenwerk

Rekenen

voor 9-10 jaar

Sterrenwerk

r e e k s e n e n p a t r o n e n 4

Sterrenwerk

Rekenen

voor 11-12 jaarr e e k s e n e n p a t r o n e n 5

Rekenen

Sterrenwerk

Rekenen

Sterrenwerk

voor 11-12 jaarr e e k s e n e n p a t r o n e n 6

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Rekenen © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Rekenen

1 2 3 4 5 6 7 8

AC C % ÷

7 8 9 x

4 5 6 –

1 2 3 =

0 . +

13 De tafel van 99

2 Je hebt patronen ontdekt in de tafel van 9. Zie je ook patronen in de tafel van 99?

3 Probeer een regel/formule te vinden, die beschrijft of een getal deelbaar is door 9 (zonder rest) en schrijf die in het vak hier onder. Praat er met iemand anders over.

1 Maak de tafel van 99 af.

1 x 99 = 99

2 x 99 = 198

3 x 99 = 297

4 x 99 = . . . 5 x 99 = . . . 6 x 99 = . . . 7 x 99 = . . . 8 x 99 = . . . 9 x 99 = . . . 10 x 99 =. . . 11 x 99 =. . . 12 x 99 =. . .13 x 99 =. . .14 x 99 =. . .15 x 99 =. . . 16 x 99 = . . . 17 x 99 = . . . 18 x 99 = . . . 19 x 99 = . . . 20 x 99 = . . . 21 x 99 = . . .

a Wat valt je op bij de éénheden, tientallen en honderdtallen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b Wat gebeurt er als je de cijfers in de antwoorden optelt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B1 Rekenpatronen.indd 14 20/04/09 13:46

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Rekenen © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Rekenen

14 Keer elf1 2 3 4 5 6 7 8

AC C % ÷

7 8 9 x

4 5 6 –

1 2 3 =

0 . +

1 Kijk wat er gebeurt als je doorgaat met de tafel:

2 Zal het patroon zo doorgaan?

3 Probeer nog een paar.

4 Probeer deze vermenigvuldigingen eens.

5 Hoe gaat dit bij 68 X 11? Let goed op!

6 Probeer nu deze sommen.

a 11 x 11 =. . . . . .b 12 x 11 =. . . . . .c 13 x 11 =. . . . . .d 14 x 11 =. . . . . .

Voorspel de volgende antwoorden.

a 15 x 11 =. . . . . .b 16 x 11 =. . . . . .c 17 x 11 =. . . . . .

Reken nu uit en zet de antwoorden in de hokjes. Controleer je antwoorden.

a 18 x 11 =. . . . . .b 19 x 11 =. . . . . .c Wat gebeurt er als je bij 20 x 11

bent? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a 51 x 11 =. . . . . .b 27 x 11 =. . . . . .c 31 x 11 =. . . . . .d 34 x 11 =. . . . . .e 43 x 11 =. . . . . .f 72 x 11 =. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a 59 x 11 =. . . . . .b 82 x 11 =. . . . . .

c 77 x 11 =. . . . . .d 93 x 11 =. . . . . .

Ja Nee

4 Probeer deze vermenigvuldigingen eens.

Om een twee-cijferig getal met elf vermenigvuldigen, moet je de twee

cijfers van dat getal nemen,die vormen het eerste en het laatste getal van het antwoord. Bijvoorbeeld

42 x 11 geeft 4 . . . 2. Het middelste cijfer vind je door deze twee cijfers op te tellen, dus 4 + 2 = 6.

Het antwoord wordt dan: 462

Let goed op!

2 Zal het patroon zo doorgaan?

Ken je het patroon in de tafel van elf?11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99...

B1 Rekenpatronen.indd 15 20/04/09 13:47

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Rekenen © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Rekenen

8 Bewegingspatronen

1 Deze patronen maak je door te bewegen. Maak het patroon langer.

2 Nog meer bewegen!

a

b

c

d

b Maak samen met iemand anders een nieuw beweegpatroon. Teken het hieronder en oefen samen.

a Gebruik de sleutel hierboven om je beweegpatroon te tekenen Laat je beweegpatroon aan iemand anders zien. Oefen samen.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Klap in jehanden

Stamp metje voeten

Knip metje vingers

Sla op jeknieën

Sleutel

A1 rekenpatronen.indd 10 20/04/09 15:05

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Rekenen © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Rekenen

9 Patronen op broeken

1 Kijk goed naar de patronen op de broeken van de clowns.

2 Knipelkeclownuit.Jekuntnueen‘ontdekhet’spelen:

Kleur elke clown. Gebruik dezelfde kleur voor de clowns met dezelfde broeken.

•Zeteenboekofeenstukkartonrechtoptussenjoueneentegenspeler. •Zorgdatjeelktienclownshebt. •Eénvanjullielegteenpatroonmetdeclowns. •Beschrijfhetpatroonvoorjetegenspeler(Hij/zijmaghetnietzien!) •Hij/zijlegthetpatroonneer. •Klaar?Neemhetboekwegenkijkofdepatronengelijkzijn.

Gebruik je clowns om samen memory te spelen.

A1 rekenpatronen.indd 11 20/04/09 15:05

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl _ Sterrenwerk Rekenen © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl _ Rekenen

1 Moeilijke keuze? Vertel waarom je kiest voor a of b.

13 Een miljoen euro per maand1 2 3 4 5 6 7 8

AC C % √

7 8 9 x

4 5 6 –

1 2 3 =

0 .+

2 Maak de tabel hieronder af, zo kun je manier b onderzoeken.

3 Kleine beloningen?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wat zou je liever hebben: a. in één keer 1 miljoen euro salaris voor 1 maand werken (30 dagen) of b. 1 eurocent voor de eerste dag van de maand, 2 cent voor de tweede dag, 4 cent voor de derde dag, 8 cent voor de vierde dag en zo verder...

Dag Bedrag in centen Totaal bedragin centen

1 1 12 2 33 4 74 8 155 16 316 32 63789101112131415

Dag Bedrag in centen Totaal bedragin centen

161718192021222324252627282930

b Hoeveel zou je verdienen als je kiest voor manier b? . . . . . . . . . . . . . .

Het Schaak Spel1 2 3 4 5 6 7 8

AC C % √

7 8 9 x

4 5 6 –

1 2 3 =

0 .+

Volgens een legende, werd het schaakspel uitgevonden voor een Indiase koning. Die koning was er zo blij mee, dat hij de bedenker van het spel een beloning wilde geven. De man vroeg alleen maar wat graankorrels – tenminste… zo leek het! Hij wilde graag 1 graankorrel op het eerste vakje van het schaakbord, 2 korrels op het tweede vakje, 4 korrels op het derde vakje, 8 korrels op het vierde vakje en zo verder. De koning dacht dat het een simpele (goedkope) beloning was...

Hoeveel vakjes heeft een schaakspel? Probeer deze beloning maar eens te berekenen op een apart blad. Een rekenmachine is handig (maar niet lang!).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. 1 eurocent voor de eerste dag van de maand, 2 cent voor de tweede dag,

C2 Rekenpatronen.indd 14 22/04/09 21:24

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl _ Sterrenwerk Rekenen © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl _ Rekenen

14 Geordende Tweetallen1 2 3 4 5 6 7 8

AC C % √

7 8 9 x

4 5 6 –

1 2 3 =

0 .+

1 Zoek de ontbrekende getallen.

2 Geordende tweetallen kun je gebruiken om een serie punten aan te geven in een grafi ek.

a (20, 18), (19, 17), (18, 16), (17, ), ( , 14), (10, )

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b (1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, ), ( , 15), (22, )

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . c (40, 30), (39, 29), (38, 28), (37, ), (36, ), (10, )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, ), (6, ), (20, )

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e (1, 9), (2, 18), (3, 27), (4, ), (5, ), (9, )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .f (7, 23), (8, 24), (9, 25), (10, ), (11, ), (75, )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .g (42, 39), (41, 38), (40, 37), (39, ), (38, ), (3, )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een patroon kun je op verschillende manieren maken. Eén manier is het ordenen in tweetallen. Zoek de ontbrekende getallen van elke reeks geordende tweetallen.Beschrijf de regel (formule) die je hebt gebruikt om de ontbrekende getallen te vinden. Bijvoorbeeld:

+4 +4 +4 +4

(1, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8 ), ( 5

, 9), (20, 24

)

Patroon: steeds 4 erbij

a Zet de volgende punten in de grafi ek: (0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)b Wat valt je op?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c Trek een lijn door de punten. Zet nog een

paar volgende punten en trek de lijn verder door.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Patroon

Patroon

Patroon

Patroon

Patroon

Patroon

Patroon

Tweetallen zijn meestal coördinaten die worden gebruikt in graeken of (computer) spelletjes (bijv. Zeeslag).

C2 Rekenpatronen.indd 15 22/04/09 21:24

voor groep 4–8 pluskinderen

voor groep 4–8 pluskinderen

Verdeling van de werkboeken over de leeftijden en groepen:• werkboek 1 en 2 voor pluskinderen van 7/8 jaar (vanaf eind groep 3/begin groep 4).• werkboek 3 en 4 voor plus en plusplus kinderen van 9/10 jaar (vanaf eind groep 5).• werkboek 5 en 6 voor plusplus kinderen van 11/12 jaar (vanaf eind groep 6).

Kies voor Sterrenwerk Rekenen: echte uitdaging op niveau, volledig in kleur, handige antwoorden-boeken, en betaalbaar!

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek

2 Constructies [b]

Nodig: 2 even dikke boeken en 4-6 velletjes A4 papier

1. Leg twee boeken 20 centimeter uit elkaar op tafel. Leg daarop een A4 papier. Het papier zakt in het midden door.

2. Wat kun je met het papier doen zodat het wel van vorm verandert, maar niet meer door-zakt? Vouwen?

3. Bedenk minimaal 3 verschillende oplossingen.

4. Maak foto‛s van je oplossingen.

5. Test met een voorwerp welke van de drie oplossingen het sterkste is. Dus het minste doorbuigt!

Teken hieronder je oplossingen en zet erbij welke de minst sterke en de sterkste was.

3 Sterkte proefjes

tip!Typ in een zoekmachine op internet de woorden profi el en zwaluwstaartplaat in, en vind zo interessante plaatjes

Sterk genoeg?

De minst sterke en de sterkste

speciale conStructies

Het brugdek is behoorlijk verstevigd.Begrijp je waarom?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bij sommige constructies gebruiken ze bouten en moeren. De ijzeren vuurtoren van Ameland is in elkaar gezet met 20.000 bouten en moeren! Noem nog een paar constructies waarbij bouten en moeren gebruikt worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

speciale conStructies

De driehoek, een stevige manier.

Kleine kinderen bouwen met houten blokken.Volwassenen met stenen.Maar die metselen hun ‘blokken‛ aan elkaar. En stapelen ze op een speciale manier.Daarom is hun bouwwerk steviger dan dat van de kin-deren.

Een andere manier om stevige constructies te maken is het gebruiken van driehoeken.

Probeer eens uit of een driehoek inderdaad steviger is dan een rechthoek.Kun je van een rechthoek ook driehoeken maken?Wordt de rechthoek daardoor steviger?

Tel jij eens de driehoeken in fi guur 1 en 2.

Figuur 1: . . . . . . . . . . . . . . .

Figuur 2: . . . . . . . . . . . . . . .

Figuur 2

Figuur 1

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek

Zet je tanden hier eens in.

Je hebt ontdekt dat een groot tandwiel langzamer draait dan een klein tandwiel. .Als het grote tandwiel bij je trappers zit en je trapt één keer rond, is je achterwiel met het kleine tandwiel al vaker rond geweest. In dit geval spreek je van een versnelling.

Maar hoe zit dat als het kleine tandwiel bij je trappers zit en het grote tandwiel bij je achterwiel? En als de tandwielen even groot zijn?

Zou er ook een verschil zijn in de moeite die je moet doen ?

Stel je laat de ketting weg, en de tandwielen drijven elkaar aan, wat gebeurt er dan?

Al deze vragen ga je onderzoeken bij de bouwopdrachten op de volgende bladzijden!

7 Versnelling

De versnelling en de vertraging.

Speciaal transport

Deze fi ets is ooit ontworpen voor een ouder die graag met haar invalide kind ging fi etsen. Ze ontdekten toen dat ze met dit gevaarte niet konden winkelen. De fi ets is toen aangepast: je kunt met één hendel de fi ets loskoppelen van de rolstoel. De fi ets blijft buiten, de rolstoel gaat de winkel binnen.

Hoeveel tanden heb jij eigenlijk zelf?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schrijf hieronder zes woorden met het woord tand erin:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afstand en omtrek meten.

Meer rekenen.

6 Proefje

Neem een stukje dun touw. Trek dat éénmaal om een tandwiel. Knip het restant af. Leg het stukje touw nu op tafel en meet het op. We noemen deze lengte de omtrek. De omtrek is . . . . . cm. Zet op het tandwiel een streepje. Zet het tandwiel op tafel en laat het over de tafel rijden totdat het streepje weer op dezelfde plaats is. Meet de afstand op. Zijn de uitkomsten hetzelfde? ja / nee

Mijn conclusie is:De afgelegde weg door het tandwiel is . . . . . . . . . . . . . de omtrek van het tandwiel.

Speciaal transport

Deze fi ets is ontworpen voor goederenvervoer in de stad. Er past een pallet op!Een pallet met dozen papier is nogal zwaar, daarom zit er in de naaf een elektromotor. Als deze fi etsen meer gebruikt zouden worden, zijn er minder auto‛s nodig in de stad.

Je hebt bij het invullen van de tabel ontdekt dat er verschillende maten zijn voor fi etswielen. Daar kunnen we nog wat mee rekenen!

De maten van de wielen zijn in inches. Dit is een Engelse lengtemaat.. Eén inch is 2 centimeter

en 54 millimeter, ofwel: 2,54 cm.

Een 26” wiel heeft dan een omtrek van . . . . . . . . . cm . (gebruik een rekenmachine)

Een 28” wiel heeft een omtrek van . . . . . . . . . cm.

Als een 26” wiel éénmaal is rondgedraaid,is de afgelegde afstand van de fi ets dus . . . . . . . . . centimeter.

Bij een 20” wiel is dat . . . . . . . . . centimeter.Fietsen met wielen van 20” zijn voor kinderen.Fietsen met 28” wielen zijn voor volwassenen.Wie van de twee moet zijn wiel het meeste aantal keren ronddraaien om 5 meter af te

leggen? Hoe komt dit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Door LEO aan te leveren. Foto van het proefje.

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk Techniek

Een attractie met tandheugel.

Aan de slag.

1. Bouw een kermisattractie waarmee je lang zaam omhoog gaat. Het tandwiel dat ervoor zorgt dat je boven komt, loopt in een tandheugel. Die tandheugel wordt daardoor naar boven gedraaid. Daarna gaat de bezoeker in ‘een vrije val‛ naar beneden.

2. Probeer verschillende snelheden bij het naar boven gaan. Van langzaam tot tergend langzaam.

3. Schrijf op hoe je zou kunnen remmen als je bijna beneden bent.

4. De resultaten van je experimenten schrijf je hieronder op.

5. Vergeet de foto‛s niet!

6. Maak ook nog foto‛s van een echte vrije val attractie op de kermis of haal ze van internet voor in je presentatie.

9 Hoe bouw je de vrije val?

De uitdaging aangaan.

Maak je eigen plattegrond.

De kermis komt dit jaar voor het eerst naar Pretstad. Er zijn veel kermisexploitanten die een plaatsje willen huren. Maar de ruimte

is beperkt.Door zoveel mogelijk attracties te plaatsen, krijgt de gemeente natuurlijk ook meer geld.Maar er zijn veiligheidseisen. Zo moeten overal tussen de attracties looppaden zijn van 6 meter breed en er moet een EHBO post komen met politie en ambulance.De gemeente heeft aan alle exploitanten gevraagd op te geven hoe groot het oppervlak is dat ze nodig hebben. Daar is een lijst van gemaakt.De gemeente heeft een plattegrond gemaakt van het dorpsplein. Nu zijn ze op zoek naar een zeer slim iemand die, rekening houdend met de maten van de paden, zoveel mogelijk attracties kan intekenen.Wie kan de meeste attracties kwijt op het plein?Wie heeft voor alle exploitanten een plekje?Jij gaat natuurlijk deze uitdaging aan!Hieronder staat de lijst met de lengte- en breedtematen. In de plattegrond is ieder vakje 3 x 3 meter.Teken hieronder de attracties met potlood in. Als je klaar bent trek je ze met een fi jn-schrijver over. Succes!

8 De kermis komt…

Botsauto‛s: 90 x 18 meterReuzenrad: 90 x 12 meterSpiegeltent: 30 x 18 meterTouwtje trekken: 15 x 6 meter Gokhal: 15 x 12 meterDraaimolen: 33 x 30 meter

Zweefmolen: 12 x 12 meterMystery tour: 30 x 30 meterKop van jut: 9 x 6 meterMagic Wheel: 12 x 12 meterCrazy Dance: 12 x 12 meterPower wave: 12 x 12 meter

Suikerspin: 6 x 6 meterZuurstokken: 12 x 9 meterToiletwagens: 12 x 12 meterEHBO post politie en ambulance: 18 x 30 meter

TANDHEUGEL: verslag van mijn experimenten

Welke manieren om af te remmen heb je bedacht?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wat kun je over de problemen bij het afremmen vertellen?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zijn er meerdere snelheden om naar boven te gaan?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ieder vakje stelt een oppervlakte voor van 3 x 3 m5

5

ROBOTS !TETRIS_HEADSTORM-BOTEGGMAN 1#

I-ROBERTBOT

BIG_GUYSHINYEGGMAN 2#EGGMAN 3#SHORT_FAT_BLUE

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl voor meer informatie, bel (0594) 500145 of bezoek ons Informatiecentrum

Page 2: Sterrenwerk Eng&Rek (2-zijdig)

Voor plus en plus-plus kinderen, van 8-10 en 10-12 jaar, mét luister-cd’s!Sterrenwerk Engels biedt iedere school veel extramateriaal voor Engels en houdt rekening met leeftijdsverschillen, verschillen in het start-niveau Engels en niveauverschillen die er ook tussen pluskinderen zijn. Het extra lesmateriaal is gevarieerd, aantrekkelijk en uitdagend. Het is bovendien verdeeld over taken van één pagina en vooral gericht op woordenschat oefening en woordenschatverrijking van Engels. Het maakt bovendien handig gebruik van de groteovereenkomsten tussen Engelse en Nederlandse woordjes en kent een Nederlandstalige instructie zodat de zelfstandige kennismaking met Engels in alle gevallen soepel kan verlopen. De keuze bij veel oefeningen voor zelfcorrigerende oefeningen is ook een goede: handig voor zelfstandig werk!Tenslotte geschreven door Ron Riemens: niet alleen oud-leerkracht bao maar ook een ervaren docent Engels. Hij ontwikkelde het leukste extra werk van Nederland!In de serie 1-Sterrenwerk, voor de leeftijd 8-10 en 10-12 jaar, zijn er per leeftijdsgroep zes werk-schriften beschikbaar. Dit biedt lesmateriaal voor totaal 216 keer ‘plustijd’ van ca. 20 minuten, te verdelen over meerdere leerjaren.

Alle werkschriften geheel in kleur!Sterrenwerk werkschriften zijn geheel in kleur. Dat heeft meerdere voordelen: het materiaal ziet er aantrekkelijk uit, kinderen werken er graag mee, het zal ouders aanspreken en er hoeft niet meer tijdrovend gekopieerd te worden. De werkschriften in kleur kosten € 2,50 per stuk en zijn verkrijgbaar per 5 stuks.

2-Sterrenwerk biedt Engelse poems (gedichten) met luistermateriaal!2-Sterrenwerk Engels is ontwikkeld zonder een gerichte leeftijdsindicatie. Bedoeld voor plus-plus kinderen van 9 - 12 jaar en waar het beginniveau Engels bepaalt of en wanneer ze er mee kunnen werken. Vanzelfsprekend is het materiaal ook geschikt voor leerlingen met een ontwikkelings-voorsprong Engels.

Het pakket is ook weer 6-delig, biedt totaal ca. 60 keer plustijd van ca. 30 minuten en is ook voor-zien van luistermateriaal. Ieder werkschrift bevat 10 Engelstalige gedichten, die op de cd te beluiste-ren zijn. Zo gaat de Engelse taal nog meer leven. De cd’s zijn ook apart na te bestellen.

Sterrenwerk Engels: inclusief audio!Bij alle werkschriften is er de mogelijkheid om audio te gebruiken voor correcte uitspraak en beter taalbegrip. Uw leerlingen kunnen vooraf of na de verwerking in de werkschriften met de audio aan de gang. Voor het 2-Sterrenwerk adviseren we u de leerlingen eerst te laten beginnen met de luis-terfragmenten.

Kennismakingsvoordeel?Maak nog in 2009 uitgebreid kennis met Sterren-werk Engels. Profi teer van de kortingen die in de startsets zijn verwerkt. Elk werkschrift is apart als set van 5 stuks na te bestellen. Ervaar een aanpak die werkt en motiveert!

Sterrenwerk Engels, het leukste extra werk van Nederland!

20-24 pag. per werkboekje * kleur * handleiding op schoolsup-port.nl/service

SWE50 1-Sterrenwerk Eng. 8-10j. set 6 x 5 wb + ab A&B (incl. cd’s) € 89,50SWE51 1-Sterrenwerk Eng. 10-12j. set 6 x 5 wb + ab A&B (incl. cd’s) € 89,50SWE52 2-Sterrenwerk Eng. 9-12j. set 6 x 5 wb + ab A&B (incl. cd’s) € 89,50SWE01 1-Sterrenwerk Eng. 8-10j. wb 1, set 5 st. € 12,50SWE02 1-Sterrenwerk Eng. 8-10j. wb 2, set 5 st. € 12,50SWE03 1-Sterrenwerk Eng. 8-10j. wb 3, set 5 st. € 12,50SWE04 1-Sterrenwerk Eng. 8-10j. wb 4, set 5 st. € 12,50SWE05 1-Sterrenwerk Eng. 8-10j. wb 5, set 5 st. € 12,50SWE06 1-Sterrenwerk Eng. 8-10j. wb 6, set 5 st. € 12,50SWE09 1-Sterrenwerk Eng. 8-10j. antw. A & B € 14,50SWE092 1-Sterrenwerk Eng. 8-10j. luister-cd’s € 14,50SWE11 1-Sterrenwerk Eng. 10-12j. wb 1, set 5 st. € 12,50SWE12 1-Sterrenwerk Eng. 10-12j. wb 2, set 5 st. € 12,50SWE13 1-Sterrenwerk Eng. 10-12j. wb 3, set 5 st. € 12,50SWE14 1-Sterrenwerk Eng. 10-12j. wb 4, set 5 st. € 12,50SWE15 1-Sterrenwerk Eng. 10-12j. wb 5, set 5 st. € 12,50SWE16 1-Sterrenwerk Eng. 10-12j. wb 6, set 5 st. € 12,50SWE19 1-Sterrenwerk Eng. 10-12j. antw. A & B € 14,50SWE192 1-Sterrenwerk Eng. 10-12j. luister-cd’s € 14,50SWE21 2-Sterrenwerk Eng. 9-12j. wb 1, set 5 st. € 12,50SWE22 2-Sterrenwerk Eng. 9-12j. wb 2, set 5 st. € 12,50SWE23 2-Sterrenwerk Eng. 9-12j. wb 3, set 5 st. € 12,50SWE24 2-Sterrenwerk Eng. 9-12j. wb 4, set 5 st. € 12,50SWE25 2-Sterrenwerk Eng. 9-12j. wb 5, set 5 st. € 12,50SWE26 2-Sterrenwerk Eng. 9-12j. wb 6, set 5 st. € 12,50SWE29 2-Sterrenwerk Eng. 9-12j. antw. A & B € 14,50SWE292 2-Sterrenwerk Eng. 9-12j. luister-cd’s (2-stuks) € 14,50

Sterrenwerk Natuur en Wetenschap

In 2010 verschijnt bij Schoolsupport Sterrenwerk Natuur en Wetenschap. Een serie leesboekjes met verwerkingsmogelijkheden over bekende wetenschappers van vroeger, hun werk, onder-zoek, uitvindingen en toepassingen hiervan nu.

De onderwerpen zijn van een hoog niveau en ontstijgen de kerndoelen basisonderwijs.

‘The proof of the pudding is … in the eating’, zeggen de Engelsen. Oordeel dan ook zelf (of vraag uw leerlingen) of boven-staande bewering klopt. Auteur Ron Riemens, onze redactie en vormgeving hebben in ieder geval hun uiterste best gedaan.

Sterrenwerk

Engels

voor 8-10 jaarw e r k b o e k 1

Sterrenwerk

Engels

voor 8-10 jaarw e r k b o e k 2

Sterrenwerk

Engels

voor 8-10 jaarw e r k b o e k 3

Sterrenwerk

Engels

voor 8-10 jaarw e r k b o e k 4

Sterrenwerk

Engels

voor 8-10 jaarw e r k b o e k 5

Sterrenwerk

Engels

voor 8-10 jaarw e r k b o e k 6

Sterrenwerk

Engels

voor 10-12 jaarw e r k b o e k 1

Sterrenwerk

Engels

voor 10-12 jaarw e r k b o e k 2

Sterrenwerk

Engels

voor 10-12 jaarw e r k b o e k 3

Sterrenwerk

Engels

voor 10-12 jaarw e r k b o e k 4

Sterrenwerk

Engels

voor 10-12 jaarw e r k b o e k 5

Sterrenwerk

Engels

voor 10-12 jaarw e r k b o e k 6

Sterrenwerk

Engels

w e r k b o e k 1

voor 9-11 jaar

Sterrenwerk

Engels

w e r k b o e k 2

voor 9-11 jaar

Sterrenwerk

Engels

w e r k b o e k 3

voor 9-11 jaar

Sterrenwerk

Engels

w e r k b o e k 4

voor 9-11 jaar

Sterrenwerk

Engels

w e r k b o e k 5

voor 9-11 jaar

Sterrenwerk

Engels

w e r k b o e k 6

voor 9-11 jaar

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 1 Sterrenwerk Engels © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 1 Sterrenwerk Engels

15 Balloon 16 You

You

1 you and me a perfect pair

always together everywhere

2 you stay close at my side

even when I want to hide

3 never let me out of sight going left

or going right

4 this goes on night and day can’t you get out of my way

5 have a life of your own

will you please leave me alone

6 why are you so very near next to me always here

7 don’t spend all your time on me

let me live let me free

8 don’t you dare to stay around

you black shadow on the ground

1. Zoek de juiste vertaling van elk couplet.

Jij

A jij blijft dicht aan mijn zij

zelfs als ik me wil verstoppen

B leef je eigen leven

laat me alsjeblieft met rust

C dit gaat door dag en nacht kun je niet

uit de weg gaan

D besteed niet al je tijd aan mij laat me leven laat me vrij

E nooit verlies je me uit het oog

of ik nu links of rechts ga

F jij en ik een volmaakt stel

altijd samen overal

G heb het lef niet om hier te blijven jij zwarte schaduw

op de grond

H waarom ben je zo dichtbij naast me altijd hier

4. Teken de schaduw van deze jongen.

2. Vul de woorden op alfabetische volgorde in.

A academy, B majesty, C mystery D history, E biology, F family,

G activity, H fantasy

Engelse woord voor fabriek.

…let me live let me free!

3. Omcirkel elke vijfde letter.

??

Begrijp jij deze vraag? YES/NO

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

WEQRHTYUIOPLKJWHGFDOSAMNLBVCXDZASDAFGHJRKLPOEIUYTYREWQOZPX

NUMWLA

1 F

2

3

4

5

6

7

8

1 F

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

12345678

1

2

3

4

5

6

7

12345678

1. Vul de onderstaande woorden op alfabetische wijze in.

1 bird, 2 blood, 3 brother, 4 bath, 5 balcony, 6 book, 7 beard, 8 balloon, 9 bell, 10 banana, 11 body, 12 bread, 13 baby, 14 bedroom, 15 beach, 16 bottom

Schrijf hier de letters uit de genummerde rondjes.

3. Kleur deze vliegende olifant.

elephant

2. Hoeveel vogels zie jij vliegen?

birds

1

4

5

6

7

8

16

1

2

3

4

5

6

7

15

14

9

10

11

12

13

3

2

BAB Y

1

4

5

6

7

8

16

1

2

3

4

5

6

7

15

14

9

10

11

12

13

3

2

BAB Y

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

A twenty-threeB twenty-fourC twenty-five

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 1-Sterrenwerk Engels © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 1-Sterrenwerk Engels

9 Materials 10 London

(I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000)

1 XIV 2 LXXXV 3 XCII 4 CXXI 5 MDX 6 DXIII 7 MMC 8 MDLXI 9 CCLVII 10 DLXI

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

71 paleis, 2 dit was een gevangenis, 3 hier woont de minister president,

4 hoofdstad, 5 rivier, 6 vuur, 7 de metro

1. Zoek de juiste Engelse vertaling van elke zin op.

De parlementsgebouwen met de ‘Big Ben’.

1 ‘London’ is de hoofdstad van Groot-Brittannië. 2 Het werd gesticht als ‘Londinium’ door de Romeinen. 3 In 1666 was er een enorme brand (‘fire’). 4 De eerste metro (de ‘tube’) reed er in 1863. 5 De koningin woont in ‘Buckingham Palace’. 6 De rivier de ‘Thames’ stroomt door Londen. 7 De ‘Tower of London’ was ooit een gevangenis. 8 De minister-president woont in ‘Downing Street’. 9 Een bekend park in Londen is ‘Hyde Park’. 10 ‘Oxford Street’ is een hele drukke winkelstraat.

O Hyde Park is a well-known park in London. D There was a great fire in 1666. G The Tower of London once was a prison. P London is the capital of Great Britain. I The queen lives in Buckingham Palace. N Oxford Street is a very busy shopping street. N The river Thames flows through London. A It was founded as Londinium by the Romans. D The first metro ran in 1863. T The Prime Minister lives at Downing Street.

Buckingham Palace

Naam van één van de eerste metrostations.

2. Vul hieronder de goede Engelse namen in.

3. Romeinse cijfers (Roman numerals). 4. De grote brand (The great fire).

Schrijf hier je

antwoorden op.

1 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teken het begin van

de brand die begon in een een bakkerij.

1P

2 3 4 5 6 7 8 9 101P

2 3 4 5 6 7 8 9 10

L

1

2

3

4

5

6

7 8L

1

2

3

4

5

6

7 8

1. Schrijf achter elk woord de juiste vertaling op.

Engelse woord voor hout.

1 Take one step up (één plaats omhoog) and one left. (A) 2 Take two steps down and one right. 3 Take two steps left and three up. 4 Take three steps right. 5 Take two steps left. 6 Take four steps down and one right. 7 Take one step left. 8 Take two steps up. 9 Take one step left and two down. 10 Take one step up and four right. 11 Take one step down. 12 Take four steps left and three up.

2. Up and down. (Omhoog en omlaag). Volg de aanwijzingen en schrijf de letters op die je tegenkomt.

Dit spreekwoord kennen we ook in het Nederlands.

AA

Start bij de pijl.

3. Welke 8 woorden (oef. 1) passen hier in?

A

B

Schrijf onderaan de twee woorden die je overhoudt.

4. Kleur deze ridder in zijn ijzeren harnas.

harnas/armour

EDIYG

RAFWO

IE

HT

ANUSA

TCNOL

EDIYG

RAFWO

IE

HT

ANUSA

TCNOL

3

1

4

2

3

1

4

2

1 2 3 41 2 3 4

A iron F paper B plastic G stone C wool H glass D cotton I metal E leather J gold

1 katoen2 glas3 goud4 ijzer5 leer6 metaal7 papier8 plastic9 steen10 wol

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 2-Sterrenwerk Engels © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 2-Sterrenwerk Engels

2a The postman 2b The postman

I am a postman deliver the post start at seven work till eleven

I get on my bike postbag with me go to the streets

where I have to be

I put the bike against a tree walk to a house simple you see

the post goes in the letterbox

every bill or better a card or a letter

letters with love parcels with gifts

cards that say good luck today

dogs are a problem

I have to tell but I handle them

really well

there is a friend with me all day

a sort of partner you can say

if they see him all dogs know

they have to let this postman go

I am ik ben postman postbode deliver bezorgen till tot get on stap op bike fiets with me bij me put zet against tegen a tree een boom walk loop a house een huis goes gaat letterbox brievenbus bill rekening card kaart letter brief parcels pakjes with gifts met cadeaus good luck veel succes dogs honden are zijn handle aanpakken really well erg goed there is er is a sort of een soort you can say kun je zeggen if they see als ze zien they have ze moeten to let laten

postdog

I am a postman deliver the post start at seven work till eleven

I get on my bike postbag with me go to the streets

where I have to be

I put the bike against a tree walk to a house simple you see

the post goes in the letterbox

every bill or better a card or a letter

letters with love parcels with gifts

cards that say good luck today

dogs are a problem

I have to tell but I handle them

really well

there is a friend with me all day

a sort of partner you can say

if they see him all dogs know

they have to let this postman go

I am ik ben postman postbode deliver bezorgen till tot get on stap op bike fiets with me bij me put zet against tegen a tree een boom walk loop a house een huis goes gaat letterbox brievenbus bill rekening card kaart letter brief parcels pakjes with gifts met cadeaus good luck veel succes dogs honden are zijn handle aanpakken really well erg goed there is er is a sort of een soort you can say kun je zeggen if they see als ze zien they have ze moeten to let laten

postdog

I am a postman deliver the post start at seven work till eleven

I get on my bike postbag with me go to the streets

where I have to be

I put the bike against a tree walk to a house simple you see

the post goes in the letterbox

every bill or better a card or a letter

letters with love parcels with gifts

cards that say good luck today

dogs are a problem

I have to tell but I handle them

really well

there is a friend with me all day

a sort of partner you can say

if they see him all dogs know

they have to let this postman go

I am ik ben postman postbode deliver bezorgen till tot get on stap op bike fiets with me bij me put zet against tegen a tree een boom walk loop a house een huis goes gaat letterbox brievenbus bill rekening card kaart letter brief parcels pakjes with gifts met cadeaus good luck veel succes dogs honden are zijn handle aanpakken really well erg goed there is er is a sort of een soort you can say kun je zeggen if they see als ze zien they have ze moeten to let laten

postdog

A parcel B letterbox C postcard D post office E postman F post G letters H postbag I stamps

1 Groeten uit Londen L Be my Valentine 2 Vrolijk Kerstfeest V Congratulations 3 Gefeliciteerd E Happy New Year 4 Fijne huwelijksdag T Good luck in your new house 5 Wees mijn Valentijn (geliefde) R Good luck with your new job 6 Gelukkig Nieuwjaar L Greetings from London 7 Veel geluk in jullie nieuwe huis E Happy birthday 8 Word gauw beter T Get well soon 9 Prettige verjaardag O Merry Christmas 10 Veel geluk met je nieuwe baan E Happy wedding anniversary

1. Vul de onderstaande woorden op de goede plaats in.

2. Zoek bij elke zin de juiste vertaling en schrijf de letter op.

3. Bedenk wat er in dit pakje kan zitten en teken het ernaast.

breekbaar

niet laten vallen

pakje

postzegels

A glasses B a vase C a lamp D eggs

1 een vaas 2 eieren 3 glazen 4 een lamp

baan

Weet jij wat dit woord betekent? Yes/No

12345678910

12345678910

12

43

567

98

A

N

T

12

43

567

98

A

N

T

g 1 - track 2

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 2-Sterrenwerk Engels © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 2-Sterrenwerk Engels

4a Food 4b Food

PANCAKES Ingredients: eggs, milk, oil, flour

A put it on a plate, serve with sugar and eat it B pour the mixture into a pan C cook till the two sides are golden D mix the ingredients in a bowl E heat the oil in a flat pan

applesbreadchips cola

donutsfruit juicehamburgerice cream

mayonnaisemilk

orangessalad

GOOD

Food and Drink

BADapplesbreadchips cola

donutsfruit juicehamburgerice cream

mayonnaisemilk

orangessalad

GOOD

Food and Drink

BAD

1. Maak een verdeling in twee groepen.

Schrijf op dit bord wat gezond voor je is.

Schrijf hier op wat minder goed voor je is.

2. Schrijf de goede Engelse vertaling achter elk woord.

A yoghurt B bread

C fruit juice D milk

E oranges F chocolate

G olives H peanuts

I sugar J potatoes K ice cream

L beans M mayonnaise

3. Zet dit pannenkoekenrecept in de goede volgorde.

kom

bloem

verhit de olie

sinaasappels

ANSWERS

apples

1 bonen2 sinaasappels3 vruchtensap4 olijven5 mayonaise6 yoghurt7 aardappels8 pinda’s9 brood10 melk11 ijs12 suiker13 chocolade

1 bonen2 sinaasappels3 vruchtensap4 olijven5 mayonaise6 yoghurt7 aardappels8 pinda’s9 brood10 melk11 ijs12 suiker13 chocolade

1 2 3 4 51 2 3 4 5

“What do you want to eat tonight?

Potatoes and beans, is that alright?”

“No, chips are fine and some cola light. That is my favourite dinner for tonight.”

“Now that is no meal for a boy like you.

What about vitamins? I am serious, it’s true.”

“A pizza then, and pancakes or so?”

“Certainly not. No, no, no!”

“Too much fat in that sort of food.

Just hear what I say, okay?”

“Well, I don’t like to eat what you want.”

“And I don’t want to eat what you like!”

“Of course my dear. Say what you want, as long as you know

a place to go ...”

“What do you mean? I don’t understand.

I live here, you know. I don’t want to go.”

“Then listen to me and do as the rest. I am your mother.

I know what is best.

“Food must be healthy and make you feel strong.

That is why chips and cola are wrong.”

“But mum, please listen. That’s just what they do.

They make me feel healthy and strong, it’s true!”

“Well, I mean what I said and

I said what I mean.”

“My dinner is right. You will not get anything else

tonight.”

“Just give me my chips and cola light.

I will not eat anything else tonight.”

tonight vanavond potatoes aardappels beans bonen chips patat dinner avondeten meal maaltijd it’s true het is waar certainly not natuurlijk niet anything else iets anders of course natuurlijk understand begrijpen healthy gezond

g 1 - track 24

voor groep 4–8 pluskinderen

PLUS & PLUSPLUS

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl voor meer informatie, bel (0594) 500145 of bezoek ons Informatiecentrum