Statistische bronnen in de criminologie

of 30 /30
Statistische bronnen in de criminologie 25 november 2002

Embed Size (px)

description

Statistische bronnen in de criminologie. 25 november 2002. Politiële criminaliteitsstatistieken Incl. de Veiligheidsmonitor Gerechtelijke statistieken Penitentiaire statistieken Self-report & victim surveys Sociale statistieken Internationale statistieken. Evaluatie van de databanken. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Statistische bronnen in de criminologie

 • Statistische bronnen in de criminologie25 november 2002

 • Politile criminaliteitsstatistiekenIncl. de VeiligheidsmonitorGerechtelijke statistiekenPenitentiaire statistiekenSelf-report & victim surveysSociale statistiekenInternationale statistieken

 • Evaluatie van de databanken De gentegreerde statistiek=internhorizontaalverticaal contextueel

 • I.

  Politile statistiekenInclusief Veiligheidsmonitor

 • 1a. Politile criminaliteitsstatistiekenVoorgeschiedenis- 1984-1985: Team Consult- 1990: oprichting van Steunpunt Criminaliteit Bestuurlijke politie en strafrechtsbedeling- 1994: APSD-PBO (GICS)- 2000: CGF/PBO/PCS

 • 1b. De statistiek van de reguliere politiediensten (CGF/PBO)

  www.poldoc.be1. Morfologie2. Bestuurlijke politie3. Vijfhoeksoverleg4. Politile Criminaliteitsstatistieken5. De Veiligheidsmonitor

 • 1c. Morfologie Doelstelling en draagwijdte

  effectieven budget logistieke middelen permanentie - en openingsuren functionele specialisatie de minimale norm

 • 1d. De statistieken van bestuurlijke politieVoetbal en openbare orde (betogingen)Doelstelling en draagwijdte

  aard van de gebeurtenissen risico tijdsgebonden gebeurtenissennoot: Bijzondere registraties betogingen (t.e.m 1996) ordehandhaving bij voetbalwedstrijden

 • 1e. Openbare ordehandhaving n.a.v. voetbalmatches% voetbalwedstr. Met incidentenGraad van incidenten per 10 matchen% van voetbalwedstr. Met gekwetstenHarde kernenHooliganisme en internetWedstr. Met rivaliserende harde kernenFrequentie, aard, spreiding van incidenten

 • 1f. Federaal rapport VijfhoeksoverlegK.B. 10 april 1995

  Lokaal vijfhoeksoverlegProvinciaal vijfhoeksoverlegVeiligheidschartersFasen van de politiehervormingWetgevende initiatieven

 • 1g. Politile criminaliteitsstatistiekDraagwijdte en doelstelling

  misdaden en wanbedrijven fenomeenstatistiek (interpolitieel) naar pleegplaats

  Noot: crime-index

 • 1h. De Veiligheidsmonitor=signalen opvangen over veiligheid

  bevraging van de bevolking federaal en lokaal 1997, 1998 en 2000

 • 1i. De veiligheidsmonitorDraagwijdte en doelstelling

  1. Buurtproblemen2. Basispolitiezorg3. Ervaring met de politie 4. Preventiegedrag

  Rapportage naar:naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beroepsgroep, geografische entiteit

 • II.

  Gerechtelijke statistieken

 • Bronnen

  1. de gerechtelijke statistiek van het N.I.S

  2. De oprichting van het statistisch steunpunt (Dienst Strafrechtelijk Beleid)

  3. De statistische Cel van het Secretariaat-Generaal (Min. V. Justitie)

  4. Project statistische analisten bij College van procureurs-generaal en de hoven van beroep

 • De gegevens van het NISwww.statbel.fgov.beA. Statistische gegevens op het niveau van het parket(bedrijvigheden hoven en rechtbanken)

  B. Statistische gegevens omtrent veroordelingen(bedrijvigheden hoven en rechtbanken) veroordelingsstatistiek Statistiek van de misdrijven gerechtelijke statistiek Bedrijvigheid hoven en rechtbanken Diverse statistieken

 • Evaluatie van de gegevens van het NIS + ganse grondgebied lange traditie divers historische betekenis- lange wachttijdonvolledige informatiegeen uniformiteitlacunesnomenclatuur niet nduidig en niet up-to-dateoubollige ideen

 • 2. Het statistisch steunpunt bij de Dienst Strafrechtelijk Beleid VeroordelingenOpschortingenInterneringen

 • 3. Statistische Cel v/h Secretariaat-Generaal (Min. V. Justitie)

  www.just.fgov.be 1999 (cijfers van 1998)2001 (cijfers van 1999)

 • 4. Project statistische analisten (sinds 1 oktober 1999)8 analisten

  1 per rechtsgebied2 in Brussel (1 per taalrol)2 bij College van procureurs-generaal (cordinatie)

 • III.

  Penitentiaire statistieken

 • 1980-1997: Directoraat-Genraal StrafinrichtingenDienst Individuele Gevallen en Genade

  Jaarlijkse overzichtenOp aanvraag1946-1985: Bulletin v/h Bestuur der StrafinrichtingenMaandelijksVijfjaarlijkse publicaties

 • Sinds 1994: SIDIS

  Operationele databank voor beheerOp aanvraagVanaf 1997: Directoraat-Generaal Strafinrichtingenjaarverslagen1997 1998 -1999

 • Onrechtstreekse bronnenParlementaire Vragen en AntwoordenFatikBarstende muren (Beyens, Snacken, Eliaerts)

 • IV.

  Self-report en victim surveys

 • Buurt en criminaliteitHebberecht, P. et al., 1992Sint-MachariusRooigemGalgenbergZuid

 • V.

  Sociale statistieken

 • Websites van grote steden

  SOMA vzw: databank Sociale Planning

  Nationaal Instituut voor de Statistiek

 • VI.

  Internationale statistieken

 • United Nations Crime and Justice Information Networkhttp://www.uncjin.org/

  Office for Drug Control and Crime preventionhttp://www.odccp.org/