Startbijeenkomst URD1 Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS 26 oktober 2011

download Startbijeenkomst URD1 Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS 26 oktober 2011

of 17

 • date post

  04-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Startbijeenkomst URD1 Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS 26 oktober 2011

 • Dia 1
 • Startbijeenkomst URD1 Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS 26 oktober 2011
 • Dia 2
 • Opening Welkom Waarom zijn we hier bijeen? Wie is uitgenodigd? Hoe zit de middag in elkaar? Korte introductie VerDuS en URD Korte voorstelronde
 • Dia 3
 • VerDuS (1) Onderzoek naar gevolgen van toenemende stedelijke dynamiek Te verbinden domeinen: Transport, mobiliteit, logistiek Klimaat, ruimte, water, ecologie Economie en innovatie Sociale dynamiek Focus URD op stedelijke ontwikkeling in kwetsbare delta- omgeving
 • Dia 4
 • FOUR INTERRELATED PILLARS ECONOMIC VITALITY SOCIAL PARTICIPATION & SOCIAL CAPITAL ECOLOGICAL SUSTAINABILITY SMART LOGISTICS & SUSTAINABLE MOBILITY STRATEGY & VISION
 • Dia 5
 • VerDuS (2)
 • Dia 6
 • VerDuS (3) Naast wetenschappelijk onderzoek steeds meer ruimte voor praktijkonderzoek Maatschappelijke relevantie belangrijk criterium Steeds meer vraagarticulatie Internationale aansluiting is een must Nieuwe condities en instrumenten: FinancieringKennisassemblage MonitoringPraktijknetwerken
 • Dia 7
 • Monitoring (1) VerDuS: onderzoek naar ruimtelijke, economische en sociale gevolgen van steeds verder toenemende stedelijke dynamiek o.a. URD: duurzaam ruimtelijk beleid en integrale gebiedsontwikkeling (2.0) in stedelijke netwerken o.a. IPOD, URD-Oost
 • Dia 8
 • Monitoring (2) Traditionele voortgangsmonitoring Tussenverslag en Eindverslag Projectrealisatie in relatie tot goedgekeurd plan Rechtmatige besteding subsidie Impactmonitoring Bijdrage project aan maatschappelijk perspectief Wat heeft project extern teweeg gebracht? Aanpak getest in Bsik-programmas (PIZZA-project)
 • Dia 9
 • Monitoring (3) Traditionele voortgangsmonitoring: Ligt project op schema? Wat was het probleem (waar komen we vandaan)? Wat is het doel (waar werken we naartoe)? Welke werkwijze/aanpak en wetenschappelijke methodologie? Wat zou het moeten opleveren (in termen van concrete eindproducten, resultaten)? Waar staan we nu (hoe ver is het project gevorderd)? Wat hebben we tot nog toe geleerd (nieuwe inzichten)? Hoe bereiken we implementatie op grotere schaal? Wat zijn verwachte effecten van die implementatie? Wat zijn volgende stappen in het project? Hoe kennis te verankeren, valoriseren, door te ontwikkelen?
 • Dia 10
 • Monitoring (4) Impactmonitoring: Heeft project betekenis voor de praktijk? Aan de hand van 5 indicatoren in beeld krijgen: Gedeelde doelen Weerklank krijgen Vitale en adequate allianties Innovatieve kennis ontwikkelen en verbinden Integrale gebiedsontwikkeling realiseren
 • Dia 11
 • Monitoring (5) Voorbeeld Weerklank krijgen Criteria: Aantoonbaar gebruik kennis Verwijzing naar kennis in openbare uitingen door stakeholders Kerndoelen programma/project verankerd in ruimtelijk beleid Aspecten: percepties, strategien, competenties, connecties Onderzoeksaanpak: Interviews met projectleiders Documentenanalyse, volgen gedrag sleutelfiguren Interviews Kerncommissie en stakeholders project (intern en extern)
 • Dia 12
 • Monitoring (6) Wanneer: gedurende gehele looptijd project Wie: Programmabureau VerDuS Belang: Instrument voor bijsturen project/programma en verantwoording programma naar FES Randvoorwaarde: Commitment projectleiding
 • Dia 13
 • Innovatiemotor VerDuS (1) VerDuS: van onderzoek en kennisdisseminatie naar valorisatie en innovatie Ambitie: innovatiemotor ontwikkelen. Wetenschappers en praktijkmensen komen in interactie tot oplossingen voor maatschappelijke innovatie/transitievraagstukken Hoe: Verbindingen nodig om (praktijk)kennis geborgd te krijgen in breder veld assembleren van ontwikkelde kennis, volgens aanpak Nederland Boven Water
 • Dia 14
 • Innovatiemotor VerDuS (2) Innovatiemotor: Barrires/knelpunten voor innovaties en transities (met praktijkmensen en wetenschappers aanpakken) Reflectie Ontwikkelsessies Netwerkontwikkeling (nieuwe combinaties verhogen kans op innovaties)
 • Dia 15
 • Innovatiemotor VerDuS (3) Innovatiemotor: Leeromgeving Interventies in projecten (nieuwe impulsen geven) Van kennisresultaten naar praktisch toepasbaar instrumentarium Op de maatschappelijke agenda krijgen van issues, interventies naar het beleid etc.
 • Dia 16
 • Innovatiemotor VerDuS (4) Fasering: 2011 URD1-projecten 2011 TOD-community DBR (of Innovatietafel TOD) 2012 uitbreiden met URD2 en KKS2 Op VerDuS-niveau te organiseren Innovatiemotor komt bovenop eigen kennisdisseminatie- en valorisatie-inspanningen URD-projecten!
 • Dia 17
 • Uitwisseling Discussie over voorafgaande Hoe gaan consortia bijdragen aan realisatie programmadoelen? Welke ondersteuning nodig vanuit programmabureau? Wat verwachten consortia van elkaar? Aan welk type bijeenkomsten is behoefte? Wat verwacht men van de website? Hoe open wil men zijn t.a.v. publicatie tussenresultaten?