Start najaar 2013

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Start najaar 2013

 • LEERGANGEN

  V E R Z E K E R I N G S R E C H T L E E R G A N G B U R G E R L I J K P R O C E S R E C H T L E E R G A N G C O N T R A C T E N R E C H T L E E R G A N G A R B E I D S R E C H T

  S T A R T O K T O B E R 2 0 1 3

  W W W . M A G N A C H A R T A . N L

  E-BROCHURE MET EXTRA CONTENT

 • art. 38 MAGNA CARTA:

  No bailiff for the future shall,

  upon his own unsupported complaint,

  put anyone to his "law",

  without credible witnesses

  brought for this purposes.

  W W W . M A G N A C H A R T A . N L

  - 02 -

 • Inhoudsopgave

  Magna Charta leergangen

  Verzekeringsrecht

  Contractenrecht

  Burgerlijk procesrecht

  Arbeidsrecht

  Magna Charta Bibliotheek

  Sfeerimpressies

  Inschrijven

  pag.

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  12

  20

  W W W . M A G N A C H A R T A . N L

  - 03 -

 • W W W . M A G N A C H A R T A . N L

  Onder de naam Magna Charta organiseert de Academie voor de Rechtspraktijk leergangen. De leergangen onderscheiden zich doortoe te spitsen op specialisatie en nadere verdieping.

  De Magna Charta leergangen zijn slechts toegankelijk voor advocaten en juridische professionals met minimaal vijf jaar relevantewerkervaring.

  Leergangen

  - 05 -

 • V E R Z E K E R I N G S R E C H T

  W W W . M A G N A C H A R T A . N L

  mr. J.Bluss van Oud Alblasadvocaat Kneppelhout & Korthals N.V. - Cursist

  "De Leergang Verzekeringsrecht kenmerkt zich door devolledigheid van de geboden opleiding - een afgewogen mix vankennis en praktijk - met niet alleen aandacht voor de behandeldeonderwerpen op zichzelf, maar ook voor de bijbehorendenationale en internationale procesrechtelijke en overige aspecten,en in dat verband vooral ook de relevante praktijkervaring van dedocenten zelf. De leergang onderscheidt zich door de directekennismaking met de wortels van het verzekeringsbedrijf (eenbezoek aan Lloyds of London), en vooral ook door het aan hetslot van de leergang geboden keuzemenu voor cursussen overspecifieke typen verzekeringen. Daardoor draagt de leergang nietalleen bij aan het algemene kennisniveau van de cursisten, maarbiedt die bovendien de gelegenheid de opgedane kennis directtoe te passen op het type verzekering waarnaar de belangstellingvan de cursisten (meer) in het bijzonder uitgaat"

  mr. M.A. Bosmanadvocaat Advocatenkantoor Bosman - Cursist

  "Toen ik zag dat Magna Charta als eerste in Nederland eenspecialisatie opleiding verzekeringsrecht verzorgde, hoefde ik nietlang na te denken en heb ik me ingeschreven. De Magna Chartaleergang verzekeringsrecht is uniek en de kwaliteit is van hetallerhoogste niveau. Wie de verdieping zoekt, kan hier nietomheen. De docenten behoren stuk voor stuk tot de besten ophun vakgebied. De leergang is pittig, met veel huiswerk enopdrachten, maar dat is wel de manier om je de stof helemaaleigen te maken. De contacten met de docenten, het team van deAcademie en de medecursisten waren informeel en aangenaam.Ik heb geen seconde spijt gehad en ben benieuwd naar de andereopleidingen...."

  MAGNA CHARTA VERZEKERINGSRECHT

  - 06 -

 • W W W . M A G N A C H A R T A . N L

  mr. M. Fiersadvocaat De Jonge Advocaten - Cursist

  "Ik heb de leergang als bijzonder prettig ervaren. Het feit dat ergeen huiswerk hoeft te worden gemaakt, maakt de leergangtoegankelijk, maar doet allerminst af aan de kwaliteit. De goededocenten bieden veel praktische tips. Deze praktische insteek vande leergang maakt hem waardevol voor iedere advocaat."

  mr. H.P.J. Engelsadvocaat Bureau Jeugdzorg Limburg - Cursist

  "Ik ben onder de indruk van de deskundige aanpak en de inhoudvan de cursus, ook voor een advocaat die nog niet zijn sporen ophet gebied van contractenrecht heeft verdiend: professioneleleraren met zicht en ervaring in de praktijk en in gerechtelijkprocedures. Heb hier veel profijt van. Daarnaast een geoliedgeorganiseerde begeleiding door de medewerkers van de AvdR.Al met al een topper."

  MAGNA CHARTA CONTRACTENRECHT

  - 07 -

  L E E R G A N G C O N T R A C T E N R E C H T

 • L E E R G A N G B U R G E R L I J K P R O C E S R E C H T

  W W W . M A G N A C H A R T A . N L

  mr. S.J. Beedieadvocaat Pellicaan Advocaten - Cursist

  "Deze cursus verdient met recht de titel van verdiepingscursus.Alle procesrechtelijke onderwerpen die je kunt bedenken komenaan bod, en nog veel meer. Bij elke procedure die ik nu voer, weetik wel iets uit deze cursus toe te passen. Met name de(praktijk)tips van rechters heb ik enorm gewaardeerd. Niets gaatboven een kijkje in de keuken van de rechter, als je altijd maar opde stoel van advocaat zit. Absoluut een aan te radenspecialisatiecursus."

  mr. J.M. Veldhuisadvocaat Visser van Solkema Advocaten - Cursist

  "De leergang Burgerlijk procesrecht van Magna Charta is n vande weinige opleidingen die echt de diepte in gaat op (bijna) alleonderdelen van het burgerlijk procesrecht. De praktische insteeken de kennis en ruime ervaring van de gerenommeerde docentenmaken het tot een waardevolle aanvulling op de processuelegereedschapskist van iedere (procederende) advocaat."

  mr. M.W.C. Schreursadvocaat Boels Zanders advocaten - Cursist"Een waardevolle verdieping op diverse voor de dagelijkse praktijkrelevante en bruikbare onderwerpen, verzorgt door uitstekendedocenten met veel ruimte voor eigen inbreng en het uitwisselenvan ervaringen. Kortom, een echte aanrader!"

  MAGNA CHARTA BURGERLIJKPROCESRECHT

  - 08 -

 • W W W . M A G N A C H A R T A . N L

  Unieke combinatie traditioneel/webinars en cambridge

  mr. F.G. DefaixDocent

  "Reorganiseren is een dynamisch proces. De begeleiding van eenreorganisatie vereist een zorgvuldige voorbereiding maar ook hettalent om te improviseren. In de reorganisatie praktijk kunnenvrijwel alle onderdelen van het ontslagrecht aan de orde komen:individueel en collectief ontslag (WMCO, BBA, Ontslagbesluit),medezeggenschap (ondernemingsraad en vakbonden),opzegverboden, cao's, procesrecht, overgang van onderneming,afvloeiingsregelingen (sociaal plan), verboden onderscheid, socialezekerheid, pensioen en vut, fiscaliteit, etc. Het vergt van de juristeen praktische aanpak en een scherpe juridische blik. Decombinatie van adviseren n procederen maakt een reorganisatieafwisselend en interessant. Arbeidsrecht in optima forma dus. "

  mr. E. NunesDocent, advocaat Boekel de Nere N.V.

  De Leergang Arbeidsrecht draagt bij aan een daadwerkelijkbegrip van de factor arbeid in de Nederlandse en grensoverschrij-dende arbeidsverhoudingen, onder meer in de context van onder-nemingsactiviteiten en de afweging van belangen die daar plaatsvindt."

  MAGNA CHARTA ARBEIDSRECHT

  - 09 -

  L E E R G A N G A R B E I D S R E C H T

  S T A R T O K T O B E R 2 0 1 3

 • B I B L I O T H E E K

 • Magna Charta

  Bibliotheek

  Vanaf mei 2013 zal de Academie voor de Rechtspraktijk elke maand vier boeken aanschaffen voor deze nieuwe opte starten bibliotheek op kasteel Waardenburg. De rechtsgebieden van deze vier boeken hebben een nauwe link metde vier Magna Charta leergangen, te weten: arbeidsrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht en burgerlijk procesrecht.

  De reden dat we een eigen bibliotheek willen opzetten is dat we de deelnemers van de Magna Charta van juridischeinformatie voorzien dat ze kan helpen bij het maken van de opdrachten. Uiteraard kunnen de deelnemers van onze anderecursussen ook gebruik maken de reeds beschikbare boeken. Tevens kunt u gebruik maken van onze draadloze printers.

  Klik hier om de brochure te openen

  B I B L I O T H E E K

 • DE GESLAAGDEN

 • mr. A. Manso Cabreros-Hendriks, advocaat Achmea

  mr. H. Krans, advocaat Herman Krans Advocaat >

  mr. J.M. van Gool, advocaat MARK Advocaten >

  < mr. J.M Veldhuis, advocaat Visser & Van Solkema Advocaten

  Mr. L. Reurich, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag >

  < Mr. E.J. Zipproadvocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V.