Standpunt van de OCMW's in het automatiseringsproces van de sociale zekerheid Huidige toestand,...

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Standpunt van de OCMW's in het automatiseringsproces van de sociale zekerheid Huidige toestand,...

 • Dia 1
 • Standpunt van de OCMW's in het automatiseringsproces van de sociale zekerheid Huidige toestand, vastgelegde projecten en perspectieven Sante Broccolo Chef van het project "Automatisering van de OCMW's Kruispuntbank van de sociale zekerheid
 • Dia 2
 • Inhoud 1. De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid: Inleiding 2. Uitbreiding van de sociale enqute 3. Terbeschikkingstelling van de gegevens van de OCMW's in het kader van de afgeleide stromen 4. Nieuwe projecten reeds in uitvoering 5. Nieuwe domeinen - perspectieven
 • Dia 3
 • De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid - Inleiding 1.1 Fases in een dossier waarvoor de OCMW's geautomatiseerde gegevens uitwisselen
 • Dia 4
 • De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid Inleiding 1.2 De activiteiten van de OCMW's in enkele cijfers Raadplegingen on line - +/- 1.450.000 per maand Gemiddelde antwoordtijden (behandeling door de KSZ) -2,30 sec. Mutaties: -+/- 175.000 per maand De OCMW's zijn de sector die het meest onlineberichten uitwisselt via Webservices
 • Dia 5
 • De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid Inleiding 1.3 Verwachte evolutie: De uitbreiding van de sociale enqute; De terbeschikkingstelling van de gegevens van de OCMW's in het kader van de afgeleide rechten; Nieuwe projecten reeds in uitvoering; Bepaalde nieuwe domeinen automatiseren (perspectieven).
 • Dia 6
 • De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid Inleiding 1.4 Vormende elementen van de sector - deelnemende partijen OCMW - Initiatiefnemer van de uitwisselingen, beheerder van het dossier van de verzekerde Federaties van steden en gemeenten -geven het standpunt van de OCMW's weer, meer algemeen de belangen verdedigen van de OCMW's POD MI -als instelling van het primaire netwerk beheert de POD MI een sectoraal repertorium van de OCMW's waardoor de routering naar de OCMW's adequaat gebeurt -De POD MI beheert bovendien verschillende DB met informatie die van de OCMW's komt
 • Dia 7
 • 2.De uitbreiding van de sociale enqute 2.1 Verwachte evolutie: 2010 De mutaties van het wachtregister; De raadpleging van de FOD Financin (signaal/ aanslagbiljet); De mutaties van de IT H195, H197, H198 en H202; De raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag (RKW);
 • Dia 8
 • 2.De uitbreiding van de sociale enqute 2010 De raadpleging van het rijksregister dat dezelfde gegevens verstrekt dan de rechtstreekse lijn van de OCMW's (transactie 25 genoemd) Raadpleging van de RSZ en van de RSZ/PPO (effectieve prestaties en vergoedingen per kwartaal) De werkloosheidsdatabank van de RVA De raadpleging van de FOD Financin (Cadnet/ onroerende inkomsten)
 • Dia 9
 • 2.De uitbreiding van de sociale enqute 2011 Raadpleging van de databank van de werknemers met een handicap enz.
 • Dia 10
 • 3.Terbeschikkingstelling van de gegevens van de OCMW's in het kader van de afgeleide rechten 3.1 Doelstelling Uitbreiding van de automatische toekenning van de afgeleide rechten onder de volgende voorwaarden: -De toekenning van zulk een recht gebeurt uitsluitend op basis van de multifunctionele attesten van de OCMW's -Het OCMW moet een indicatie hebben van de toekenning of van het gebrek aan toekenning van een recht
 • Dia 11
 • 3.Terbeschikkingstelling van de gegevens van de OCMW's in het kader van de afgeleide rechten 3.2 Partners waarvoor de ontwikkelingen gepland zijn De Lijn -Jaarabonnement aan verminderd tarief De MIVB -Jaarabonnement Leefloon (aan 5 ) De KBI Inburgering -Inburgering in Vlaanderen 3.3 Partners waarmee onderhandelingen werden opgestart De Waalse fiscale cel in het kader van de vrijstelling van de heffing op het kijk- en luistergeld. Nieuwe partners uit de gewesten en/of gemeenschappen
 • Dia 12
 • 4.Nieuwe projecten reeds in uitvoering Het project van de voorschotten: -De directie van de werknemers met een handicap zou de pilootsector moeten worden, andere, bijv. werkloosheid, zullen volgen. Het project van de medische kaart gemplementeerd in 3 fasen: 1de ziekenhuiskosten voor de illegalen; 2alle medische kosten voor de illegalen; 3alle medische kosten voor de verzekerden.
 • Dia 13
 • De registratie van de gevallen van schuldenlast: op langere termijn. SOA (Objectgerichte architectuur): Systeem van achtereenvolgende raadplegingen, beheerd door de KSZ De projecten van de voorschotten, van de medische kaart en van de schuldenlast zouden moeten afgerond worden in 2011. 4.Nieuwe projecten reeds in uitvoering
 • Dia 14
 • Uitwisseling met de instellingen van de deelstaten Uitwisseling met de sociale verhuurkantoren (meer bepaald in het kader van de inburgering in Vlaanderen) Uitbreiding van de raadpleging van het rijksregister (dicht bij wat de gemeenten ontvangen). Uitwisselingen met de FOD Justitie (bijv. gevangenen met enkelband) Evolutie van het KSZ-register -> functionaliteiten = die van het Rijksregister 5.Nieuwe domeinen - perspectieven
 • Dia 15
 • Vragen? Dank u voor uw aandacht