Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek •...

of 23 /23
Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort

Embed Size (px)

Transcript of Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek •...

Page 1: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort

Page 2: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Verwelkoming

2

Stefaan Matton

Algemeen directeur

POM West-Vlaanderen

Page 3: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

3

Alexander Demon

Afdelingshoofd Transport & Logistiek

POM West-Vlaanderen

Page 4: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Mission statement Transport &Logistiek

• West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens van de verladers;

• West-Vlaanderen uitbouwen tot een Europese topregio op het gebied van (distributie en industriële) logistiek: verankeren industrie.

4

Page 5: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Kernwaarden

• Realisatie dikke stromen - intermodale corridors (draaischijffunctie)

• Inzetten op cluster- en/of platformwerking en bundelen van stromen • Inzetten op (verlader)samenwerking en samenwerking industrie en

gateways

• Ontwikkeling duurzame logistieke processen, zowel toegespitst op endogene productie- en distributielogistiek en louter exogene distributielogistiek (VAL en VAS)

• Productielogistiek: clusters agro-voeding, textiel – kunststofverwerking en cleantech – biomassa

• Distributielogistiek (focus UK, FR, Scandinavië en Zuid-Europa)

5

Page 6: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Corridor- en platformwerking - VAL & VAS

Punt tot punt: eenvoudig Lage effectiviteit Lage efficiëntie Lage duurzaamheid

Ontkoppeling: uitdaging Hoge effectiviteit Hoge efficiëntie – groot volume Hoge duurzaamheid

6

Page 7: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Van strategie tot uitvoering: bottom up aanpak

Ruimte en infrastructuur

Markt

Marketing en acquisitie

Kennis-infrastructuur

Analyse

Acties

… Marktanalyse industrie

- Infrastructuurbeheerders (havens, luchthavens, inland terminals);

- Bedrijven; - Kennisinstellingen; - ….

7

Marktanalyse logistiek

Page 8: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Rol POM

POM ALS ‘’MATCHMAKER’’

AANBOD VRAAG

8

Page 9: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Van strategie tot uitvoering: bottom up aanpak

Ruimte en infrastructuur

Markt

Marketing en acquisitie

Kennis-infrastructuur

Analyse

Acties

… Marktanalyse industrie

- Infrastructuurbe-heerders (havens, luchthavens, inland terminals);

- Bedrijven; - Kennisinstellingen; - ….

9

Marktanalyse logistiek

Page 10: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Actiedomein: Ruimte & Infrastructuur

• Strategische doelstelling – Realiseren van (bijkomende) ruimte (m² en m³) en infrastructuur voor

logistieke activiteiten;

• Operationele doelstelling – Verdere ontwikkeling van logistieke platformen (uitbreiding, inrichting

en beheer): • Bedrijventerreinontwikkeling (BTO); • Bedrijventerreinmanagement (BTM);

– Gericht lobbyen voor bijkomende investeringen in ruimte en infrastructuur

10

Page 11: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Actiedomein: Ruimte & Infrastructuur

• Lopende acties – Potentie-analyse Geïntegreerd Logistiek Platform Roeselare-Izegem als

consolidatiepunt / verwerkingspunt voor bio-reststromen; – Herstructurering Luchthaven Kortrijk-Wevelgem; – Revitalisering en uitbreiding Transportzone Zeebrugge – Revitalisering en uitbreiding Transportcentrum LAR

• Geplande acties – Potentie-analyse perishable centers luchthaven Oostende – Verdere ontwikkeling Plassendaele 1, haven Oostende

11

Page 12: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Van strategie tot uitvoering: bottom up aanpak

Ruimte en infrastructuur

Markt

Marketing en acquisitie

Kennis-infrastructuur

Analyse

Acties

… Marktanalyse industrie

- Infrastructuurbe-heerders (havens, luchthavens, inland terminals);

- Bedrijven; - Kennisinstellingen; - ….

12

Marktanalyse logistiek

Page 13: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Actiedomein: Marketing & acquisitie

• Strategische doelstelling – Aantrekken hoogwaardige (VAL & VAS) logistieke dienstverleners op

logistieke platformen;

• Operationele doelstelling – Ontwikkelen van marktgerichte investeringsprofielen voor strategische

locaties; – Opmaken en mee realiseren van investeringsdossiers; – Doelgericht in de markt plaatsen van het West-Vlaamse logistieke

product.

13

Page 14: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Actiedomein: Marketing & acquisitie

• Lopende actie(s) – Analyse distributie-activiteiten West-Vlaanderen

o Opmaak doelgericht actieplan voor de positionering en profilering (USP) van de opslag – en distributiemarkt in West-Vlaanderen

• Uitwerken 3 doelgerichte en tailor-made investeringsprofielen voor strategische locaties

– Organisatie promotionele events • Bv. stakeholders forum • Bv. SSS-event Scandinavië • …

• Geplande actie(s) – Oprichting West-Vlaams acquisitieplatform

14

Page 15: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Van strategie tot uitvoering: bottom up aanpak

Ruimte en infrastructuur

Markt

Marketing en acquisitie

Kennis-infrastructuur

Analyse

Acties

… Marktanalyse industrie

- Infrastructuurbe-heerders (havens, luchthavens, inland terminals);

- Bedrijven; - Kennisinstellingen; - ….

15

Marktanalyse logistiek

Page 16: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Actiedomein: Kennisinfrastructuur

• Strategische doelstelling – Realiseren van een voldoende ruime en goed opgeleide arbeidsmarkt

op alle niveaus; – Stimuleren van (toegang tot) innovatie in logistieke processen.

• Operationele doelstelling – Integreren logistiek in het onderwijsprogramma; – Uitbouwen van een markt- en toekomstgerichte opleidingswaaier; – Valoriseren van de aanwezige en nieuw ontwikkelde kennis voor

bedrijven.

16

Page 17: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Actiedomein: Kennisinfrastructuur

• Lopende acties – Organisatie postgraduaatsopleiding Supply Chain Management (Vives) – Ontwikkeling curriculum postgraduaatsopleiding

douanewetenschappen (Vives) – Versterking LED Logistiek (WMS en TMS)

• Geplande acties – Ontwikkeling en realisatie VAL – en VAS strategie voor West-

Vlaanderen – Ontwikkeling experience center logistiek – mogelijke koppeling aan

cruiseterminal / onthaalgebouw Zeebrugge interactief test- en demonstratie centrum rond transport en

logistiek starterscentrum/incubator

17

Page 18: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Van strategie tot uitvoering: bottom up aanpak

Ruimte en infrastructuur

Markt

Marketing en acquisitie

Kennis-infrastructuur

Analyse

Acties

… Marktanalyse industrie

- Infrastructuurbe-heerders (havens, luchthavens, inland terminals);

- Bedrijven; - Kennisinstellingen; - ….

18

Marktanalyse logistiek

Page 19: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Actiedomein: Marktwerking

• Strategische doelstelling – Verder (intermodaal) connecteren van industrieel West-Vlaanderen met

de belangrijkste import- en exportmarkten (vraaggedreven) – Verder (intermodaal) connecteren van (West-Vlaamse) terminals in het

hinterland met de West-Vlaamse zeehavens (aanbodgedreven)

• Operationele doelstelling – Uitbouwen volwaardige West-Vlaamse cel ‘hinterlandstrategie’; – Bundelen van ladingen en opzetten van pilots op basis van

(verladers)samenwerking; – Implementeren van nieuwe innovatieve logistieke concepten ter

bevordering van de modal shift.

19

Page 20: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Rol POM POM ALS

MATCHMAKER / TRUSTEE

LOGISTIEKE DIENSTVERLENER(S) VERLADERS

20

Verladers samenbrengen en vervolgens gezamenlijk geschikte logistieke dienstverlener(s) vinden

Page 21: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Actiedomein Markt: lopende pilots

21

• Containershuttle binnenvaart (Wevelgem-Zuid en River

Terminal Wielsbeke) richting Haven van Antwerpen • Shortsea corridor haven Oostende - UK • Shortsea corridor Spanje (regio Madrid) • Shortsea corridor Oslo (Midden-Noorwegen) • Ontwikkeling suppliers’ platform Scandinavië - regio

Kopenhagen – Malmö - Göteborg

• Spoorcorridor op Noord-Italië – regio Milaan (verdere uitbreiding bestaande corridor)

• Transportcorridor REO-Veiling – Venlo – Duitse retail voor groenten

• Transportcorridor Roeselare – Venlo – Herongen voor sierteeltproducten

Page 22: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Actiedomein Markt: geplande pilots

22

• Shortsea-corridor Zeebrugge – Turkije • Shortsea-corridor Oostende – Sint-

Petersburg • Implementatie innovatief transportconcept

‘Watertruck’

• Spoorcorridor Zeebrugge – Lyon/Marseille

Page 23: Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort...Mission statement Transport &Logistiek • West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens

Slotwoord

23

Jean de Bethune

Voorzitter

POM West-Vlaanderen