Stagedossier CT

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

stagedossier

Transcript of Stagedossier CT

versie: 18 oktober 2010

Opleiding:

Cursist:

CVO-stagebegeleider:

StageplaatsBedrijf/organisatie:

Stagementor: Inhoud

Inhoud

3Inhoud

4Leeswijzer

5Stappenplan

7Contactgegevens CVOHZ

8Stagebeoordeling

9Logboek

10Eindverslag

11Administratie

Leeswijzer

Beste cursist,

De stage in deze opleiding is een belangrijk instrument om de kennis die je hebt opgedaan tijdens de verschillende modules te toetsen in de praktijk.

Deze map bevat alle informatie die je nodig hebt om je stage voor te bereiden en uit te voeren. Zorg dat je deze map steeds bij je hebt tijdens je stage.

Hoe ga je tewerk?Er is een stappenplan uitgewerkt voor elk onderdeel van de stage (voor en tijdens).Je trajectbegeleider zal dit stappenplan overlopen tijdens de les.Voer dan alle opdrachten en activiteiten die hiermee verband houden uit. Op het leerplatform zal je daarnaast ook bijkomende informatie en de nodige documenten vinden.

Volgende afbeeldingen zullen je helpen om het stappenplan te doorlopen:

Bezorg deze documenten tijdig aan het secretariaat Elektronisch leerplatform: deze opdracht dient men te uploaden in Moodle

Let op de deadlines!

Alvast veel succes!

Het leerkrachtenteam en de trajectbegeleiders

Stappenplan

VOOR DE STAGE

In orde?

Zet telkens een kruisje.

Stap 1

Zoektocht Zoek een stagebedrijf of organisatie

Met kans op werk na de stage

Met een gevarieerd en boeiend takenpakket Informeer hiernaar.

FORMCHECKBOX stageplaats gevonden

FORMCHECKBOX kans op werk

FORMCHECKBOX interessant takenpakket

Stap 2

Actieplan

Gebruik het actieplan (zie Moodle) tijdens je zoektocht en zorg zo voor een gestructureerde aanpak en een goede opvolging van je sollicitaties.

FORMCHECKBOX atieplan gebruikt

Stap 3

Stagebrief 1

Inlichtingenformulier

Risico-analyse en werkpostfiche

2 weken voor het einde van de lessen Stageplaats gevonden?

Neem stagebrief 1 mee naar het bedrijf/organisatie

Laat het inlichtingenformulier en de risicoanalyse en werkpostfiche invullen.

Geef ze ingevuld af aan Marilyn

Voeg ze daarna toe aan het stagedossier FORMCHECKBOX documenten afgegeven

FORMCHECKBOX documenten ingevuld

FORMCHECKBOX bezorgd aan Marilyn

FORMCHECKBOX toegevoegd aan dossier

Stap 4

Stagecontracten

vr de start van de stage

Je ontvangt 3 stagecontracten van Marilyn als al je documenten in orde zijn.

Zorg dat deze ondertekend worden door jezelf en de stagegever.

1 exemplaar geef je af aan Marilyn 1 exemplaar blijft bij de stagegever 1 exemplaar is voor jou en voeg je toe aan het stagedossier

FORMCHECKBOX contracten ondertekend

FORMCHECKBOX 1 bezorgd aan Marilyn

FORMCHECKBOX 1 bij de stageplaats

FORMCHECKBOX 1 toegevoegd aan dossier

TIJDENS DE STAGE

In orde?

Zet telkens een kruisje.

Stap 5Aanwezigheden en

aanwezigheidslijst

Elke vrijdag voor 13uEN de laatste werkdag van de maandEN de laatste stagedagTijdens de stage gelden dezelfde afspraken voor de afwezigheden als gedurende de opleiding (zie de gedragscode en stagebrief).

Verwittig bij ziekte of afwezigheid zowel de stageplaats als het CVO.

Bezorg een doktersattest of aanwezigheidsbewijs aan het CVO.

Zorg ervoor dat jij of jouw stageplaats de aanwezigheidslijst tijdig en correct faxt naar 011 53 85 57 OF mailt naar [email protected]

Zeer belangrijk!

Als wij de lijsten niet tijdig en correct ontvangen, ben je voor die dagen ongewettigd afwezig.

= jouw verantwoordelijkheid! Voeg de originele lijsten toe aan je stagedossier. FORMCHECKBOX lijst week 1 doorgestuurd

FORMCHECKBOX lijst week 2 doorgestuurd

FORMCHECKBOX lijst week 3 doorgestuurd

FORMCHECKBOX lijst week 4 doorgestuurd

FORMCHECKBOX lijst week 5 doorgestuurd

FORMCHECKBOX lijst week 6 doorgestuurd

FORMCHECKBOX laatste werkdag v maand FORMCHECKBOX laatste stagedag

Stap 6Logboek

5x wekelijks op zondagavondTijdens de eerste vijf weken stage hou je wekelijks een logboek bij. Dit logboek voeg je telkens toe aan het stagedossier en upload je wekelijks in Moodle. FORMCHECKBOX logboek week 1 FORMCHECKBOX logboek week 2 FORMCHECKBOX logboek week 3 FORMCHECKBOX logboek week 4 FORMCHECKBOX logboek week 5

Stap 7Eindverslag

Laatste stagedagTijdens de laatste stageweek maak je een eindverslag. Dit eindverslag voeg je toe aan het stagedossier en upload je in Moodle. FORMCHECKBOX eindverslag

Stap 8Stagebeoordeling

Laatste stagedagBezorg dit document aan de stagegever en vraag hem dit in te vullen voor het stagebezoek. Het document wordt besproken en meegegeven tijdens het stagebezoek of gemaild naar [email protected] en [email protected] of [email protected] FORMCHECKBOX stagebeoordeling ingevuld

FORMCHECKBOX formulier bezorgd aan CVO

Contactgegevens CVOHZ

Cordinator werkzoekendenopleidingen Verantwoordelijke voor alle werkzoekendenopleidingen binnen het CVOhz. Raymond Belin

[email protected] werkzoekendenDe trajectbegeleidsters begeleiden je persoonlijk in je zoektocht naar werk. Zij zijn je eerste aanspreekpunt voor al je vragen over je stage.Opleiding DTP-operator, Webdesign,

Opleiding Hovenier, Metselaar,

Administratief Medewerker

Computer- en netwerktechnicus

Ingrid Schoemans

Stephanie Jansen [email protected]

[email protected]

Administratief medewerkster werkzoekendenMarilyn Houben

[email protected] of Tel: 011 53 87 33

Openingsuren secretariaat

Maandag t.e.m. donderdag: van 9u tot 12u, van 13u tot 15u en van 18u tot 21uVrijdag en zaterdag: van 9u tot 12uStagebeoordelingOp het einde van de stage zal jouw stagegever het beoordelingsformulier invullen. Hier wordt gepeild naar jouw technische en jouw niet-technische competenties.

Het stagebeoordelingsformulier kan je terugvinden in Moodle bij Sollicitatietechnieken.Bezorg het beoordelingsformulier aan jouw stagegever en vraag hem/haar dit in te vullen voor het stagebezoek. Het beoordelingsformulier wordt besproken tijdens het stagebezoek en meegegeven met de CVO-stagebegeleider. Het mag ook gemaild worden naar [email protected] en [email protected] of [email protected]

Je zal beoordeeld worden op de volgende elementen:

Technische competenties

Niet-technische competenties

Globale beoordelingJe bent geslaagd voor de stage als je op de globale beoordeling minimum score 3 haalt.

Logboek

Tijdens de eerste vijf weken stage hou je een logboek bij. Hier noteer je elke dag wat je gedaan hebt en hoe je dat hebt gedaan. Daarnaast sta je elke week even stil bij jouw ervaringen tijdens de stage.

Het sjabloon dat je hiervoor nodig hebt vind je terug op Moodle bij Sollicitatietechnieken.

Je uploadt dit logboek in Moodle tijdens de eerste vijf weken telkens ten laatste op zondagavond.

Zorg dat er een beschrijving van jouw taken en een persoonlijke conclusie aanwezig zijn.

Eindverslag

Tijdens de laatste stageweek maak je een eindverslag waarin je terugblikt op de ganse stageperiode.

Het sjabloon dat je hiervoor nodig hebt vind je terug op Moodle bij Sollicitatietechnieken.

Je uploadt dit logboek in Moodle ten laatste op de laatste stagedag.

Zorg dat volgende elementen aanwezig zijn:

Beschrijving van eigen ervaringen m.b.t. stageplaats, begeleiding en leermogelijkheden Beschrijving van je sterke punten

Beschrijving van je werkpunten

AdministratieBij een stage komt heel wat administratie kijken om juridisch in orde te zijn. Hieronder kan je een samenvatting terugvinden van welke documenten tegen wanneer in orde moeten worden gemaakt. De cursist is hiervoor verantwoordelijk.Documenten Aan wie bezorgen? Wanneer?

Stagebrief 1Afgeven aan stageplaats Voor de stage

Inlichtingenformulier

Risicoanalyse en werkpostfiche Laten invullen door stageplaats Ingevuld bezorgen aan Marilyn 2 weken voor het einde van de lessen

StagecontractLaten tekenen door de stageplaats1 exemplaar voor jezelf1 exemplaar voor de stageplaats1 exemplaar voor Marilyn Voor de stage

Voor de 1ste stagedag

Stagebrief 2

Afgeven aan stageplaatsOp de 1ste stagedag

AanwezigheidslijstenZelf tekenen en door de stageplaats laten tekenenFaxen of mailen naar MarilynElke dag voor de voor- en namiddagElke vrijdag voor 13u

De laatste werkdag van de maand

De laatste stagedag

De gedetailleerde beschrijving van de documenten vind je terug op de volgende paginas.

1. InlichtingenformulierHet inlichtingenformulier wordt ingevuld door de cursist en de stagegever. De cursist bezorgt het ingevulde formulier aan onze administratief medewerker, Marilyn Houben ten laatste twee weken voor het einde van de lessen.

Als alles in orde is, wordt het formulier terug aan de cursist bezorgt en deze voegt het formulier aan het stagedossier.

Inhoud Inlichtingenformulier:

Gegevens van de cursist

Gegevens over het stagebedrijf

Stageperiode

Weekrooster

Competenties Tewerkstellingskansen

Naam en handtekening stagementor

2. Risicoanalyse en werkpostfiche

In het kader van de wet van het welzijn op het werk wordt een risicoanalyse en werkpostfiche opgemaakt voor de werkpost. Als de stageplaats zelf niet over deze documenten beschikt kan het document dat samen met de eerste stagebrief wordt afgegeven gebruikt worden. In het andere geval wordt de bestaande risicoanalyse en werkpostfiche gebruikt.Een kopie van de risico-analyse en de werkpostfiche wordt bezorgd aan Marilyn Houben, secretariaatsmedewerkster CVOhz. Daarna worden de documenten toegevoegd aan het stagedossier.

Inhoud Werkpostfiche:

Identificatie stageplaats Werkposten werkplaatsen

Identificatie van de cursist

Preventiemaatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gezondheidsbeoordeling (medisch onderzoek)

Naam, datum en handtekening stagementor, onderwijsinstelling en cursist

Inhoud Risico-analyse:

Deel A

Brandpreventie en evacuatieprocedure

EHBO Beeldschermwerk Gezondheidsbeoordeling (medisch onderzoek)

Deel B

Gevaarlijke stoffen / biologische agentia / radioactiviteit

Arbeidsmiddelen

Hoogtewerk

Andere specifieke risicos 3. Het stagecontractAls alle voorgaande documenten in orde zijn, wordt een stagecontract opgesteld door de onderwijsinstelling. Dit stagecontract wordt in drievoud afgeleverd en dient vr de stage ondertekend te worden door:

de onderwijsinstelling de cursist

de stageplaatsDe cursist zorgt dat het contract ondertekend wordt door de drie partijen en voegt daarna zijn eigen exemplaar toe aan het stagedossier.En exemplaar blijft bij de stageplaats en n exemplaar wordt vr de stage bezorgd aan Marilyn Houben, administratief medewerker.

4. Aanwezigheidslijsten

Om het recht op werkloosheidsuitkering voor de cursist te waarborgen, dient de stagegever of de cursist de AANWEZIGHEIDSLIJST ingevuld aan het CVO te bezorgen.

Wanneer?

elke vrijdagvoormiddag

EN de laatste werkdag van de maand EN de laatste stagedag Hoe? Via mail aan Marilyn Houben: [email protected] OF via fax ter attentie van Marilyn Houben: 011 53 85 57Deze aanwezigheidslijst moet elke dag gehandtekend zijn voor de voor- n namiddag door zowel de stagiair als de stagegever. De stagiair is ervoor verantwoordelijk dat deze tijdig en correct worden ingevuld en doorgestuurd. Als dit niet gebeurt, zal de cursist ongewettigd afwezig zijn voor de dagen waarvan geen gegevens werden ontvangen.

De originele ingevulde lijsten worden aan het stagedossier toegevoegd.

Stagedossier Werkzoekendenopleidingen