Stage boekje externe stage Maaskei

of 32 /32
stageboekje Schooljaar 2009 - 2010 Periode : van: stageboekje stageplaats: stageboekje Pagina 1 stageboekje

Embed Size (px)

description

contactboekje tussen school, stage plaats, ouders en leerling van de maaskei bij externe stages

Transcript of Stage boekje externe stage Maaskei

 • stageboekje

  Schooljaar 2009 - 2010 Periode :

  van:

  stageboekje

  stageplaats:

  stageboekje

  Pagina 1

  stageboekje

 • Handleiding stageboekje Dit stageboekje dient voornamelijk als verslag van de gedane werkzaamheden. Verder is het een belangrijke schakel tussen stageplaats, ouders/ begeleiders en school. De stageplaats noteert iedere stagedag de werkzaamheden die verricht zijn en een korte opmerking bij het verslag. De leerling neemt het stageboekje iedere keer mee naar stage en terug naar school. Voor de ouders/ begeleiders Bij ziekte de school zo vroeg mogelijk inlichten, zodat deze de stageplaats kan inlichten, of zelf afmelden. Bij eventuele problemen of opmerkingen kunt u contact opnemen met school. Namens de stagecordinator: R. Cuijpers: of de Leerkracht:

  Pagina 2

 • A. De deelnemer:

  Naam(en evt.afdeling) : Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Stagebegeleider:

  B. De Praktijkbiedende organisatie:

  Wessemerweg 3 6079 NA Heel 0475-573289

  Adres:

  Leerkracht:

  C. De Maaskei:

  Naam: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum:

  STAGE OVEREENKOMST

  Pagina 3

 • Op voorgaande pagina genoemde A, B en C verklaren hierbij te zijn overeengekomen, dat de stagegever, de deelnemer cq de stagiair(e) in de gelegenheid stelt tot het opdoen van werkervaring gedurende ___________________ dag(en) per week. Deze stagedag(en) zullen zijn en bevatten de volgende werktijden: Maandag van: _______________ tot _______________ Dinsdag van: _______________ tot _______________ Woensdag van: _______________ tot _______________ Donderdag van: _______________ tot _______________ Vrijdag van: _______________ tot _______________

  Stage is met gesloten beurzen Onkosten en/ of vergoeding bedraagt euro __________ per dag

  (deel)/ week/ maand/ gehele periode. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  Pagina 4

 • De wijze van begeleiding: Op de stageplaats van deze leerling zijn _________________ begeleiders aanwezig. Begeleiding gebeurt hoofdzakelijk via mondeling instructie via schriftelijk instructie (dmv kaart/ picto s/ foto s/

  geschreven) via gebaren m.b.v. concrete voorwerpen d.m.v voor/na doen anders nl. __________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

  Algemene kenmerken van de stagiaire: Lichamelijk: Gedrag: Leren:

  Pagina 5

 • Afspraken: De praktijkbiedende organisatie zal de stagiair(e), in

  overleg met de Maaskeischool, gevarieerde werkzaamheden aanbieden.

  De praktijkbiedende organisatie zal een contactpersoon

  benoemen die zorg draagt voor een adequate stagebegeleiding op de werkplek.

  De stagiair(e) is via de Maaskeischool verzekerd inzake

  wettelijke aansprakelijkheid en tegen geleidelijke gevolgen van ongevallen, gedurende de stagedagen.

  De Maaskeischool en de praktijkbiedende organisatie

  dragen er zorg voor, dat de stagiair(e) alle veiligheidsvoorschriften op het bedrijf zo goed mogelijk in acht neemt.

  Tijdens de stageperiode vinden n of meer gesprekken

  plaats met de contactpersoon van het bedrijf en de stagebegeleider van de Maaskeischool. De beoordeling van de stagiair(e) geschiedt n.a.v. de dagstaten en het volgen van de doelstellingen.

  De praktijkbiedende organisatie past de bepalingen van

  de Arbo-wet mbt. werktijden en rusttijden toe.

  Pagina 6

 • De partijen (stagebegeleider, stagegever en stagiair(e)) zullen gegevens, die hen als uitvloeisels van deze samenwerking ter kennis komen, wederzijds vertrouwelijk behandelen.

  De stage kan door beide partijen in onderling overleg

  worden verbroken, verlengd of verkort. De praktijkbiedende organisatie stelt de stagebegeleider

  van de Maaskeischool direct in kennis van eventueel verzuim of nalatigheid van de stagiair(e).

  Deze overeenkomst wordt aangegaan met goedkeuring

  van de ouders/ begeleiders van de minderjarige stagiair(e).

  Voor alle gevallen die in deze overeenkomst niet

  ziinvoorzien, verwijs ik U naar de overkoepelende vezekering van de SSONML.

  Aldus overeengekomen te ................ Op d.d. Handtekening namens de; Stagegever: Stagiair(e): Maaskeischool:

  Pagina 7

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Pagina 8

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

  Pagina 9

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Pagina 10

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

  Pagina 11

 • Pagina 12

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

  Pagina 13

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Pagina 14

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

  Pagina 15

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Pagina 16

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

  Pagina 17

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Pagina 18

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

  Pagina 19

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Pagina 20

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

  Pagina 21

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Pagina 22

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

  Pagina 23

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Pagina 24

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

 • Werkzaamheden:

  Handtekening stagebegeleider: Handtekening stagecordinator:

  Ingevuld door: Datum: - -

  Opmerkingen stage:

  Opmerkingen school:

  Opmerkingen ouder(s)/begeleider(s):

  Pagina 25

 • Omschrijving werkzaamheden:

  Tussentijds beoordelingsformulier; Ingevuld door: ___________________________________________________ Datum: _____________

  1

  Pagina 26

  Onvol-doende

  matig Voldoen-de

  goed zeer goed

  Energie inzet

  Fijne motoriek

  Werktempo

  Lich. inspanning

  Werkdruk

  Werkplanning

  Concentratie

  Inzicht

  Leervermogen

  Zelfstandigheid

  Competentieprofiel / werkhouding :

 • Onvol-doende

  matig voldoende

  goed zeer goed

  Gedrag

  Initiatief

  Contactvaardigheid

  Collegialiteit

  Weerbaarheid

  Omgaan met

  Uiterlijke verz. Omgang materiaal

  Doorzettingsverm.

  Klantgerichtheid

  Totaal score

  Eventuele opmerkingen/ aandachtspunten/ leerdoelen:

  Handtekening: Handtekening:

  Pagina 27

 • Omschrijving werkzaamheden:

  Eind beoordelingsformulier; Ingevuld door: ___________________________________________________ Datum: _____________

  Pagina 28

  Onvol-doende

  matig Voldoen-de

  goed zeer goed

  Energie inzet

  Fijne motoriek

  Werktempo

  Lich. inspanning

  Werkdruk

  Werkplanning

  Concentratie

  Inzicht

  Leervermogen

  Zelfstandigheid

  2

  Competentieprofiel / werkhouding :

 • Onvol-doende

  matig Voldoen-de

  goed zeer goed

  Gedrag

  Initiatief

  Contactvaardigheid

  Collegialiteit

  Weerbaarheid

  Omgaan met

  Uiterlijke verz. Omgang materiaal

  Doorzettingsverm.

  Klantgerichtheid

  Totaal score

  Handtekening: Handtekening:

  Eventuele opmerkingen/ aandachtspunten/ leerdoelen:

  Pagina 29

 • Aantekeningen: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

  Pagina 30

 • Vakantierooster 2009 -2010

  Activiteiten:

  Sinterklaas: wo 5 dec Koninginnedag Studiedagen:

  wo vr do

  30 16 4

  Apr okt ma

  + +

  wo do

  12 29

  jan ap

  Herfstvakantie ma 26 ok t/m vrij 30 okt

  Kerstvakantie woe

  23 de t/m vrij 1 jan

  Carnaval ma 15 fe t/m vrij 19 Feb

  Meivakantie

  ma 30 ap t/m wo 5 mei

  Zomervakantie ma 26 jul t/m vrij 3 sept

  Paasvakantie vr 2 ap t/m di 6 ap

  He/Pi do 13 me t/m ma 24 mei

  Pagina 31

 • Pagina 32

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice