Stage-avond 2015-2016 - KU Leuven › studenten › ... · Stage-examen ‘casuïstiek’ • 5...

of 46 /46
Stage-avond 2015-2016 ‘De competente (beginnende) apotheker’

Embed Size (px)

Transcript of Stage-avond 2015-2016 - KU Leuven › studenten › ... · Stage-examen ‘casuïstiek’ • 5...

 • Stage-avond 2015-2016

  ‘De competente (beginnende) apotheker’

 • Doel stage-avond

  Welke competenties verwachten we?

  Hoe geven we feedback om dit niveau te bereiken?

 • Doel stage-avond

  • Helpen om het beeld van een competente apotheker scherp te stellen

  • Afstemmen van onze gezamenlijke verwachtingen

  • Bundelen van vragen, opmerkingen & suggesties van stagemeesters

 • Situering

 • Stage-examen ‘casuïstiek’

  • 5 ‘apotheken’

  • 1 ‘checkpoint’ (vertrekkend van stage-ervaringen en portfolio)

  • Doorschuifsysteem (8’ + 2’)

  • Casusgebaseerd (steeds vertrekkend vanuit een voorschrift)

  • Nabootsen praktijkomgeving (simulatiepatiënten, GM, bronnen)

  • Gevalideerde casussen en checklisten; getrainde patiënten/apo

 • Stage-examen ‘casuïstiek’

  • Bijdrage OPO Apotheekstage: 10/35

  • Rekenkundig gemiddelde van de 5 ‘casussen’

  • Wanneer ‘onvoldoende’ voor casuïstiek?

  o Onvoldoende op 3 of meer casussen

  o Rekenkundig gemiddelde van de 5 casussen < 15/30

  • Onvoldoende op casuïstiek = onvoldoende OPO Apotheekstage

  • Remediëring door (vrijwillige) extra stage + herexamen ‘casuïstiek’

 • Casuistiek:

  beoordeling ‘core competencies’

  Co

  mm

  un

  ica

  tie

  ,

  sa

  me

  nw

  erk

  ing

  M

  an

  ag

  em

  en

  t

  Magistrale en

  officinale bereidingen Afleveren van GM

  op voorschrift

  Officina

  apotheker

 • Deel 1:

  Welke competenties verwachten we?

 • Concept

  • 3 casussen ‘examen casuïstiek juni/augustus 2015’

  • Wat verwachten we van een competente (beginnende) apotheker?

  • Overleg en discussie in kleine groepjes

  • Plenaire feedback & verduidelijking verwachtingen

 • Filmpje 1

  Info aan de deur

  • Martine (60 jaar) is een vaste patient bij jou in de apotheek. Vroeger nam ze nooit medicatie maar sedert

  vorig jaar neemt ze elke avond een Lormetazepam in om

  te kunnen slapen. Martine verloor vorig jaar haar zus waar

  ze mee samenwoonde. Ze heeft het tot op vandaag nog

  steeds moeilijk om haar leven terug op te pikken. Vandaag

  komt ze bij jou met een voorschrift.

 • Bespreking

  • In hoeverre beantwoordt dit aan de competenties van een beginnende apotheker?

  • Wat vond je goed? Wat was minder goed?

 • Filmpje 2

  Info aan de deur

  Sinds enkele maanden is er in jouw apotheek een assistent-in-opleiding,

  Stefan. Het is jouw taak om Stefan te begeleiden en op zijn vragen te

  antwoorden.

  De aflevering van het voorschrift voor Kenji vond Stefan best moeilijk.

  Louise, de mama van Kenji, kwam langs in de apotheek met een

  voorschrift voor een omeprazole suspensie. Het is de eerste keer dat

  Kenji dit moet gebruiken. Naast de omeprazole had de pediater ook

  paracetamol voorgeschreven. Stefan had het moeilijk met de doseringen

  zoals ze op het voorschrift terug te vinden zijn.

  Stefan en jij nemen even de tijd om het één en het ander uit te klaren... je

  wil trouwens dat Stefan deze bereiding zal maken

 • Naam en voornaam van de voorschrijver

  Vergrootte H.

  DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN:

  naam en voornaam

  van de rechthebbende ……Kenji, 4 maanden……………………………..

  Voorbehouden aan het

  verpakkingsvignet

  R/ Omeprazole suspensie 1mg/ml

  fsa siroop 50 ml

  R/ Perdolan siroop

  S/ 3 x per dag, volgens gewicht

  R/ Perdolan suppo 0-10 kg

  S/ 3 x per dag

  Stempel van de voorschrijver

  Dr. Vergrootte H.

  Pediater

  Parkstraat 999

  3000 LEUVEN

  016/388887

  Datum en handtekening van de voorschrijver

  10/06/2015

  Uitvoerbaar vanaf voornoemde datum of vanaf:

  ………………………………………………….

  GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT

 • Bespreking

  • In hoeverre beantwoordt dit aan de competenties van een beginnende apotheker?

  • Wat vond je goed? Wat was minder goed?

 • Filmpje 3

  Info aan de deur

  • In deze apotheek is de persoon die je ontmoet GEEN patiënt, maar een apotheek-assistent. De assistent heeft een aantal vragen na een

  ‘moeilijke’ aflevering. Het is aan jou om op deze vragen te antwoorden.

  Er is géén contact met de observator toegestaan.

 • Filmpje 3

  Info aan de deur

  • De apotheek-assistent hielp daarnet Ghislaine (62 jaar) verder. Na de aflevering is de assistent duidelijk wat overstuur. Ghislaine is een vaste

  patiënt in de apotheek en is al enkele jaren gekend als Parkinson

  patiënt. Hiervoor gebruikt ze Prolopa. Sinds vandaag krijgt ze er nog

  een tweede geneesmiddel bij, namelijk Azilect. Aan de uitleg van

  Ghislaine te horen wordt haar ziekte erger en erger. Ze vroeg de

  assistent zelfs hoe lang ze nog te leven had. Het is duidelijk dat de

  assistent nood heeft aan enige duiding rond Parkinson en de

  medicatie van Ghislaine. Hij komt dan ook naar jou..

 • Bespreking

  • In hoeverre beantwoordt dit aan de competenties van een beginnende apotheker?

  • Wat vond je goed? Wat was minder goed?

 • We vinden het sterk dat …

 • a) Afleveren van geneesmiddelen op voorschrift

  We vinden het sterk dat…

  •je bij de aflevering rekening houdt met wat je al weet over de patiënt

  •je werk maakt van een degelijke intake en hier iets mee doet

  •je een zicht probeert te krijgen van de vragen en knelpunten

  •je bij een EUB aandacht besteedt aan doel & werking, gebruik, nevenwerkingen en therapietrouw en hierbij vertrekt vanuit de

  verwachtingen van de patiënt

  •je bij een TUB of herhaalde aflevering vertrekt vanuit de ervaring van de patiënt en enkel bijstuurt waar nodig

  •je informatie geeft op maat van de patiënt

  •je bij het counselen van een patiënt vlot kan terugvallen op informatie

  •je op een empathische manier de patiënt betrekt bij de aflevering

 • EUB – TUB – herhaalde aflevering

 • Topics EUB - TUB

 • b) Vragen naar zelfzorgadvies

  We vinden het sterk dat…

  •je een grondige WHHOAM-analyse maakt

  •je gebruik maakt van open, enkelvoudige vragen

  •je na de vraagstelling een samenvatting maakt

  •je bij aflevering van een zelfzorgproduct een volledige uitleg geeft

  o Welk product je aflevert

  o Wat het verondersteld wordt te doen

  o Hoe snel het effect zal hebben

  o Hoe het gebruikt moet worden en hoe lang

  o Of de patiënt bepaalde nevenwerkingen kan ondervinden

  o Wanneer arts geraadpleegd moet worden

  •je ook aandacht besteedt aan niet-medicamenteuze maatregelen

 • Structuur van het gesprek

 • c) Probleemafhandeling in de apotheek

  We vinden het sterk dat…

  •je contact maakt/houdt met de patiënt bij een aanpakken van een probleem

  •je de potentiële ernst van het (potentiële) probleem kan inschatten, rekening houdend met de omstandigheden en patiëntkarakteristieken

  •je vlot de juiste informatie kan raadplegen en interpreteren (tijdens/na)

  •je bij het contacteren van een arts volledige en juiste informatie over het probleem geeft en een voorstel tot wijziging suggereert (indien mogelijk)

  •je de arts-patient relatie respecteert

  •je na het correct afhandelen van een probleem de patiënt verder begeleidt bij het gebruik van het geneesmiddel (zie afleveren)

 • d) Overleg met collega’s of andere zorgverleners

  We vinden het sterk dat…

  •je op een degelijke wetenschappelijke kennis kan terugvallen om een antwoord te kunnen bieden op vragen uit de praktijk

  •je op een professionele en inhoudelijke manier in gesprek kan gaan met collega’s of andere zorgverleners

  •je weet hebt van geschikte bronnen om informatie op te zoeken

  •je meerwaarde kan bieden aan informatie die je in geschreven bronnen vindt

  •je je de ‘waarom-vraag’ (ook later) durft stellen achter een bepaald feit

 • e) Specialist van het (magistrale) geneesmiddel

  We vinden het sterk dat…

  •Je een geschikte bereidingswijze kan voorstellen voor een bereiding

  •Je je bewust bent van maximale en gebruikelijke doseringen van actieve producten en hulpstoffen

  •Je het gebruik en posologie van een magistrale bereiding kan uitdrukken op een voor de patiënt begrijpbare wijze

  •Je aandacht hebt voor het toepassen van haalbare in-process en eindcontroles om de kwaliteit te garanderen

  •Je weet hebt hoe farmacokinetische eigenschappen van geneesmiddelen de posologie en het advies beïnvloeden

 • Deel 2:

  Vanuit de verwachtingen:

  Hoe feedback geven?

 • Filmpje 4

  Info aan de deur

  • Agnes (69 jaar) is een vrouw die al jaren bij jou in de apotheek komt.

  Je hebt van haar dochter vernomen dat ze vorige week in

  het ziekenhuis werd opgenomen.

  Ze staat nu bij jou met een voorschrift.

  Op computer vind je de medicatiehistoriek van Agnes

  terug.

 • Observatie en bespreking

  • Volg het gesprek en maak aanduidingen op de checklist

  • Probeer je opmerkingen en nota’s te vertalen in een score

  • Bespreek je bevindingen in groep

  • Ga na hoe je deze student feedback zou geven

 • Filmpje 5

  Info aan de deur

  • Je ontmoet Martha (65 jaar) in de apotheek. Je kent Martha een beetje, je weet dat zij graag praat en lacht en

  dat zij geregeld langskomt in de apotheek. Je hebt wel het

  gevoel dat je haar al enkele weken niet meer gezien hebt.

  • De assistente is aan de aflevering begonnen maar kreeg een interactiemelding op het scherm. Ze is jou komen

  halen om de aflevering verder te zetten.

 • Filmpje 5

  Info aan de deur

  • Wens je in deze apotheek contact op te nemen met een arts, richt je tot de observator. Je vertelt de observator het volgende:

  welke arts ga je contacteren

  wat zou je aan de arts willen vertellen / vragen / voorstellen

  Wees volledig in de informatie die je aan de observator doorgeeft.

  Op basis van de informatie die je aan de observator geeft, zal hij

  aangeven welk kaartje je mag omdraaien. Deze kaartjes liggen naast

  je aan de computer en zijn antwoorden van de arts. Je draait het juiste

  kaartje om en gaat verder met de aflevering.

 • Observatie en bespreking

  • Volg het gesprek en maak aanduidingen op de checklist

  • Probeer je opmerkingen en nota’s te vertalen in een score

  • Bespreek je bevindingen in groep

  • Ga na hoe je deze student feedback zou geven

 • Hoe geef je feedback?

 • Feedback geven

  • Observeren

  • Checklist of ander instrument gebruiken

  • Aan stagiair zélf vragen hoe hij/zij het vond

  • In detail durven gaan

  • Stagiair ‘triggeren’: wat zou je kunnen doen om deze aflevering vlotter te laten verlopen?

  o Communicatief

  o Inhoudelijk

 • Slotwoord

  Algemene beschouwingen & tips

  Opmerkingen & vragen

 • Jullie bemerkingen, suggesties, vragen,..

 • Praktische afspraken

  • Insturen van één voorschrift/student vóór 31 januari via [email protected] (mag magistrale bereiding bevatten)

  • Casussen uit werkcolleges & stage-opdrachten worden eveneens gebruikt

  mailto:[email protected]

 • Aanwezig tijdens het examen?

  • Wens je als stagemeester aanwezig te zijn tijdens het examen?

  • Je neemt de rol op van ‘simulator’ of ‘observator’

  • Als ‘simulator’ neem je bijv. de rol op van collega-apotheker of assistent. Je ‘speelt’ de casus zoals beschreven werd. Je houdt

  je hierbij voor alle studenten aan je rol.

  • Als ‘observator’ vul je de checklist in, en geef je input voor de score die door de examinator wordt bepaald.

  • Geïnteresseerd? Mail naar [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Goede afspraken, goede vrienden!

  • Academisch verantwoordelijke OPO Apotheekstage

  (=contactpersoon na bekendmaking examenresultaten)

  Prof. Gert Laekeman

  [email protected]

  • Contactpersoon examen casuïstiek

  (=contactpersoon bij vragen vooraf aan het examen)

  Prof. Veerle Foulon

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Bedankt voor uw aanwezigheid!