Stadskroniek maart - april 2015

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

In deze editie: Fotowedstrijd "Met de bus gaat het vooruit", Beleidsplannen "Oud is niet out", stedelijke groendienst, voorjaarsklassiekers

Transcript of Stadskroniek maart - april 2015

 • MET DE BUS GAAT HET VOORUIT!Fotowedstrijd maart 2015

  STADSKRONIEK

  MAART/APRIL 2015tweemaandelijks - maart 2015

  45ste jaargang - nr. 2 - Sint-Niklaas 1

  In deze editie Oud is niet out: de beleidsplannen Stedelijke groendienst in de kijker Voorjaarsklassiekers

 • In Sint-Niklaas de bus nemen is gemakkelijk, com-fortabel en milieuvriendelijk. Met de buscorridor door de binnenstad gaat het ook vooruit. Daarom willen het stadsbestuur en De Lijn de inwoners uitnodigen om nog vaker te kiezen voor de bus. Vernieuwde netplannen in een mooi hoesje en een fotowedstrijd zetten de bus in maart 2015 in de kijker. Doe mee en win een jaarabonnement van De Lijn!

  WAAROM KIEZEN VOOR DE BUS?

  We staan er niet meer bij stil, maar het busaanbod in Sint-Niklaas is eigenlijk zeer goed uitgebouwd. Vier stadslijnen doorkruisen het grondgebied en vormen samen met de streeklijnen een fijnmazig busnetwerk. Dat netwerk werkt ook echt. Zo heeft de bus een eigen baan vanaf het station tot aan Sinbad. Grote perrons in de stadskern bieden de reiziger comfort en veiligheid.

  Ook de frequentie ligt erg hoog. In de binnenstad kan u overdag om de tien minuten op de bus stappen. Meer busgebruikers betekent minder autoverkeer. En dat komt de gezelligheid en sfeer in de binnenstad ten goede.

  In het nieuwe mobiliteitsplan van de stad neemt de ver-sterking van het busvervoer dan ook een prominente plaats in. In maart 2015 wordt al een voorzet gegeven met de promotiecampagne Met de bus gaat het vooruit.

  FOTOWEDSTRIJD MET DE BUS IN EEN VEDETTEROL

  Hoe deelnemen?Maak een foto van uzelf op uw favoriete plekje in de

  stad dat bereikbaar is met de bus. Een rustig parkje, een bank vol herinneringen, een vertrouwde boom, een prachtig uitzicht, een stralende gevel, een merkwaardig monument Doe mee en bezorg uw foto viawww.sint-niklaas.be/maartbusmaand of facebook.com/sintniklaas, met een korte toelichting over uw keuze van het plekje en de bereikbaarheid met de bus.

  Wanneer?U kan fotos insturen vanaf zondag 1 maart tot dinsdag 31 maart 2015. Meerdere inzendingen per deelnemer zijn mogelijk.

  De prijzenDe inzenders van de tien meest originele fotos winnen een gratis jaarabonnement van De Lijn, ter waarde van max. 294 EUR. Twintig andere deelnemers, die net bui-ten de hoofdprijzen vallen, krijgen een cadeaukaart ter waarde van 50 EUR voor het kernwinkelgebied.

  De winnaarsEen deskundige jury beoordeelt begin april alle inzen-dingen. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op een feestelijke prijsuitreiking in het stadhuis. De fotos van de tien winnaars verschijnen in het meinummer van de Stadskroniek en op www.sint-niklaas.be.

  Meer info?Voor meer informatie over de fotowedstrijd kan u te-recht bij de dienst communicatie in het stadhuis, tel. 03 778 30 81, communicatie@sint-niklaas.be

  VOORDEELTARIEVEN

  De Lijn en het stadsbestuur maken het busvervoer voor

  Met de bus gaat het vooruit

  2

 • 3heel wat inwoners flink goedkoper door deze voordeel-tarieven.

  LijnkaartMet een Lijnkaart kan u 10 ritten maken. Een Lijnkaart is meer dan 50% goedkoper dan een biljet. De kostprijs bedraagt 14 EUR. Er zijn in Sint-Niklaas een 25-tal ver-kooppunten, waaronder de Lijnwinkel in het station. U vindt ze op www.sint-niklaas.be/maartbusmaand

  Buzzy PazzJongeren van Sint-Niklaas (tot en met 24 jaar) krijgen bij aankoop van een Buzzy Pazz een korting van 50%. Een Buzzy Pazz is geldig op alle diensten van De Lijn.

  65-plussersMet de MOBIB-kaart kunnen 65-plussers onbeperkt gebruik maken van alle trams en bussen van De Lijn. 65-plussers die een MOBIB-kaart hebben, reizen tot eind augustus nog steeds gratis. Vanaf 1 september 2015 dienen 65-plussers echter ook voor hun vervoer-bewijs te betalen. Zij kunnen een voordelig jaarabonne-ment kopen aan 50 EUR.

  NIEUW NETPLAN

  Een handig nieuw netplan wordt u gratis aangeboden in een mooi hoesje bij aankoop van een Lijnkaart in n van de verkooppunten op het grondgebied van onze stad. In n oogopslag vindt u op het netplan alle lijnen terug, zowel in Sint-Niklaas als van en naar Sint-Niklaas. U kan het nieuw netplan ook afhalen aan de infobalie van het stadhuis en in de deelgemeentehuizen.

  MAART = BUSMAAND - DOE MEE AAN DE FOTOWEDSTRIJD EN WIN

  EEN LIJNABONNEMENT

 • Oud is niet out! Van enqute naar beleidsplanIn het voorjaar van 2014 organiseerden stad en OCMW via de Stadskroniek een bevraging van de 65-plussers in onze stad. Onder de slogan Oud is niet out! werden de senioren uitgenodigd om aan de enqute deel te ne-men.

  In totaal vulden 1.396 ouderen de enqute in. Omdat de groep ouderen heel divers is, werden ook onder meer mensen uit de woonzorgcentra, ouderen van allochtone origine en ouderen met een psychiatrische problema-tiek bevraagd. Hiva - KU Leuven verwerkte de resultaten. Dit zijn enkele opvallende vaststellingen.

  Ouderen verplaatsen zich het vaakst te voet of met de auto (49,9 % en 50,5 %).

  51,1 % van de ouderen overweegt zeker om in een serviceflat te gaan wonen.

  Een redelijk percentage ouderen gaat niet naar cul-turele evenementen omdat deze s avonds plaats-vinden (37,1 %) of omdat deze te duur zijn (38,5 %).

  34 % van de ouderen doet aan vrijwilligerswerk. 59 % van de ouderen gebruikt internet.

  De resultaten van de bevraging lagen mee aan de ba-sis van het ouderenbeleidsplan van de stad en van het beleidsplan zorgstrategie van het OCMW. Beide be-leidsdocumenten werden intussen goedgekeurd door de bevoegde bestuursorganen en vormen de basis voor het beleid dat de komende jaren van Sint-Niklaas een leeftijdsvriendelijke en vooral warme stad wil maken.

  Het beleidsplan zorgstrategie geeft weer hoe de woon-zorg van het OCMW er binnen tien jaar en verder moet uitzien. Het OCMW wil nog deze bestuursperiode star-ten met een vervangingsbouw voor woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken op de gronden naast Populierenhof. Het OCMW wil de capaciteit in Nieuw-kerken optrekken van 80 naar 120 kamers en in de onmiddellijke nabijheid woonzorgmogelijkheden voor-zien voor ouderen die nog niet in een woonzorgcen-trum terechtkunnen, maar ook niet langer thuis kunnen blijven wonen. Voor de vervanging van woonzorgcen-trum De Plataan kijkt het OCMW richting Clementwijk. Verder wil het OCMW ook een aanbod aan nachtopvang ontwikkelen. En we willen actief senioren opsporen die het risico lopen te vereenzamen en hen het zorgaanbod zoals het dienstencentrum en de thuiszorg beter leren kennen. Want 15 % of ongeveer 900 Sint-Niklase se-nioren gaven immers aan te vereenzamen. 20,4 % zou graag thuiszorg hebben.

  U vindt het beleidsplan zorgstrategie en het ouderen-beleidsplan op www.sint-niklaas.be en www.ocmwsint-niklaas.be. Meer info: 03 778 37 26 (stad) en 03 778 60 10 (OCMW).

  BELEIDSPLAN ZORGSTRATEGIE EN HET OUDERENBELEIDSPLAN

  4

 • 55

  VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR ON-DERSTEUNING SENIORENBELEID

  Huisbezoeken aan 80-plussersNet als enkele jaren geleden wil het stadsbestuur alle 80-plussers een bezoek laten brengen door senioren-vrijwilligers. Ze overhandigen een seniorengids en pei-len tegelijk of de hoogbejaarde stadsgenoot nood heeft aan hulp- of dienstverlening. Het stadsbestuur zorgt voor een professionele omkadering en biedt de vrijwil-ligers ook een vorming aan.

  Vervoer van personen met een beperkingHet Rode Kruis van Sint-Niklaas heeft een vervoersdienst voor rolstoelgebruikers en mensen met een beperking. Zij kunnen zowel kleine groepen als mensen die niet goed te been zijn vervoeren. Wanneer iemand een be-zoek wenst te brengen aan een familielid, een uitstap-je wil maken, een bezoek aan de kapper, kan het Rode Kruis daar voor zorgen. Het gaat hierbij niet om zieken-vervoer. Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers die voor deze vervoersdienst willen instaan. Het vervoer gebeurt met

  een aangepaste wagen met liftsysteem. Tevens moet de chauffeur de gebruiker kunnen vastzetten en begeleiden bij het in- en uitstappen.

  Interesse?Neem contact op met de dienst diversiteit van het stadsbestuur op het nummer 03 778 37 26 of via soci-aal@sint-niklaas.be

  WANDEL MEE IN DE WEEK VAN DE VAL-PREVENTIE 2015

  Op maandag 20 april organiseert Blijf Op Eigen Benen Staan Sint-Niklaas vanaf 13.30 uur een wandeling in het kader van Week van de Valpreventie. Deze begeleide wandeling start aan het Welzijnshuis (Abingdonstraat 99) en heeft haltes aan een apotheek en een thuis-zorgwinkel. Er wordt gezellig afgesloten met koffie en gebak in Dienstencentrum De Wilg. Meer informatie en inschrijven bij Charlotte Christiaens, tel. 03 778 55 60, charlotte.christiaens@sint-niklaas.be

  Met het Intercultureel Forum, op maandag 30 maart om 19 uur in het Welzijnshuis (Abingdonstraat 99), wil het stadsbe-stuur genteresseerde burgers vragen wat het voor hen bete-kent om in Sint-Niklaas te wonen. We leggen hierbij de focus op inwoners met een migratieachtergrond, maar iedereen is welkom. We gaan aan de slag met ruime themas zoals onder-wijs, opvoeden, cultuur, sport en vrije tijd, wonen en werken. Op het einde van de avond hebben we een beeld van wat de inwoners belangrijk vinden en daar maken we werk van in een volgend Intercultureel Forum in november.

  Meer informatie of inschrijven (gratis): tel. 03 778 37 43, e-mail: samenleving@sint-niklaas.be

  Eerste Intercultureel Forum op maandag 30 maart 2015

 • Stedelijke groendienst valt in de prijzen met duurzaam en vernieuwend groenbeheer

  GROEN-DIENST

  De Vereniging voor Openbaar Groen heeft eind 2014 aan de Sint-Niklase groendienst drie bijzondere prijzen toegekend. Vooral de groenaanpak in de Clementwijk en de vernieuwing van de Stationsstraat kwamen daarbij in beeld. Maar ook de bebloeming van de stads- en dorpskernen kon de jury overtuigen.

  Uitbreiding Clementwijk

  Bij de inpla