Stadskrant september 2010

download Stadskrant september 2010

of 8

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

september - oktober 2010

Transcript of Stadskrant september 2010

 • 2-maandelijks informatieblad uitgegeven door het gemeentebestuur knokke-heist | 21e jaargang | nr. 5 - sePtember 2010 - oktober 2010 | ver. uitgever: graaf leoPold liPPens | afgiftekantoor knokke-heisteindredactie: dienst communicatie, stadhuis a. verweePlein 1, 8300 knokke-heist | tel. 050 630 133 | fax 050 630 159 | e-mail communicatie@knokke-heist.be | grafische vormgeving en druk: www.verdograPhics.be

  s t a d s k r a n t k n o k k e - h e i s t | s e P t e M B e r 2 0 1 0 - o k t o B e r 2 0 1 0 | s u r f o o k n a a r : w w w . k n o k k e - h e i s t . B e

  Stadskrantpag ina

  Gevonden fietsen in Knokke-Heist nu op www.gevondenfietsen.be

  pag ina

  Knokke-Heist is FairTradeGemeente!

  pag ina

  Open Bedrijvendag

  Sinds 26 augustus mag u zich officieel inwoner of tweedeverblijver noemen van een FairTradeGemeente. Ik ben dan ook bijzonder trots dat Knokke-Heist deze titel heeft behaald. Dit was echter nooit mogelijk geweest zonder de inspanningen en initiatieven van de trekkersgroep. Zij hebben zich vrijwillig gengageerd om van onze gemeente een FairTradeGemeente te maken, en dat verdient een pluim.

  Maar ook u hebt meegewerkt aan deze titel. Heel wat inwoners dragen eerlijke handel een warm hart toe en maken er ook effectief werk van. Op die manier draagt u op een heel concrete manier bij tot een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en stimuleert u de lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten.

  Het behalen van de titel is geen eindpunt. We willen dat de titel van FairtradeGemeente blijft leven en groeit. Knokke-Heist zal daarom, samen met de trekkersgroep, de nodige initiatieven blijven nemen. We zullen er met andere woorden alles aan doen om ook de komende jaren onze nieuwe titel alle eer aan te doen.

  Graaf Leopold LippensBurgemeester van knokke-heist

  Knokke-Heist is FairTradeGemeente

  Dossier zwembad DuinenwaterOp maandag 9 augustus tekende het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) in het kantoorgebouw in de Knokkestraat de publiek-private samenwerkingsovereenkomst (PPS) voor de bouw van een zwembadcomplex en jeugdcentrum met bijhorende parkeerinfrastructuur en omgevingsaanleg met de groep nv Sportoase. De Vlaamse overheid heeft de nv ondertussen ook alle nodige bouw- en milieuvergunningen afgeleverd, zodat de bouw van de recreatieve site op een terrein van bijna 1,2 ha volgens schema kan verlopen.

  Samen met de verdere aanleg van de wegenis zijn nu ook de werfvoorbereidingen gestart. Eind augustus is de bouw van het langverwachte zwembad aan de rand van de Put De Cloedt gestart. De bouwfase loopt tot uiterlijk 30 juni 2012. De verwachting is echter dat - indien de weersomstandig-heden wat meevallen het gebouw al tegen 1 april 2012 kan worden opgeleverd. Ter hoogte van het station is de nutsmaatschappij TMVW bezig met het verleggen van de drinkwaterleiding en zijn ook de rioleringswerkzaam-heden volop aan de gang.

 • s t a d s k r a n t k n o k k e - h e i s t | s e P t e M B e r 2 0 1 0 - o k t o B e r 2 0 1 0 | s u r f o o k n a a r : w w w . k n o k k e - h e i s t . B e

  Energiesnoeiers houden uw verbruik in de hand! Maak gebruik van een gratis energiescan

  Veel woningen in Vlaanderen verbruiken nog te veel energie. Stevig investeren in energie besparing brengt nochtans heel wat voordelen met zich mee: lagere energiefactuur, verhoging van het woon comfort, kwaliteitsverbetering van uw woning. Er zijn trouwens heel wat financile en/of fiscale voordelen om eigenaars en huurders aan te zetten tot energiebesparing, zie bijvoorbeeld op www.energiesparen.be. En niet te vergeten: ook het milieu wint erbij door de verlaagde uitstoot van broeikasgassen en het verminderd verbruik van fossiele grondstoffen. In samenwerking met het OCMW en de distributienetbeheerder Eandis heeft de gemeente Knokke-Heist een overeenkomst met energiesnoeibedrijf Kringloopcentrum Leefbaar Wonen vzw. De Energiesnoeiers willen u helpen om zoveel mogelijk energie te besparen. Ze doen dit aan de hand van een energiescan, die in uw woning wordt uitgevoerd (www.energiesnoeiers.net). Wat houdt een dergelijke energiescan in? Een doorlichting van de energiesituatie van de woning. De uitvoering van een 4-tal kleine energiebesparende maatregelen, namelijk het plaatsen van radiator-folie, spaarlamp en -douchekop en buisisolatie. Deze ingrepen resulteren in een directe energiebespa-ring. U krijgt onmiddellijk een aantal interessante energietips. Het opstellen van een rapport met tips voor rationeel energiegebruik, gemaakt op uw maat.

  Wat moet u doen? Neem contact op met dienst Milieu & Natuur (Alfred Verweeplein 1; dennis.monbaliu@knokke-heist.be; 050 630 188) of met het Sociaal Huis (Kraaiennestplein 1; veronique.verleyen@knokke-heist.be; 050 530 900). Uw aanvraag dient wel schriftelijk bevestigd te worden. Een energiesnoeier zal vervolgens telefonisch een afspraak (datum en uur) maken met u. De energiesnoeier gaat op het afgesproken tijd-stip ter plaatse. De energiescan, zoals hierboven beschreven wordt ten slotte uitgevoerd.

  Zo bespaart u, zonder ook maar iets te doen, al heel wat energie en dus ook heel wat euros per jaar.Milie

  u & Na

  tuur

  Universiteit Gent vraagt uw meningMensen associren de Belgische kust meestal met vakantie, ontspanning en rust. Jaarlijks zakken honderdduizenden toeristen af naar de Belgische kust, om er te genieten van de brede zandstranden, de drukke wandeldijken en de ruige duinen. Velen staan er niet bij stil dat diezelfde stranden, dijken en duinen ook een belangrijke verdedigingsfunctie vervullen, met name tegen de grillen van de Noordzee.

  In het kader van een doctoraatstudie willen onderzoekers van de Universiteit Gent weten hoe inwoners en verblijfstoeristen van de Belgische kust denken over de risicos op een overstroming vanuit zee en de beschikbare informatie daar-omtrent. U wordt dan ook uitgenodigd om de enqute in te vullen die hiervoor werd opgesteld.

  Om deze enqute te kunnen invullen hebt u enkel een computer met internet-verbinding nodig. Ga vervolgens naar http://cartogis.ugent.be/kustonder-zoek en volg daar de verdere instructies. De vragenlijst is - naast het Nederlands voor de toeristen ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

  De onderzoekers doen een warme oproep om deze enqute in te vullen. Uw inbreng is erg waardevol, ongeacht het feit of u in het verleden al slachtof-fer bent geweest van een overstro-ming of niet. Ook wie slechts een korte periode van het jaar (enkele dagen of weken) aan de kust door-brengt, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

  Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 15 minuten van uw tijd. U helpt er het onderzoek een heel eind mee vooruit en bovendien maakt u zo kans op n van de vijf FNAC-bonnen ter waarde van 20 EUR.

  De onderzoekers danken u alvast voor uw medewerking!

  Ecobouwers opendeur: 6 tot 14 november 2010Tussen 6 en 14 november organiseert Bond Beter Leefmilieu het evenement Ecobouwers Opendeur, tot voor kort bekend onder de naam Open Klimaathuizen. Tijdens deze opendeurdagen komt u uit eerste hand alles te weten over bouwen met aandacht voor energiezuinigheid en duurzame materialen. De focus ligt zoals steeds op de bouwheer: waarom kiezen voor energiezuinig of duurzaam bouwen? Hoe begint u eraan? Waar moet u op letten?

  Geen verkoopspraatjes maar echte ervaringenTijdens de weekends van 6 & 7 en 13 & 14 november kunt u gratis binnenkijken in meer dan 100 lage- energiewoningen. Geen verkoopspraatjes, maar echte ervaringen over hoe duurzaam en energiezuinig bouwen verloopt in de praktijk. De eigenaars van de woningen verzorgen, al dan niet samen met hun architect, aannemer of installateur, de rondleiding. Zij tonen de bezoekers welke technieken tot energiebesparing leiden, hoe ze die zelf hebben toegepast en vanuit welke filosofie ze dat gedaan hebben. Zij geven uitleg over het energieconcept, de isolatie en de verwarming. U hoort ook alles over de gebruikte materialen en de samen-werking met de bouwpartners.

  NieuwU kunt dit jaar zelf aan de slag tijdens een reeks workshops duurzaam bouwen. Leer tadelakken, een strobalen wand opbouwen, lemen, een dak isoleren en luchtdicht afwerken en veel meer. Dit jaar stellen ook een aantal tertiaire gebouwen hun deuren open. Benieuwd hoe een passieve school eruit ziet? Wilt u eens een kantoorgebouw met betonkernactivering bezoeken? Of een deskundige uitleg krijgen over nachtventilatie?Opgelet: de plaatsen voor alle activiteiten zijn beperkt en inschrijven is verplicht. Aanmelden kan vanaf 18 oktober op www.ecobouwers.be.

  Stel zelf uw woning openBent u eigenaar van een passiefhuis of laag-energiewoning, of hebt u een deel van uw woning energievriendelijk verbouwd? Wilt u kandidaat-bouwers een rondleiding geven om uw bouw- en woon ervaringen met hen te delen? Laat het weten via http://www.ecobouwers.be/contact. Hoe groot de groep bezoekers is en wanneer ze langskomen, bepaalt u zelf.

 • s t a d s k r a n t k n o k k e - h e i s t | s e P t e M B e r 2 0 1 0 - o k t o B e r 2 0 1 0 | s u r f o o k n a a r : w w w . k n o k k e - h e i s t . B e

  Ontwikkelings-samenwerking

  Weetj

  esKnokke-Heist is FairTradeGemeenteHet is zover, deze lente - kan het nog symbolischer? - kreeg Knokke-Heist officieus de titel van FairTradeGemeente. Op 26 augustus werd dit officieel bekendgemaakt, net voor de gemeenteraad in het stadhuis van Heist. Fair Trade is niet zomaar een titel, maar een engagement van het gemeentebestuur, de lokale horeca, de nijverheid, het onderwijs en de landbouw t.o.v. de producenten in het Zuiden en de lokale landbouwers.Om de titel van FairtradeGemeente te krijgen moest aan 6 criteria worden voldaan. Die vindt u terug op de website http://www.fairtradegemeenten.