Stadskrant november 2011

28
november 2011 wordt maandelijks gratis verspreid + 6 bladzijden UiT in Kortrijk STADSKRANT KORTRIJK Aalbeke Bellegem Bissegem Heule Kooigem Kortrijk Marke Rollegem

description

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stadskrant bevat ook leesvoer voor de ‘gebruikers' van de stad (pendelaars, studenten, shoppers, dagtoeristen, ...). Een derde groep zijn de uitgeweken Kortrijkzanen, sympathisanten van en geïnteresseerden in de stad Kortrijk die een exemplaar thuis krijgen toegestuurd. De Stadskrant telt 28 pagina's, waarvan 7 pagina's bestemd zijn voor de aankondiging van culturele, sportieve, ... activiteiten. Het magazine verschijnt elke maand (behalve augustus) en valt telkens tijdens het laatste weekend van de voorgaande maand in de bus.

Transcript of Stadskrant november 2011

1 | StadSkrant kortrijk

november 2011wordt maandelijks gratis verspreid

+ 6 bladzijdenUiT in Kortrijk

StadSkrantKorTrijK

A a l b e k e • B e l l e g e m • B i s s e g e m • H e u l e • K o o i g e m • K o r t r i j k • M a r k e • R o l l e g e m

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

De dynamische Miriam Dendievel is gepassioneerd door avon-tuurlijke low budgetreizen naar exotische landen. Deze passie maakte van haar één van de gedreven vrijwilligers en de fond-senwerfster voor het project Child Welfare Chitwan, Nepal. Miriam Dendievel: “In april 2003 bezocht ik het National Park Chitwan in Nepal. Ik ontmoette er Ramsharan Khanal, één van de stichters van Child Welfare Organisation Chitwan. Deze or-ganisatie biedt de arme plaatselijke bevolking een minimum aan levensmiddelen zoals water. Na een bezoek aan enkele dorpen, besloot ik om mee te werken.Ondertussen bouwde de organisatie waterputten, sanitaire blokken met douches en toiletten, een schooltje en een cen-trum voor baby’s en kinderen. Er vinden gezondheidskampen plaats waarbij de dorpelingen gratis medische raadplegingen, gezondheidstips en adviezen rond geboortebeperking krijgen. “De sanitaire blokken zijn belangrijk. Door de afwezigheid van sanitaire voorzieningen dronken meisjes en vrouwen vroeger veel te weinig met een explosie aan blaasontstekingen als ge-volg. Nu zij over toiletten en douches beschikken, is dit bijna op-gelost, maar er zijn nog veel dorpen die deze voorzieningen niet hebben en onze hulp zeker nodig hebben. Door het aanleren van een correcte handwastechniek en de elementaire regels van de persoonlijke hygiëne, kan je veel ongemakken vermijden”.De Child Welfare Organisation  krijgt al drie jaar subsidie van Stad Kortrijk voor haar projecten in Nepal. De subsidie kadert in de ondersteuning van kleinschalige projecten in het Zuiden.

, www.childwelfarechitwan.be

VRIjWIllIgER VAN DE MAAND

Miriam Dendievel

W W W . K O R t R I j K . B E

Niet alleen The New Yorker en Humo kunnen prijken met een cover van illus-trator Ever Meulen, ook de Stadskrant Kortrijk viel die eer te beurt. Meer zelfs, het werd een work in progress dat resul-teert in een aparte zeefdruk met Kortrijk als thema. p. 4-5

Heule viert op 11 november, vanaf 11.11 uur zijn 900ste verjaardag. Er is niet alleen een nieuw boek over de geschiedenis van het dorp maar ook een feest waar alle Heulenaars aan kunnen deelnemen. p. 9

Levenslang leren, dat is geen loos woord voor Pieter Halsberghe (87) en Sonia Skatchkoff (81). Zij volgen nog altijd via het CVO Spaans en Engels. p. 12

In Kortrijk Xpo loopt van 5 tot 13 novem-ber de Biënnale Classica. Dit keer staat vakmanschap centraal. Je kan er gratis naar toe met een bon die je verderop in de Stadskrant vindt. p. 13

“Wij maken komaf met de bekrompen gedachte dat gaming enkel tot geweld leidt. Games spelen is leuk en bevordert de ontwikkeling van een kind”, aldus Vincent Coomans van de bibliotheek. p. 14

Muziekvereniging Sint-Jan uit Marke pakt straks uit met een speciaal pro-gramma rond WO I. In de Schouwburg kan je meezingen met de liedjes uit die tijd die nu nog altijd populair zijn. Lees meer op p. 15

• Gratis uitleendienst op Site Callens > 3• Cis Verhamme en Ever Meulen over de nieuwe huisstijl > 6• Next, goed voor een culturele trip > 7• Sinterklaas doet weer Kortrijk aan > 8• Kortrijk Kort > 18-19• De Mensen > 20• Stadskiekjes > 27

en verder:

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Illustratie cover: Ever Meulen | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via [email protected].

In deze Stadskrant: VrijwilligersVerdraaid

goed

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

E V E N E M E N t E N

Leuk idee voor een fuif, buurtfeest of vormingsavond? Laat je dan niet afschrikken door een tekort aan materiaal.

Vanaf nu krijg je al je materiaal gratis mee; vanaf januari 2012 kan je terecht in de Uitleenwinkel.

je wil een straatfeest, fuif of vormingsavond organiseren of met de jeugdbeweging een filmnamiddag opzetten? Dan helpt de Uit-leenwinkel met een uitgebreid gamma aan materialen. Dat kan audiovisueel materiaal, podia, volksspelen, tentjes, bekers of sport-materiaal omvatten. Alle materialen krijg je – weliswaar tegen een waarborg - gratis mee. Natuurlijk moet je het materiaal wel in perfecte staat terugbezorgen en krijg je eventuele schade aangerekend.

De Uitleendienst richt zich tot organisato-ren van straat-, buurt– en dorpsfeesten, fui-

ven en vormingsmomenten. Commerciële organisaties en privé initiatieven komen evenwel niet in aanmerking.

In de Uitleenwinkel vind je dus audiovi-sueel materiaal (luidsprekers, versterkers, micro’s, spots en fuifverlichting), beamers, schermen, volksspelen, fluohesjes, her-bruikbare bekers, vlaggen, tenten, afval-containers, afsluitingen, podia en tribunes en tentoonstellingskasten. Het reglement en de lijst met beschikbare materialen vind je op de website of krijg je in het stadhuis en de ontmoetingscentra.

Hoe en waar Haal je Het materiaal op? Er is een onderscheid tussen kleiner materi-aal, dat je zelf ophaalt en terugbrengt, en gro-tere materialen, die de Uitleenwinkel levert. Het gebruik van de materialen is gratis, behalve elektriciteitkasten en de stroom-generator. Een waarborg van € 150 krijg je terug als je het materiaal in correcte staat terugbrengt. Schade of verlies valt ten laste van de ontlener. Vraag materiaal aan via de website of schriftelijk via het aanvraagformulier in het stadhuis en de ontmoetingscentra. Hou rekening met de aanvraagtermijn. Bij leve-ring door de Uitleenwinkel is dat minimum 15 werkdagen voor de activiteit. Als je het materiaal zelf ophaalt, moet dat minimum 3 werkdagen voor de activiteit gebeuren.De stad bundelde alle praktische info over organiseren trouwens op zijn website.

, www.kortrijk.be/uitleenwinkel

, www.kortrijk.be/organiseren

Organiseer en ontleengratis materiaal

Afhaalpunt UitleenwinkelVanaf januari 2012: Moorseelsestraat 102, Kortrijk0498 90 91 61 Maandag: 8 – 12.30 uur.Woensdag: 14 – 17uur.Vrijdag: 14 – 19 uur.

Info en reservatiesEvenementenloket Stadhuisgrote Markt 54, Kortrijk, 056 27 74 22. Maandag: 9 - 12.30 uur en 14 - 17 uur.Woensdag: 9 - 12.30 uur en 14 - 16 uur.Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12.30 uur.

Dit team staat vanaf januari 2012 klaar in de Uitleenwinkel.

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

Van 18 november tot 23 december loopt in het Broelmuseum een

tentoonstelling met werk van Ever Meulen. Op donderdag 17 november

onthult hij daar een speciale zeefdruk met Kortrijk als thema, die hij ontwierp

ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vrienden van de Musea.

Ever Meulen tekent voor de Vrienden

A A N H E t W O O R D

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

Ever Meulen: ook wie de naam niet kent, heeft zeker ooit werk van hem gezien. Niet voor niets geldt hij al enige decennia als Vlaanderens belangrijkste illustrator, wiens faam tot ver over de landsgrenzen reikt. Ever Meulen, pseudoniem voor Eddy Ver-meulen (°1946, Kuurne), studeert grafische kunsten aan het Sint-lucasinstituut in gent, vervolgens in Brussel. In 1970 gaat hij aan de slag als huistekenaar bij het weekblad Humo, waarmee zijn naam ook 41 jaar later nog altijd onlosmakelijk verbonden blijft. Ondertussen maakt hij ontelbare affiches, reclametekeningen en illustraties voor pu-blicaties in binnen- en buitenland, van De Standaard Magazine tot the New Yorker.

Wij vroegen Ever Meulen aan welke gebou-wen hij meteen dacht toen Cis Verhamme hem vroeg om een zeefdruk te ontwerpen met Kortrijk als thema.Ever Meulen: “Het station van Kortrijk waar Cis en ik in de jaren zestig op de trein stap-ten naar Sint-lucas gent. Een van de eerste tekenopdrachten die we in Sint-lucas kre-gen (van de in witte stofjas verpakte Etien-ne Vande Velde) was het tekenen van een spoorwegstation met de toen nog dam-pende stoomtreinen. Amai zeg, dat vond ik verschrikkelijk moeilijk. En dat vind ik nog steeds, vandaar dat er op de zeefdruk geen trein of station te zien is. Verder dacht ik meteen aan de Sint-Maartenstoren, nog steeds heel markant, die staat trouwens helemaal in het verlengde van de Brugse-steenweg langs waar ik naar Kortrijk fietste.”“Sommige zaken waren dan weer een ont-dekking. De vele nieuwe bruggen natuur-lijk, die zijn heel knap. Maar ook de aanleg van de leieboorden, vooral aan het Koning Albertpark rond de groeningebrug, die ik nog altijd Cromleire’s brug blijf noemen. langs die brug en het Koning leopold III-monument kwam ik als jonge fietser in de jaren ‘60 Kortrijk binnengereden. Dat had

toen ook al wel allure maar is nu heel knap heraangelegd. trouwens, het zogenaamde miljoenenkwartier rond de Pius X-kerk sprak ook wel tot de verbeelding van een snotaap uit Kuurne hoor! De befaamde crooner tony Sandler, later een ster in las Vegas, woonde daar toen. Er is nu meer kunst- en culturele activieit dan vroeger merk ik, al moet ik bekennen dat ik nog nooit de tacktoren van binnen gezien heb. Sorry tack, mijn schuld! Vroeger had je al-leen het Cotton City jazz Festival en het Krotekot!”

Zijn er iconen uit jouw jeugdjaren, waar je goeie herinneringen aan hebt, verdwenen uit de stad?Ever Meulen: “De grand Bazar op de grote Markt met die reusachtige letters op de wit-te facade. Dat was toch wel een uiting van moderniteit à la Franquin. En natuurlijk de blinde pianist die er speelde in de tearoom op de bovenste verdieping, of was dat in de Innovation?”

Zou je nog in Kuurne of Kortrijk kunnen wo-nen of heb je voor eeuwig jouw hart ver-pand aan Brussel?Ever Meulen: “Als Wim Opbrouck in Bavik-hove kan leven dan moet mij dat ook wel lukken in Kuurne of in Kortrijk stad. Maar eigenlijk liefst in het mooie Heuvelland, de Kemmelberg en zo waar ik graag rustig wil rondtuffen in een oude auto... maar toch eerst eens vragen aan mijn Brusselse vrouw want als ze niet meewil blijf ik toch wel in de hoofdstad “.

Op het ontwerp prijkt een glimp van een Kuifjeraket, maar niet Maurice De Bevere (Morris) of KVK. Bewust?Ever Meulen: “Allemaal reeds aangepast in de definitieve versie, ik wist niet dat het zo gevoelig lag en ik wist ook helemaal niet dat Morris een Kortrijkzaan was, tot ik hem ineens West-Vlaams hoorde klappen.”

jij bracht zelf nog jeroom aan als tekenaar en photoshopper bij Humo. Zijn stijl is helemaal anders. Zou jij, qua stijl en onderwerpen, he-lemaal anders tekenen mocht je nu jong zijn? Ever Meulen: “Wellicht wel, de wereld ver-andert snel, ook de grafische. Als ik nu een foto maak, wil ik die graag bijwerken in photoshop, precies om er iets grafisch aan toe te voegen. Maar het echte tekenen en fantaseren is en blijft voor mij het plezant-ste, ik hou van papier.”

, www.vriendenmuseakortrijk.be

“Ik heb nog nooit de Tacktoren van binnen gezien. Sorry Tack!”

De tekening van Ever Meulen voor het jubileum van de Vrienden van de Mu-sea vermengt herkenbare Kortrijkse locaties, historische thema’s en beken-de personages. Het origineel wordt door de Vrienden aangekocht en op-genomen in de museumcollectie. Van de originele tekening worden 150 zeefdrukken getrokken, genummerd en ondertekend. De serigrafie wordt uitgevoerd in 8 drukgangen (7 kleuren + noir) op formaat 50 x 70 cm (oblong / papier Arches 270 gr.) en vlak aange-boden in een bordrug envelop. Prijs: € 50 euro voor de Vrienden; niet-leden betalen € 75. Op donderdag 17 no-vember wordt de originele tekening onthuld. Daarna is de zeefdruk te koop in de museumshop. Er loopt een ruime overzichtstentoonstelling met vooral recent werk van de illustrator. Wie als-nog lid wil worden van de Vrienden, kan dit de avond van de onthulling zelf vanaf 18.30 uur bij de ingang van het Broelmuseum. Prijs: € 25, geldig tot einde 2012.

Vanaf vrijdag 18 november kunnen de eerste 100 lezers, die de cover van deze Stadskrant meebrengen bij een bezoek aan de tentoonstelling Ever Meulen, deze bij de kassa van het Broelmuseum inruilen tegen een over-druk van de cover op stevig papier, genummerd en ondertekend door de kunstenaar.

WIN

CADEAU VAN DE STADSKRANT

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

NEXt toont culturele Eurometropool

Verleden maand lanceerde Stad Kortrijk een nieuwe huisstijl. Je moet al bijna blind zijn om niet te merken dat het

nieuwe logo paars-rood is en in alle communicatie gebruikt wordt.

Vlak voor de lancering bogen Cis Verham-me en Ever Meulen zich over de nieuwe huisstijl, die helemaal in eigen huis op punt gesteld werd door graficus Yves Debaes. De uitdaging was niet gering. De huisstijl moet niet alleen herkenbaar zijn, maar ook lees-baar, zowel op een kleine pin of balpen als op een banier of grote huisvuilwagen.Yves Debaes: “Alles is nu netjes afgelijnd. Bin-nen het team Communicatie bewaken wij streng de uitvoering. Anderzijds kunnen de verschillende stadsdiensten, aan de hand van een serie sjablonen, snel en correct communiceren zonder dat er telkens een graficus aan te pas komt. Het nieuwe logo is grafisch opgebouwd en kan daardoor ge-bruikt worden door alle diensten, of dat nu sport, toerisme, erfgoed of cultuur is. Wij ko-zen ook voor een goed leesbaar lettertype.”Graficus Cis Verhamme: “Dat is iets wat ik graag hoor: leesbaar! Al te vaak zondigt

men daartegen. Ook de soberheid kan ik appreciëren. Creativiteit moet in functie van de communicatie staan. Ik apprecieer soms meer een creatieve boekhouder dan een creatieve tekenaar.”Yves Debaes: “De Myriad Pro fungeert als pri-mair lettertype, de Chapparal Pro als secun-dair lettertype. Voor de dagelijkse communi-catie via mail gebruiken wij de tahoma, die standaard in alle Office-pakketten steekt.”Cis Verhamme: “Uitstekende keuze. De Chapparal heeft iets mee van de Souvenir. De Myriad is inderdaad uitstekend leesbaar.”Ever Meulen: “Ik ken die Myriad eigenlijk niet zo goed, maar ik vind vooral de kapitalen flink meevallen, in alle versies. Behalve dan de Black, die vind ik wat zwaar.”Over de kleurkeuze zijn Cis Verhamme en Ever Meulen het roerend eens: “Het paars

en rood contrasteren zeker goed. Ook de secundaire kleuren laten zich makkelijk combineren.”Al valt er over kleuren en smaken natuurlijk moeilijk te discussiëren.En dan komt het – hoe kan het anders met old-timerfanaat Ever Meulen? – over auto’s. “Niet evident om dat voor elkaar te krijgen. Elk model levert een nieuw probleem op. Voor mij zou dat een nachtmerrie zijn. Ik heb overigens nog nooit een huisstijl gemaakt, ik ben er ook niet zo mee bezig.”Cis Verhamme: “Belettering op een wagen is aartsmoeilijk. Als het allemaal dezelfde modellen zijn, in hetzelfde kleur, valt dat nog enigszins mee. Maar hoe dan ook: de nieuwe huisstijl mag zeker gezien worden!”

, www.kortrijk.be/huisstijl

Nieuwe huisstijl voor Stad Kortrijk

H U I S S t I j l

De grafici Yves Debaes (l.) en Cis Verhamme (m.) buigen zich met Ever Meulen (r.) over de nieuwe huisstijl van Stad Kortrijk.

De Kortrijkse graficus Cis Verhamme dook nog een ‘jeugdzonde’ op uit de tijd toen hij nog strips tekende.

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

Ben je benieuwd wat de

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

op artistiek vlak in huis heeft?

De vierde editie van het internationaal kunstenfestival NEXt doorkruist van 18 november tot en met 3 december per bus voornoemde regio en laat je kennis-maken met wat la rose des vents, Scène Nationale lille Métropole (Villeneuve d’Asq), het Cultuurcentrum Kortrijk, het kunstencentrum Buda, la Maison de la Culture (Doornik) en Espace Pasolini- théâtre International (Valenciennes) in petto hebben.

Vanuit elke stad rijden bussen gratis naar de voorstellingen van de NEXt-partners. tijdens de rit is er tijd voor een gezellige babbel, een gesprek met een artiest of in-leiding, filmpjes, festivaltips, broodjes én een drankje.Jolle Desloovere: “Op de bus en verschil-lende locaties serveren wij het speciale NEXt-bier. Het smaakt wat bitter en zal de bierdrinker zeker bekoren. Het is een karak-terbier voor een festival met karakter”.

Geen GrenzenCollega Benoit Geers beaamt dit: “NEXt is de artistieke invulling van de Eurometro-pool. De culturele activiteiten hebben een maatschappelijke rol in de ontwikkeling van een samenleving. Er ontstaat een uit-wisseling van publiek en producties. Door de ritten naar de voorstellingen ervaren de toeschouwers aan den lijve dat er in de Euro-metropool op cultureel vlak veel roert en dat verregaande samenwerking mogelijk is. De grenzen bestaan niet meer, ze zijn virtueel”.NEXt brengt een selectie van hedendaags podiumwerk van gevestigde waarden en toekomstig talent, goed voor 48 voorstellin-gen en 58 artiesten, gespreid over 10 podia.

CreatieOp uitnodiging van de Vlaamse, Waalse en Franse organisatoren werken de artiesten elk jaar rond de identiteit van de Eurome-tropool. Zij herontdekken oude tradities en schrijven nieuwe verhalen.

Benoit Geers: “Zo creëerde het Antwerpse theatercollectief Berlin de productie land’s End over een mysterieuze moordzaak in de grensstreek met een confrontatie van daders en politie in een boerderij op de Frans-Belgische grens. Berlin zoomt in op de absurde grenstoestanden en de eigenheid van een bepaalde streek. te bekijken van 30 november tot en met 3 december in transfo, de imposante elektriciteitscentrale in Zwe-vegem. Een andere aanrader is Before Your Very Eyes door gob Squad. Deze innemende voorstelling behandelt alle clichés over vol-wassen worden en blikt tegelijkertijd terug op de kindertijd. Mythes sneuvelen bij de vleet. Dit is ‘rock’n roll theater’ door kinderen voor volwassenen en tieners vanaf 12 jaar. te bekijken in Budascoop op 25 november (20.15 uur) en 27 november (16 uur)”.Vlaamse, Waalse en Franse studenten volgen het festival en brengen online verslag uit.

, Info: 056 23 98 55 en www.nextfestival.eu.

NEXt toont culturele Eurometropool

C U l t U U R

Vlnr. Sarah Verzele, Jan Ovaere, Rik Soete en Kenneth Masselis met het NEXT-bier.

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

De Sint vertoeft in het ErfgoedhuisVan 19 tot en met 30 november pal-men Sinterklaas en zijn zwarte pie-ten het Erfgoedhuis in. In het “Huis van de Sint” ervaren de kinderen het dagelijkse leven van de gulle hei-lige. Zij mogen zelfs een handje toe-steken bij de werkzaamheden van de zwarte pieten.

De vzw SPIK (Sint en Pieten in Kortrijk) en de nieuwe voorzitter lien Vanden Broucke werken samen met de stad Kortrijk, de leielandscholen en studen-ten sociaal-agogisch werk van KAtHO.Dankzij de medewerking van de leie-landscholen kunnen de organisatoren rekenen op een 40-tal medewerkers per dag die het ‘huis’ tijdens de week draaiende houden. De leerlingen van de campussen Stella Maris, Sint-Niklaas en Sint-theresia kunnen op hun beurt basisbegrippen zoals sociale vaardig-heden, teamwork en muzische vor-ming in de praktijk omzetten.

De stad Kortrijk leidt de schoolboekin-gen in goede banen en zorgt dat de ad-ministratie op punt staat. Het Erfgoed-huis is de ideale locatie om kinderen onder te dompelen in de wereld van de Sint. De inkomhal van het gebouw, de trappenhal en de verschillende kamers nodigen uit om het Erfgoedhuis om te toveren tot een sprookjestafereel.gezinnen kunnen het huis (Onze-lie-ve-Vrouwestraat 45) verkennen op 19, 20, 26 en 27 november.

, www.huisvandesintkortrijk.be

VrijwilligersVerdraaid

goed

De Gemeenteactie Open Bedrijven Dag Kortrijk lokte 31 000 bezoekers. Niet

alleen de verschillende ondernemingen, maar ook de diverse stadssites

konden op een massale belangstelling rekenen.

Zo kregen Parko (250), maar vooral Hoog Kortrijk/Uitzicht (5600) en de Sociale Eco-nomie (4500) samen bijna een derde van de geïnteresseerden over de vloer. twintig bedrijven en organisaties werkzaam in de Sociale Economie van Kortrijk hadden zich voor die dag verzameld op zes locaties: Kringwinkel, Kringloopcentrum, Werkwin-kel, Constructief, Kanaal 127 en Mobiel. De zomerse dag en het interessante aan-bod inspireerden veel bezoekers om hun

kans te wagen in de wedstrijden die in het kader van de Open Bedrijvendag plaats-vonden. Alvast 700 geïnteresseerden le-verden de inspanning om drie bedrijven te bezoeken. talrijke bezoekers lieten zich ver-leiden om hun indrukken op de gevoelige plaat vast te leggen.De organisatoren maken binnenkort de winnaars van beide wedstrijden bekend. Zij krijgen een uitnodiging om hun prijs in ontvangst te nemen.

Open Bedrijvendag was voltreffer

E C O N O M I E

Mobiel lokte veel geïnteresseerden.

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Op 11 november viert Heule zijn 900ste verjaardag. Onder de vele activiteiten vind je biethakken.

“Wij hopen dat dit de geboorte wordt van een nieuwe Heulse traditie,” lacht Nic Cattebeke.

Stijn Tanghe: “De Heemkundige Kring wees ons op de 900ste verjaardag van Heule en geeft een boek uit met de geschiedenis van het dorp. De culturele werkgroep engageerde zich om een feestgebeuren te organiseren. Heule 900 staat volledig in het teken van ‘elf’. Op 11/11/2011 start officieel om 11.11 uur het verjaardagsfeest. Maar wij vergeten ook de misviering niet ter gelegenheid van Wapen-stilstand om 9.30 uur, muzikaal opgeluisterd door de Heulse Concertband en een Heulse klaroenspeelster. traditioneel volgt de korte stoet naar het monument aan het oud-ge-meentehuis. Om 10.30 uur start de muzikale tocht van het Streuvelshuis naar De Vonke. Pol Vermeersch, Festinato en het koor Qua-drofolia zorgen daar voor de muzikale omlijs-ting tijdens de voorstelling van het boek.”

Nic Cattebeke: “Een gratis receptie voor alle Heulenaars sluit de boekvoorstelling af. Om 12.30 uur kan je, als je vooraf inschreef, aan-schuiven voor de  dorpsmaaltijd. Vanaf 14 uur trekken wij naar de historische hoeve de Heerlijkheid. Voor de kinderen organi-seren de gezinsbond en goochelclub In-nerMagic Circle een ridderfeest. Knutselen, spelen, verkleden... alles komt aan bod voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Omstreeks 16

uur volgt een fantastische slotvoorstelling. tegelijkertijd organiseren Scouts en Chiro aan de hoeve de Highlandgames, kaarters-club Hertens troef begeleidt heel het ge-beuren voor groepjes van 4 tot 6 personen. Het gaat om paalwerpen, zaklopen, behen-digheidsproeven en biethakken.”

Stijn Tanghe: “Om 15, 15.30, 16 en 16.30 uur vertrekt er een huifkar aan ‘t Kasteel. tijdens de trip krijg je leuke anekdotes en weetjes te horen en geniet je van tableaux vivants. Er wacht ook een opwarmertje. Al-les gratis, maar vooraf inschrijven! Rond de hoeve loopt van 14 tot 18 uur nog de Streek-productenmarkt ‘Het beste van bij ons’. Om 17.30 uur is er in De Vonke café-chantant, met Morna, Brothers on the Run en Déjà Fou. Om 19.30 uur geeft een goochelaarstrio met Heulenaar jean-Paul Mertens nog een show. De avond wordt officieel om elf uur afgeslo-ten. Al voorzien wij toch nog een gratis fuif met dj jeiger in De Vonke.”Vele Heulse verenigingen helpen vrijwil-lig en enthousiast mee aan de organisatie van de dorpsmaaltijd en het bemannen van de bar.

, www.heule.be

Hak een biet tijdens Heule 900

Het document waarin de dorps-naam Heule (Hula) voor de eerste keer opduikt, dateert van 1111. Vandaar dus 900 jaar Heule in 2011. De heemkundige kring Langs d’Heuleboorden geeft nu ‘De ge-schiedenis van Heule’ uit. Het boek werd gedrukt bij Continuga.

Het boek is overvloedig geïllustreerd, veelal met nooit eerder gepubliceer-de oude foto’s en documenten, in totaal meer dan 700. Alle persoons-namen kan je terugvinden in een index met meer dan 7.000 namen. Het boek verschijnt met harde kaft en stofwikkel, groot formaat (24 x 29 cm) en telt 656 bladzijden. Het boek kost 49,95 euro en kan je bestellen worden door storting op rekening 751-2052080-85 van Heemkundige Kring Heule, 8501 Heule.

HEUlE 1111-2011VAN DE pERS

Enkele organisatoren van Heule 900, v.l.n.r. Daan Lietaert, Lize Meert,

Stijn Tanghe en Nic Cattebeke. (Foto HOL)

D E E l g E M E E N t E N

VrijwilligersVerdraaid

goed

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

Aan de Zeger van Heulestraat ter hoogte van het nummer 40 valt de imposante gevel van een statig herenhuis op.

Dokter Alfons Iserbyt (1865-1939) liet in 1899 de grote woning met torentjes bouwen. Hij was getrouwd met Albertine De Myttenaere, een telg uit een bekende Heulse familie van kosters en later kaarsenfabrikanten.Alfons Iserbyt ging in 1893 aan de slag als geneesheer bij het Bureel van Weldadigheid (voorloper van het OCMW). Hij was ook de eerste huisarts in Heule. Ook muziek kon de medicus boeien: 40 jaar lang nam hij het voorzitterschap waar van de muziekmaat-schappij Sint-Cecilia. Het verhaal wil dat dokter Iserbyt een indrukwekkend pand liet bouwen om de woning van brouwer lagae aan de overkant de loef af te steken. Volgens de Inventaris van het Bouwkundig

Erfgoed is het - intussen beschermde - huis gebouwd in neo-Vlaamse renaissancestijl die brak met het toen voorbijgestreefde necoclassicisme. In de woning vind je een neo-Vlaamse renaissance eetkamer. Achter-aan in de diepe tuin bleef een romantische gloriëtte bewaard. Aan de rechterkant van het huis is een koetshuis aangebouwd met mansardedak.

SCoutSlokaalNa dokter Iserbyt nam opnieuw een huis-arts zijn intrek in het fraaie pand: Norbert Naert (1912-2000). Zijn zonen behoorden tot de pioniers van de Heulse scoutsgroep Robrecht van Bethune. De zolder deed eind

de jaren vijftig dan ook dienst als eerste scoutslokaal.In 1977 vestigde zich opnieuw een huisarts in het pand: Pol Vermeersch, de zoon van de bekende beeldhouwer josé Vermeersch die verderop in de straat woonde. In 1981 ver-huisde de arts naar zijn huidige stek in de Zeger van Heulestraat 33. Pittig detail: daar was vroeger de kaarsenmakerij van de fami-lie De Myttenaere gevestigd.De huidige bewoner Franz Van Steenkiste, ook een bekende Heulenaar, organiseerde als kunstliefhebber geregeld tentoonstel-lingen in het huis. Hij behoorde in 1986 tot de eerste deelnemers van Tien Heulse huizen stellen tentoon.

Achter deze gevel schuilt…K N A P P l E K j E

Kortrijks dialectwoord van de maand: Pennepisse(naar het Franse pain d’épices): Peperkoek, zoetekoek, lekkerkoek (elders: pennepiese, krudekoeke, paindepiesj, krunekoeke, feeste)

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

I N V E S t E R I N g E N

Net voor Allerheiligen werden

ingrijpende werken afgerond

op het Sint-Janskerkhof. Daar

bevindt zich nu een gloednieuw

ceremonie- en dienstgebouw.

Mathieu Desmet, stadsarchitect a.i.: “Wij zijn best trots op deze realisatie, waarvoor € 600.000 euro werd uitgetrokken en die ver-liep in een uitstekende samenwerking tus-sen de directies leefmilieu en Facility. De vroegere conciërgewoning was in slechte staat en de aanpalende kapel voldeed niet meer aan de vraag naar een neutrale af-scheidsruimte, die tegemoet komt aan ver-schillende geloofsbelevingen. De directie Facility bundelde alle wensen en kwam tot een accommodatie met plaats voor kleed-ruimte, een kantoor met ontvangstruimte, douches en een ceremonieruimte die ge-schikt is voor alle godsdiensten.”

Hier het team dat instaat voor het onderhoud van de begraafplaatsen, vlak voor het nieuwe dienstgebouw dat zopas in gebruik werd genomen. (Foto HOL)

“Het team leefmilieu boog zich over de omgevingsaanleg, incluis een vijver en een ceremonieel toegangspad. Het lange pad symboliseert het afscheid. Een voorstel om dit pad aan te leggen met oude grafstenen werd in een andere vorm uitgevoerd. Ener-zijds was het technisch wat moeilijk, ander-zijds bleek er ook een hoge psychologische drempel te bestaan daarvoor. In plaats daarvan werd een lange bank uitgevoerd met de oude grafstenen. De lange gang is echt een transitiezone. Er wordt immers niet langer meer afscheid genomen aan het graf zelf, dit gebeurt voortaan aan het nieuwe gebouw.”

“Door middel van lichtspleten wordt in de ceremonieruimte een intieme sfeer geschapen, die stemt tot bezinning. Hier kan je waardig afscheid nemen van een dierbare.”

De ploeg die instaat voor het onderhoud van de begraafplaatsen moest tijdelijk zijn intrek nemen in containers. Ondertussen kon de ploeg het nieuwe gebouw in ge-bruik nemen. Het spreekt voor zichzelf dat dit zowel voor de gebruikers als voor de medewerkers een hele stap vooruit is. Bo-vendien oogt de omgeving ook heel wat aantrekkelijker.

Nieuwbouw op Sint-janskerkhof

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Het volwassenenonderwijs zit meer dan ooit in de lift. Zeker in Kortrijk blijven volwassenen zich elke dag in

allerlei vakken en disciplines bekwamen. Wij legden ons oor even te luisteren bij Pieter Halsberghe (87) en

Sonia Skatchkoff (81), die allebei leren om te leven en opmerkelijk jong van geest blijven.

Pieter Halsberghe volgt Spaans aan het CVO 3 Hofsteden. “Sedert 1989 al volg ik Spaans, toen nog aan het Hitek. In 1984 bezocht ik mijn dochter in Bolivië, waar haar man als land-bouwingenieur werkte in een ontwikke-lingsproject. De mensen waren daar heel vriendelijk en wilden op alle mogelijke manieren converseren, maar ik begreep er geen sikkepit van. Dat was een grote ontgoocheling en daarom schreef ik mij in om Spaans te volgen. later kreeg ik een universitair uit Mexico op bezoek bij ons, die zijn doctoraat afwerkte in Edinburgh. Ik kon ook op tegenbezoek en werd zelfs peter van zijn dochter. Stephanie is nu 21 en studeert geneeskunde aan de Davis universiteit in California. Ik kon al vijf keer op bezoek gaan, zowel in Mexico als in Ca-lifornia.”“Via de Spaanse les kwam ik ook in contact met een tangoleraar. Ik was meteen in de ban en volgde prompt danslessen in het jOC. Verleden jaar trad ik nog zeven van de tien dagen op tijdens de gentse Feesten, dit jaar hield ik het bij twee dagen.”

Sonia Skatchkoff woont in het eerste – en voorlopig enige – passiefhuis in Kortrijk en perfectioneert haar Engels in het Cen-trum Overleie.“Ik volg al heel mijn leven cursussen. Dat is een evidentie in de geneeskunde. Ik werkte eerst als chirurg en daarna 32 jaar als ar-beidsgeneesheer bij het textielpatroons-verbond. Omdat ik van Russische afkomst ben, probeerde ik eerder die taal te leren maar dat lukte heel moeilijk. Ik trok al naar Moskou, waar het geboortehuis van mijn vader nog bestaat. Die trip was indrukwek-kend. En ja, ik spreek wel enkele woorden

Russisch, maar een echt succes werd het toch niet. Ik kreeg in mijn opleiding ook Engels en dat wilde ik toch hernemen. Nu volg ik het zesde jaar. Ik koos voor het Cen-trum Overleie omdat ik hier overdag de cursussen kan volgen. Samen met de groep ondernamen wij met een kleine bus ook al een leuke trip die ons naar leeds en Can-terbury voerde. Ook ik heb nog een andere passie. Ik ben elke dag gepassioneerd bezig met mijn moestuin.”

, www.kortrijk.be/leren/onderwijsaanbod/volwassenenonderwijs

Zij leren om te levenO N D E R W I j S

Stad organiseert praattrainingenAnderstalige volwassenen die hun Nederlands willen oefenen, kunnen dit doen tijdens de ‘praattrainingen’ die de stad Kortrijk organiseert.Een dergelijke training bestaat uit zes sessies. tijdens een sessie oefenen de cursisten, on-der deskundige begeleiding, hun Nederlands. Wie wil deelnemen, moet in Kortrijk wonen en al een basiscursus Nederlands (richtgraad 1) gevolgd hebben. De volgende training vindt plaats op 8 november van 19 tot 21 uur in het Achturenhuis. De deelname is gratis. je moet je wel inschrijven via de bibliotheek: 056 27 75 00 – [email protected]

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

C l A S S I C A

Van 5 tot 13 november loopt in

Kortrijk Xpo de biënnale ClassicA.

Dit keer primeert vakmanschap.

De stoel wordt het icoon van de

biënnale waar je als stadskrantlezer

gratis naar toe kan.

Projectverantwoordelijke Nathalie Sandra (links) geeft mee wat zij zelf niet wil mis-sen aan schoonheid op Classica. Voorzitster van het adviserend comité Régine Dumolin (rechts) vertelt waar zij schoonheid vindt buiten de beurs en inspiratie opdoet voor nieuwe edities. Wij vroegen hen ook wat zij als beroep zouden gekozen hebben, moch-ten zij in de 19de eeuw geleefd hebben.

De Stoel iS Het iCoon van De beurSNathalie Sandra: “Hal 4 mag ik niet missen, dit is het het paviljoen van de ambachtslui, die je ook aan het werk zal zien in verschil-lende ateliers. je kan er kennis maken met craftsmanship dat je anders nooit te zien kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan beeldhou-wen in marmer of het vervaardigen van luiks houtsnijwerk. Op de rambla vind je dan weer een tentoonstelling van 30 ClassicA stoelen. Wij presenteren die op een heel eigen, lu-dieke manier”De stoel, één van de oudste meubelstukken uit onze beschaving, staat ook centraal in Hal 1.Nathalie Sandra: “In de Rambla laten wij vijftien personen hun eigen, favoriete stoel presenteren. Onder hen USA ambassadeur

Howard gutman, Kamagurka en Veronique Branquinho. ten slotte wil ik één specifiek juweel niet missen: een stoel in diamanten, speciaal voor deze editie ontworpen.”Over een beroep hoeft zij niet na te denken.Nathalie Sandra: “Ik kies voor kalligrafie. Nu verloopt communicatie per pc op een unifor-me, wat onpersoonlijke manier. Een verzorgd handschrift daarentegen heeft een apart ca-chet en dat vind ik nog altijd prachtig.”Régine Dumolin: “Naast ClassicA zijn er nog enkele beurzen die ik niet wil missen. In ei-gen stad is dat natuurlijk de biënnale Interi-eur, Art Brussels is zonder meer wereldtop en ook tefaf Maastricht en Art Basel staan op het lijstje. Op reis leiden de wegen stee-vast naar musea en galerieën, vooral mo-derne kunst en zero-kunst in het bijzonder. Met hedendaagse kunst heb ik iets minder affiniteit. En ik vind het jammer dat ik niet

genoeg tijd vrij maak voor de Belgische musea, die absolute kwaliteit bieden. Het internet is een instrument geworden waar ik haast dagelijks artistieke informatie op zoek. Al blijf ik vooral een lezer. Ik volg ook de veilinghuizen om op de hoogte te blij-ven van prijzen en tendensen van kunst in het algemeen. Elke reis leidt ook naar iets aparts. Straks trek ik voor enkele dagen naar Sri lanka en daar wil ik vast en zeker het betonnen huis van de japanse architect tadao Ando, op de rand van een klif, bezoe-ken. Mijn lievelingsberoep? Het bewerken van leder. Het is een natuurlijk product voor functionele zaken als ceinturen en geldbeugels, maar ook voor zitmeubelen, boeken, decoratiemateriaal en zelfs wand-bekleding.”

, www.classic.be

Vakmanschap primeert op biënnale ClassicA

Zij leren om te leven

Gratis toeGanG voor één persoonAlleen geldig indien de bon correct is ingevuld. Deze bon moet inge-wisseld worden aan de kassa Xpo Zuid aan de Kennedylaan.1 bon per gezin.

Geeft ook recht op een korting van 5 euro bij aankoop van een boek van Classica 2011 (€ 10 ipv. € 15)

Naam:

Straat + Nummer:

PoStNummer + gemeeNte:

✂©

Fot

o H

ol

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

“Wij maken komaf met de bekrompen gedachte dat gaming enkel tot geweld leidt. Games spelen is leuk

en bevordert de ontwikkeling van een kind. De spellen vereisen behendigheid en logisch, strategisch en

oplossingsgericht denken”, aldus Vincent Coomans en Jürgen Van Lerberghe van de Kortrijkse bibliotheek.

Voornoemd statement komt zeker aan bod tijdens de info- en debatavond rond ga-ming die de bib op dinsdag 15 november om 19.30 uur organiseert. Van 15 novem-ber tot 6 december loopt een expo over gamecreatie in samenwerking met het De-partment Digital Arts and Entertainment van Howest. “De expo toont de making of, het creatief proces dat schuil gaat achter het ruimtestrategiespel Athmos. je kan concepttekeningen, prototypes en demo’s bekijken”, aldus de gamingverantwoorde-lijke jürgen Van lerberghe.

pionierSDat de debatavond precies in de Kortrijkse bib plaatsvindt, is geen toevalstreffer. “Wij waren de pioniers inzake het aanbieden van games. Wij beschouwen die spellen als een sterk ingeburgerd cultuurproduct dat je bijna in elke Vlaamse huiskamer aantreft. Een videogame is een audiovisueel kunst-

werk net zoals een dvd, documentaire of film. Videospellen zijn maar één van de vele vormen van de populaire cultuur zoals strips, streetart en afgeleiden,” vervolgt jür-gen Van lerberghe.De bib gaat niet over één nacht ijs bij het uitlenen van de videogames. “Wij hebben een zo divers mogelijk aanbod voor 3-ja-rigen tot 18-plussers. Wij kiezen voor ver-schillende genres. De bewegingsgerichte spelletjes zetten jongeren aan tot sporten zonder dat ze het beseffen. Weet je dat rust-oorden en revalidatiecentra gebruik maken van die games? In de meer filmische spellen zijn de spelers betrokken met de hoofdper-sonages en is ontspanning het hoofddoel. De actiegerichte games vereisen behoorlijk wat behendigheid en strategisch denken.”

veiliGHeiD en kwaliteit“Belangrijk is dat wij geen games uitlenen tijdens de schooluren en dat iedereen naar

huis gaat met een spel dat aangepast is aan de leeftijd en aan de nodige kwalitatieve ver-eisten voldoet. Wie in de bib komt “gamen” doet dit niet alleen, maar speelt samen met anderen. De jongeren nestelen zich dan in een lange comfortabele zetel. gamen is een sociaal gebeuren. Dankzij de games berei-ken wij een groep jongeren die soms moei-lijk de weg naar de bib vindt”, benadrukt pr-verantwoordelijke Vincent Coomans.

De Kortrijkse bib vormt op 10 december om 14 uur de arena voor het Provinciaal gametornooi van de provincie West-Vlaan-deren. Dan nemen alle finalisten van alle lokale West-Vlaamse tornooien het tegen elkaar op.tijdens de verschillende acitiviteiten staat level Up, de mobiele gamestand van team jeugd, borg voor de randanimatie.

, Info:www.kortrijk.be/bibliotheek

Bib ontkracht vooroordelen over videospellen

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

C U l t U U R

Leuke, populaire deuntjes hielpen de soldaten de gruwel van de Eerste Wereldoorlog doorkomen. De Koninklijke

Muziekvereniging Sint-Jan Marke verzamelde die oorlogsliedjes, schreef er passende muziek bij en voert ‘Pack

up your troubles and smile!’ op 5 november om 20.15 uur uit in de Stadsschouwburg.

Voorzitter Johan Vanhoenacker: “Het idee voor daarvoor ontstond niet toevallig bij ons. Marke was tijdens WO I immers bezet gebied. Zo verbleef de Rode Baron, Man-fred von Richthofen, op het kasteel van baron de Bethune. Nabij het ontmoetings-centrum kan je ook nog de resten zien van het voormalige Duitse kerkhof. Het was de bezetter die de brouwerij van Cyriel Debrabandere omvormde tot café-casino voor de Duitse soldaten. De zoon van Cy-riel, Raphael Debrabandere, vocht toen aan het front.”

Zing deuntjes uit WO I mee met Sint-jan

Voorzitter Johan Vanhoenacker en echtgenote Françoise Herman tonen een document van het 50-jarig bestaan. “Ik mocht als 8-jarige voor het eerst meelopen als tamboer!”

VrijwilligersVerdraaid

goed

elke CompaGnie kreeG een monDHarmoniCaJohan Vanhoenacker: “Het leek ons een goed idee om een keertje niet bij de gruwel van WO I te blijven hangen, maar te kiezen voor de leuke, populaire deuntjes.”Wist je bijvoorbeeld dat Lilli Marleen, Roses of Picardy, Viens poupoule en Waltzing Ma-thilda uit die periode dateren? En titels als Ma P’tite Mimi en le téméraire zeggen je misschien niet meteen iets, maar je hebt zeker al die deuntjes gehoord. In Marke staat le téméraire in elk geval hoog aange-schreven.Johan Vanhoenacker lacht: “Niet moeilijk, dat is de ‘mars van de Vanhoenackers’. Die werd – en wordt – altijd bijzonder enthousiast uit-gevoerd. Nadien volgt steevast een traktaat! Wij gaan trouwens verder dan het puur uit-voeren van de oorlogsliederen. Wij ontvan-gen Marc Meersman, Stefaan Vandenbroucke en Kotjesvolk als speciale gasten.”Françoise Herman, de echtgenote van de voorzitter, en muzikant Filip Decock zoch-ten alle mogelijke informatie bijeen. Françoise Herman: “Markenaar Peter loua-gie draagt enkele verklarende teksten voor. Maar wij beperken die tussenkomsten tot de essentie. Meer uitleg vind je in de bro-chure. Zo kom je te weten dat elke com-pagnie in WO I een mondharmonica kreeg. Dit hielp het moreel hoog houden en lag ook aan de basis van sketches en toneel. Veel oorlogsliedjes kwamen naar het front via gewonde soldaten, die in Frankrijk ver-zorgd werden en daarna naar de loopgra-ven terugkeerden. Het Frans werd meestal omgezet in schunnige – maar vaak leuke – teksten.”

Dat is ook de link met de muziekvereniging. Cyriel Debrabandere en de grootvader van johan, Omer Vanhoenacker, waren stichten-de leden van Sint-jan.Johan Vanhoenacker: “Mijn grootvader was ook schatbewaarder en liefst 60 jaar spelend lid. Mijn vader, Oscar, was zelfs 65 jaar muzikant bij Sint-jan. En zelf mocht ik voor het eerst meestappen bij het 50-jarig bestaan als tamboer. Ik was toen pas 8 jaar. Ondertussen loop ik er ook al 54 jaar bij. Nu ik met pensioen ben, vind ik de tijd om het uitgebreide archief te ordenen.”

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

omStreekS 1914In 1460 is er voor het eerst sprake van ‘Heule Plaetse’ of ‘Plaetse van Huele’. De ge-meenteraad keurde op 13 maart 1981 de naam ‘Heuleplaats’ goed. Rechts zie je de toren van de Sint-Eutropius-kerk die uit het begin van de 16de eeuw da-teert. Door het Koninklijk Besluit van 19 april 1937 is de kerktoren beschermd. De bom-bardementen van 21 juli 1944 brachten veel schade toe aan het schip van de kerk. De herstellingen vonden in 1955-1956 plaats.ter hoogte van het nummer 7 bevond zich het café Oud gemeentehuis. De gemeente-lijke diensten waren tot 1948 op de eerste verdieping gevestigd. Niemand minder dan Stijn Streuvels woon-de van 1879 tot 1887 in het hoekhuis ter hoogte van het nummer 9. Deze woning kreeg de naam Streuvelshuis.Op de achtergrond zie je de herbergen Stal-ling in den Hert en ’t Sweert.

oktober 2011De dorpskern van Heule is niet veel veran-derd. De volledige structuur is nog groten-deels herkenbaar. Het plein heeft een aantal sterke troeven: rechts het Streuvelshuis met daarnaast de vroegere herberg in ’t gemeentehuis dat nu Dudu heet en het oud gemeentehuis. Deze panden zijn historisch en ruimtelijk verstrengeld. Centraal op Heuleplaats staat het tinekesbeeld met daarnaast een linde-boom, aangeplant in 1978 in het kader van het Jaar van het dorp.Door de grote verkeersstroom was men ge-noodzaakt om de straatstenen te vervan-gen door een wegbedekking in asfalt.De auto is niet meer weg te denken van Heuleplaats.

V R O E g E R E N N U

en toen was er...

De rubriek ‘Vroeger en nu’ is een vertrouwd item in deze Stadskrant. Voor deze ru-briek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig. Heb jij nog foto’s uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek? Stuur ze dan in hoge resolutie naar [email protected]

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

K O R t R I j K K O R t

infoavonD over KorTrijK-WeiDe en BleKerij

De Vlaamse Regering heeft het brownfield-convenant voor Kortrijk–Weide en Blekerij ‘voorlopig’ goedgekeurd.

De Vlaamse overheid riep de Brownfield-convenanten in het leven om zogenaamde brownfields (sterk verontreinigde ter-reinen) om te zetten in nieuwe terreinen (groene terreinen). Overheid en privé (zo-als projectontwikkelaars) investeren in de herontwikkeling van bijvoorbeeld verval-len en verontreinigde bedrijfsterreinen. De overheid geeft faciliteiten die er anders niet zijn, om het voor investeerders economisch aantrekkelijk te maken.Wil je meer weten over dit convenant voor Kortrijk-Weide en Blekerij? Dan ben je wel-kom op de infovergadering op maandag 7 november om 19 uur in het Dakcafé van het stadhuis.

, Het Dakcafé van het stadhuis bereik je via de ingang van het stadhuis in de Papenstraat. In de inkomhal neem je de lift of de trap naar de vierde verdieping.

GezinshereniGinG

gezinsleden van Belgen of van vreemdelin-gen met het recht op verblijf in België kun-nen in bepaalde gevallen een aanvraag in-dienen om in ons land te verblijven. Dit op basis van een procedure gezinshereniging. Sinds kort gelden echter strengere regels voor deze hereniging. Op 22 september trad een nieuwe wet in werking. De voor-waarden van deze wet zijn onmiddellijk van kracht voor alle aanvragen die op 22 september 2011 nog niet (definitief ) beslist werden.Interesse in deze materie? Dan vind je alle informatie op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/. Heb je een concrete vraag over een dossier

dat jou of jouw familie aanbelangt, dan ge-ven de collega’s van het team Burgerzaken, Vreemdelingen je graag wat extra uitleg.let wel: de baliediensten van het stadhuis sluiten de deuren van 31 oktober tot en met 2 november en op 11 en 12 november.[Info ]: team Burgerzaken 056 27 72 60 - https://dofi.ibz.be

De nieUWe MoesTUin: een TUin van GeUren en sMaKen

De nieuwe generatie moestuinders hecht niet alleen belang aan het ‘verbouwen’ van groenten. Peter Bauwens, free-lance groen-journalist en auteur van een 25-tal boeken, komt op vraag van Velt Eetbaar Kortrijk zijn ideeën en ervaringen met je delen. Hij ijvert voor de creatie van een tuin van geuren en smaken en experimenteert volop in zijn ei-genzinnige kwekerij met oude en nieuwe eetbare planten.je krijgt informatie over oude rassen met nieuwe mogelijkheden of nieuwe selecties die de moestuin een stuk makkelijker en aantrekkelijker maken.

je maakt kennis met minder bekende vast, doorlevende groenten voor meer kleur en smaakvariatie in jouw oogst. Na de uiteen-zetting vertrek je huiswaarts met een hele resem praktische tips voor een eetbare tuin, ook voor de kleine stadstuin.

, Lezing op 29 november om 19.45 uur in het Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1 Deelname: € 3. Meer info op [email protected]

GroepsaanKoop Groene sTrooM

De provincie West-Vlaanderen biedt al haar inwoners de kans om bewust te kiezen voor 100 % groene stroom. Daarmee wil ze meer

mensen de stap laten zetten naar milieu-vriendelijke en uiteraard ook goedkopere energie. De groepsaankoop wordt stap voor stap begeleid door de firma iChoosr

die via een online veiling op 6 februari, alle deelnemers zal aanbieden aan de ge-interesseerde energieleveranciers. Nadien krijgt elke deelnemer een persoonlijk aan-bod en kan er, na akkoord, ook effectief worden overgestapt naar een energiecon-tract van 100 % groene stroom. De prijzen die worden aangeboden, zullen geldig zijn voor één jaar. Deelnemers kunnen ook kie-zen voor een gecombineerd leveringscon-tract voor groene elektriciteit én aardgas.Interesse? Neem dan deel aan de infoavond op 17 november om 20 uur in het Dakcafé van het stadhuis (ingang via Papenstraat). Inschrijven via de website www.samen-gaanwegroener.be kan tot 5 februari 2012.

, iChoosr: 0800 18 711 [email protected] www.samengaanwegroener.be (via West-Vlaanderen)

Blij DaT iK je zie!

Wie niet zichtbaar is in het verkeer, is gezien. Figuurlijk dan. Want per fiets of te voet ben je kwetsbaar tussen de ronkende motoren. Klassieke fluohesjes mogen dan wel een nuttige uitvinding zijn, uit ervaring blijkt echter dat jongeren dit hesje niet echt we-ten te appreciëren. Veiligheid mag dan wel belangrijk zijn, cool zijn is dat ook! Daarom is er nu de flucabag, flashy streetwear voor hippe fietsers en stappers, ontworpen door

K O R t R I j K K O R t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

K O R t R I j K K O R t

designer Diane Steverlynck en fashion label girls from Omsk. Door een handig systeem met verstelbare koordjes vorm je de fluca-bag om van cape tot regenjas of rugzak. Vandaar ook de naam: fluo + cape + bag = flucabag.Wil jij zo’n trendy eyecatcher? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. je ontvangt binnenkort een persoonlijk be-richt over de verkoop.

Scholen kunnen een groepsbestelling plaatsen tegen een voordeeltarief door een e-mail te sturen naar [email protected].

, De flucabag is een realisatie van vzw Designregio Kortrijk en Stad Kortrijk. www.flucabag.be

herDenKinG WapensTilsTanD

11 november of Wapenstilstand is nog steeds een belangrijke dag voor ouders en grootouders. Om dit ‘Feest van de Vre-de’ ook levendig te houden bij de huidige generatie organiseert de stad jaarlijks een herdenking. Kom op 11 november naar de grote Markt en laat er, samen met de andere aanwezigen, witte ballonnen op als teken dat vrede ook jou na aan het hart ligt.

Programma Feest van de Vrede:• 10 uur: plechtigheid aan het Royal New

Foundlandmonument• 11 uur: te Deum in de Sint-Maartenskerk• 11.20 uur: optocht naar het monument

op de grote Markt, bloemneerlegging en oplaten van witte ballonnen.

• 11.30 uur: receptie in de gravin Beatrijszaal.• Ook in de deelgemeenten vinden plech-

tigheden plaats aan het oorlogsmonu-ment: Kooigem (9.30 uur), Bellegem (9.45 uur), Heule (10.30 uur), Marke (11 uur), Bissegem (11.30 uur)

Op 26 november gooien het OCMW en Sociaal Huis de deuren open voor het publiek. je kent ongetwijfeld de OCMW-dienstverlening voor senioren en kans-armen maar wist je ook dat het OCMW trajectbegeleiding en werkervaring biedt aan werklozen die niet zelfstandig een job vinden? Of wil je kennis te maken met de dienst voor onthaalouders? In het Sociaal Huis kan je dan weer terecht met ál je wel-zijnsvragen.

Kom op zaterdag 26 november tussen 10 en 17 uur langs voor wat info, een gezel-lige babbel én een gratis consumptie met deze bon.

, OCMW en Sociaal Huis, Budastraat 27, 056 24 48 00 - www.ocmwkortrijk.be www.sociaalhuiskortrijk.be

OCMW en Sociaal huis zetten de deuren open op 26 november

1 bon per persoon, niet cumuleerbaar

gratis consumptiebon

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

Marc vanDenBerGhe

Is de nieuwe voorzitter van de Ouderen-AdviesRaad. Onbekend is de functie voor de geëngageerde Heulenaar niet. “toen mijn voorganger en goede vriend ger-main Coelembier overleed, nam ik tijde-lijk zijn taken over. Nu ben ik tot voorzit-ter verkozen. Ik wil de soms rigide muren tussen verenigingen, diensten, vrijwilli-gers en professionelen wegwerken en de stereotiepe beelden van ouderen slopen en vervangen door een eigentijds posi-tief (zelf )beeld, het liefst in een sfeer van openheid en hartelijkheid”.Marc Vandenberghe volgde na zijn pensi-oen de vorming tot seniorenconsulent. “Zo kon ik mee de werking Buren voor Buren uitbouwen en rolde ik de wereld van de ou-deren binnen. Vanuit de gezinsbond, meer bepaald de werking rond grootouders en senioren, zocht ik contact met de Ouderen-AdviesRaad. Ik ontmoette er germain’. De voorzitter van de OuderenAdviesRaad pleit voor de uitwerking van een ouderen-activiteitenplan.

veerle BeernaerT

Blikt terug op een geslaagd marathonsei-zoen. De mama van 4 tienerdochters en laborante in het az groeninge won de Bin-nenmaasmarathon in Maasdam (Nederland) en de Zes Uren van loos (Frankrijk). Zij werd Belgisch Kampioene in haar categorie - (W4) 100 km lopen - tijdens de Nacht van West-Vlaanderen in torhout. “Mijn echtgenoot liep marathons. Ik wilde dat ook proberen. Afstanden minder dan 20 km zijn niet geschikt zijn voor mij. Ik ben een diesel die traag op gang komt, maar eens ik mijn ritme gevonden heb, kan ik blijven lopen”.Dankzij haar hobby heeft Veerle unieke er-varingen opgedaan. “Eind augustus nam ik samen met mijn man deel aan de gaiapark Zoo Marathon in het Nederlandse Kerkrade. Wij liepen tussen de apen, leeuwen en stok-paardjes, een wereldprimeur want het was de eerste keer dat een marathon in de zoo plaatsvond. Er mochten ook maar 100 atle-ten aan de start verschijnen.”

, Info: bettyspencer.skynetblogs.be

johan KesTelooT

Is niet alleen beroepsbrandweerman/am-bulancier bij de Kortrijkse brandweer, maar maakt ook deel uit van B-Fast USAR (Urban Search en Rescue). “je moet bereid zijn om in onherbergzaam gebied te werken en je plan te trekken. je moet meteen vertrekkensklaar staan voor een missie die soms een week kan duren. je krijgt geen vergoeding, maar je bent lid van een hecht professioneel reddingsteam dat overal ter wereld mensen helpt.”“Wij sporen slachtoffers op die na een aard-beving onder het puin bedolven zijn. Eens wij die personen gevonden en gered heb-ben, dragen wij ze over aan de medische tak van B-Fast. Vorige maand nam ik deel aan een NAVO-rampenoefening in Moldavië. Deze oefeningen zijn nodig om de reddings-operatie en medische hulpverlening bij ram-pen zo vlot mogelijk te laten verlopen”.De Kortrijkzaan maakte al een reddings-operatie mee. “In 2004 werd ik samen met twee collega’s ingezet bij de aardbeving in Al-Hoceima in Marokko. Wij moesten er een tentenkamp bouwen en een waterzuive-ringsstation installeren.”

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur een kaartje met de oplossing naar: Stads-krant Wedstrijd, grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar [email protected]. Vijf gezinnen kunnen een fotoshoot in middeleeuwse kledij winnen. Die vindt plaats op zaterdag 10 december in het museum 1302

De winnaars van de vorige editie herkenden de arcades bij het Astridpark: Christine Goemaere, Heule – Dominiek Deceuninck, Bissegem – Jan Terryn, Kortrijk – Sven Vandewalle, Heule - Marie-Rose Debrabandere, Kortrijk – Patricia Lewyllie, Kortrijk – Francis Mondy, Kortrijk – Marc Vanhalst, Bissegem – Thomas Desmet, Heule – Wilfried Buseyne, Heule

Ken je stad! WIN

VrijwilligersVerdraaid

goed

VrijwilligersVerdraaid

goed

D E M E N S E N

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

Heel wat bomen laten hun bladeren vallen... schilderachtig, gezellig

maar op veel plaatsen vaak oorzaak van overlast. Al verschillende jaren

plaatst Stad Kortrijk vanaf half oktober bladkorven. Dit systeem werkt

heel goed, de aanvragen zijn legio maar vaak bestaan er misverstanden

over de locatie van de bladkorf.

Even verduidelijken: plaatsen die aanmerking komen voor een bladkorf zijn straten en plei-nen met veel grote bomen die op openbaar domein staan en waarvan de bladeren op het voetpad of in de goot terecht komen. Om overlast te voorkomen rapen omwonenden de bladeren op en gooien ze in de bladkorf.

Een regelmatige evaluatie volgt. Waar sluikstort of restafval in de bladkorf zit, verdwijnt de bladkorf. Als alle bladeren af-gevallen zijn, wordt de bladkorf verplaatst naar een lokatie waar wél nog bladeren aan de bomen hangen. Waar voldoende blad-korven op loopafstand staan, worden deze ontdubbeld om ook op andere plaatsen hun nut te bewijzen.

leefmilieu beschikt over 150 bladkorven. Die krijgen allemaal een plaats. Op som-mige plaatsen (een 15-tal) worden werf-hekkens in U-vorm geplaatst. Deze hebben een grotere capaciteit. Maar je begrijpt dat niet iedereen recht heeft op zijn bladkorf.

Voor het opruimen van afgevallen blade-ren, rekent leefmilieu Kortrijk niet alleen op de medewerking van de inwoners. Ver-schillende teams vervullen hun opdracht in parken en groenzones, op verhardingen, in straten en pleinen en in de schoolomgevin-gen, met een gespecialiseerd wagenpark : 3 grote en 4 kleine veegmachines, 1 blad-veegmachine en 2 omgebouwde grasmaai-ers met opvang.

Kortrijk plaatst bladkorvenDe spelreGels

• In de bladkorven mogen enkel bladeren gedeponeerd worden.

• Snoeihout, keukenafval en of grasmaaisel horen niet thuis in een bladkorf.

• Bij verkeerd gebruik van de blad-korf wordt deze weggehaald, na verwittiging.

• Er zijn meer aanvragen dan be-schikbare korven. Ingaan op alle vragen is onmogelijk. Er kan niet voor ieders deur een korf komen.

• Bladkorven blijven waar ze ge-plaatst worden. Soms verplaatsen mensen zelf deze korven en zet-ten deze zodanig dat ze bijna niet bereikbaar zijn voor de ophalers.

• De bladkorven worden wekelijks leeggemaakt. Als die sneller vol zijn, kan je dit melden op het gratis nummer 1777 van het meldpunt.

• Met vragen kan je altijd terecht op het gratis nummer 1777 van het stedelijk meldpunt.

M I l I E U

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

Het voltallige Orchestre National du Vetex kijkt al uit naar de release van Total Tajine, op zaterdag 12 november om 20.15 uur. De voorstelling van de nieuwe cd betekent met-een het eerste optreden van de Kortrijkse formatie in de nieuwe zaal van De Kreun.

Ruben Deprez: "Ons laatste optreden in De Kreun was nog in Bissegem. Logisch dus dat wij Total Tajine graag in de nieuwe zaal voor-stellen. Daar vinden wij niet alleen een perfecte akoestiek, maar leggen drie digitale camera’s dit optreden vast. De fans vinden dit later op onze vernieuwde website. Net als korte docu-clips van onze tournees. Dit jaar liep onze zomertournee van april tot september en speelden wij een 50-tal concerten. Met docu-clips daarvan tonen wij onze fans via de website het leven zoals het is van het Orchestre op tournee."

De trip leidde niet toevallig naar de Balkan.

"Wij voelen ons daar goed thuis. De opnames vonden plaats in Novi Sad in Servië. Wij kregen

ToTal Tajine in De Kreun12 november 2011, orchesTre naTional Du VeTex

versterking van enkele gastmuzikanten. Ook in Roubaix en Antwerpen werd nog verder ge-schaafd en gemixed. Vanaf 15 oktober is de cd beschikbaar."

Komponist/muzikant Thomas Morzewski: "Enkele nummers dragen een uitgesproken Bal-kanstempel, maar er zijn ook Turkse en medi-terrane invloeden."

Ruben Deprez: "Opmerkelijk is dat elke muzi-kant nog gegroeid is en daardoor natuurlijk de groep op zichzelf ook. Er is een duidelijke evolutie merkbaar, zeg maar een verbazingwekkende stij-gende lijn. De toekomstplannen? Eerst zo goed mogelijk onze nieuwe cd promoten. De tournee zit nog een beetje in de kleren, met als onvergete-lijk moment ons optreden in Pukkelpop. Net na ons optreden brak daar de hel los. Onze instru-menten zaten nog maar net in de bestelwagen en gelukkig raakte niemand gewond. Wij hopen dat wij in de wintermaanden kunnen toeren in de culturele centra. En wij proberen te bereiken wat Daan al kon: populair worden in Wallonië."

R 20u | € 13 (add) / 10 (vvk) / 7 (Kreuncard, 4x4, CJP)(online only) | De Kreun | 056 37 06 44 | http://dekreun.be

R www.vetex.org

UiT in KorTrijK | 21

1 tot 30 november 2011

UiT in KorTrijKmet agenda van 1 tot 30 november 2011

Wil je De release Van ToTal Tajine meemaKen? Wij hebben drie duotickets plus drie cd’s weg te geven. Mail meteen het antwoord op de vraag "Wie speelt sousafoon bij Orchestre National du Vetex" naar [email protected] met ver-melding Total Tajine. De winnaars worden per mail verwittigd.

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT in KorTrijK | 2322 | UiT in KorTrijK

1 tot 30 november 20111 tot 30 november 2011

KorTrijK zWemT12 tot 20 november

Met 'Kortrijk Zwemt' verwennen de drie over-dekte zwembaden Magdalena, Lagae en Mimosa van 12 tot 20 november de sportieve stadsge-noten. Het programma bestaat onder andere uit 'aquapirates', discozwemmen, 'studentmid-nightswim', ochtendzwemmen met ontbijt, een kopje koffie voor 55-plussers, … .Eén van de blikvangers is ladies@mimosa waar-bij de dames van een sauna en whirlpool kunnen genieten. De leerlingen van het Sint-Theresia-instituut trakteren hen daarenboven op een gratis brushing, gezichtsmassage, maquillage en manicure.

R € 2 | stedelijke zwembaden | [email protected] | www.kortrijk.be/sport

joKe en liesbeTh zijn Young & Furious

4 en 5 november

Joke Depreitere (17) en Liesbeth Van Der Bauw-hede (16), danseressen bij Passerelle, mogen in eigen stad aantreden in de première van 'Young & Furious'. Op 4 en 5 november om 20.15 uur in Budascoop zie je het resultaat van een residentie in het Duitse Münster van tien jongeren.Joke: "De acht performers vormen het uitgangs-punt. Het idee was om een stuk te maken rond elk individu. Dat wil niet zeggen dat je onze persoonlijkheid zal doorhebben. Eerder flarden uit onze herinneringen of onze mening over bepaalde zaken. Wij geven ons in dit stuk echt helemaal. Laat jouw fantasie werken als je de titel leest. Zelf vonden wij dit eerst wat cliché. Maar nu ik weet wat het uiteindelijk werd, blijkt de titel 'Young and Furious' bijzonder passend." Liesbeth: "Joke zat vroeger bij mij op school, dus kende ik haar al. Het is wel de eerste keer dat we samen in een stuk dansen. Voor mij is dit het eerste grote project. Eerder trad ik al aan in 'After Dark' met Thomas Devens en 'ONgE-LOOFlijkt' met Leen Dewilde. Maar dit project is veel groter en nam veel meer tijd in beslag. En nu heb ik… ongelofelijke plankenkoorts. Vooral om-dat er nu meer mensen komen kijken die ik ken."

R 4 en 5 november | voorprogramma 19u | 20u15 | € 9 (add) / 7 (vvk) / 5 (CJP) | Budascoop | 056 23 98 55 | www.passerellevzw.be

genieT Van een VerWen-onTbijT Je kan voor het gehele gezin een gratis 'ver-wenontbijt' winnen op zondag 20 november om 8.30 uur in het zwembad Magdalena. Je moet enkel antwoorden op de vraag: "Hoeveel bezoekers ontving het zwembad Ab-dijkaai tussen begin mei en eind augustus?" Mail je antwoord vóór 10 november naar [email protected]. Vermeld je naam en telefoon- en gsm-nummer. De winnaars krij-gen een berichtje.

De Kortrijkse danseressen Liesbeth Van Der Bauwhede (l.) en Joke Depreitere (r.) dansen mee in ‘Young & Furious’.

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT in KorTrijK | 2322 | UiT in KorTrijK

1 tot 30 november 20111 tot 30 november 2011

MUZIEK | Sioen (try-out) | Frederik Si-oen reisde door Zuid Afrika, zijn nieuwe 4de CD verschijnt eind 2011 | 20u15 | € 10 / 6 (-26) | Concertstudio | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumkortrijk.be

vrIJDAG 4 novemberDANS | PremièreS double bill young & FuriouS (Samir akika & unuSual SymPtomS) & it'S all about my birth-day (Sarah boStoen) - PaSSerelle vzw | ook op 5 november| voorprogramma 19u | 20u15 | € 9 (add) / 7 (vvk) / 5 (CJP) | Budascoop | 056 23 98 55 | www.passerellevzw.be

ZAterDAG 5 novemberSPORT | baSketbal: k.kortrijk SPort Cb – rCS natoye | 3e nat. heren A | 20u30 | Jan Carreerhal | [email protected] | www.kortrijksportcb.be

ZonDAG 6 novemberFILM | ontbijtFilm: winnie de Pooh | vanaf 5 jr | 9u | € 7.5/6/5.5/4 (film) + € 5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be FILM | ontbijtFilm: i am kalam | vanaf 9 jr | 9u | € 7.5/6/5.5/4 (film) + € 5/2 (ontbijt) | Bu-dascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be MUZIEK | kaSteelConCert met revue blanChe (altviool en Fluit) - Caroline PeeterS en kriS hellemanS | 11u | € 7 (incl. drankje) | 't Kasteel Heule | 056 24 06 20 | [email protected]

MUZIEK | hyPnotiC braSS enSemble (uS) | 20u | € 15 (add) / 12 (vvk) / 9 (Kreuncard, 4x4, CJP)(online only) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.beMUZIEK | arte libre met ono idiot & juliette traviS (live) | 18u30 | gratis | Muziekcafé Track*| 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

mAAnDAG 7 novemberMUZIEK | braidS (Can) | 20u | € 13 (add) / 10 (vvk) / 7 (Kreuncard, 4x4, CJP) (enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.beWORKSHOP | PoP uP: 'word radiorePorter' | ook op 14, 21, 28 november | reeks over opna-me/montage/interview/radio maken bijgestaan door ervaren radiomakers van het REC Radiocen-trum | 19u | gratis | Muziekcentrum Track* | www.muziekcentrumtrack.be

DInSDAG 8 novemberVOORDRACHT | PoP-uP: leonard Cohen, a heart with no ComPanion - FranCiS muS | 19u30 | € 10 | Vormingplus, Wandelweg 11 | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumkortrijk.be

WoenSDAG 9 novemberWORKSHOP | PoP-uP: Start to blueS, van klaagzang tot roCkmuziek - bert van-SteenkiSte | ook op 16, 23 en 30 november | 19u30| € 40 | Muziekcentrum Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumkortrijk.be

WoenSDAG 2 novemberMUZIEK | Saul williamS - iConoClaSS | 20u | € 18 (add) / 15 (vvk) / 12 (Kreuncard, 4 x4, CJP) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

DonDerDAG 3 novemberMUZIEK | oP de koFFie met…- eddy vro-man | 14u30 | € 8 | Buurthuis Kooigem | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

Op woensdag 2 november 2011, midden in de herfstvakantie, komt de nationale ploeg voor de derde keer naar de Sportcampus Lange Munte in Kortrijk. Opgooi om 20 uur. België zal er Letland ontmoeten in de eerste wedstrijd van de kwalificatiepoule voor het WK 2013 dat in Spanje zal plaats-vinden.De terugwedstrijd in Letland wordt ge-speeld op zaterdag 5 november in Dobele. Naast Letland vinden we ook Montenegro terug in de poule. Tegen Montenegro wordt begin januari 2012 gespeeld, in Doornik.In januari 2007 liep de Sportcampus Lange Munte helemaal vol (2500 toeschouwers) voor de komst van Zweden. De Nationale Ploeg rekent opnieuw op de steun van het publiek. Letland is een stevige tegenstan-der maar geen onhaalbare kaart.

R woensdag 2 november 2011 | 20u15 | € 10 | S.C. Lange Munte | [email protected] | www.apolloon.be

handbal belgië-letland

In 'Personae', een impressionante en emoti-onele mozaïek, ontdekken we de sublieme schoonheid en de kracht van Navas als solodanser. Navas trekt alle dansregisters open en bouwt met dit materiaal een heel eigen theatrale taal op. Soms donker en mysterieus, dan weer aards, vinnig, sensu-eel en fijn elegant. Hij danst voor ons oa. op de Bolero van Ravel. Vandaag wordt Navas beschouwd als een van de belangrijkste Ca-nadese ambassadeurs van de hedendaagse dans.

R donderdag 3 november 2011 | 20u15 | € 13 / 10 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

joSé navaS - PerSonae

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT in KorTrijK | 2524 | UiT in KorTrijK

1 tot 30 november 20111 tot 30 november 2011

MUZIEK | the thing - matS guStaFSSon , ingebright haker-Flaten ,Paal nilS-Sen-love | 20u | | € 13 (add) / 10 (vvk) / 7 (Kreuncard, 4x4, CJP)(enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | wwwdekreun.be

DonDerDAG 10 novemberTHEATER | erik (8+) - an de donder | 19u | € 6 (abo = ticket) | Arenatheater | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beVARIA | muSiC waS my FirSt love… - ot-to-jan ham en Stijn van de voor-de | Ze vertellen het echte verhaal van ‘de muziek’ op hun manier , afterparty in Mu-ziekcafé Track* | 20u15 | € 11 / 6 (-26) | Concertstudio | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beVARIA | king kong (kinky kong edition) | Djuma Soundsystem, Fred Hush, Brooke Johnston, Michael Forzza, Clercke, Djeff Delby | 22u | € 10 | De Kreun | www.kingkongclub.be

vrIJDAG 11 novemberFILM | doCumentaire: ik vergeet u nooit | 20u15 | € 7.5/ 6 (-26, +65) / 5 (CJP) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be THEATER | elS de SChePPer - niet geSChikt alS moeder | 20u15 | € 26 / 24 /22 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

THEATER | "de butteSmitterS’ – toneel iSe-grim | ook op 12, 13 (om 15u), 18, 19 en 20 (om 15u) november | 20u | € 9 (add) / 8 (vvk) | Cine Palace, Zwevegemsestraat 13 | reservatie 0479 61 25 98 (16-20u) en [email protected] | www.isegrim.beVARIA | heule 900 - heulSe verenigingen | Feestdag voor alle inwoners van Heule: boek-voorstelling & receptie, dorpsmaaltijd, Kinder-ridder-namiddag, Heulse Highlandgames, huifkartocht, Café Chantant Morna, Brothers On The Run en Déjà Fou, goochelshow… | 11u | OC De Vonke Heule, Hoeve de Heer-lijkheid, ’t Kasteel Heule | 056 24 06 20 | www.heule.be

ZAterDAG 12 novemberMUZIEK | ConCert "the armed man" " a maSS For PeaCe" van karl jenkinS | Kortrijks gemengd Koor Altra Voce,Iepers gemengd Koor Chorus,Koninklijke Harmo-nie Ypriana,Lieselot Beeckaert | 20u30 | € 22 / 18 / 14 (-22jr) | Pius X | 0499 07 17 82 | www.altravoce.beVARIA | intrede van de Sint | 11u | gratis | Bastion Budapark | 056 27 74 00 | [email protected] | SinterklaaSShow | 15u en 16u30 | reserveren in UiT in Kortrijk, Schouwburgplein 14 of online via www.kortrijk.be (+ € 1 reserva-tie) | € 2,5 (waarvan € 1 bestemd voor ‘Make-A-Wish’) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.kortrijk.beMUZIEK | orCheStre international du vetex (b) | 20u | € 13 (add) / 10 (vvk) / 7 (Kreuncard, 4x4, CJP) (enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | http://dekreun.beMUZIEK | ConCert 'kanarieS oP de koFFie' | humor in de barokmuziek - Ensemble Respiro | 20u | € 12 / 6 (student) / gratis | vroegere VOKA- gebouw, Casinoplein | 0474 01 34 23 | www.ensemblerespiro.beSPORT | kortrijk zwemt | tem 20 november | € 2 |stedelijke zwembaden | sportdienst@ kortrijk.be | www.kortrijk.be/sport

ZonDAG 13 novemberVOORDRACHT | het PenhuiS met l. h. wiener | 10u30 | € 7 (vvk) / € 8 (add) | Bibliotheek Kortrijk | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheekTHEATER | het bezemStelenboS - theater-groeP max (5+) | 15u | € 6 (leden gezinsbond € 1 korting gezinsspaarkaart) | OC Aalbeke | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beMUZIEK | aPeritieFConCert jeugdharmo-nie FantaSia | 11u | € 9 (add) / 7 (vvk) | OC De Wervel Bellegem | 0497 80 45 70 | www.harmoniebellegem.be SPORT | volleybal vt marke-webiS tegen vC walhain | 17u | SC Olympiadeplein | www.webisvolley.be

mAAnDAG 14 novemberMUZIEK | Shining (nor) | 20u | € 13 (add) / 10 (vvk) / 7 (Kreuncard, 4x4, CJP) (enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

DInSDAG 15 novemberVOORDRACHT | SPioneren voor het vader-land, de memoireS van evariSt de gey-ter | 17u | Jan Van der Fraenen en Pieter-Jan La-chaert | gratis | Stadhuis Kortrijk | 056 27 74 24

WoenSDAG 16 novemberVARIA | SeCond liFe - Cirq'ulation loCale | 19u30 | € 12,50 / 8 (< 12 jr) | De Kortrijkse Schouwburg | www.cultuurcentrumkortrijk.be

DonDerDAG 17 novemberMUZIEK | ivan Paduard (live) | 21u | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.beWORKSHOP | PoP uP: on Stage with… Colin van eeCkhout (amenra) | 20u | De Kreun | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

vrIJDAG 18 novemberMUZIEK | hannelore bedert- 'uitgewiSt’ | 20u | € 7 | O.C. De Neerbeek Bissegem | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beMUZIEK | grouP inerane (nig)| 20u | € 13 (add) / 10 (vvk) / 7 (Kreuncard, 4x4, CJP) (enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

ZAterDAG 19 novemberVARIA | dag van de natuur | aanplanting grote houtwal omgeving Bellegembos ism Na-tuurpunt, de Stad, JNM en Leerwerkplaats OCMW Kortrijk. Breng spade of zware schoffel, handschoenen en enthousiasme mee | 9u30 | Ijzerhandstraat | Jan DesmetTHEATER | voS & haaS - theater tieret | 15u | € 6 | OC Rollegem | 056 23 98 55THEATER | next 2011: eden Central – manah de Pauw | over het ontstaan van de kosmos en de evolutie van de beschaving | 21u | € 14 / 12 / 7(-26) | Budascoop | 056 23 98 55 | www.nextfestival.eu

Brothers On The Run - © Olivier Deryckere

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT in KorTrijK | 2524 | UiT in KorTrijK

1 tot 30 november 20111 tot 30 november 2011

THEATER | next 2011: FruStrating PiCture book For adultS - Penino | ook op 20, 22, 23 november |Japan meets Freud! Psychoana-lytische en erotische fantasie voor gevorderden (18+) | 20u15 | € 9 / 7 | Budascoop | 056 23 98 55 | www.nextfestival.euDANS | next 2011: Cinquanta urlan-ti, quaranta ruggenti, SeSSanta Stridenti - teodora CaStelluCCi, dewey dell | 19u | € 9 / 7 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beMUZIEK | exPloSionS in the Sky (uS) |20u | € 24 (add)/ 21 (vvk) / 18 (Kreuncard, 4 x 4, CJP) (enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be SPORT | voetbal kvk – aa gent | 20u | gul-densporenstadion | www.kvk.beSPORT | baSketbal: k.kortrijk SPort.Cb – royal nivelleS baSket | 3e nat. heren A | 20u30 | Jan Carreerhal | [email protected] | www.kortrijksportcb.beSPORT | handbal: aPolloon – hv arena d | superliga heren | 20u30 | S.C. Lange Munte | [email protected] | www.apolloon.beSPORT | handbal : aPolloon - jemePPe | 2e nat.dames | 18u45 | S.C. Lange Munte | [email protected] | www.apolloon.be

ZonDAG 20 novemberWANDELEN EN FIETSEN | oP verkenning in de herFSt | 14u30 | Neerbeekvallei Bissegem | 056 20 05 10 | [email protected]

mAAnDAG 21 novemberMUZIEK | SomS Sneeuwt het in aPril - troiS voieS | bloemlezing | 15u | € 8 | OC De Wervel Bellegem | 056 23 98 55VOORDRACHT | raF jeSPerS: 'big brother in euroPa' - | 12u15 | € 5 | Bibliotheek Kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

DInSDAG 22 novemberVOORDRACHT | mark vanlombeek - van onze rePorter ter PlaatSe | 20u | € 5 | O.C. De Neerbeek Bissegem | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.beWORKSHOP | PoP uP: koordireCtie voor gevorderden | ook op 29 november, 6 en 13 december | 19u30 | Muziekcentrum Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

DonDerDAG 24 novemberMUZIEK | Folkjam + tune learning SeS-Sion | 20u30 | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumkortrijk.beMUZIEK | heiderooSjeS - FlatCat | 20u | 15 (add) / 12 (vvk) / 9 (Kreuncard, 4 x 4, CJP) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.beVARIA | buda libre – wiSdom oF CrowdS | 18u | gratis, mits reserveren | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budalibre.be

vrIJDAG 25 november

THEATER | next 2011: beFore your very eyeS - gob Squad & CamPo | ook op 27 november | Zeven kinderen spelen de hoofdrol in een confron-terende voorstelling over jeugd en ouderdom | 20u15 | € 14 / 12 / 7 (-26) | Budascoop | 056 23 98 55 | www.nextfestival.beMUZIEK | 4x4FeSt Feat PinbaCk, the megaP-honiC thriFt, niSSenenmondai, blaCk CaSSette, ed wood jr, jP inC | 20u | € 13 (add) / 10 (vvk) / 5 (Kreuncard, 4 x 4) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.beMUZIEK | Channel zero (b) | Opening night of the 'In The City' tour | 20u | € 25 (add) / 22 (vvk) / 19 (Kreuncard, 4 x 4) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.beTHEATER | drink rode wijn - karlijn Sil-leghem & hanS vanCauwenberghe | 20u15 | € 10 | O.C. Marke | 056 23 98 55 | www.marke.be

ZAterDAG 26 novemberTHEATER | next 2011: de vrek - toneelgroeP amSterdam | grimmig familieportret waarin alle relaties geperverteerd zijn door geld | 20u15 | ook op zo 27/11/11 om 18u | € 20 / 18 / 7 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.nextfestival.beMUZIEK | Carnaval deS animaux - kor-trijkS SymFoniSCh orkeSt en ConSer-vatorium | 20u | ook op 27 november 10u30 | Concertstudio | 0479 98 05 33 | [email protected] MUZIEK | 4 x 4 FeSt 11 - PinbaCk,the megaP-honiC thriFt,niSennenmondai,ed wood jr.,jP inCorPorated | 18u | € 13 (add) / 10 (vvk) / 5 (Kreuncard, 4x4, CJP)(online only) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

WoenSDAG 30 novemberTHEATER | next 2011: land’S end - berlin | ook op 1, 2, 3 dec |Spannend docu-theater over een moord over de grenzen heen | 20u15 | € 14 / 12 / 7 (-26) | Transfo Zwevegem | 056 23 98 55 | www.nextfestival.euDANS | next 2011: to intimate - ovaal,quaternaire | 20u15 | € 9 / 7 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.nextfestival.be

FILM | animatieFilm yogi bear (6-12 jr) | 14u | € 4 (incl popcorn, drankje) | OC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | [email protected] | blueSjam | 21u | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumkortrijk.be

FlAnDerS Synchro open Op de 20ste editie van deze internationale meeting zwemmen wordt ook dit jaar een mooie keurgroep synchrozwemmers (richt zich tot 13-jarigen en jonger) ontvangen. Het sportieve gebeuren bestaat uit 2 delen meer specifiek de eigenlijke competitie en een socio-cultureel gebeuren met een trip door Vlaanderen en Kortrijk als gaststad. Jaar na jaar weet vzw Olumpia met initia-tiefnemer guy De geest een internationaal deelnemersveld bijeen te krijgen voor een hoogstaande sportieve ontmoeting.

R t.e.m. 27 november| gratis | zwembad Magalena | www.flanders-synchro-open.be

© Thierry de Mey

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

exPo4 tem 27 novemberEXPO | waStyn-deSChuymer | Beide kunste-naars werken rond communicatie maar met een andere aanpak: waar Deschuymer uitgaat van een bestaande grafi sche afbeelding, daar begint Wastijn met een bestaand woord, zin of tekst om dan daarop verder te bouwen | vr-za-zo 14-17u | Benedengaler ie | 056 23 98 55 |www.cultuurcentrumkortrijk

tem 6 november

10 november tem 3 DecemberFOTOGRAFIE | verborgen zorgen – amneSty international groeP regio kortrijk | o.l.v. Dr. Marleen Temmerman bouwde het on-derzoekscentrum van de Universiteit gent deze tentoonstelling op |ma-za 9-12u30, ma14- 19u, woe 14-16u, za tot 11u30 | gratis | Nieuw stad-huis | 09 332 35 64 | www.icrh.org

vAnAF 10 november tem 23 December

12 en 13 novemberEXPO | het beeldColleCtieF - vinCent buy-Se, koen moerman, andré woStijn | 056 57 00 83 | www.vzwwith.org

tem 13 novemberFOTOGRAFIE | monumentS, SCulPturen in het StadSweeFSel – danny veyS | Docu-mentair Marks fotograaf fotografeerde alle mo-numenten en standbeelden op openbaar domein in de stad Kortrijk. Markante expo van prachtige zwart-wit fotografi e van de sculpturen in Kor-trijk. | di-vr 10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u |

€ 3 / 2 (groep vanaf 15 pers en 65+) / 1 (> 13 <26) / > 12 jaar en Kortrijkzaan gratis | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

vAnAF 17 november tem 24 December

EXPO | ever meulen | De Vrienden van de mu-sea Kortrijk bestaan 50 jaar. N.a.v. dit jubileum ontwerpt Ever Meulen (Eddy Vermeulen, Kuurne 1946) - Vlaanderens belangrijkste illustrator en o.a. huistekenaar van het weekblad HUMO, een originele zeefdruk. Aan de onthulling van de ori-ginele tekening met Kortrijkse ikonen koppelt het Broelmuseum een intieme tentoonstelling met recent werk van de illustrator. | di-vr 10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u | € 3 / 2 (groep vanaf 15 pers en 65+) / 1(> 13 < 26 jr / gratis < 12 jaar | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

tem 20 novemberEXPO | diStortion' – kobe de Peuter,nanCy vanwambeke, StéPhanie yoShiwara | vrij-za-zo 14-18u | galerie Cellaar | 0473 75 07 29

tem 30 novemberVARIA | PerSonen gezoCht - vlaSmuSeum | Van 15/06/11 tot 01/12/11 | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be

tem 18 DecemberEXPO | dieF in groot tenue - Pjeroo robjee| een kleine, maar fi jne kennismaking op het uitgebreide beeldende oeuvre van totaaltalent Pjeroo Roobje, focus op de intense relatie tussen woord en beeld | di-vr 10-12u en 14-17u, za-zo11-17u | € 3 / 2 (groep vanaf 15 pers en 55+) / 1(> 13 < 26 jr / gratis | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

tem 31 December EXPO | FotograFie - tine lemaitre, jeeP novak, roger van vooren, breCht Soenen, luC dratwa | elke dag vanaf 16u | boven Café Hoochie Coochie | 0479 30 60 62

tem 3 JUnI 2012EXPO | kortrijk, woelige Stad 1580-1680 | Brandstapels, heksenvervolging, bulderende kanonnen, pest en hongersnood... De 17de eeuw was voor Kortrijk een bewogen periode, waarin ook veel opgebouwd werd. | di-zo 10-18u | Museum Kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | www.kortrijk.be

1 tot 30 november 2011

26 | UiT in KorTrijK

UiT is overal en dé informatiebron voor je vrije tijd. Wil je jouw evenement gepu-bliceerd zien in heel wat vrijetijdskalen-ders en websites?

JoUW ActIvIteIt ooK In De nIeUWe UIt In KortrIJK ? SlechtS een mAnIer !!!! meer UIt-tIpS KAn Je vInDen op:ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activitei-ten tijdig in! Deadline invoer: editie januari 2012: 1 december, editie februari: 5 januari

R www.kortrijk.be R www.uitinregiokortrijk.be R www.uitinvlaanderen.be

lekkere kinderen Sprookjes bevatten griezelige scènes met boze heksen, verdwenen kinderen en ander onheil. Kortrijk 1302 belicht enkele histo-rische aspecten van zo’n verhalen. Bibber mee in Kortrijk 1302 en verzamel een be-schermend amulet.

R di-zo 10-17u| Kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | www.kortrijk1302.be

het onbewaakte moment #1 ronny delrue Hij behaalde als eerste kunstenaar in de beeldende kunsten zijn doctoraat met 'Het onbewaakte moment, de gecontroleerde ongecontroleerdheid bij het tekenen' aan de faculteit Architectuur en Kunsten. Naar aanleiding hiervan ziet u in het Broelmu-seum-Paardenstallen autonome beelden van de kunstenaar zoals: dagboeknotities, tekeningen, schilderijen, sculpturen… Het onderzoek van de gecontroleerde ongecon-troleerdheid bij het tekenen is onderhuids aanwezig.

R di-vr 10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u | € 3 / 2 (groep vanaf 15 pers en 65+) / 1(> 13 < 26 jr / gratis < 12 jaar | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

© Jef Van Eynde

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

MenselijKe KeTTinG voor eerlijKe hanDel

Wie op 5 oktober door de stad kuierde, kon er niet naast kijken. In het kader van de na-tionale Week van de Fair Trade vormden 650 leerlingen uit negen scholen van het lager en secundair onderwijs een grote ketting van de Veemarkt dwars door het winkel-centrum K tot aan de grote Markt. Zij gaven producten van eerlijke handel door. Een lu-dieke en originele manier om aan te tonen dat het publiek verslingerd moet raken aan Fair trade.

Goose zeT schoUWBUrGplein in lichTerlaaie

Het heeft vijf jaar geduurd voordat goose nog eens optrad in zijn thuishaven Kortrijk. Het Schouwburgplein was volledig uitver-kocht voor dit unieke concert. Ondanks het slechte weer daagden duizenden fans op om de bekendste band van Kortrijk aan het werk te zien én te horen. De groep wist in geen tijd het volgelopen Schouwburgplein op zijn hand te krijgen. Het klinkende be-wijs dat goose geweldig populair is in zijn thuisstad.

Waag een gok en win een mooi prijsje! Hoeveel oproepen zullen er via het centrale en gratis nummer 1777 in de maand november 2011 binnenkomen bij het stadsbestuur? Drie mensen kunnen een pakket winnen met een USB-stick, een klein flesje jenever van Kortrijk, een klein flesje Omer, een drinkwaterkan, een gratis lidmaatschap van de bibliotheek en nog enkele kleine gadgets. Mail jouw pronostiek naar [email protected] met vermelding ‘gratis nr. 1777’

DansenDe KinDeren

Sporthal lange Munte zat op donderdag 6 oktober afgeladen vol voor KBK danst, het dansfeest voor kinderen van de scholenge-meenschap Katholieke Basisscholen Kortrijk. Het dansevenement is de opvolger van KBK Brult waar drie jaar geleden bijna 2000 kin-deren met een behoorlijk gesmeerde keel op afkwamen. Nu lokte het initiatief ruim 1900 enthousiastelingen. Alle kinderen, vanaf de derde kleuterklas, toonden wat ze in hun mars hadden. Zij leerden de afgelopen weken pasjes in dansworkshops en oefenden met hun leerkrachten in de klas. De bedenkers van So you think you can dance? zouden jaloers zijn… .

S t A D S K I E K j E S

WINHoeveel oproepen via gratis nr. 1777?

© F

oto

Hol

© F

oto

Hol

© F

oto

Hol

28 | StadSkrant kortrijk

Kortrijk door het oog van Ever MeulenEerste schets van de tekening die Ever Meulen ontwierp voor het jubileum van de Vrienden van de Musea. Zijn ontwerp vermengt Kortrijkse locaties, historische thema’s en bekende personages. Er is zelfs een knipoog naar Roeland Savery. Het origineel wordt door de Vrienden aangekocht en opgenomen in de museumcollectie. Van de originele tekening worden 150 zeefdrukken getrokken, genummerd en ondertekend. Vanaf vrijdag 19 novem-ber kunnen de eerste 100, die de cover van deze Stadskrant meebrengen bij een bezoek aan de tentoon-stelling Ever Meulen, deze bij de kassa van het Broelmuseum inruilen tegen een overdruk op stevig papier, genummerd en ondertekend door de kunstenaar.

WIN