Stadskrant juli-augustus 2012

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  2

Embed Size (px)

description

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stadskrant bevat ook leesvoer voor de ‘gebruikers' van de stad (pendelaars, studenten, shoppers, dagtoeristen, ...). Een derde groep zijn de uitgeweken Kortrijkzanen, sympathisanten van en geïnteresseerden in de stad Kortrijk die een exemplaar thuis krijgen toegestuurd. De Stadskrant telt 28 pagina's, waarvan 7 pagina's bestemd zijn voor de aankondiging van culturele, sportieve, ... activiteiten.

Transcript of Stadskrant juli-augustus 2012

 • 1 | StadSkrant kortrijk

  De 5 VANKORTRIJK

  GETUIGENISSEN OVER WONEN IN DE STAD

  juli/augustus 2012wordt maandelijks gratis verspreid

  + UiT in Kortrijk

  StadSkrantKORTRIJK

  A a l b e k e B e l l e g e m B i s s e g e m H e u l e K o o i g e m K o r t r i j k M a r k e R o l l e g e m

 • 2 | StadSkrant kortrijk

  Zon of regen, in de zomer zijn ze altijd op post: de red-ders in het open zwembad aan de Abdijkaai. Een van hen is David Desrousseaux.

  Voor de Kuurnenaar is het zowel een mooie bijverdienste, als een kans om tussen 1 mei en 31 augustus het vakantie-gevoel in eigen streek te ervaren. Ik ben opgeleid als fotograaf en maak sinds anderhalf jaar op zelfstandige basis fotorealistische 3D-beelden. Twee jaar ge-leden vernam ik dat er redders te kort waren. Ik ben best wel sportief, had het vereiste diploma en heb toen twee maanden als redder gewerkt. Deze zomer ben ik opnieuw van de partij, zo goed als elke dag van 15 tot 19 uur. Voor mij is het een win-winsituatie. Door dat schema kan ik mij ook nog bezighouden met mijn andere job, zonder dat ik er tijdens de kalmere zo-mermaanden helemaal afhankelijk van ben.Voor David staat zijn deeltijdse baan als redder in mooi con-trast met zijn andere bezigheden. Ik zit de hele dag achter de computer en heb bijna uitsluitend contact via telefoon of e-mail. Dan is het prettig om eens buiten te kunnen zijn, met de zwembadbezoekers te kunnen praten en zelf te genieten van het plezier dat zij hebben.David en zijn collegas moesten nog nooit een waterrat uit een penibele situatie redden. We werken preventief en wijzen de mensen er diplomatisch op als ze te grote risicos nemen. We komen ook tussenbeide als er eens ruzie of een opstootje is. Het is dus zeker niet zo dat we de hele tijd op onze hoge stoel zitten. Het open zwembad heeft een deel vaste gebruikers, die zelfs bij regen hun baantjes komen trekken. Zij kennen de regels. Op de drukste dagen kan hier makkelijk een paar duizend man bijeen zijn, en dan moeten we onze ogen goed openhouden. Je kweekt wel een zeker talent om snel een schijnbaar chaotische situatie te overschouwen.

  , Spontaan solliciteren? Kijk op www.kortrijk.be/vacatures

  BOeIenDe, VeRRAssenDe JOBs BIJ sTAD KORTRIJK

  W W W . K O R T R I J K . B e

  De Kortrijkse danseres Aline Deleu woont en werkt momenteel in Lier, maar treedt straks op voor eigen volk. Je kan haar aan het werk zien in Luce, het slotspekta-kel van Iedereen Olympir, op 7 juli. p. 8

  Terwijl Kortrijk zich klaar maakt voor het slot van de campagne Iedereen Olym-pir, stoomt handbiker Wim Decleir zich klaar voor de Paralympics in Londen. Het handbiken vindt plaats in Brands Hatch en Wim gaat er voluit voor goud. p. 9

  Kortrijk Cong is de ideale manier om de jaarlijkse vakantie artistiek in te zetten. Dit jaar is de verbeelding aan de macht en schuwt men een duister sfeertje niet. Niet te missen op de mysterieuze site Kortrijk Weide! p.12

  Alweer drie nieuwe boeken die een Kor-trijkzaan niet mag missen! Naast de kijk op onze stad in 20 x Kortrijk, is er ook Het leven van een gendarme van ex-rijks-wachter stratier Stephan Vandemaele en een werk over de kunstenaarsfamilie Savery. p. 14

  I-points vind je aan het station, op de Gro-te Markt, aan Kortrijk 1302 en in de Lange Steenstraat. Je herkent ze aan de opval-lende I. Zij bieden toeristische info over Kortrijk. Ze nodigen uit om het scherm aan te raken en vragen te stellen over toe-ristische aandachtspunten. p. 15

  Problemen met de pc? Dan moet je on-verwijld naar de Digidokter! Het gaat hier om een project van de bib. In ver-schillende sessies leggen specialisten gratis en op een begrijpelijke wijze ver-schillend aspecten van het werken met een pc uit. p. 21

  Openbare werken > 4-5 Natuurgebied Marionetten > 6 Speelweefsel > 7 Achter deze gevel > 16 Kortrijk Kort > 18-19 Uit in Kortrijk > 23-26 Stadskiekjes > 27

  en verder:

  Stadskrant Kortrijk is het officile stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Stefaan De Clerck, Damkaai 7, 8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 42.500 exemplaren | Klachten over de bedeling? Contacteer het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via [email protected]

  In deze stadskrant:

  Ik geniet van hun zwemplezier

  F

  oto

  Joha

  n D

  epae

  pe

 • StadSkrant kortrijk | 3

  Zij wonen graag in Kortrijk. Heel graag zelfs. In vijf reportages getuigen evenveel mensen over hun relatie met

  de Groeningestad, over hun thuis en hun favoriete plekjes in de binnenstad.

  Wij pikten evelien Martens (32) uit De 5 van Kortrijk om te weten hoe zij deze stad beleeft. evelien is afkomstig van Hansbeke, studeerde af als handelsingenieur, leerde in Gent haar man Joost kennen en werkte in Leuven.Joost is een Wevelgemnaar. Toen wij el-kaar leerden kennen, had hij een apparte-mentje in Kortrijk. Ik verhuisde van Gent naar Kortrijk. Al snel was het pendelen naar mijn werkplek in Leuven er te veel aan. Ik zocht een job dichtbij en kon al snel in het Ondernemerscentrum in de Leiestraat aan de slag. Zelf wonen wij in de Goedendag-laan. Wij verbouwden onze woning onder de deskundige leiding van de schoonbroer van Joost die architect is.

  De woning is ondertussen een echte thuis. net als de stad zelf eigenlijk.Kortrijk heeft de allure van een groot-stad maar ook de charme van een dorp. Ik vind hier alles op fiets- of wandelafstand

  en vind dit een absolute troef. Je mag mij ondertussen gerust een echte Kortrijkzane noemen. Ik heb er mijn favoriete plekjes, onder meer aan de Leieboorden, waar ik af en toe picknick en mijn kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. Maar ook de kleine pleintjes bekoren mij. Het Vanda-leplein, sint-Maartenskerkhof, Vlasmarkt, 't Plein, Allemaal zijn zij uniek, ademen

  soms een zuiderse sfeer en liggen dicht bijeen. Ik heb hier echt wortel geschoten. Ik hou van menselijk contact en stapte daarom graag in het oudercomit van het Fort. en al woon ik hier nu al zes jaar, ik ont-dek nog elke keer nieuwe dingen. Tijdens de voorbije Sinksenfeesten bijvoorbeeld de nieuwe terrasjes aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Heerlijk toch!?

  De 5 van Kortrijk

  W O N E N

  De 5 van Kortrijk zijn Filip Ramon, Tom Brys, Frans Thiers, Chantal Duck en evelien Mar-tens. Hun getuigenissen waren te zien in Tendens Wonen Magazine op Focus WTV. Je kan de reportages nog online bekijken.

  , www.kortrijk.be/woonstad

  Reportages online

  F

  oto

  HO

  L

  Chantal Duck met haar gezin in het zwembad van Heule ( Foto HOL)

 • 4 | StadSkrant kortrijk

  krUiSPUNt PrESiDENt kENNEDYLAAN DoorNikSEStEENWEG Door o.m. de komst van de nieuwe zieken-huiscampus, de uitbreiding van het Kenne-dypark en de uitbreiding van Kortrijk Xpo waren op Hoog Kortrijk een aantal ingrepen nodig, onder meer aan het kruispunt Presi-dent Kennedylaan/Doorniksesteenweg. Het kruispunt werd eind juni opnieuw openge-steld. Het verkeer komend van Kortrijk rich-ting Bellegem hoeft dus niet langer om te rijden via het ei.

  Wat is er veranderd? vrije busbaan bij het naderen van het

  kruispunt bijkomende afslagstroken gescheiden en verhoogde fietspaden

  aanleg gescheiden rioleringsstelsel nieuwe verlichtingspalen en armaturen

  PottELBErGENGELSE WANDELiNGBrUYNiNGStrAAt EN PottELBErG-r8De werken aan het op- en afrittencomplex worden uitgevoerd om de verkeersafwik-keling op de R8 te verbeteren en de veilig-heid voor de fietsers te optimaliseren. De heraanleg van het kruispunt engelse Wandeling-Bruyningstraat zal ook zorgen voor een betere en veiliger bereikbaarheid van de nabijgelegen scholen. De twee ver-keerslichten aan het op- en afrittencomplex van de R8 en aan het kruispunt engelse Wandeling-Bruyningstraat worden op elkaar afgestemd. Dat betekent niet dat er geen fi-les meer zullen zijn op een van de belang-

  rijkste invalswegen naar de stad. Maar door de heraanleg gebeurt de verkeersafwikke-ling georganiseerder en vooral veiliger.

  UitvoeringBegin 2012 startte de Vlaamse Overheid met de werken op de Pottelberg. Eerst de nutswerken en sinds begin mei de eigenlij-ke wegen- en rioleringswerken. Verkeerssi-tuatie september-december: het kruispunt Bruyningstraatengelse Wandeling zal te-rug open zijn tegen de bouwvakantie. In het vroege najaar wordt eerst het op- en af-rittencomplex kant Kortrijk (2 opritten en 2 afritten) heraangelegd. Pas als dit voltooid is (vermoedelijk het late najaar), is het op- en afrittencomplex kant Marke (opnieuw 2 opritten en 2 afritten) aan de beurt.

  Aan de vooravond van de bouwvakantie een overzicht van een aantal grote wegenwerken in onze stad.

  Kortrijk in t nieuwO P e n B A R e W e R K e n

  De toekomstige situatie aan Pottelbergengelse WandelingBruyningstraat

 • StadSkrant kortrijk | 5

  O P e n B A R e W e R K e n

  Ter hoogte van het bedrijventerrein Kor-trijk-noord komt een tunnelkoker en de R8 wordt er doorgetrokken. Door de aanleg van die tunnelkoker zal het verkeer vanuit de noordlaan onder de Ring door kunnen en zo de Ringlaan richting Harelbeke kunnen op-rijden. Ook fietsers en voetgangers kunnen straks van die tunnel gebruik maken.

  Iets verderop wordt de Izegemsestraat doorgeknipt ter hoogte van de R8 en komt er een fietsers- en voetgangerstunnel. Au-

  De heraanleg van de doortocht door Aalbeke is volop in uitvoering. een deel van de Moeskroensesteenweg (vanaf de Papeyedreef tot net voor de Knokstraat) is al gereali-seerd. na de zomervakantie volgt het resterende deel. eind 2012 start de aanleg van het dorsplein. Het hele p