Sprintje januari 2011

Click here to load reader

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  10

Embed Size (px)

description

1e clubblad van het 40 jarig jubileum jaar

Transcript of Sprintje januari 2011

 • t SprintjeAfz: A.R.V. ILION ZOETERMEER , Postbus 7056 , 2701 AB Zoetermeer

  1971

  2011

 • Heeft u wel eens voor niets gewerkt? Een actief

  debiteurenbeleid verzekert u van tijdige betaling.

  Dankzij onze brede expertise en jarenlange ervaring is

  Blume Stolker & Roel de aangewezen partner voor het

  gehele incassotraject. Van eerste schriftelijke of tele-

  fonische sommatie tot en met de executie van een vonnis;

  van kleine tot grote bedragen. Slechte betalers? Wij gaan

  snel en effectief te werk om uw vorderingen te incasseren.

  Belt u voor een vrijblijvende afspraak 070 306 59 22

  en vraag naar Diny Sonneveldt.

  Mailen kan natuurlijk ook incass@blume-cs.nl

  BLUME STOLKER & ROELG E R E C H T S D E U R WA A R D E R S

  Riouwstraat 142 2585 HV Den Haagtelefoon 070 306 59 00

  Noordsingel 113 3035 EM Rotterdamtelefoon 010 443 47 77 www.blume-cs.nl

  Of je nu topsporter of recreant bent,

  een goede evenwichtige voeding is

  erg belangrijk om het beste uit jezelf

  te kunnen halen.

  Goede voeding, boordevol vitaminen

  en mineralen vind je bij

  De Natuurwinkel bij jou in de buurt.

  De Natuurwinkel heeft als basisgedachtedat alle producten die zij verkoopt metrespect voor mens, dier en aarde gepro-duceerd worden. Door deze basisgedachtewordt de biologische landbouw bevorderd.Bij deze landbouwvorm worden productenzo geteeld dat ze de producten en het milieualleen maar ten goede komen. En dus ookde smaak en de vitaliteit van de producten.Wat je proeft is puur natuur.Eerlijke producten, boordevol vitaminen,mineralen en zonder kunstmatigetoevoegingen. Haal het beste uit jezelf, methet beste uit de natuur.

  De Natuurwinkel:Zoetermeer, Pilatusdam 15, 079-3200700

  Ons magazijn...

  Pilatusdam 15, 2712 BD Zoetermeer Tel. 079 - 32 00 700www.natuurwinkel.nl

  Natuurwinkel Zoetermeer

  voor al uw biologische

  boodschappen!

  Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur, di - do 8.30 - 18.00 uur, vrij 8.30 - 21.00 uur, zat 8.30 - 17.00 uur

  elkseizoen een andere smaak

  De Natuurwinkel biedt u elke dag opnieuw een verrassend ruim assortiment natuurproducten. Van biologisch brood tot babyvoeding,van sappen tot soepen en van wafels tot wijn.

  Wij geloven in puur natuur. De natuur zit immers niet voor niets in onze naam! Daarom kiezen we heel bewust voor producten die met zorg en aandacht zijn geteeld en altijd geproduceerd worden met respect voor mens, dier en milieu.

 • Inleveren kopijDe redaktie ziet graag kopij voor het voor het volgende clubblad uiterlijk woensdag 26 januari

  De inleverdatum voor t Sprintje is altijd de laatste woendag van de maand

  Kopij en fotos mailen naar:k.franken@Ziggo.nlElectronische kopij alleen mailen in Word of TXT.

  1

  www.ILION.nl

  Aan dit clubblad werkten mee:

  Ans de Jonge Rob van Beek Adri Vergalen Arjan Tetteroo Vincent Bergman Pelle Rietveld Berry Koolstra Jorn Bakker Eric van der Brink Bladmanager: Kees Franken

  Spreuk van de maand:

  Zij die stil blijven zitten, komen nog eens nergens

  Januari 2011jaargang nummer 1

  Nieuwjaarsreceptie8 januari 17.00-19.00u

  in de kantine

  Een voorspoedig 2011Graag wil ik beginnen met u het allerbeste toe te wensen voor het komende jaar. Een goede gezond-heid, harmonie in familie- en vriendenkring, zakelijke voorspoed en natuurlijk heel veel atletische successen. Ik hoop dat ik straks de wensen nogmaals persoonlijk aan u kan overbrengen. Ik ga er tenminste van uit dat u massaal gehoor geeft aan de oproep van onze voorzitter op de website om de Nieuwjaarsreceptie van Ilion te bezoeken. Tussen 5 en 7 kunnen we samen genieten van een hapje en een drankje en ondertussen luisteren naar de Nieuwjaarstoespraak van Ko Doncker.

  Nu is er in het algemeen iets merkwaardigs met een Nieuwjaarstoespraak in Nederland. Waar het in andere landen gaat over het Nieuwe Jaar, met liefst een optimistische ondertoon, daar zijn we in Nederland geneigd om stil te staan bij het afgelopen jaar. En dan ook nog met een beetje nadruk op de sombere dingen. Successen die net niet gehaald zijn, geliefden die ons zijn ontvallen. Met vaak nog een minuut stilte. Ik denk dat deze gewoonte samenhangt met onze Calvinistische aard.

  Japanners hebben het in dat opzicht beter geregeld. Vooral in het zakenleven, maar ook priv, is het gebruikelijk dat men in het oude jaar een bezoek aflegt om het jaar af te sluiten. Zaken die nog hangen en die een belemmering kunnen vormen voor een goede samenwerking in het komende jaar, passeren de revue en worden afgesloten. Dat Japanners daarvoor soms diep door het stof moeten, is onderdeel van de cultuur en wordt zonder rancune aanvaart. Zo maakt men de weg vrij om elkaar 2 weken later weer te ontmoeten om een gelukwens voor het Nieuwe Jaar over te brengen. En in deze ontmoeting wordt met geen woord gerept over het afgelopen jaar, over slechte leveringen, achterstallige betalingen, persoonlijke vetes. Het gaat alleen over de kansen die het Nieuwe Jaar biedt. Vanzelfsprekend wordt zon Nieuwjaarsbezoek afgesloten met een goede maaltijd en dito glas. Dat geldt overigens ook voor de eindejaarsbijeenkomst, want een goede maaltijd en een glas sak verzacht natuurlijk eventuele nare herinneringen wat makkelijker.

  Wat is er dan te wensen voor het komende jaar? Minder sneeuw en meer ijs bijvoorbeeld zodat er weer eens een Elfstedentocht gereden kan worden en de treinen op tijd. Nieuwe kleedkamers om de 1000 leden te herbergen. Elke avond een bezetting achter de bar die handen te kort komt om de leden te bedienen die na afloop van de training nog wat blijven napraten. Kiplagat aan de start van de Klaverbladloop en Tia Hellebaut bij het Klaverblad Highjump Event. Een grote opkomst bij de ALV en een vrouwelijk bestuurslid. Allemaal kleine en minder kleine wensen, waarvan er een aantal met uw inzet zeker zijn te realiseren. Dat de Elfstedentocht in 2011 wordt verreden en de treinen op tijd, mag misschien een utopie zijn waarop wij geen invloed hebben, de andere wensen zijn zeker realiseerbaar. In 2011 en volgende jaren zal er toch steeds meer een beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van de Ilionleden. Dit is een logisch gevolg van het regeringsbeleid en de onontkoombare bezuinigingen. Waarbij ik me beslist niet wil aansluiten bij de klagers. John. F. Kennedy heeft het al gezegd: Vraag niet wat het land voor u kan doen, maar vraagt u zich af wat voor het land kan doen. Dat geldt voor Ilion op microschaal. Ilion heeft een maatschappelijk functie en de leden hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Iedereen moet naar zijn of haar beste vermogen een bijdrage leveren. Welke bijdrage dat ook is, incidenteel een verfkwast hanteren of wekelijks meerdere trainingen verzorgen, wees er zeker van dat deze bijdrage zeer wordt gewaardeerd. En daarom heb ik nog een laatste wens voor 2011: dat de jaarlijkse vrijwil-ligersbijeenkomst terugkeert. Om de waardering ook tastbaar te maken.

  Ik wens u veel voorspoed het komende jaar ..

  Ad KlokLid sectie Communicatie, Sponsoring en Public Relations.

  Reageren? Redactie@ilion.nl

 • Van het bestuur

  2

  GEZOCHT: SECRETARIS (M/V)Frits van Uxem is ruim 10 jaar secretaris van Ilion. In het voorjaar van 2011 wil hij bij de Algemene Ledenvergadering het stokje overdragen. Lijkt het je leuk om Ilion op een andere manier te steunen? Stel je dan verkiesbaar voor deze functie.

  Wat zijn de werkzaamheden als je secretaris bent van Ilion?

  Agenderen van vergaderingen: ALV, bestuur en voorzittersoverleg1.

  Maken van verslagen van de vergaderingen2.

  Afhandelen van de verenigingscorrespondentie3.

  Beheren van het verenigingsarchief4.

  Beheren van het ledenbestand samen met de ledenadministrateur en het signaleren van trends5.

  Samenstellen van het jaarverslag van de vereniging6.

  Sparringpartner zijn van de voorzitter7.

  Deelnemen aan externe bijeenkomsten, bijvoorbeeld van de Atletiekunie, de gemeente, e.d.8.

  Belangrijk voor de uitoefening van deze functie:

  Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk-

  Betrokkenheid bij de vereniging Ilion-

  Teamplayer-

  Voel je iets voor deze functie, of wil je meer weten? Meld je aan bij Frits van Uxem of n van de andere bestuursleden.

  Frits van Uxem, tel: 0344-655447frits.vanuxem@laboheme.cistron.nl

  CONTRIBUTIE 2011Beste Ilion leden,

  De Algemene ledenvergadering van 18 november jl. heeft het voorstel van het Bestuur goedgekeurd om de contributies voor 2011 met 2% te verhogen, met uitzondering van de contributie voor de (fit- en Nordic-)wandelaars. De verplichte bijdragen aan de Atletiekunie zijn voor 2011 met 3% verhoogd.

  Het uitgebreide contributie overzicht met de per jaar of kwartaal te betalen bedragen staan op de volgende pagina.

  Namens het Bestuur,

  Arie Toet (penningmeester)

  ( Herhaalde oproep )

 • Soor

  t led

  en2e

  t/m

  4e

  cont

  ribut

  ielic

  entie

  tota

  al p

  er ja

  arkw

  arta

  alja

  arja

  ar *

  2)1e

  kw

  arta

  al *3

  )kw

  arta

  al

  Min

  i pup

  illen

  13,2

  0n.

  v.t.

  13,2

  031

  ,00

  124,

  0013

  3,45

  44,2

  031

  ,00

  Pup

  illen

  A, B

  en

  C13

  ,20

  7,15

  20,3

  537

  ,75

  151,

  0016

  7,60

  58,1

  037

  ,75

  Juni

  oren

  C e

  n D

  13,9

  012

  ,70

  26,6

  040

  ,25

  161,

  0018

  3,85

  66,8

  540

  ,25

  Juni

  oren

  A e

  n B

  13,9