Sportmarketing vs. Internet

17
Sportmarketing vs. Internet Resultaten onderzoek Resultaten onderzoek Sportmarketing vs. Internet PauwR Internetmarketing www.PauwR.nl/PauwRPlay wie wat 1

description

Onderzoek naar het gebruik van internetmarketing in de Nederlandse sportbranche.

Transcript of Sportmarketing vs. Internet

Page 1: Sportmarketing vs. Internet

Sportmarketing vs. Internet

Resultaten onderzoek

Resultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlayw

ie

wat

1

Page 2: Sportmarketing vs. Internet

Aanleiding onderzoek

2www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

2

Is internet al geïntegreerd in de sportmarketing?

Page 3: Sportmarketing vs. Internet

Inhoud

Onderzoeksopzet

Mediagebruik

Huidige gebruik van internet- en zoekmachinemarketing

Activeren sportmarketing

3www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

3

Page 4: Sportmarketing vs. Internet

Onderzoeksopzet

DoelgroepVoor het onderzoek zijn diverse subdoelgroepen benaderd:• BVO’s (35)• Sportmarketingbureaus (46)• Sportsponsors (66)• Sportproducenten (30)• Sportretailers (86)• Sportkoepels (75)

DoelstellingInzicht verkrijgen in het gebruik van internetmarketing binnen de sportbranche.

4www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

4

Responspercentage:

24% (n=81)

Page 5: Sportmarketing vs. Internet

Huidig media gebruik

Welke media gebruiken de sportorganisaties op dit momentom te communiceren met hun doelgroep?

5www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

5

Internet

E-mail

Geadresse

erde m

ailing

Printm

edia

Buitenrecla

me TVRad

io

Page 6: Sportmarketing vs. Internet

Informatieve

doeleinden

Organisa

tie prese

nteren

Nieuwe klanten aantre

kken

Online ve

rkopen

Naamsbeke

ndheid verh

ogen

Meningvo

rmend

Huidig media gebruikMet welk doel zetten de sportorganisaties hun website in?

Meerdere antwoorden mogelijk

6www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

6

Page 7: Sportmarketing vs. Internet

BVO Sportmarketingbureau Sportproducent Sportretailer Sportkoepel

JaNee

Huidige gebruik van internetmarketingMaakt uw organisatie op dit moment gebruik van internetmarketing?

Indien aantal deelnemers niet significant is de doelgroep buiten beschouwing gelaten.

7www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

7

Page 8: Sportmarketing vs. Internet

Huidige gebruik van internetmarketing

8www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

8

Meer dan de helft van de sportorganisaties gebruikt nog geen internetmarketing

10% van de sportorganisaties gebruiktsocial-media marketing

Sportorganisaties die internetmarketing gebruiken besteden het meeste budget aan zoekmachinemarketing

Page 9: Sportmarketing vs. Internet

Huidige gebruik van internetmarketing

9www.PauwR.nl

Gebrek aan tijd (41%)

Kosten en mogelijkheden van internetmarketing zijn onduidelijk (beide 20%)

Niet bekend met internetmarketing (11%)

Internet niet belangrijk om doelgroep te bereiken (6%)

Slechte ervaringen (2%)

Resultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

9

Redenen waarom sportorganisaties geen gebruik maken van internetmarketing:

Page 10: Sportmarketing vs. Internet

Wat is zoekmachinemarketing?

10www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl w

ie

wat

10

Zoekmachine Optimalisatie

(SEO)

Adverteren in Zoekmachines

(SEA)

Zoekmachine Marketing

(SEM)

Page 11: Sportmarketing vs. Internet

Huidige gebruik van zoekmachinemarketing

In hoeverre gebruiken de sportorganisaties zoekmachinemarketing?

11www.PauwR.nl

47% maakt geen gebruik van zoekmachinemarketing

26% maakt gebruik van zoekmachine adverteren en zoekmachineoptimalisatie

14% maakt alleen gebruik van zoekmachineoptimalisatie

13% maakt alleen gebruik van zoekmachine adverteren

Resultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

11

Page 12: Sportmarketing vs. Internet

Sportretailer Sportproducent Sportmarketingbureau Sportsponsor BVO Sportkoepel

SEA&SEOSEASEOGeen van beide

Huidig gebruik van zoekmachinemarketingIn hoeverre gebruiken de sportorganisaties zoekmachinemarketing?

12www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

12

Page 13: Sportmarketing vs. Internet

38% geeft aan hun doelgroep beter te willen bereiken

27% geeft aan een hogere Return on Investment te willen

22% geeft aan een duidelijk beeld van de bezoekersresultaten van hun website te willen

7% geeft aan zoekmachine adverteren te gebruiken omdat de concurrent het ook gebruikt

6% geeft een andere reden

Huidig gebruik van zoekmachinemarketing

Wat is de voornaamste reden om zoekmachine adverteren te gebruiken?

13www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

13

Page 14: Sportmarketing vs. Internet

Huidig gebruik van zoekmachinemarketing

Wat is de voornaamste reden om zoekmachineoptimalisatie te gebruiken?

14www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

14

46% geeft aan hun doelgroep beter te willen bereiken

33% geeft aan een hogere Return on Investment te willen

13% geeft aan een duidelijk beeld van de bezoekersresultaten van hun website te willen

4% geeft aan zoekmachineoptimalisatie te gebruiken omdat de concurrent het ook gebruikt

4% geeft een andere reden

Page 15: Sportmarketing vs. Internet

65%

16%

12%

7%

Eigen beheer

Webbureau

Mediabureau

Internetmarketingbureau

Huidige gebruik van zoekmachinemarketingWie beheert de zoekmachinemarketing campagnes?

15www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

15

Page 16: Sportmarketing vs. Internet

72%

11%

8% 5%4%

Internet

E-mail

TV

Buitenreclame

Mailing

Activering sportmarketingWelk medium wordt naar verwachting in het jaar 2015 het belangrijkste medium

voor sportorganisaties om hun sportmarketing te activeren?

16www.PauwR.nlResultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

16

Page 17: Sportmarketing vs. Internet

Meer weten?

17www.PauwR.nl

Neem contact op met PauwR / PauwRPlay!

• T: 013-582 15 92

• I: www.PauwR.nl/PauwRPlay

• E: [email protected]

• B: www.PauwR.nl/blog

• T: www.Twitter.com/pauwrplay

• L: www.LinkedIn.com/companies/pauwr-internetmarketing

Resultaten onderzoekSportmarketing vs. Internet

PauwR Internetmarketingwww.PauwR.nl/PauwRPlay w

ie

wat

17