SPIRITUALITEIT - Mayatzolkin€¦ · At December 21, 2012 the Earth and sun are in alignment with...

of 5 /5
10 Frontier 15.4 juli | augustus 2009 SPIRITUALITEIT

Embed Size (px)

Transcript of SPIRITUALITEIT - Mayatzolkin€¦ · At December 21, 2012 the Earth and sun are in alignment with...

 • 10 Frontier 15.4 juli | augustus 2009

  SPIRITUALITEIT

 • juli | augustus 2009 15.4 Frontier 11

  SPIRITUALITEIT

  De Zonnezegels hebben namen als Draak, Wind, Nacht, Tovenaar, Krijger en Adelaar en elk zegel heeft zijn eigen kwaliteit en energie. Het zonnezegel en de toon op de dag van je geboorte bepalen jouw ‘Maya horoscoop’. Deze horoscoop vertelt iets over je kwali-teiten, je schaduwkanten en uitdagingen. Maar het toont ook de opdracht waarmee je ziel op de aarde is gekomen en welke krachten tot je beschikking staan om dit zieledoel te bereiken. Kennis van deze 13 Manen Kalender geeft verdieping in je le-ven. Maar je kunt deze energie ook goed gebruiken in het dagelijks levenSylvia Carrilho en Nicole E. Zonderhuis van Mayatzolkin maken prachtig vorm-gegeven producten om met deze kalender te kunnen werken en leven, zoals de 13-Moon Diary of Natural Time en de 2-in-1 Verjaardagkalender. Deze producten wor-den uitgegeven door Frontier Publishing.

  13-Moon DiaryHet is nu het 4de jaar dat de 13-Moon Diary uitkomt. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de ‘gewo-ne’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden en in de 13 Manen kalender van de Maya’s. Je leert over de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een

  De 13 Manen Kalender

  Auteur: Tascha Jolms

  De 13 Manen Kalender is gebaseerd op de Tzolkin kalender, de oude heilige kalender van de Maya’s

  van 260 dagen. Deze 260 dagen zijn een combinatie van 20 verschillende symbolen, Zonnezegels

  genoemd, en 13 Tonen, de 13 getallen.

  maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar heeft ook een menstruatie- of cy-clus kalender.Met de heldere uitleg van de basisprincipes leer je de 13 Manen Kalender toe te passen in de praktijk. Je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Met de nieuwe, net uit gekomen vierde versie, zijn de ma-kers de breedte in gegaan. Het draait niet meer alleen om de 13 Manen tijd, maar de makers maken ons bewust van een andere manier om met tijd om te gaan. Wie leeft met de natuurlijke tijd zal geen tekort aan tijd hebben. Wie weet zal stilstaan bij het fenomeen tijd ook de tijd zelf afremmen...Het is een prachtig en zorgvuldig uitgege-ven agenda; de eerste agenda die gemaakt is met liefdevolle aandacht, in full colour, vol met mooie illustraties en veel ruimte voor notities.

  Nicole: “Dit jaar zijn we er toch weer in geslaagd de agenda te verbeteren. De inde-ling is nog praktischer geworden. Het boek bestaat nu uit drie delen:1) It’s about Time - informatie en inspiratie

  over het fenomeen Tijd;2) De agenda voor het ‘Maya’ jaar van 26

  juli 2009 tot 24 juli 2010; 3) Bondige uitleg over de 13 Manen Kalen-

  der en horoscoop met allemaal nieuwe handige tabellen bij elkaar gebracht ach-terin de agenda.

  Ook kwa kleur en opmaak is het weer mooier dan het vorig jaar.”

  Sylvia: “We hebben gemaakt wat we zelf graag wilden gebruiken. Ook wij blijven groeien in het product. Omdat we de ba-sisopzet al hadden, hebben we energie over om het product steeds te blijven verbeteren. Sinds vorig jaar maken we de kaft bijvoor-beeld in de kleur van het jaar. Dit jaar wordt een geel jaar. Uiteraard is het jammer dat we dat niet vanaf het begin hebben gedaan want dan hadden we al een mooie reeks - rood - wit - blauw - geel - compleet. Ook de 13 Manen uitleg in het derde deel hebben we op een gele achtergrond geplaatst zodat ook duidelijk wordt dat deze uitleg verbe-terd is ten opzichte van vorig jaar. We heb-ben alle 13 Manen Kalender informatie nu zeer efficiënt gerangschikt zodat je nu met maar 11 pagina’s lezen aan de slag kunt gaan, zowel met de agenda als met de ho-roscopen. Daar zijn we heel trots op, om-dat de meeste boeken over dit onderwerp zeer uitgebreid zijn, maar ook verwarrend. “Het is zo veel informatie om te onthou-den”, was dan ook altijd het commentaar. De agenda en het werkboek waren al een grote verbetering op het aanbod, en deze agenda is nog helderder.”

  Nicole: “We prijzen ons gelukkig dat de Australisch kunstenaar Peter Eglington zijn kunstwerken belangeloos ter be-

 • “Just as air is the atmosphere of the body,

  so time is the atmosphere of the mind;

  if the time in which we live

  consists of uneven months and days

  regulated by mechanized minutes and hours,

  that is what becomes of our mind:

  a mechanized irregularity.

  Since everything follows from mind,

  it is no wonder that

  the atmosphere in which we live daily

  becomes more pollute,

  and the greatest complaint is:

  ‘I just don’t have enough time!’

  Who owns your time,

  owns your mind.

  Own your own time

  and you will know your own mind.”

  - José and Lloydine Argüelles

  Mayan priest holds a figurine of god Itzamna (Temple of the Cross in Palenque, after A.P. Maudslay)C

  olor

  com

  pos

  ite

  ima

  ge o

  f th

  e Ple

  iad

  es s

  tar

  clu

  ster

  by I

  nse

  ok S

  ong,

  Spit

  zer

  Sci

  ence

  Cen

  ter.

  Im

  age

  Cre

  dit

  : U

  niv

  ersi

  ty o

  f C

  alif

  orn

  ia

  Magnetic Bat Moon

  Red

  wee

  k o

  f in

  itia

  tion

  What is my purpose?

  JUL 26 - AUG 22, 2009 Magnetic Bat MoonYellow Self-Existing Seed Year

  Red

  week

  of initia

  tion

  JUL 26 - AUG 22, 2009

  read p. 220

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  week 31

  1 AUGUST Saturday

  31 JULY Friday

  30 JULY Thursday

  Wednesday JULY 29

  Tuesday JULY 28

  Monday JULY 27

  Sunday JULY 26

  22:00 GMT

  Red Dragon Wavespell, kin 1 - 13The inner Mother.Nurture, birth, being

  Dragon Wavespell is the first Wavespell of a new Tzolkin cycle. You can apply this new birth of energy to start something new. Man has a tendency to control, change or improve his environment. This Wavespell is about letting things be the way they are. Do not complain when it rains, but cherish the wet drops falling on your

  head. Do not get upset in traffic. It is the way it is. Be like a tree that watches the world around it, free of judgement and without wanting to change anything. Cherish life just the way it is. Be your own mother and give yourself what it is you truly need. Cherish your belly and your womb as the source of all life.

  Kin 4

  Kin 5

  Kin 6

  Kin 7

  Kin 8

  Kin 9

  Kin 10

  184 185

  1 101

  102

  103

  104

  105

  610

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  116

  117

  118

  119

  120

  201

  202

  203

  204

  205

  206

  207

  208

  209

  10

  11

  212

  213

  214

  215

  216

  217

  218

  219

  220

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  220

  21

  12

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  221

  212

  223

  224

  225

  226

  227

  228

  229

  230

  231

  232

  233

  234

  235

  236

  237

  238

  239

  240

  121

  122

  123

  124

  125

  126

  127

  128

  129

  130

  131

  132

  133

  134

  135

  136

  137

  138

  139

  140

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  41

  242

  243

  244

  245

  246

  247

  248

  249

  250

  251

  252

  253

  254

  255

  256

  257

  258

  259

  60

  141

  142

  143

  144

  145

  146

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  156

  157

  158

  159

  160

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  57

  73

  74

  75

  76

  57

  78

  79

  80

  161

  162

  163

  164

  165

  166

  167

  168

  169

  170

  171

  172

  73

  174

  175

  176

  177

  178

  179

  180

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  934

  94

  95

  96

  97

  98

  99

  100

  181

  182

  183

  184

  185

  186

  187

  188

  189

  190

  191

  197

  193

  194

  195

  196

  197

  198

  199

  200

  39

  58

  77

  96

  93

  88

  69

  50

  51

  72

  85

  64

  43

  22 222

  241

  203

  184

  165

  168

  189

  210

  211

  192

  173

  176

  197

  218

  239

  260

  106

  107

  108

  109

  110

  111

  112

  113

  114

  115

  146

  147

  148

  149

  150

  151

  152

  153

  154

  155

  20

  202

  206

  10

  214

  218

  212

  226

  230

  234

  238

  242

  246

  250

  254

  258

  142

  146

  50

  54

  158

  162

  166

  170

  174

  178

  182

  186

  190

  194

  198

  222212212

  2101010

  218218218

  146146146

  1505050

  1545454

  102

  610

  10

  14

  118

  2

  6

  10

  14

  18

  12

  26

  30

  34

  38

  42

  46

  50

  54

  58

  62

  66

  70

  74

  78

  82

  86

  90

  94

  98585858

  505050

  221212

  106610610

  1101010

  1141414

  1 101

  102

  103

  104

  105

  610

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  116

  117

  118

  119

  120

  201

  202

  203

  204

  205

  206

  207

  208

  209

  10

  11

  212

  213

  214

  215

  216

  217

  218

  219

  220

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  220

  21

  12

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  221

  212

  223

  224

  225

  226

  227

  228

  229

  230

  231

  232

  233

  234

  235

  236

  237

  238

  239

  240

  121

  122

  123

  124

  125

  126

  127

  128

  129

  130

  131

  132

  133

  134

  135

  136

  137

  138

  139

  140

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  41

  242

  243

  244

  245

  246

  247

  248

  249

  250

  251

  252

  253

  254

  255

  256

  257

  258

  259

  60

  141

  142

  143

  144

  145

  146

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  156

  157

  158

  159

  160

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  57

  73

  74

  75

  76

  57

  78

  79

  80

  161

  162

  163

  164

  165

  166

  167

  168

  169

  170

  171

  172

  73

  174

  175

  176

  177

  178

  179

  180

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  934

  94

  95

  96

  97

  98

  99

  100

  181

  182

  183

  184

  185

  186

  187

  188

  189

  190

  191

  197

  193

  194

  195

  196

  197

  198

  199

  200

  39

  58

  77

  96

  93

  88

  69

  50

  51

  72

  85

  64

  43

  22 222

  241

  203

  184

  165

  168

  189

  210

  211

  192

  173

  176

  197

  218

  239

  260

  106

  107

  108

  109

  110

  111

  112

  113

  114

  115

  146

  147

  148

  149

  150

  151

  152

  153

  154

  155

  20

  Dragon

  Wind

  Night

  Seed

  Serpent

  Worldbridger

  Hand

  Star

  Moon

  Dog

  Monkey

  Human

  Skywalker

  Wizard

  Eagle

  Warrior

  Earth

  Mirror

  Storm

  Sun

  The 260-day Galactic Calendar (Tzolkin)

  The Present-Day MayaThe Galactic Calendar as presented in this diary, and from time to time referred to as Tzolkin, is quite different from the Tzolkin or Chol’qui Calendar used by the present-day Mayan shamans. The explanation and names of the Seals may be different. Furthermore, the Quiché Maya use a different count. The 13-Moon Calendar as presented in this diary is designed by José Argüelles, in order to be used worldwide. Once again, it gives everybody the opportunity to get synchro-nized with natural time and to remember (and integrate) ‘the cycle of 260’.

  Hunab K’uHunab K’u is the heart of the Milky Way, the place the ancient Maya called the Cosmic Womb. Hunab K’u is the One Creator of Measure and Movement, the heart of the Milky Way where - according to the Maya - all measure and movement originates. Hunab K’u is the one and the other, but it is also neither the one, nor the other. It is masculine and feminine and yet it is neutral. In Guatemala they refer to it as: Heart of the Sky and Heart of the Earth. They give it the colors green and white, or green and pale blue.

  At December 21, 2012 the Earth and sun are in alignment with the center of the Milky Way, with Hunab K’u. This alignment of the southern solstice with the center of the Milky Way is rare, only occurring once every 13.000 years.

  Ah Yum Hunab K’u Evam Maya E Ma Ho!(May the peace of the nature of the cosmos be in each and everyone of us!)

  What do we see?

  From top left-hand corner of the first column of the calendar on page 184, we see the 20 Solar Seals of the sun. The first Solar Seal is the Red Dragon, fol-lowed by White Wind etc., ending with Yellow Sun at the bottom of the column.

  The horizontal rows next to each Seal depict the days related to that par-ticular Seal. To enhance readability, only the Seal’s color is applied in the cells. Each cell represents a day commencing at 00:00 hours midnight.

  The cells In each cell a number is visible, representing the number of the Kin, i.e. day. (In Maya ‘Tzol’ means count and ‘kin’ means day. Therefore, Tzolkin stands for ‘counting of the days’).• Kin number (from 1 to 260)• Dots and bars: these represent the Tone. • A Solar Seal at the left. This is a stylized drawing based on old Mayan glyphs.

  The Solar Seals carry names as Dragon, Wind, Night, Seed, etc.• A color (red, white, blue or yellow). The four directions of the wind determine

  the color. Every direction has its own color and quality or power.• 52 dark (or black) sections. These are the so-called Galactic Activation Portal

  days (GAPs).• 20 intensely colored sections in the central column (7th column). These are the

  Core Days.• A green dot in the centre. This represents the point of reflection closest to

  Hunab K’u.

  12 Frontier 15.4 juli | augustus 2009

  SPIRITUALITEIT

  schikking heeft gesteld. Van hem komt de prachtige tekening op de voorzijde van de agenda. Het origineel is een kunstwerk van 2 bij 2,3 meter. Wat een geduld moet hij hebben gehad om op dit formaat te werken met kleurpotlood. Het is een bijzondere man die zichzelf gelukkig prijst omdat hij met zijn werk een bijdrage kan leveren aan de transformatie van de mensheid. De lief-de die hij in zijn werk stopt, gecombineerd met onze zorg en passie, zorgen ervoor dat deze agenda nog meer uitstraalt waar de 13 Manen Kalender voor staat: vrede brengen door dichter bij de natuur te komen, door het in lak’ech principe - ik ben een andere jij - in alles wat leeft te erkennen en res-pecteren.”

  Sylvia: “Afgelopen jaar heeft ook de VS de agenda ontdekt. Steeds vaker krijgen we emails en aanmeldingen voor onze nieuws-brief - de WaveMail - vanuit Amerika. Op de Amerikaanse markt is dit een product dat opvalt door zijn zorgvuldige opmaak en schoonheid. Nederland kent een lange grafische traditie waar wij een voorbeeld van zijn. Zowel Nicole als ik hebben ons eigen ontwerpbureau en vanuit onze geza-menlijke interesse in de 13 Manen Kalen-der zijn we samen gaan werken. Ik denk dat dat ook onze kracht is; we maken de inhoud en opmaak helemaal zelf; alles met evenveel enthousiasme.

  Nicole: “We zijn blij met alle positieve reac-ties die we van gebruikers ontvangen. Daar doen we het voor! Het is namelijk geen product waar we rijk van worden. Simpel-weg omdat er nog niet zo veel mensen zijn die leven met de 13 Manen Kalender. Ge-lukkig worden dat er steeds meer. Wereld-wijd is dat toch al een flinke groep. Vooral ook in Japan en Brazilië, maar die kunnen geen Engels lezen helaas. En veelal is het een underground beweging die niet veel geld te besteden heeft - of beter: die aan geld geen belang hecht. Het liefst zouden ook wij de agenda voor weinig geld willen aanbieden. Helaas kost een full colour pro-ductie als deze nu eenmaal veel geld om te drukken, maar om een zwart/wit agenda te maken terwijl elke dag juist zijn eigen kleur heeft is voor ons geen optie. Zolang wij en onze uitgever plezier hebben in het uitgeven van de agenda zullen we dat blij-ven doen.”

 • juli | augustus 2009 15.4 Frontier 13

  SPIRITUALITEIT

  2-in-1 Maya VerjaardagkalenderMet deze verjaardagskalender in twee de-len, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan kun je zowel de Galactische als de ‘gewone’ verjaardagen van familie en vrienden bijhouden. Achterin staat een Nederlandstalige uitleg over de 13 Manen Kalender en beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels. En tabellen waarmee je je ‘Maya horoscoop’ kunt uitrekenen.

  Nicole: “Ik houd me inmiddels al enige ja-ren bezig met deze 13 Manen Kalender. Na mijn goede ervaring met de kalender tij-dens mijn reis door Guatemala ben ik mij er in Nederland verder in gaan verdiepen. Nu ben ik niet een type dat alles klakkeloos aanneemt, dus ook deze ‘Maya’ kalender werd kritisch onderzocht. Ik ben iedereen die ik kende gaan uitrekenen om te kijken of de beschrijvingen passen bij de persoon in kwestie. Familie, vrienden en bekenden, niemand ontkwam aan mijn berekening. Tot mijn grote verbazing was de omschrij-ving vaak zeer correct. Al snel had ik iets bedacht om al de zegels en tonen van deze mensen in een tabel te zetten. Zo heb ik heel veel geleerd over waar het nu echt om gaat. Op het moment dat ik bijvoorbeeld 6 ‘Nachten’ in mijn tabel had staan werd de gelijkenis tussen de mensen snel duidelijk en met de zegelomschrijving bij de hand kon ik dan de essenties van het zegel destil-leren en verfijnen. Zo toetste en verscherp-te ik de oorspronkelijke beschrijving aan de praktijk.Het was een gewoonte van me geworden om als ik iemand leerde kennen onmid-dellijk te vragen naar zijn/haar geboorte-datum. Voor mij was interessant wat er uit mijn berekening kwam. Maar de ander was soms teleurgesteld dat ik hun verjaardag vergat, terwijl ze wisten dat ik hun geboor-tedatum aan hen had gevraagd. Ik was im-mers vooral geïnteresseerd geweest in hun 13 Manen ‘signatuur’.Zo is de 2-in-1 Maya Verjaardagkalender ontstaan. Ik bedacht een manier om deze twee gegevens in één kalender op te slaan. Enerzijds is het de traditionele verjaardags-kalender die half Nederland op het toilet heeft hangen met bladen die per maand zijn om te slaan. Anderzijds is het een verjaardag-kalender voor de galactische verjaardagen, één van de 260 dagen van de Tzolkin die er was op de dag van je geboorte. Deze dagen hebben we gerangschikt in twee Wavespells (periodes van 13 dagen) per pagina.

  “Het leuke voor mij was dat ik nu heel inzichtelijk zag welke mensen bij elkaar in het wavespell zitten. Omdat het wavespell iets zegt over je levensdoel is dat best heel interessant. En ik heb minder kwade gezichten omdat ik mensen nu tijdig kan feliciteren met wat ik noem hun ‘gewone’ verjaardag.”

 • 14 Frontier 15.4 juli | augustus 2009

  SPIRITUALITEIT

  Hoe te gebruikenNet zoals bij een gewone verjaardagskalen-der kun je hem dus niet gebruiken als jaar-kalender: je moet al weten wat voor dag/maand het is en dan hang je je verjaardags-kalender op die maand. Er is dus geen re-latie tussen het linker en rechter deel. Om te weten welke dag het is kun je dat bere-kenen met de tabel achterin de kalender. Maar voor dagelijks gebruik raden we aan om naast deze 2-in-1 Maya Verjaardagka-lender daarom de Mayascheurkalender of de agenda (13-Moon Diary) te gebruiken om te weten wat voor een Toon, Zegel en Wavespell bij die dag horen. Vervolgens zoek je het juiste Wavespell op om het lin-kerdeel op de juiste dag te hangen en zoek rechts de huidige Gregoriaanse maand er-bij. Links en rechts zijn onafhankelijk van elkaar om te slaan. Als de maand om is sla je het rechterdeel een maand verder, als het Wavespell voorbij is sla je het linkerdeel een blad verder.” �

  Als je regelmatig de WaveMail van Nicole & Sylvia wenst te ontvangen, stuur dan een email naar [email protected] of kijk op hun website www.mayatzolkin.com

  • 13-Moon Diary of Natural Time 264 pagina’s | hardcover | Engelstalig 13 x 20 cm | ISBN: 9789078070207 Frontier Publishing | € 20,13

  • 2-in-1 Maya Verjaardagskalender 16 pagina’s | spiraalbinding | Nederlands formaat A4 | ISBN: 9789078070092 Frontier Publishing | € 13,-

  Nicole E. Zonderhuis werkt als vormge-ver/kunstenaar, ze schrijft artikelen en geeft workshops over de 13 Manen Kalen-der waarbij de beleving en de toepassing in het leven van alledag centraal staan; Day by Day the Mayan Way! Daarnaast houdt zij zich bezig met o.a. sjamanisme, de maan, vrouwkracht, en plekken en hun energieën. www.webcraft.nl www.mooncraft.nl

  Sylvia Carrilho werkt als zelfstandig vorm-gever in Amsterdam. Zij nam het initiatief om de 13-Moon Diary te maken, omdat ze verbaasd was dat een complete werk-bare 13 Manen agenda nog niet bestond. www.burokunstendrukwerk.nl