Spijbelcijfers schooljaar 2010 - 2011. Centraal Meldpunt (CMP) / Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen...

download Spijbelcijfers schooljaar 2010 - 2011. Centraal Meldpunt (CMP) / Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen (AOBA) Netoverkoepelend CLB-project sinds 2003: -Individuele.

of 36

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Spijbelcijfers schooljaar 2010 - 2011. Centraal Meldpunt (CMP) / Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen...

 • Dia 1
 • Spijbelcijfers schooljaar 2010 - 2011
 • Dia 2
 • Centraal Meldpunt (CMP) / Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen (AOBA) Netoverkoepelend CLB-project sinds 2003: -Individuele coaching / begeleiding van risicojongeren -10.752 jongeren sinds opstart -2.246 aanmeldingen: 906 consulten en 1.340 preventieve meldingen -Aanmeldingsproblemen: schoolloos, gedrag, tucht, spijbelen -Aanbod: Coaching, doorverwijzing, ronde tafels -Twee belangrijke actiedomeinen: -Analyse -Begeleiding en vorming -Wie: 8 CLB-begeleiders en spijbelambtenaar
 • Dia 3
 • Antwerpen hanteert een strenge norm SPIJBELEN IS SYMPTOOMGEDRAG 10 halve dagen ( Vlaanderen: 30 halve dagen) Analyse Registratie en bevraging in verschillende onderwijsvormen -Basisonderwijs (leerplichtige Kleuter / Lager) -Secundair onderwijs (Voltijds / Deeltijds) -Ook 18-plussers
 • Dia 4
 • BASISONDERWIJS
 • Dia 5
 • Basisonderwijs 1113 leerlingen problematisch afwezig Op 33.101 leerplichtige leerlingen. 3,4% van alle leerlingen basisonderwijs problematisch afwezig Waarvan: 2,3% in het gewoon lager onderwijs 13,5% in het buitengewoon basisonderwijs EN 16,1% leerplichtige kleuters in het gewoon kleuteronderwijs
 • Dia 6
 • Basisonderwijs Van alle problematisch afwezigen zit: -30,7% in het eerste leerjaar -21,1% in het tweede leerjaar -10,8% in de derde kleuterklas* en 16,1% leerplichtige kleuters van de 515 leerplichtige kleuters 3 de KO, 1 ste en 2 de LJ Grootste impact op cijfers (62,6% = 488 op 782 problematische afwezigen basisonderwijs) * Leerplichtige kleuters (leerplicht vanaf 6 jaar!)
 • Dia 7
 • Basisonderwijs
 • Dia 8
 • Dia 9
 • Mogelijke verklaringen Algemeen: Verlengde kleuterschool-effect -Ouders die hun kind gemakkelijker thuishouden ondanks leerplicht Gezinnen in kansarmoede wettigen minder afwezigheden omwille van: -Onvoldoende kennis van onderwijs- en leerplichtregelgeving -Complexe administratie -Getuigschrift/resultaten nog te ver af Registratie
 • Dia 10
 • Schoolse vertraging 61,1% leerplichtige spijbelaars =>1 of meer jaar schools vertraagd. (tov 29,3% totaal # lln)
 • Dia 11
 • Dia 12
 • Aantal B-codes (= halve dagen) gewoon kleuter- onderwijs gewoon lager onderwijs buitengewoo n lager onderwijs totaal B-codes #%#%#%#% Vlaamse norm2833,713819,87622,924221,8 Antwerpse strenge norm5566,356180,225577,087078,2 Totaal831006991003311001113100
 • Dia 13
 • Vergelijken / tendensen Vlaanderen 2009 2010 1/5 van de problematisch afwezigen uit Antwerpen Profiel: grootste groep in eerste leerjaar. Gent registreert sinds 2 jaar problematische afwezigheden Gelijklopende tendensen: -Weinig problematisch afwezigen in gewoon onderwijs -Grootste groep van problematisch afwezigen in eerste leerjaar -Grootste stijging in tweede leerjaar -Significant hogere groep problematisch afwezigen in buitengewoon lager onderwijs
 • Dia 14
 • Actieplan voor het basisonderwijs (2012) Spijbelambtenaar Specifieke ondersteuning voor aandachtscholen a.d.h.v. spijbelspiegels - Sensibilisering/vorming leerkrachten/schoolteam -Aandacht voor positieve schoolcultuur -Engagement ouders -Intensieve coaching -Netwerk uitbouwen
 • Dia 15
 • Actieplan voor het basisonderwijs (2012) Centraal MeldPunt (CMP) Ondersteuning school/CLB bij problematische spijbeldossiers -Verhoogde opvolging (leerplichtige) kleuters -Ruggespraak zorgwekkende dossiers -Samenwerking met sociale dienst jeugdbrigade -Netwerk uitbouwen
 • Dia 16
 • SECUNDAIR ONDERWIJS
 • Dia 17
 • Secundair onderwijs 5.669 jongeren spijbelen Op 36.821 schoolgaande jongeren (tov: 2009-2010: 36.924 lln 5200 spijbelaars: 14,1%) 15,4% van alle leerlingen secundair onderwijs spijbelt* * uitgezonderd leerlingen uit Syntra
 • Dia 18
 • Wat valt er op? + 18-jarigen Schoolse vertraging DBSO
 • Dia 19
 • Aandeel spijbelaars per onderwijsvorm
 • Dia 20
 • % spijbelaars in DBSO hoogst
 • Dia 21
 • Evolutie gewoon voltijds secundair onderwijs per onderwijsvorm
 • Dia 22
 • Meerderjarigen
 • Dia 23
 • secundair onderwijs opdeling naar -18 en +18-jarigen
 • Dia 24
 • Meerderjarigen in secundair onderwijs aantal spijbelaars aantal leerlingen% spijbelaars 12 jaar en jonger2603,3 13 jaar14133264,2 14 jaar36948727,6 15 jaar533511710,4 16 jaar677525012,9 17 jaar969545817,8 18 jaar1124561520,0 19 jaar813339723,9 20 jaar490185426,4 ouder dan 20 jaar551187229,4 Totaal56693682115,4
 • Dia 25
 • Meerderjarigen Hoe ouder hoe meer er wordt gespijbeld 1/2 van de spijbelaars is meerderjarig en niet meer leerplichtig hoge spijbelcijfers in DBSO Hoog aandeel BSO spijbelaars Motivatie: alternerend leren en werken (DBSO) versus HBO
 • Dia 26
 • geen schoolse vertraging 1 of meer jaar schoolse vertraging Aandeel spijbelaars eerste graad4,113,9 ASO1,39,0 KSO7,727,0 TSO3,713,9 BSO17,333,6 totaal4,520,6 Schoolse vertraging secundair
 • Dia 27
 • Dia 28
 • Dia 29
 • Preventieve aanpak noodzakelijk (aanpakken cfr basis) schooljaar 2009-2010schooljaar 2010-2011 #%#% Vlaamse norm120323,1131523,2 Antwerpse strenge norm399776,9435476,8 Totaal5200100,05669100
 • Dia 30
 • Vergelijken / tendensen Vlaanderen van 2009 - 2010 Stijging hardnekkige spijbelaars: 5640 van alle jongeren spijbelt minstens 30 halve dagen. Profiel: DBSO, OKAN, BUSO Gent Gelijklopende tendensen -In DBSO wordt het meest gespijbeld. -Stijging in BSO
 • Dia 31
 • Strenge detectie nodig om onderliggende problemen aan te pakken Registratie (wie, hoe, wanneer, waar) Bv: samen met de school zoeken naar adequate manier van registratie Opvolgen van afwezigheden (wie, hoe, wanneer, waar) Bv: afstemming acties school en CLB
 • Dia 32
 • Preventie spijbelen = werken aan motivatiekracht van onderwijs Creren van een open, positieve schoolomgeving Bv: leerlingenparticipatie en peercoaching; schoolinfrastructuur: aantal schoolpoorten reduceren Leerlingen/leerkrachten kennen de afspraken, regels, Bv: schoolreglement = meest onderschatte instrument; complexiteit van de regels Opzetten leerlingenbegeleidingstructuur Bv: duidelijke rolverdeling en communicatie in aanpak bij schooluitval. Leerkrachten bewust maken van hun rol Bv: leerlingen terug aanspreken in begin van de les na afwezigheid
 • Dia 33
 • Bij uitval = netwerk in Antwerpen
 • Dia 34
 • Aanpak schooluitval stad Antwerpen De spijbelambtenaar: - adviseert - kan / mag scholen confronteren ( benchmark ) - ondersteunt scholen bij hun (zelf-)reflectie - zet scholen aan tot verandering - begeleidt daar waar nodig
 • Dia 35
 • Vormingen Van september 2008 juni 2009 - 25 vormingsmomenten voor scholen, OCMW, VDAB, CLB - In drie lerarenopleidingen 14 modules Van september 2009- 2010 - 17 vormingsmomenten - Coaching van14 scholen Van september 2010-2011 - 15 vormingsmomenten in lerarenopleidingen - coaching van 16 scholen Op 3 jaar tijd (spijbelambtenaar en medewerkers van AOBA) Bereik: Meer dan 2000 leerkrachten, directies, secretariaten, met hun vorming.
 • Dia 36
 • Stay on track: samenwerking met deeltijds onderwijs in Wenen Doel: -Spijbelen in deeltijds onderwijs terugdringen -Uitval op school en op werk verminderen. Door: -Goede praktijken uitwisselen -Sectoroverschrijdende samenwerkingsnetwerken opzetten / versterken -Instrumenten ontwikkelen / uitwisselen -Begeleiding jongeren optimaliseren