Spel bewust!

download Spel bewust!

of 47

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Spel bewust!

 • Spel bewust!Ontwikkelingsgericht spellingonderwijs in groep 3

  Spel b

  ew

  ust! O

  ntwikkelin

  gsg

  ericht spellin

  go

  nd

  erwijs in

  gro

  ep 3

  Amsterdam 2011ISBN/EAN: 978-90-818012-0-1

  Hoe kunnen we het oefenen van spelling zo effectief mogelijk maken en tegelijkertijd goed

  aan laten sluiten bij ons onderwijsconcept? vragen vier leerkrachten van groep 3 van

  De Mijpaal en De Achthoek zich af. Ze zijn niet optimaal tevreden met hun spellingonderwijs

  en de resultaten en willen graag met elkaar samen onderzoeken hoe ze hun spellingonderwijs

  kunnen verbeteren. Vanuit deze vraag is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door ASKO

  Opleidingsschool. In de onderzoeksgroep zitten vier groep 3 leerkrachten van ASKO

  Opleidingsschool De Mijlpaal en De Achthoek, een bovenschools onderzoeker, een proces-

  begeleider en een inhoudelijk begeleider. Met behulp van theorie over effectieve spelling-

  didactiek en ontwikkelingsgericht onderwijs heeft de onderzoeksgroep criteria voor effectief

  ontwikkelingsgericht spellingonderwijs geformuleerd. Aan de hand van deze criteria

  analyseren de leerkrachten hun spellingaanbod en signaleren daarin belangrijke tekort-

  komingen. In het vervolg van het onderzoek verzamelen en ontwerpen de leerkrachten

  nieuwe oefenactiviteiten voor spelling waarvan ze verwachten dat ze voldoen aan de opge-

  stelde criteria. Deze oefenactiviteiten hebben zij een periode uitgeprobeerd in hun groepen

  waarna de onderzoeksgroep gezamenlijk evalueert hoe het werkt en of de activiteiten in de

  praktijk ook blijken te voldoen aan de criteria. Ten slotte analyseerde de onderzoeksgroep

  welke resultaten dit onderzoeksproject heeft opgeleverd wat betreft het denken en handelen

  van de leerkracht en de leerlingen, de leerresultaten van de leerlingen en aan praktisch

  bruikbaar materiaal voor de onderwijspraktijk. Deze publicatie beschrijft hoe dit onder-

  zoeksproces verlopen is en bevat de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd.

  De kern van het correct leren spellen is dat je een woord in gedachten

  heb, of hoort van een ander, en dat je erachter moet zien te komen

  hoe je die klanken vertaalt in letters volgens de geldende afspraken.

  Spel bewust_omslag.indd 1 5-10-11 17:43

 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs

  De Opleidingsschool van de ASKO en Pabo HvA bestaat uit twaalf ASKO basisscholen. Zeven basisscholen zijn scholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Studenten ontwikkelen zich binnen deze basisscholen niet alleen tot startbekwaam leraar basisonderwijs, maar maken ook intensief kennis met het OGO- onderwijsconcept. Zij maken zich kennis en vaardigheden eigen die kenmerkend zijn voor leraren op scholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Daarnaast professionaliseren leraren (in opleiding) zich binnen praktijkgerichte onderzoeken en ontwikkelgroepen. Het verwerven van een onderzoekende houding staat hiermee niet alleen centraal in activiteiten met oudere kinderen in de bovenbouw, maar ook in de ontwikkeling van de school en de leraren zelf.

  De doelen van basisontwikkeling, Frea Janssen-Vos (onderbouw)

  Studenten van de Pabo HvA wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het OGO-specialisatie programma. Naast de stage op een OGO basisschool bestaat dit programma uit de deelname aan een serie scholingsbijeenkomsten en het uitvoeren van een aantal onderzoeken naar de theorie en praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het succesvol afronden van dit programma resulteert in een certificaat van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, de landelijke beroepsvereniging voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

  Bedoelingen van thema/activiteiten, Bert van Oers (bovenbouw)

  Communiceren / expres

  sie

  Mod

  elvorm

  ing / representeren

  Veiligeonbelemmerdecommunicatie,constructie en

  reflectie

  Experimenteren

  Arg

  um

  ente

  ren

  & r

  eden

  eren

  Formaliseren

  Beoordelen

  Syst

  emat

  iser

  en

  Actief zijn en initiatieven

  nem

  en

  Com

  mu

  nice

  ren

  en

  taal

  Samen spelen en sam

  en w

  erken

  Uite

  n en v

  ormgeven

  Wereld

  verkennen

  Ond

  erzo

  eken

  , red

  ener

  en e

  n p

  robl

  eem

  oplo

  ssen

  Zelfstandig en reflectie

  Soci

  ale

  vaar

  dig

  hed

  en

  Sch

  ematiseren Geschreven en gedrukte taal

  Woord

  en en beg

  rippen Moto

  rische vaard

  igheden

  Gereedschappen en technieken

  Hoe

  veel

  hede

  n en

  bew

  erki

  ngen

  Waarnemen en ordenen

  Vo

  orstellingsvermogen en creativiteit

  Symbolen, tek

  ens en

  bete

  ke

  nisse

  n

  Emot

  ione

  el Nieuw

  sgierigvrij

  zijn

  zijn

  Zelfvertrouwen

  hebben Communiceren / expres

  sie

  Mod

  elvorm

  ing / representeren

  Veiligeonbelemmerdecommunicatie,constructie en

  reflectie

  Experimenteren

  Arg

  um

  ente

  ren

  & r

  eden

  eren

  Formaliseren

  Beoordelen

  Syst

  emat

  iser

  en

  Actief zijn en initiatieven

  nem

  en

  Com

  mu

  nice

  ren

  en

  taal

  Samen spelen en sam

  en w

  erken

  Uite

  n en v

  ormgeven

  Wereld

  verkennen

  Ond

  erzo

  eken

  , red

  ener

  en e

  n p

  robl

  eem

  oplo

  ssen

  Zelfstandig en reflectie

  Soci

  ale

  vaar

  dig

  hed

  en

  Sch

  ematiseren Geschreven en gedrukte taal

  Woord

  en en beg

  rippen Moto

  rische vaard

  igheden

  Gereedschappen en technieken

  Hoe

  veel

  hede

  n en

  bew

  erki

  ngen

  Waarnemen en ordenen

  Vo

  orstellingsvermogen en creativiteit

  Symbolen, tek

  ens en

  bete

  ke

  nisse

  n

  Emot

  ione

  el Nieuw

  sgierigvrij

  zijn

  zijn

  Zelfvertrouwen

  hebben

  Spel bewust_omslag.indd 2 5-10-11 17:43

 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs

  De Opleidingsschool van de ASKO en Pabo HvA bestaat uit twaalf ASKO basisscholen. Zeven basisscholen zijn scholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Studenten ontwikkelen zich binnen deze basisscholen niet alleen tot startbekwaam leraar basisonderwijs, maar maken ook intensief kennis met het OGO- onderwijsconcept. Zij maken zich kennis en vaardigheden eigen die kenmerkend zijn voor leraren op scholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Daarnaast professionaliseren leraren (in opleiding) zich binnen praktijkgerichte onderzoeken en ontwikkelgroepen. Het verwerven van een onderzoekende houding staat hiermee niet alleen centraal in activiteiten met oudere kinderen in de bovenbouw, maar ook in de ontwikkeling van de school en de leraren zelf.

  De doelen van basisontwikkeling, Frea Janssen-Vos (onderbouw)

  Studenten van de Pabo HvA wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het OGO-specialisatie programma. Naast de stage op een OGO basisschool bestaat dit programma uit de deelname aan een serie scholingsbijeenkomsten en het uitvoeren van een aantal onderzoeken naar de theorie en praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het succesvol afronden van dit programma resulteert in een certificaat van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, de landelijke beroepsvereniging voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

  Bedoelingen van thema/activiteiten, Bert van Oers (bovenbouw)

  Communiceren / expres

  sie

  Mod

  elvorm

  ing / representeren

  Veiligeonbelemmerdecommunicatie,constructie en

  reflectie

  Experimenteren

  Arg

  um

  ente

  ren

  & r

  eden

  eren

  Formaliseren

  Beoordelen

  Syst

  emat

  iser

  en

  Actief zijn en initiatieven

  nem

  en

  Com

  mu

  nice

  ren

  en

  taal

  Samen spelen en sam

  en w

  erken

  Uite

  n en v

  ormgeven

  Wereld

  verkennen

  Ond

  erzo

  eken

  , red

  ener

  en e

  n p

  robl

  eem

  oplo

  ssen

  Zelfstandig en reflectie

  Soci

  ale

  vaar

  dig

  hed

  en

  Sch

  ematiseren Geschreven en gedrukte taal

  Woord

  en en beg

  rippen Moto

  rische vaard

  igheden

  Gereedschappen en technieken

  Hoe

  veel

  hede

  n en

  bew

  e