Special Over Duurzame Inzetbaarheid 2014

download Special Over Duurzame Inzetbaarheid 2014

of 18

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Special Over Duurzame Inzetbaarheid 2014 wordt gepubliceerd door het Platform Over Duurzame Inzetbaarheid - www.overdi.nl. Het bevat: -Resultaten van het Nationaal onderzoek Over Duurzame InzetbaarheidI 2014 - Interessante artikelen - Congresprogramma: 17 juni

Transcript of Special Over Duurzame Inzetbaarheid 2014

 • Op naar continue ontwikkeling van mens & organisatie

  Haal meer uit aanstormers en uitzittersDavid van der Meulen, BrownCow

  Iedereen in beweging, kies Plan BEster Leibbrand en Yvonne Truijens, loopbaanadvies bureau SAM&

  Verantwoord aan de slag met oudere werknemersDr. Annet de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  Fit for duty en sociale innovatieBetsie Gruben, Scania

  Waarom investeren in Duurzame Inzetbaarheid loont!Drs. Marc Spoek en Pieter van de Winckel, Stichting IZZ

  Nieuwe manieren van (samen)werken. Leer van de beste!Glenn van der Burg, MVO Nederland

  Leiderschap: coachen op inzetbaarheidBert van Rijnberk en Edwin Brink

  Job engineering: duurzaamheid in alle banenLuc Dorenbosch, TNO

  Zo kan het ook! Leren van goede praktijkenCristel van de Ven, Factor Vijf

  Informatie en aanmeldenDATUM dinsdag 17 juni 2014

  LOCATIE Landgoed Zonheuvel in Doorn

  KORTINGOm te profi teren van de korting, moeten de deelnemers zich in 1 keer aanmelden.

  INFORMATIE EN INSCHRIJVENwww.overdi.nl/congres

  Programma

  Breakout sessiesLanger werken Anders werken Gezonder werken

  Meer informatie en inschrijven? Ga naar www.overdi.nl/congres

  Met meer personen

  inschrijven is KORTING!

  CONGRES CONGRES

  WWW.OVERDI.NL/CONGRES

  (Kennis)partners:

  VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID!Help uw organisatie n de resultaten vooruit!

  DINSDAG 17 JUNI 2014LANDGOED ZONHEUVELIN DOORN

  #overdi

  09:00 Ontvangst

  09:30 Veranderen doet u met uw mensenAukje Nauta, bijzonder hoogleraar Employability in Werkrelaties, Universiteit Amsterdam

  10:00 Een leven lang inzetbaar? Dr. Annet de Lange, lector HRM, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  10:20 Pauze

  10:45 Iedere medewerker de beste versie van zichzelf! Robert Bridgeman, oprichter van Bridgeman Community en auteur

  11:45 Vraag-maar-raak-sessies Aukje Nauta

  12:00 Pauze

  13:00 Breakout sessie ronde 1

  14:00 Korte pauze

  14:15 Breakout sessie ronde 2

  15:30 Voorkom intensieve menshouderij Jaap Peters, organisatiekundige en auteur

  16:45 Afsluiting met Vraag-maar-raak-sessies, netwerk & borrel Aukje Nauta

  0013 adv ODI Congres2014_spread 210x285.indd 1-2 12-03-2014 16:12:40

  Special van het platform Over Duurzame Inzetbaarheid - kijk op overdi.nl - april 2014

  Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid: pag. 4

  Inzetbaarheidsdans mag best wat intiemer: pag. 3

  Congresprogramma Voorbij Duurzame Inzetbaarheid: pag. 12

 • Versterk mens en werk

  Ik werkaan mijninzetbaarheid

  Ooit een medewerker horen zeggen:

  Qidos is kennispartner van het Congres Over Duurzame Inzetbaarheid 2013 - Langer, Gezonder en Anders werken - www.qidos.nl

  Hoe zorgt u dat medewerkers waarde blijven toevoegen aan uw organisatie? Duurzame inzetbaarheid: een spannende ontdekkingsreis naar groei, ontwikkeling, betrokkenheid en rendement.

  Innovatief trainings- en adviesbureau Unieke interactieve leervormen Verrassende inzichtenGoede resultaten Op uw organisatie toegesneden Enthousiaste deelnemers

  QID1303-038 Advertentie Qidos-v3.indd 1 26-03-13 11:48

  2014

  51_52_cover.indd 52 02-04-14 07:35

 • Column

  Special Over Duurzame inzetbaarheid apr i l 2014 3

  Colofon

  Inhoud

  Stel, je vraagt een groot aantal stellen al of niet getrouwd wie van beiden er nu eigenlijk verantwoordelijk voor is dat-ie een beetje aantrekkelijk blijft voor de ander. En stel, je krijgt als antwoord dat 57 % vindt dat die verantwoordelijkheid vooral bij het individu ligt. Ieder voor zich moet er dus maar voor zorgen dat-ie er leuk blijft uitzien, blijft bijdragen aan het huishouden. Ik zou behoorlijk opkijken van zon uit-slag. Of je aantrekkelijk blijft voor een ander is toch vooral een kwestie van sa-menspel van partners. Tot op flinke hoogte werkt het ook zo in arbeidsrela-ties. Ik vind het daarom merkwaardig dat veel HR-managers duurzame inzet-baarheid toch vooral een eigen verant-woordelijkheid van werknemers vindt. Misschien is dat wel een van de redenen waarom duurzame inzetbaarheid nog steeds meer woorden dan daden blijkt. In het Nationaal Onderzoek Over Duur-zame Inzetbaarheid 2014 staat dat 92% van de ondervraagden het relevant vindt, maar toch is slechts 55% ermee bezig. Zolang zoveel (HR-)managers het vooral een zaak vinden van het individu, kan ik me voorstellen dat die medewer-ker net zn best doet een beetje aantrek-kelijk te blijven voor de werkgever. Dat is toch iets waar beiden in moeten investe-ren: it takes two to tango, toch?Het onderzoek straalt uit dat er nog wei-nig intiem gedanst wordt. Zo mag de werkgever zich toch liever niet te veel bemoeien met persoonlijke leefstijl. En demotie blijkt nog altijd een taboe. Drie-

  4 Nationaal Onderzoek Over Duur-zame Inzetbaarheid: plezier in het werk is het toverwoord

  8 Ontwikkeling moet de norm zijn

  12 Congresprogramma

  14 Tornen aan zekerheden

  Inzetbaarheidsdans mag wel wat intiemer

  Aukje NautaDagvoorzitter congres OverDuurzame Inzetbaarheid

  Bijzonder hoogleraar employability in werkrelaties UvA

  kwart van de ondervraagden vindt het een brug te ver om van minder preste-rende medewerkers te vragen een stapje terug te doen. Als je het mij vraagt, is dat je reinste zacht heelmeesterschap. Ben ik een roepende in de woestijn als ik zeg dat het veel menselijker is dat ie-mands salaris past bij wat hij/zij waard is op de arbeidsmarkt? Zodat een mede-werker niet hoeft te denken: ik vind nooit weer zon goede baan, dus blijf ik maar zitten waar ik zit? Ook hier geldt dat de arbeidsrelatie best intiemer mag. En dan tot slot het verbazingwekkende gegeven dat men slechts eens in de tien jaar het contract onder de loep wil ne-men. Wat mij betreft, is duurzame inzet-baarheid een intieme, Argentijnse tango. Zon dans die passie uitstraalt, die men-sen met plezier samen dansen, al impro-viserend, zodanig dat ze elkaar verrijken. En als blijkt dat je elkaar te vaak op de tenen staat, dan neem je vol zelfvertrou-wen afscheid. Omdat je genoeg geleerd hebt om weer een geschikte danspartner lees werkgever te vinden.

  4

  8

  Over Duurzame Inzetbaarheid is een uitgave van Vakmedianet

  De special en het congres maken onderdeel uit van het Platform Over Duurzame Inzetbaarheid. Meer informatie over dit platform en over duur-zame inzetbaarheid kunt u vinden op www.overdi.nl

  RedactieadresPostbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn

  Uitgever Ellen van den Bosch ellenvandenbosch@vakmedianet.nl

  MarketingMandy de Langemandydelange@vakmedianet.nl

  Redactionele realisatieMarjan Bleeker marjanbleeker@vakmedianet.nl

  EindredactieJeannette Beentjes, Rita Jager

  RedactieErnst Verrijkernstverrijk@vakmedianet.nl

  Beeldredactie en coverPauline Tournier

  Vormgeving:Cross Media Solutions

  Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn de algemene leverings voorwaarden van toepas-sing. Deze kunt u lezen op www.vakmedianet.nl

  Kennispartner:

  Partner:

 • 4 Special Duurzame inzetbaarheid apr i l 2014

  Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

 • Special Over Duurzame inzetbaarheid apr i l 2014 5

  Bij duurzame inzetbaarheid lopen de meningen fors uiteen als het gaat om de bemoeienis van werkgevers met de persoonlijke leefstijl van werknemers. Een ander heikel punt is demotie.

  Willen werknemers wel of niet dat hun werkgever zich be-moeit met hun gezondheid en leefstijl? Stellen ze adviezen over voeding, sport en gezondheid op prijs? Uit het Na-tionaal Onderzoek Over Duurzame Inzet-baarheid blijkt dat de meningen hevig ver-deeld zijn. Een uiterst kleine meerderheid van 51 procent heeft geen behoefte aan ad-viezen over gezonde voeding, 49 procent zou dergelijke adviezen juist wel op prijs stellen.

  Plezier in het werk is de sleutel voor duurzame inzet

  Persoonlijk ontwikkelbudget favorietBijna alle respondenten (92 procent) vinden duurzame inzetbaarheid relevant, en meer dan de helft (55 pro-cent) van de deelnemers aan het onderzoek is er ook al mee bezig. Maar het is nog steeds geen vastomlijnd begrip. Is het een nieuw woord voor employability, leeftijdsgericht personeelsbeleid of gaat het alleen maar om lan-ger doorwerken? Duurzame inzetbaarheid wordt nog te veel verward met langer doorwerken zonder daar-voor faciliteiten te creren, klaagt een deelnemer. Er wordt over gesproken, zij het soms zachtjes, maar weinig respondenten zien al concrete acties. Veel organisaties zitten nog altijd in de beleids- of definitiefase. Toch zijn er ook deelnemers die al een flinke duik hebben gedaan in de gereedschapskist, zoals goede begeleiding in verzuim en preventie, risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren door eigen medewerkers. Ook zijn er orga-nisaties die het werk opdelen in klussen of projecten en daar medewerkers eigenaar van maken.Een van de instrumenten die net iets meer dan de helft (51 procent) van de respondenten zou kiezen voor duurzame inzet, is een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar stellen gericht op langer, gezonder en anders werken. Vorig jaar koos 56 procent daarvoor.Nog weinig organisaties hebben een persoonlijk opleidingsbudget. Het budget voor opleidingen wordt vaak niet aan een werknemer toegekend, maar is meestal beschikbaar voor opleiding in groepsverband per team. Het moet gaan om direct functiegerelateerde opleidingen en cursussen. Meestal gaat het dus om een collec-tief budget voor alle opleidingen en kennelijk voldoet dat, want er wordt zelden gehoord dat mensen een op-leiding niet kunnen volgen, omdat er geen geld is.

  Tekst: Ernst Verrijk

  Een kleine meerderheid van de 6200 res-pondenten vindt dat werkgevers die zich bemoeien met hun persoonlijke leefstijl echt te ver gaan. Ma