Spatial study Teleport hub

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Spatial study about the transformation of the Teleport area.

Transcript of Spatial study Teleport hub

 • X X X

  Modellenstudie Centrumgebied TeleportDienst Ruimtelijke Ordening Sybren Stroo

 • Sybren Stroo

  Uitzicht op Teleport, richting het oosten

 • X X X

  Modellenstudie Centrumgebied TeleportDienst Ruimtelijke Ordening Sybren Stroo

 • Sybren Stroo

 • Opgave

  Analyse

  Referenties

  Modellen

  Conclusie

  Schema | Sketch-Up | Maquette

  Inho

  udso

  pgav

  e

  Locaties | Voorbeelden

 • X X X

  Sybren Stroo

  XOpgave

  Positie in het land

  Positie in de stad

  Positie in de omgeving

 • OpgaveXX

  X

  Sybren Stroo

  Opgave

  AlgemeenTeleport is ontstaan in de tijd dat telematica bedrijven in opmars kwamen. Voorafgaand op de komende nieuwbouwplannen voor kantoren, is er een NS-station geplaatst; Station Sloterdijk.Station Sloterdijk is samen met Centraal Station en Zuid/WTC het belangrijkste station van Amsterdam, het is zelfs de 9e grootste van heel Nederland. Er vinden namelijk veel uit- en overstapbewegingen plaats. De verwachte opmars van kantoren bleef echter uit en veel terreinen bleven braak. Met Station Sloterdijk in de buurt zijn er echter tal van mogelijkheden in Teleport. Deze mogelijkheden staan uitgebreid beschreven in het stedenbouwkundig plan van Teleport. Een opgave welke in het verlengde ligt van dit plan, is het realiseren van een gebiedscentrum.

  DoelstellingVerwacht werd dat er zich voornamelijk telematica bedrijven zich er zouden vestigen. De vestiging van deze bedrijven bleef echter beperkt. Het oorspronkelijke bestemmingsplan voorzag in de vestiging van, voornamelijk, kantoren en bedrijven. Dit leidt in de praktijk tot een mono-funcioneel gebied. Deze karaktereigenschap zal echter doorbroken worden door toevoeging van nieuwe functies en voorzieningen. Het is ook nodig om meer levendige functies toe te voegen om het gebied beter te benutten en de sociale veiligheid toe te laten nemen. Hiertoe wordt een gebiedscentrum gecreerd. Een uitgelezen locatie is het terrein voor het station. Dit plein is momenteel nog leeg. Hiermee wordt bedoeld dat er geen kantoren geplaatst zijn. Dit is echter wel het plan van de toekomst. Er zullen aan weerszijden van het plein 2 torens komen, met een geschatte hoogte van 120m tot 150m. Het is de bedoeling dat deze 2 torens een gemixte inhoud gaan behuizen. Zo is er sprake van kantoren, hotels, theater/bioscopen en overige horeca gelegenheden. Maar voor retail voorzieningen is er ook plaats. Dit plein gaat dus fungeren als het gebiedscentrum voor Teleport, waar zoveel mogelijk uren per dag benut moet worden. Een plein met retail gericht op gebruikers en reizigers, zogenaamde to-go vs. convenience.

  LeeswijzerDit boekje is toegespitst op de vormgeving van het gebiedscentrum. Het begint met het analyseren van het gebied en omgeving, dit geschiedt aan de hand van schemas en tekeningen. Als gevolg van deze analyse worden er referenties getoond, deze geven globaal weer binnen welk kader er gezocht moet worden voor een centrumgebied in Teleport. Het volgende hoofdstuk bevat de uitwerking van 3 modellen centrumgebieden. Deze uitwerkingen worden ondersteund met Sketch-Up tekeningen, schematische tekeningen en een maquette.Tot slot wordt er een conclusie getrokken over welke uitwerking het dichtst bij de eisen van het centrumgebied komt.

 • Analyse X X X

  Sybren Stroo

 • Analyse X X X

  Sybren Stroo

  Analyse

  LoopstromenZoals bij elk station, of het nou een NS-, metro- of busstion is, zijn er verschillende loopstromen te herkennen. Deze loopstromen kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorin, dit is afhankelijk van de locatie, de grootte en het type station. In Teleport hebben we te maken met een vijftal loopstromen:

  1. Bus/Tram Trein2. Bus/Tram Metro3. Trein Metro4. Kantoor (Orly-Plein) Trein/Metro5. Kantoor (Orly-Plein) Bus/Tram

  Natuurlijk zijn er ook de loopstromen van buiten het centrumgebied, maar deze mogelijkheden zijn niet relevant. Die loopstromen worden al snel vervangen door een ander vervoersnetwerk (metro, tram enz.), zo kom je weer terug in het rijtje hierboven.

  Aan de illustratie hierboven is te zien dat nagenoeg alle pijlen op het Orly-Plein gericht zijn. Men kan hieruit concluderen dat het brandpunt van deze lijnen binnen het centrumgebied zich op dit plein bevindt. Met brandpunt bedoel ik de locatie waar voorzieningen het meest rendabel zijn. Deze rendabelheid wordt verder verklaard in de illustraties verder in deze analyse. Wat verder opvalt zijn de twee onderbroken lijnen. Deze lijnen lopen over priv terrein en doorsnijden de plint van de torens. Dit kunnen bijvoorbeeld lobbys voor hotels of kantoren worden. Ook daarover later meer. De twee lijnen vanaf het P+R terrein en vanaf het bus/tram-station lopen niet direct naar het Orly-Plein. Deze lijnen wijzen naar het trein/metro-station, er wordt namelijk nagedacht over eventuele directe toegang tot het station vanaf die twee locaties.

 • Analyse X X X

  Sybren Stroo

 • Analyse X X X

  Sybren Stroo

  Analyse

  Interessante passagesOp de illustratie hiernaast kan men zien wat de hoofdloopstromen doen met de hoeken van de omringende gebouwen. Op de hoeken met een geel vlak is het interessant om voorzieningen te plaatsen. Het zijn vooral de voorzieningen weinig tijd vergen van de consumenten/passanten. Hoe donkerder de kleur (oranje/rood), des te minder wordt er gehaast f er moet meer moeite gedaan worden om deze plekken te bereiken. De donkerdere locaties liggen namelijk verder van de loopstromen af, hierdoor zouden passanten hun route naar de voorziening moeten afbuigen. Er kan in feite een grove onderscheid gemaakt worden tussen de type voorzieningen die elke bij een kleur passen:

  1. Geel > Snacks, kiosk etc.2. Oranje > Caftje, lunchroom etc.3. Rood > Restaurant, bioscoop etc.

  De cirkel in het midden van het Orly-Plein staat voor het ontmoetingspunt, wat de functie van het centrumgebied is. Over dit deel van Teleport wordt al gesproken van een meeting-port. Port kan verstaan worden als doorgang van n naar Teleport, oftewel het is de westelijke poorttoegang tot de stad. Port, als in haven, kan ook: plek met verschillende functies/voorzieningen waar allerlei soorten gebruikers kunnen aanleggen om zich te vermaken, werken en/of overnachten. Om naar dit meeting-port te komen, komen de passanten dus eerst langs voorzieningen, waarna ze vervolgens naar het werk, theater/bioscoop of hotel gaan. De volgende illustratie gaat meer in op de functie verdeling in het komende centrumgebied.

 • X X X

  Sybren Stroo

  Analyse

 • X X X

  Sybren Stroo

  Analyse

  Functie verdelingNaar aanleiding van de vele loopstromen langs en door de gebouwen in het centrumgebied kan er een grove schatting gemaakt worden over de verdeling van de functies. Bij deze functies horen op hun beurt weer speciekere voorzieningen bij. (Nieuwe) functies worden altijd op strategische locaties geplaatst. Zoals kantoren langs de snelwegen en winkelcentra vlakbij stations. In Teleport is dat niet anders, zij het op een andere schaal, maar ook hier is te zien dat voorzieningen op een locatie worden gerealiseerd zodat daar de meeste passanten zijn of aangetrokken kunnen worden. Dit maakt het plein rendabel. Dit laatste is vooral een economische factor. Sommige voorzieningen hebben niet de directe aandacht nodig, deze hoeven dus ook iet in het oog te springen. Zulke voorzieningen halen hun gebruikers van veel verder. Neem bijvoorbeeld een theater, hier gaat het meer om de inhoud (voorstellingen) dan om de uitstraling. Uiteraard speelt uitstraling een rol in de realisatie van bijvoorbeeld het theater. Dit is echter ondergeschikt aan het feit dat gebruikers/bezoekers toch wel komen als er een station in de buurt ligt, bereikbaarheid is dus doorslaggevend. Verder kan gesteld worden dat alle gebouwen om het plein heen gebruikt kunnen worden als onderdak voor de voorzieningen. Naast deze mogelijkheden kan er ook p het plein gebouwd worden. Gezien de locatie zou een horeca gelegenheid het meest voor de hand liggen.

  De illustratie is een opstapeling van de 2 voorgaande illustraties. Op de volgende paginas zijn er nog een aantal schematische illustraties, men kan als het ware de illustraties op elkaar leggen en er dan uitlteren wat wel of geen interessante locaties zijn. Uit deze analyse kan er dan al een conclusie getrokken worden over welke functies en voorzieningen interessant zijn voor het centrumgebied.

 • X X X

  Sybren Stroo

  Analyse

 • X X X

  Sybren Stroo

  Analyse

  Toekomstige gebiedskenmerkenAls de plannen omtrent Teleport gerealiseerd worden en er twee nieuwe kantorencomplexen rond het Orly-Plein komen, dan moet rondom het plein wel gezorgd worden voor een sociaal-veilige omgeving. Dit is te bereiken door er voorzieningen te plaatsen die ook buiten kantoor uren actief zijn. Of die zelfs buiten werkdagen actief zijn. Denk aan de weekenden en vakantieperiodes. Uit de illustraties hiernaast is duidelijk te zien welke gebieden globaal in aanmerking komen voor welk type voorzieningen. De eerste illustratie (met de pijlen) geeft aan welke passanten zich waar het meest voordoen. Aan de hand hiervan kun je bepaalde locaties begrenzen waarbinnen voorzieningen zich zouden moeten vestigen. Het is juist de combinatie van alle kaartjes die zo belangrijk is, hieruit kan namelijk het volgende opgemaakt worden:

  1. Zakelijke reizigers hebben relatief weinig tijd en lopen het liefst z.s.m. door naar hun doel. Dat kunnen het station en het kantoor zijn. Dit type reizigers heeft echter ook de behoefte om af en toe buiten de deur te lunchen, dus lunchrooms zijn gewenst rondom het plein. Ve