sollicitatie formuliersollicitatie.emailcontrol.nl/Candidateform.pdf · 2011-05-04 · Sollicitatie...

of 7 /7
sollicitatie formulier personeel & organisatie Naam Sollicitatie naar de functie Vestiging / plaats sollicitatie Sollicitantnummer

Embed Size (px)

Transcript of sollicitatie formuliersollicitatie.emailcontrol.nl/Candidateform.pdf · 2011-05-04 · Sollicitatie...

 • sollicitatieformulierpersoneel & organisatie

  Naam

  Sollicitatie naar de functie

  Vestiging / plaats sollicitatie

  Sollicitantnummer

 • 2 > SOLLICITATIEFORMULIER november 2009 HAKVOORT PROFESSIONAL

  Voor welke functie heeft u belangstelling?

  Naar aanleiding waarvan reageert u? Oproep in krant / blad Via uitzendbureau Via internet

  Op aanraden van

  Anders, namelijk

  Staat uw CV op internet? nee ja, op www.

  Heeft u eerder bij ons gewerkt/gesolliciteerd? nee ja, datum / periode

  in de functie

  Sollicitatie

  Om reden van een gelijkwaardige beoordeling verzoeken wij u de onderstaande vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid te beant-woorden. In het kader van een universeel sollicitatieformulier is het mogelijk dat er vragen tussen staan die niet voor u van toepassing zijn. Indien u voor bepaalde vragen meer ruimte nodig mocht hebben, kunt u gebruik maken van de ruimte onder het punt ‘Toelichting’ aan het eind van dit formulier. Volledigheidshalve wijzen wij u er nog op dat het verstrekken van onjuiste gegevens ontslag tot gevolg kan hebben. Indien u om privacyredenen bepaalde vragen niet wenst in te vullen dan zullen wij uw keuze respecteren.

  Adres Postcode Plaats

  Telefoonnummer privé Mobiel

  E-mail adres

  Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Gescheiden Samenwonend

  Weduwe/weduwnaar Geregistreerd partnerschap

  Aantal kinderen Godsdienst

  Lid van een vakorganisatie nee ja, namelijk

  GezondheidHoe is uw algemene gezondheidstoestand?

  Eventuele medische beperkingen?

  Heeft u in het verleden een medische keuring gehad? nee ja

  Heeft u bezwaar tegen een medische keuring? nee ja

  Heeft u in het verleden een psychologische test ondergaan? nee ja

  Bent u in het bezit van een geldig EHBO-diploma? nee ja

  Bent u in het bezit van een geldig BHV-certifi caat? nee ja

  plak hier uw pasfoto

  Persoonlijke gegevensNaam

  Voornamen (voluit)

  Roepnaam

  Geslacht man vrouw Nationaliteit

  Geboortedatum - - Geboorteplaats

 • 3 > SOLLICITATIEFORMULIER november 2009 HAKVOORT PROFESSIONAL

  Bent u met een studie bezig of heeft u hiervoor concrete plannen? nee ja, namelijk

  Wanneer rondt u deze studie af?

  Opleidingen / Cursussen

  Opleiding / Cursus Niveau Van Tot Diploma Getuigschrift

  - - - - ja nee ja nee

  - - - - ja nee ja nee

  - - - - ja nee ja nee

  - - - - ja nee ja nee

  - - - - ja nee ja nee

  - - - - ja nee ja nee

  - - - - ja nee ja nee

  Vaardigheden

  Computerkennis (alleen aankruisen indien van toepassing)

  Word uitstekend goed redelijk onvoldoende AutoCad uitstekend goed redelijk onvoldoende

  Excell uitstekend goed redelijk onvoldoende Inventor uitstekend goed redelijk onvoldoende

  Powerpoint uitstekend goed redelijk onvoldoende uitstekend goed redelijk onvoldoende

  OpenOffi ce uitstekend goed redelijk onvoldoende uitstekend goed redelijk onvoldoende

  uitstekend goed redelijk onvoldoende uitstekend goed redelijk onvoldoende

  Talen (alleen aankruisen indien van toepassing)

  Nederlands uitstekend goed redelijk onvoldoende Italiaans uitstekend goed redelijk onvoldoende

  Engels uitstekend goed redelijk onvoldoende uitstekend goed redelijk onvoldoende

  Duits uitstekend goed redelijk onvoldoende uitstekend goed redelijk onvoldoende

  Spaans uitstekend goed redelijk onvoldoende uitstekend goed redelijk onvoldoende

  Vervoer

  Heeft u eigen vervoer om naar het bedrijf te komen? nee ja

  Heeft u een geldig rijbewijs? nee ja, rijbewijs chauff eursdiploma

  Bent u bevoegd tot het besturen van een vrachtwagen met aanhanger? nee ja

  Zijn er beperkingen in de bevoegdheid van uw rijbewijs? Bijv. uw rijbewijs is ingenomen of er is kans dat dit toekomstig gebeurt?

  nee ja, deze beperkingen zijn

  Overige vaardigheden / talentenEigenschappen / competenties

  Stressbestendig uitstekend goed voldoende matig uitstekend goed redelijk onvoldoende

  Initiatief nemen uitstekend goed voldoende matig uitstekend goed redelijk onvoldoende

  Zelfstandig uitstekend goed voldoende matig uitstekend goed redelijk onvoldoende

 • 4 > SOLLICITATIEFORMULIER november 2009 HAKVOORT PROFESSIONAL

  Werkervaring / Staat van dienstIn onderstaand schema kunt u in chronologische volgorde beknopt uw werkervaring weergeven, te beginnen met uw huidige of

  meest recente werkervaring. U kunt eventueel uw CV bijsluiten.

  5. Naam bedrijf

  Soort bedrijf

  Adres Postcode Plaats

  Functie In de periode van - - tot - -

  Korte taakomschrijving

  Reden van vertrek

  2. Naam bedrijf

  Soort bedrijf

  Adres Postcode Plaats

  Functie In de periode van - - tot - -

  Korte taakomschrijving

  Reden van vertrek

  1. Naam bedrijf

  Soort bedrijf

  Adres Postcode Plaats

  Functie In de periode van - - tot - -

  Korte taakomschrijving

  Reden van vertrek

  3. Naam bedrijf

  Soort bedrijf

  Adres Postcode Plaats

  Functie In de periode van - - tot - -

  Korte taakomschrijving

  Reden van vertrek

  4. Naam bedrijf

  Soort bedrijf

  Adres Postcode Plaats

  Functie In de periode van - - tot - -

  Korte taakomschrijving

  Reden van vertrek

 • 5 > SOLLICITATIEFORMULIER november 2009 HAKVOORT PROFESSIONAL

  Persoonlijke ervaring

  Wat vindt u het meest aantrekkelijke aspect binnen uw huidige of laatste functie?

  Wat vindt u het minst aantrekkelijke aspect in uw huidige of laatste functie?

  Noem drie sterke eigenschappen

  1. 2. 3.

  Welke hobby’s of andere activiteiten beoefent u in uw vrije tijd?

  Welke situaties uit het verleden wilt u in de toekomst vermijden?

  Wat voor ervaring heeft u in het werken met mensen? (Militaire dienst / vrijwilligerswerk)

  ReferentiesOnderstaande referenties kunnen wij raadplegen, zonder voorafgaande kennisgeving.

  Heeft u bekenden binnen onze organisatie? nee

  ja, naam functie

  naam functie

  U functioneert het beste in teamverband alleen geen voorkeur

  Heeft u eerder leidinggevende ervaring opgedaan? nee

  ja, voor een periode van jaar maanden,

  over personen op de afdeling

  Referentie 1 Naam Telefoonnummer

  Adres Plaats

  Referentie 2 Naam Telefoonnummer

  Adres Plaats

 • 6 > SOLLICITATIEFORMULIER november 2009 HAKVOORT PROFESSIONAL

  Bent u thans werkloos?

  Vanaf wanneer bent u werkeloos? - - De hoogte van uw uitkering bedraagt € per maand

  Wat is de reden dat u werkeloos bent?

  Bezwaren / beperkingenZijn er in het verleden specifi eke zaken voorgevallen (bv. een strafrechtelijke veroordeling of een opzegging van een verzekering)

  waarvan wij, als toekomstige werkgever, op de hoogte zouden moeten zijn? nee ja, namelijk

  Heeft u bezwaar tegen een antecedentenonderzoek? nee ja

  Indien van toepassing bij de door u gewenste functie

  Heeft u bezwaar tegen tilwerkzaamheden? nee ja

  Heeft u bezwaar tegen overwerk? nee ja

  Heeft bezwaar tegen werken op zondag? nee ja

  ArbeidsvoorwaardenWat is uw huidig bruto salaris ?

  € per maand 4 weken week

  Dit is inclusief exclusief overuren.

  Op welke vergoedingen heeft u recht in uw huidige werk?

  Vakantietoeslag % Winstuitkering 13e maand Gratifi catie

  Pensioenvoorziening Anders, namelijk

  Op hoeveel vakantie- en ATV-dagen heeft u recht in uw huidige functie?

  Vakantiedagen ATV-dagen

  Wat is de opzegtermijn die u in acht moet nemen?

  maanden weken

  Heeft u een concurrentiebeding? Heeft u een relatiebeding?

  nee ja nee ja

  Welk salaris denkt u te gaan verdienen in de functie waar u op solliciteert?

  € bruto per maand

 • 7 > SOLLICITATIEFORMULIER november 2009 HAKVOORT PROFESSIONAL

  ToekomstperspectievenBent u -indien dit voor de functie wenselijk is- bereidt om te verhuizen? nee ja

  Welke positie of functie ziet u als uw uiteindelijke bestemming?

  Indien u niet in aanmerking komt voor de openstaande vacature, bent u dan geïnteresseerd in een andere (of toekomstige)

  openstaande vacature? nee ja, namelijk

  Aldus naar waarheid ingevuld,

  Datum - - Plaats Handtekening

  Notities werkgever

  ToelichtingRuimte voor eventuele nadere toelichting en/of nadere informatie zoals reeds gemaakte vakantieafspraken, huisvesting,

  militaire dienst etc.

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 2400 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck true /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /SyntheticBoldness 1.000000 /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice