SOG 0708N131 Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet

download SOG 0708N131 Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet

of 19

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

SOG-notitie over communicatiebeleid en ICT voor studenten aan de RUG

Transcript of SOG 0708N131 Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet

 • Ik zie ik zie wat jij niet ziet...

  Communicatie met studenten aan de RUG

  SOG-Fractie 2007-2008

  Studentenorganisatie Groningen

  Sint Walburgstraat 22C

  9712HX Groningen

  www.studentenorganisatie.nl

  fractie@studentenorganisatie.nl

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  2

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave .................................................................................................................................................2

  1. Inleiding ..........................................................................................................................................................3

  2. Probleemschets.............................................................................................................................................4

  Een Academie vol Ideen ..........................................................................................................................4

  Communicatie met studenten...................................................................................................................4

  Communicatietheorie..................................................................................................................................5

  Onderzoek ......................................................................................................................................................6

  Conclusie ........................................................................................................................................................6

  3. Analyse ...........................................................................................................................................................7

  Inleiding...........................................................................................................................................................7

  De wereld van de student ..........................................................................................................................7

  Een kanaal, meerdere platformen............................................................................................................8

  Communicatie door de studie heen ........................................................................................................8

  Wie communiceert wat ...............................................................................................................................9

  Buitenstebinnen .............................................................................................................................................9

  Profielen en Matching..................................................................................................................................9

  4. myRug ...........................................................................................................................................................11

  Inleiding.........................................................................................................................................................11

  De Academische Community..................................................................................................................11

  Introductie College.....................................................................................................................................12

  Suggesties voor Modulen ..........................................................................................................................12

  Developers Community .............................................................................................................................16

  Kosten ............................................................................................................................................................17

  5. Conclusies en Aanbevelingen.................................................................................................................18

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  3

  1. Inleiding

  Think like a wise man but communicate in the language of the people.

  William Butler Yeats (1865 - 1939)

  De Rijksuniversiteit Groningen kent een rijke traditie en biedt haar studenten de mogelijkheid zich

  breed te ontplooien. Studenten van de RUG kunnen zich zowel binnen als buiten de opleiding

  ontwikkelen tot breed gevormde academici. Met meer dan 200 geregistreerde

  studieverenigingen, verschillende gezelligheidsverenigingen, de ACLO, de USVA en vele andere

  organisaties is er een breed aanbod aan activiteiten in het verlengde van en naast de studie.

  Binnen de opleiding zijn er vakgroepen, docenten, diensten en programmas die studenten

  ondersteunen in hun ontplooiing. Deze organisaties en personen hebben regelmatig behoefte

  aan contact met studenten en dit zorgt voor een veelheid aan communicatie.

  Binnen de RUG is de intensiteit aan e-mail verkeer in de afgelopen jaren meer dan

  verdrievoudigd. Daarnaast blijkt uit enqutes dat studenten nogal eens ontevreden zijn over de

  manier waarop met hen gecommuniceerd wordt over bijvoorbeeld roosters, vakken en RUG

  nieuws. De SOG fractie onderkent dit probleem en is van mening dat er een nieuwe aanpak

  moet komen in de manier waarop informatie aan studenten wordt overgebracht. Uit

  gesprekken met zowel studenten als medewerkers van de RUG blijkt dat er veel verschillende

  partijen zijn met interessant nieuws. Toch laten de mogelijkheden tot het bereiken van de

  gewenste doelgroep te wensen over. Er moet dan ook gestreefd worden naar meer interactie

  tussen de verschillende partijen.

  De SOG fractie stelt dat er een oplossing moet worden gezocht waarbij studenten effectiever

  en gedifferentieerder worden benaderd via n kanaal. Het concept myRug kan uitkomst

  bieden voor het creren van een omgeving waar alle studenten hun informatie kunnen vinden

  en waar ze met docenten, verenigingen en bedrijfsleven kunnen communiceren.

  Vanzelfsprekend is dat niet alleen studenten maar de gehele instelling zal profiteren van het

  vergroten van de mogelijkheden met betrekking tot de communicatie. In deze notitie zal in het

  eerste hoofdstuk een analyse worden gemaakt van het huidige communicatiebeleid van de

  RUG, waarna de belangrijkste verbeterpunten uiteen worden gezet. Ten slotte zal er een

  voorstel voor betering worden gedaan door het concept myRug te introduceren.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  4

  2. Probleemschets

  Een Academie vol Ideen

  De Rijksuniversiteit Groningen kent met 179 opleidingen, 9 faculteiten, een Universiteitskrant, vele

  initiatieven zoals Studium Generale, Kennisdebat en meer dan honderd studie-, sport- en

  gezelligheidsverenigingen1 een enorme hoeveelheid aan communicatie die dagelijks op

  studenten af komt. Veel studenten komen om in mailtjes, nieuwsbrieven en mededelingen van

  allerlei organen die onderdeel uitmaken van het studentenleven. Deze communicatie heeft een

  gemene deler, zij is namelijk direct of indirect verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en

  bedient een onderdeel van de academische gemeenschap. De SOG fractie merkt op dat een

  groot aantal van deze verenigingen, initiatieven en instellingen onopgemerkt blijft door de

  veelheid aan communicatie. Studenten zien te vaak door de bomen het bos niet meer omdat

  het een veelheid aan verenigingen en initiatieven in Groningen betreft. De SOG denkt dat dit

  probleem opgelost kan worden door goed na te denken over de manier waarop we in

  Groningen met elkaar communiceren. De RUG heeft studenten enorm veel te bieden en met

  de juiste technologie kunnen we/kan zij dat ook laten zien.

  Communicatie met studenten

  Binnen de RUG zelf lijkt er te weinig duidelijkheid te bestaan over de manier waarop er met de

  studenten gecommuniceerd dient te worden. Een student kan informatie met betrekking tot

  een vak vinden op Nestor, het College van Bestuur communiceert meestal via e-mail,

  opleidingsbureaus hangen een briefje naast het loket en cijfers zijn te vinden op Progress. Ook

  gebruikt iedere opleiding verschillende en meerdere manieren om met haar studenten te

  communiceren Dit zorgt ervoor dat het voor studenten vaak onduidelijk is welke kanalen

  regelmatig bezocht moeten worden. Alleen al in het bovenstaande voorbeeld zou een student

  zowel zijn e-mail, Nestor, Progress en het briefje bij het opleidingsbureau moeten controleren om

  op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond zijn opleiding, laat staan alles wat daarmee

  verband houdt.

  Ook de inhoud van de communicatie varieert enorm tussen de verschillende instanties.

  Allereerst is in veel gevallen de communicatie slechts relevant voor een bepaalde groep

  studenten. Alle studenten krijgen bijvoorbeeld een aankondiging van een colloquium terwijl dit

  vooral voor laatstejaars belangrijk is. Ten tweede staat de inhoud van de communicatie in

  1 Rijksuniversiteit Groningen. "Kerncijfers", http://www.rug.nl/corporate/universiteit/feitenencijfers/index, 2 juni 2008

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  5

  slechte verhouding met de lengte en het doel van de communicatie. Vaak zijn berichten te

  weinig to the point, komt het onderwerp niet overeen met de inhoud of is de urgentie