Sociale media strategie_voor_politie

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.745
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Sociale media strategie_voor_politie

 • 1.Voorblad

2. Een sociale media-strategie voor de politieEen sociale media-strategie voor de politie1 INLEIDING 42 WAT ZIJN SOCIALE MEDIA? 62.1 Definitie ............................................................................................. 62.2 Van massacommunicatie naar een massa communicators......................... 62.3 Plaats in het (communicatie)beleidsplan ................................................. 82.4 Cijfergegevens .................................................................................... 92.5 Virale communicatie ............................................................................ 102.6 Burgerjournalistiek .............................................................................. 112.7 Vlaamse overheden geven het voorbeeld................................................ 123 WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?133.1 Niet meer ontkennen ........................................................................... 133.2 10 slechte uitvluchten .......................................................................... 133.3 10 goede redenen ............................................................................... 143.4 De politiefilosofie: gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) .................... 143.5 Jongeren bereiken ............................................................................... 153.6 De C.O.P.P.S. methode ........................................................................ 153.7 Conclusie............................................................................................ 174 HOE SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE OPERATIONELE POLITIEWERKING? 184.1 Werving ............................................................................................. 184.2 Verkeer .............................................................................................. 194.3 Wijkwerking........................................................................................ 194.4 Preventie............................................................................................ 204.5 Opsporingen ....................................................................................... 224.6 Informatiegaring ................................................................................. 234.7 Communicatie en pr............................................................................. 264.8 Samenwerken ..................................................................................... 264.9 Bedenkingen ....................................................................................... 275 HOE SOCIALE MEDIA OPTIMAAL INTEGREREN IN DE COMMUNICATIE? 295.1 Inleiding............................................................................................. 295.2 Interne communicatie .......................................................................... 295.3 Externe Communicatie ......................................................................... 315.4 Imagomanagement: pr ........................................................................ 325.5 Plaats in de communicatiemix ............................................................... 325.6 Een sociale media-strategie bepalen ...................................................... 345.7 Toegevoegde waarde ........................................................................... 355.8 Herkenbaarheid en huisstijl................................................................... 365.9 Conclusie............................................................................................ 376 WELKE SOCIALE MEDIA KUNNEN NUTTIG ZIJN VOOR DE POLITIE? 386.1 Intranet ............................................................................................. 386.2 Website.............................................................................................. 386.3 e-zine ................................................................................................ 386.4 Blogs ................................................................................................. 386.5 Facebook en Netlog ............................................................................. 396.6 Twitter ............................................................................................... 406.7 LinkedIn ............................................................................................. 416.8 Flickr en Picasa ................................................................................... 416.9 YouTube ............................................................................................. 416.10Wiki ................................................................................................... 42 SDS2|75 3. Een sociale media-strategie voor de politie7 WIE GEBRUIKT SOCIALE MEDIA EN WAAR? 437.1 Iedereen ............................................................................................ 437.2 Communicatoren ................................................................................. 437.3 Stakeholders bereiken en boeien ........................................................... 447.4 Overal................................................................................................ 458 WELKE RICHTLIJNEN KAN DE POLITIE HANTEREN?468.1 Disclaimer .......................................................................................... 468.2 Richtlijnen .......................................................................................... 468.3 Richtlijnen voor communicatoren........................................................... 478.4 Richtlijnen overtreden .......................................................................... 488.5 Richtlijnen voor doorklikken en linken .................................................... 488.6 Sociale media controleren en modereren ................................................ 498.7 Reageren op negatieve feedback ........................................................... 509 RANDVOORWAARDEN 519.1 Wat zijn de grootste misvattingen over sociale media? ............................. 519.2 Duidelijke beleidsvisie en doelstellingen................................................ 529.3 Draagvlak en goede informatiedoorstroming ........................................... 529.4 Middelen ............................................................................................ 529.5 Training en bijscholing ......................................................................... 5210KENMERKEN VAN SOCIALE MEDIA 5310.1Inleiding............................................................................................. 5310.2Overzicht van de kenmerken................................................................. 5310.3Aftoetsen van de kenmerken................................................................. 6410.4Checklist ............................................................................................ 6511BIJLAGEN6611.1Lijst van bijlagen ................................................................................. 6611.2Lijst van figuren .................................................................................. 6612BRONNEN 7112.1Boeken............................................................................................... 7112.2Kranten- en tijdschriften(artikels).......................................................... 7112.3Websites ............................................................................................ 7212.4Beleidsnotas ...................................................................................... 7512.5Wetteksten ......................................................................................... 75 SDS3|75 4. Een sociale media-strategie voor de politie1 InleidingTijdens de doorlichting van het korps in het algemeen en in het bijzonder het luikcommunicatie werd duidelijk dat we in de huidige gemediatiseerde (politie)maatschappijde nodige aandacht moeten hebben voor (sociale) communicatie.Met het overzicht Een sociale media-strategie voor de politie heb ik mij de vraaggesteld Waarom zou de politie sociale media integreren in haar politiewerking en hoekan ze dat optimaal doen?Het aantal sociale media platformen en hun draagwijdte zijn de afgelopen jaren sterktoegenomen; ze hebben ook een steeds prominentere plaats in onze maatschappij.Communicatieprofessionals uit de overheid en zakenwereld doen er goed aan op dehoogte te blijven van de ontwikkelingen rond sociale media. Communicatiemedewerkersbinnen een politiekorps voelen de veranderingen en verschuivingen die de sociale mediaen netwerken op grote schaal veroorzaken.1We hebben allemaal wel vragen over deze nieuwe technologien en met dit overzicht wilik er een aantal van overlopen.Ik probeer ook een zeefdruk te maken voor een bruikbare en hedendaagse socialemedia-strategie. Je kan de onderdelen los van elkaar lezen en vlot over sommigehoofdstukken springen. Je kan ook deel uit deze bundel lichten om daarop verder tewerken. Wat zijn sociale media eigenlijk?Hoofdstuk 2 gaat over de definities die je hanteert en met welkemaatschappelijke effecten van sociale media je rekening moet houden. Waarom kan de politie niet achterblijven?In hoofdstuk 3 lees je waarom de politie zich niet kan veroorloven om socialemedia naast zich neer te leggen en hoe je een strategie kan uittekenen. Hoe pak je sociale media concreet aan?Nu je weet dat de politie aan sociale media moet beginnen, is het interessant teontdekken hoe sociale media kunnen helpen bij criminaliteitsbestrijding. Welke sociale media zijn nuttig?Dit deel bespreekt de verschillende sociale media platformen die bruikbaar zijnvoor de politie en het bakent hun gebruik en doelgroepen af. Wie gebruikt sociale media en waar?Door welke personeelsleden worden sociale media gebruikt? Wie zal al dan nietin naam van een korps kunnen, mogen of moeten communiceren? Overzicht van de richtlijnen.Dit is misschien wel het belangri