Sociale media bij gemeenten

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

de presentatie sociale media bij gemeenten bevat de onderzoeksresultaten van mijn afstudeeronderzoek. In dit onderzoek is gekeken hoe sociale media gebruikt kan worden binnen de afdeling bestuursvoorlichting van Gemeente Amsterdam. In het onderzoek is gekeken wat de digitale ambitie van de rijksoverheid is en wat gemeenten landelijk zoal doen aan sociale media. Ook is er gekeken naar de verwachtingen van de burger omtrent sociale media en hoe sociale media gebruikt kan worden tijdens een ramp. Al met al heel veel sociale media. bent u geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp en wilt u na aanleiding van deze presentatie het rapport lezen? Download dan nu het onderzoeksrapport (link laatste slide). Ook als u met mij in contact wilt komen vind u deze gegevens in de laatste slide.

Transcript of Sociale media bij gemeenten

  • 1. Sociale media bij Gemeenten Onderzoek in opdracht van Gemeente Amsterdam Michel Bitter

2. 1. ProbleemstellingWat was de uitdaging2. OnderzoekWat en hoe is er onderzocht3. ResultatenWat ben ik wijzer geworden4. Conclusie nh Iso ud ove ga pSamenvattend kan ik zeggen5. AdviesEn hoe nu verder6. VragenEn wat wil jij weten? 3. Probleemsituatie 4. Hoe kan de afdeling Bestuursvoorlichting het beste gebruik maken van sociale media?De Onderzoeksvraag 5. Het Onderzoek 6. Literatuuronderzoek 27 verschillende bronnenEnqute377 Respondentene Der nd ome ek zoen od thInterviews9 interviews on-te-record 8 interviews off-the-recordFocusgroepen 2 focusgroepen 7. Wat wil het kabinet met digitaal? 8. OverheidMoet transparanterBurgersMoeten gaan meebeslissen en meedenken over beleidDienstverlening Primair digitaal, papieren wordt uitgafaseerdGegevensVisiSteeds meer gegevens moet openbaar worden gemaakt d.m.v. Open Datae dig itale overh eid 2 017 9. Hoe doen de gemeente het? 10. 96 procentgebruikt Twitter72 procent gebruikt Facebook54 procent gebruikt Youtubeg ia ed m le cia o Sik ru eb53 procent gebruikt LinkedIn13 procent gebruikt Pinterest 11. 60 procentVerkeer & infrastructuur55 procentOpenbare orde & veiligheid54 procentOpenbare ruimte & groen53 procent Gemeenteraad48 procent Besluitvorming47 procent Sport & RecreatieWa ar m en ov er pr aat 12. meerSteeds gemeenten bieden webcare70 procentvan alle vragen op sociale media zijn dienstverleningsvragen en / of vragen openbrare ruimte19 minutenIs de gemiddelde reactietijd van gemeenten op sociale mediate en e em g ij b re 73 procent ca eb Is het percentage van gemeentes waar Wafdeling communicatie verantwoordelijk is voor de webcare. 13. 79 procentBij van de gemeenten zijn middelen voor sociale media opgenomen in de communicatiebegroting18 procentBij van de gemeenten vallen middelen voor sociale media nog onder incidentele uitgaves75 procentBudvan de gemeenten heeft een speciale sociale media communicatie stragegieget & Bel eid 14. Wat verwacht de burger? 15. 17 procentvan de Nederlanders zou de gemeente volgen via sociale media54 procentB te ef ho e Bers rg uVan de respondenten wilt graag genformeerd worden over nieuws van de gemeenteThema'sOp basis van themas communiceren heeft de voorkeur onder de respondenten (45 om 23 procent). 16. 24 uur / 7 dagenIn de week moet de gemeente beschikbaar zijn via sociale media (29 procent). 33 procent vond werkdagen + zaterdag voldoendeOnbekendBerWas de snelheid waarmee de gemeente moet reageren op bijv. tweets. Er heerste grote verdeeldheid binnen de respondenten over de reactietijd.eikbaarheid 17. Sociale media tijdens crisis 18. 86 procentvan de mensen zelfstandig gaan zoeken naar meer informatie over het incidentTV, Google, Twitter worden vooral gebruikt als informatiebronnensis ri c ns de tij te ef ho be tie 75 procent a rm fo n wil via sociale media laatste informatie I ontvangen over een incident 19. HulpdienstenZijn kunnen het beste online communiceren over een incidentDe overheidals organisatie kan tijdens crisis beter zelf communiceren i.p.v. losse ambtenaren.De burgerWiecommWordt als onbetrouwbaar gezien als informatiebron. Zelfs de vakspecialist wordt maar niet als betrouwbare bron gezien.uniceert? 20. Sociale media binnen Gemeente Amsterdam 21. De conclusie 22. Het advies 23. Vragen? 24. Michel Bitter [email protected] +31 (0)6 - 551 441 92Sociaal michel.bitter michelbitterC & L R Uct ta onmbitter www.michelbitter.nlDownloaden http://bit.ly/1n0J2dm