SOCIALE INNOVATIE - KVGO · Onderzoek Sociale innovatie in de creatieve industrie Doel:...

of 31 /31
SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie Mei 2012

Embed Size (px)

Transcript of SOCIALE INNOVATIE - KVGO · Onderzoek Sociale innovatie in de creatieve industrie Doel:...

 • SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie

  Onderzoek bij

  908 bedrijven in

  de creatieve industrie

  Mei 2012

 • Colofon

  Opdrachtgever: A&O fonds Grafimedia (KVGO, NDP

  Nieuwsmedia, FNV Kiem, CNV Media)

  Uitvoering: GOC, kenniscentrum creatieve industrie

  Datum: mei 2012

 • Sociale Innovatie?

  Sociale innovatie is vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in

  arbeidsrelaties die leidt tot het beter benutten van talenten en

  betere bedrijfsresultaten.

 • De opbrengsten

  Voor de samenleving

  • Concurrentiepositie versterkt, welvaartsniveau behouden

  • Meer mensen actief op de arbeidsmarkt

  Voor het bedrijf

  • Verhogen van arbeidsproductiviteit

  • Versneld en beter ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

  • Aantrekkelijke werkgever in ‘war for talent’

  Voor medewerkers

  • Blijvend inzetbaar door competentie ontwikkeling en juiste belasting

  • Aantrekkelijke werknemer in ‘war far talent’

 • Extra aandacht voor samenwerken met

  andere bedrijven en branches

  Bedrijven die goed samenwerken met hun klanten, leveranciers,

  collega bedrijven en kennisinstituten, hebben een hoger

  bedrijfsrendement. Succesvolle samenwerkingsverbanden zorgen

  voor meer efficiency, innovatie en kennisdeling.

  In de netwerkeconomie en via de nieuwe digitale media zijn de

  mogelijkheden om partners te vinden en aan te haken op nieuwe

  kennisnetwerken, groter dan ooit!

  Samen verbeteren, vernieuwen en leren gaat niet vanzelf, maar is

  te leren.

  Bron: Mijnen H. Samenwerken over de grenzen heen, Trends in de creatieve industrie 2009; uitgave GOC.

 • Onderzoek Sociale innovatie in de creatieve

  industrie

  Doel: inventarisatie van de stand van zaken om zo de hoofdthema’s van

  een sociale innovatieproject vast te stellen.

  Wat: - inventarisatie van de actieve aandacht van organisaties

  a.d.h.v. 25 items rond 5 thema’s, afgeleid van wetenschappelijk

  onderzoek naar sociale innovatie;

  - peiling samenwerkingsbereidheid (halen, brengen en met wie);

  - peiling van de manier waarop bedrijven willen leren van elkaar.

  Doelgroep: bedrijven in de creatieve industrie geclusterd naar

  Film en Televisie – Gaming – Grafimedia - IT/internet -

  Media&Communicatie – Podiumkunsten - Uitgeverijen.

  Hoe: telefonische enquête bij 908 bedrijven (zie bijlage 1)

  directeur/eigenaar of management

 • Met welke onderwerpen zijn bedrijven actief

  aan de slag (overall beeld)

  Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)

  Telewerken (T1)Faciliteren externe stages (T2)

  Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)Meer deeltijdbanen (T1)

  Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)

  Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)Zelf roosteren werktijden (T1)

  Meer flexibele arbeidscontracten (T1)Samenwerken in brede teams (T1)

  Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)Coachen op individuele talenten (T2)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)

  Flexibele werktijden (T1)Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)

  Bredere inzetbaarheid personeel (T1)Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)

  Productinnovatie (T4)Stimuleren van out of the box denken (T3)

  Efficiënte werkprocessen (T1)

  -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

  Thema’s:

  T1 Flexibele organisatie

  T2 Talentontwikkeling

  T3 Innovatieve Cultuur

  T4 Innovatie

  T5 Samenwerking

  (zie bijlage 2)

  In de creatieve industrie zijn bedrijven vooral sterk gericht op

  het verbeteren van efficiënte werkprocessen en het

  stimuleren van out of the box denken.

 • Beeld per sector: Film en Televisie

  Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)

  Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)Telewerken (T1)

  Faciliteren externe stages (T2)Meer deeltijdbanen (T1)

  Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)

  Samenwerken in brede teams (T1)Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)

  Meer flexibele arbeidscontracten (T1)Zelf roosteren werktijden (T1)

  Coachen op individuele talenten (T2)Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)

  Bredere inzetbaarheid personeel (T1)Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)

  Flexibele werktijden (T1)Efficiënte werkprocessen (T1)

  Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)

  Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)Productinnovatie (T4)

  Stimuleren van out of the box denken (T3)

  -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

  Thema’s:

  T1 Flexibele organisatie

  T2 Talentontwikkeling

  T3 Innovatieve Cultuur

  T4 Innovatie

  T5 Samenwerking

  (zie bijlage 2)

  De sector Film en televisie is vooral actief bezig met het

  stimuleren van out of the box denken.

 • Beeld per sector: Gaming

  Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)

  Faciliteren externe stages (T2)Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)

  Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)Meer deeltijdbanen (T1)

  Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)

  Zelf roosteren werktijden (T1)Telewerken (T1)

  Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)Meer flexibele arbeidscontracten (T1)

  Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)Bredere inzetbaarheid personeel (T1)

  Flexibele werktijden (T1)Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)

  Samenwerken in brede teams (T1)Coachen op individuele talenten (T2)

  Efficiënte werkprocessen (T1)Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)

  Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)Stimuleren van out of the box denken (T3)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)Productinnovatie (T4)

  -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

  Thema’s:

  T1 Flexibele organisatie

  T2 Talentontwikkeling

  T3 Innovatieve Cultuur

  T4 Innovatie

  T5 Samenwerking

  (zie bijlage 2)

  De gamingsector is vooral actief bezig met

  productinnovatie en iets nieuws ontwikkelen met de klant.

  Gamingbedrijven zijn zeer actief op meerdere terreinen.

 • Beeld per sector: Grafimedia

  Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)Telewerken (T1)

  Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)Faciliteren externe stages (T2)

  Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)Meer deeltijdbanen (T1)

  Zelf roosteren werktijden (T1)Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)

  Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)Meer flexibele arbeidscontracten (T1)

  Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)Samenwerken in brede teams (T1)

  Coachen op individuele talenten (T2)Flexibele werktijden (T1)

  Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)

  Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)

  Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)Stimuleren van out of the box denken (T3)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)Bredere inzetbaarheid personeel (T1)

  Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)Productinnovatie (T4)

  Efficiënte werkprocessen (T1)

  -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

  Thema’s:

  T1 Flexibele

  organisatie

  T2 Talentontwikkeling

  T3 Innovatieve Cultuur

  T4 Innovatie

  T5 Samenwerking

  (zie bijlage 2)

  In de grafimediasector zijn bedrijven het sterkst gericht op

  het vergroten van de efficiency van werkprocessen.

 • Beeld per sector: Media- en communicatie

  Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)

  Telewerken (T1)Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)

  Faciliteren externe stages (T2)Meer deeltijdbanen (T1)

  Meer flexibele arbeidscontracten (T1)Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)

  Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)Zelf roosteren werktijden (T1)

  Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)Flexibele werktijden (T1)

  Bredere inzetbaarheid personeel (T1)Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)

  Samenwerken in brede teams (T1)Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)

  Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)Coachen op individuele talenten (T2)

  Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)

  Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)

  Productinnovatie (T4)Efficiënte werkprocessen (T1)

  Stimuleren van out of the box denken (T3)

  -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

  Thema’s:

  T1 Flexibele organisatie

  T2 Talentontwikkeling

  T3 Innovatieve Cultuur

  T4 Innovatie

  T5 Samenwerking

  (zie bijlage 2)

  De media- en communicatiesector is sterk gericht op het

  stimuleren van out of the box denken en het versterken

  van efficiënte werkprocessen.

 • Beeld per sector: Podium- en evenementen

  Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)

  Telewerken (T1)Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)

  Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)Faciliteren externe stages (T2)

  Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)

  Samenwerken in brede teams (T1)Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)

  Coachen op individuele talenten (T2)Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)

  Meer deeltijdbanen (T1)Meer flexibele arbeidscontracten (T1)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)Bredere inzetbaarheid personeel (T1)

  Productinnovatie (T4)Stimuleren van out of the box denken (T3)

  Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)Efficiënte werkprocessen (T1)Zelf roosteren werktijden (T1)

  Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)

  Flexibele werktijden (T1)

  -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

  Thema’s:

  T1 Flexibele

  organisatie

  T2 Talentontwikkeling

  T3 Innovatieve

  Cultuur

  T4 Innovatie

  T5 Samenwerking

  (zie bijlage 2)

  Podia en evenementen zijn massaal actief om medewerkers te inspireren

  en het eigen initiatief te stimuleren. Ook zijn ze actief bezig met flexibele

  werktijden.

  Podia en evenementen zijn op veel terreinen bezig met sociale innovatie.

 • Beeld per sector: Uitgeverijen

  Faciliteren externe stages (T2)Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)

  Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)

  Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)Telewerken (T1)

  Zelf roosteren werktijden (T1)Meer deeltijdbanen (T1)

  Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)

  Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)

  Meer flexibele arbeidscontracten (T1)Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)

  Coachen op individuele talenten (T2)Samenwerken in brede teams (T1)

  Bredere inzetbaarheid personeel (T1)Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)Flexibele werktijden (T1)

  Efficiënte werkprocessen (T1)Stimuleren van out of the box denken (T3)

  Productinnovatie (T4)

  -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

  Thema’s:

  T1 Flexibele

  organisatie

  T2 Talentontwikkeling

  T3 Innovatieve

  Cultuur

  T4 Innovatie

  T5 Samenwerking

  (zie bijlage 2)

  De uitgeverijsector is het sterkst gericht op productinnovatie

  en het stimuleren van out of the box denken.

 • Beeld per sector: IT / Internetsector

  Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)Meer deeltijdbanen (T1)

  Meer flexibele arbeidscontracten (T1)Faciliteren externe stages (T2)

  Bredere inzetbaarheid personeel (T1)Telewerken (T1)

  Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)Samenwerken in brede teams (T1)

  Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)

  Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)

  Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)Flexibele werktijden (T1)

  Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)

  Zelf roosteren werktijden (T1)Coachen op individuele talenten (T2)

  Efficiënte werkprocessen (T1)Stimuleren van out of the box denken (T3)

  Productinnovatie (T4)Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)

  Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)

  -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

  Thema’s:

  T1 Flexibele organisatie

  T2 Talentontwikkeling

  T3 Innovatieve Cultuur

  T4 Innovatie

  T5 Samenwerking

  (zie bijlage 2)

  De IT /internetsector is sterk gericht op inspireren en stimuleren

  van eigen initiatief evenals op het vergroten van de efficiency

  van werkprocessen.

  Opvallend veel bedrijven zijn actief op meer aspecten van

  sociale innovatie.

 • Sectoren vergeleken: actief aan de slag met

  flexibele organisatie

  Vooral de IT/Internetsector is actief bezig met het realiseren

  van een meer flexibele organisatie. Bedrijven in de

  Grafimediasector en de Media en communicatiesector zijn

  er het minst mee bezig.

  Media & communicatie

  Grafimedia

  Uitgeverij

  Film & TV

  Gaming

  Podia

  ICT internet

  -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

 • Sectoren vergeleken: actief aan de slag met

  talentontwikkeling

  Bedrijven in de IT/Internetsector zijn het meest actief op het

  gebied van talentontwikkeling. Het minst actief zijn bedrijven in de

  Media- en communicatie en Grafimediasector.

  Opmerkelijk veel bedrijven zijn niet of nauwelijks met

  talentontwikkeling bezig.

  Gaming

  Uitgeverij

  Film & TV

  Grafimedia

  Media & communicatie

  Podia

  ICT internet

  -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

 • Sectoren vergeleken: actief aan de slag met

  innovatieve cultuur

  In alle sectoren is de meerderheid van de bedrijven actief

  bezig zijn met het versterken van een innovatieve cultuur.

  Gamingbedrijven zijn het meest, grafimediabedrijven het

  minst actief.

  Grafimedia

  Uitgeverij

  Media & communicatie

  Film & TV

  Podia

  ICT internet

  Gaming

  -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

 • Sectoren vergeleken: actief aan de slag met

  productinnovatie

  Bijna alle bedrijven zijn bezig met productinnovatie.

  Het sterkst geldt dat voor IT/internet bedrijven, de

  podia zijn er relatief het minst mee bezig.

  Podia

  Grafimedia

  Media & communicatie

  Uitgeverij

  Film & TV

  Gaming

  ICT internet

  -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

 • Sectoren vergeleken: actief aan de slag met

  samenwerking met andere partijen

  Het merendeel van de bedrijven werkt op een of andere

  wijze samen met andere partijen.

  Bedrijven in de Uitgeverij en Grafimediasector werken het

  minst vaak met anderen samen.

  Grafimedia

  Uitgeverij

  Media & communicatie

  Film & TV

  Podia

  Gaming

  ICT internet

  -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Niet

  Sterk

  Behoorlijk

  Enigszins

 • Samenwerking. Willen bedrijven halen en

  brengen?

  Er is iets vaker behoefte aan kennis halen dan aan zelf brengen.

  Op het gebied van talentontwikkeling is meer aanbod dan vraag.

  De meeste bedrijven willen kennisdelen op het gebied van het

  aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties.

  talentontwikkeling

  flexibele organisatie

  bedrijfscultuur

  productinnovatie

  samenwerking

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Kennis halen

  Kennis brengen

 • Samenwerking. Willen bedrijven samenwerken

  met bedrijven uit andere branches?

  Uitgeverij

  Gaming

  Grafimedia

  Media & communicatie

  Film & TV

  Podia

  ICT internet

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Bedrijven zijn gevraagd met

  welke sector ze het liefst

  willen samenwerken. Het beeld is

  divers, maar door bedrijven uit

  alle sectoren wordt de media- en

  communicatiesector het meest

  genoemd.

  Voor samenwerking met de

  IT/Internetsector is de minste

  belangstelling.

  De interesse om met bedrijven uit andere branches samen te werken is

  het grootst bij IT/Internetbedrijven en het minst bij de uitgeverijen.

  Bedrijven uit alle sectoren willen vooral graag samenwerken

  met bedrijven uit de media- en communicatiesector.

 • Samenwerking. Op welke manier willen ze

  kennisdelen?

  zelf organiseren

  informele bijeenkomst

  conferentie met sprekers

  vormen van social-media

  praktische werkgroep

  gestructureerde bijeenkomst

  creatieve werkgroep

  -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Niet Veel Enigszins

  Bedrijven vinden een creatieve werkgroep en goed gestructureerde

  bijeenkomsten de beste manier om kennisdelen met bedrijven uit

  andere branches te organiseren.

  Er is weinig belangstelling voor het zelf organiseren van kennisdelen.

 • Typering managementstijl

  Gaming

  Uitgeverij

  Podia

  Film & TV

  Grafimedia

  Media & communicatie

  Overig

  ICT internet

  -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

  Top-down aansturing

  Professionele autonomie

  Sociale innovatie gedijt

  het beste bij een

  managementstijl die

  uitgaat van professionele

  autonomie. Daarom wilden

  we weten hoe de

  ondervraagde bedrijven

  zichzelf typeren.

  Gamingbedrijven typeren zich het vaakst als een bedrijf

  waarin de managementstijl is gericht op professionele

  autonomie.

 • Managementstijl en actief met sociale

  innovatie

  Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)Faciliteren externe stages (T2)

  Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)Telewerken (T1)

  Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)Meer deeltijdbanen (T1)

  Meer flexibele arbeidscontracten (T1)Zelf roosteren werktijden (T1)

  Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)

  Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)

  Samenwerken in brede teams (T1)Flexibele werktijden (T1)

  Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)Bredere inzetbaarheid personeel (T1)Coachen op individuele talenten (T2)

  Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)

  Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)

  Stimuleren van "out-of-the-box" denken (T3)Efficiënte werkprocessen (T1)

  Productinnovatie (T4)Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)

  0 0,5 1 1,5 2 2,5

  Professionele autonomie

  Top-down aansturing

  Bedrijven die zijn gericht op professionele autonomie zijn

  op alle terreinen actiever aan de slag met sociale

  innovatie.

 • Managementstijl en grootteklasse?

  1-4 wp

  5-9 wp

  10-19 wp

  20-49 wp

  50-99 wp

  100+ wp

  -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

  Top-down aansturing

  Professionele autonomie

  Bij grotere bedrijven (>50) is vaker een meer top-down

  aansturing, bij kleinere bedrijven is vaker sprake van

  een managementstijl die op professionele autonomie is

  gericht .

 • Relatie sociale innovatie en

  bedrijfsresultaat?

  Keuzemenu arbeidsvoorwaarden (T1)Telewerken (T1)

  Faciliteren externe stages (T2)Samenwerken met onderzoeksinstellingen (T5)

  Meer deeltijdbanen (T1)Levensfasegericht personeelsbeleid (T2)

  Samenwerken met onderwijsinstellingen (T5)Zelf roosteren werktijden (T1)

  Meer flexibele arbeidscontracten (T1)Persoonlijke opleidingsplannen maken (T2)

  Samenwerken met bedrijven uit andere branches (T5)Flexibele werktijden (T1)

  Samenwerken in brede teams (T1)Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier (T5)

  Samenwerking aangaan met collegabedrijven (T5)Bredere inzetbaarheid personeel (T1)

  Bedrijfsblindheid doorbreken (T3)Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen (T3)

  Coachen op individuele talenten (T2)Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant (T5)

  Stimuleren van "out-of-the-box" denken (T3)Efficiënte werkprocessen (T1)

  Inspireren voor een gezamenlijk doel (T3)Productinnovatie (T4)

  Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren (T3)

  0 0,5 1 1,5 2 2,5

  zeer negatief bedrijfsresultaat

  zeer positief bedrijfsresultaat

  De uitkomsten laten

  een positief verband

  zien tussen actief

  bezig zijn met

  sociale innovatie en

  bedrijfsresultaat.

  Bedrijven met een zeer positief bedrijfsresultaat in 2011 zijn actiever bezig

  met sociale innovatie dan bedrijven met een zeer negatief bedrijfsresultaat in

  2011.

  Bedrijven met een zeer positief bedrijfsresultaat worden gekenmerkt door

  veel meer aandacht voor eigen initiatief, verantwoordelijkheden laag in de

  organisatie en het samenwerken met klanten.

 • Opvallende uitkomsten

  Actief bezig:

  • Bedrijven zijn vooral gericht op verandering van de bedrijfscultuur (eigen initiatief, out of the box

  denken), productinnovatie en efficiënter werken.

  • Flexibele arbeidsvoorwaarden heeft geen of weinig aandacht.

  Samenwerking:

  • Het meest wordt samengewerkt met klanten. Samenwerken met kennisinstellingen gebeurt

  nauwelijks.

  • Er is veel behoefte aan kennisdelen over het aangaan en onderhouden van

  samenwerkingsrelaties.

  • Samenwerken met bedrijven uit andere branches wordt vooral door IT/Internetbedrijven gewenst.

  Samenhang met stijl, grootte, bedrijfsresultaat

  • Bedrijven met een managementstijl gericht op professionele autonomie, zijn actiever bezig met

  sociale innovatie.

  • Bedrijven die actief bezig zijn met sociale innovatie hebben vaker minder dan 50 medewerkers.

  • Bedrijven die actief bezig zijn met sociale innovatie hebben vaker een zeer

  positief bedrijfsresultaat.

 • De onderzoeksresultaten

  • De resultaten zeggen iets over waar bedrijven nu en actief mee

  bezig zijn. Dat betekent dat bedrijven aan de andere onderwerpen

  weinig of geen aandacht besteden.

  Het is mogelijk dat bedrijven de onderwerpen waar ze niet actief

  mee bezig zijn, wel belangrijk vinden (maar dat is hen niet

  gevraagd).

  • De resultaten zijn (op verzoek) nog te verfijnen per sector.

  • Het onderzoek krijgt een vervolg in een Sociale Innovatieproject in

  opdracht van het A&O fonds Grafimedia.

  • Toelichting? Neem contact met ons op!

 • bijlage 1

  Deelnemers onderzoek sociale innovatie naar branche en grootteklasse

  Grootteklasse bedrijf Totaal

  Branche 1-4 wp 5-9 wp 10-19 wp 20-49 wp 50-99 wp 100+ wp N %

  Film & TV 40 16 6 7 1 2 72 7,9%

  Gaming 15 17 15 11 2 2 62 6,8%

  Grafimedia 85 103 82 68 20 19 377 41,5%

  Media & communicatie 95 67 47 28 5 3 245 27,0%

  Podia 9 8 7 14 10 3 51 5,6%

  Uitgeverij 10 7 8 14 5 24 68 7,5%

  ICT internet 3 0 3 1 1 0 8 0,9%

  Overig 7 5 7 2 1 3 25 2,8%

  Totaal N 264 223 175 145 45 56 908 100%

  % 29,1% 24,6% 19,3% 16,0% 5,0% 6,2% 100%

 • bijlage 2 TABEL 01

  Thema Item

  1 Meer flexibele arbeidscontracten

  2 Bredere inzetbaarheid personeel

  3 Flexibele werktijden

  4 Meer deeltijdbanen

  1 flexibele organisatie 5 Telewerken

  6 Samenwerken in brede teams

  7 Efficiënte werkprocessen

  8 Zelf roosteren werktijden

  9 Keuzemenu arbeidsvoorwaarden

  10 Persoonlijke opleidingsplannen maken

  11 Levensfasegericht personeelsbeleid

  12 Faciliteren externe stages

  13 Coachen op individuele talenten

  14 Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen

  15 Eigen initiatief uitvoerenden stimuleren

  3 bedrijfscultuur 16 Stimuleren van "out-of-the-box" denken

  17 Bedrijfsblindheid doorbreken

  18 Inspireren voor een gezamenlijk doel

  4 productinnovatie 19 Productinnovatie

  20 Iets nieuws ontwikkelen samen met een leverancier

  21 Iets nieuws ontwikkelen samen met een klant

  22 Samenwerking aangaan met collegabedrijven

  23 Samenwerken met bedrijven uit andere branches

  24 Samenwerken met onderwijsinstellingen

  25 Samenwerken met onderzoeksinstellingen

  GOC april 2012

  SOCIALE INNOVATIE INDEX

  2 talentontwikkeling

  5 samenwerking

 • www.goc.nl

  Contact: Hermien Mijnen ([email protected])

  Jos Teunen ([email protected])

  Telefoon: 0318 - 539111

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]