Social Media Monitor 5 - Social Embassy

download Social Media Monitor 5 - Social Embassy

of 54

 • date post

  18-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  28.361
 • download

  2

Embed Size (px)

description

De Social Media Monitor is een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door Social Embassy naar de inzet en organisatie van social media door top merken in Nederland.

Transcript of Social Media Monitor 5 - Social Embassy

 • 1. #SMM5 SOCIAL MEDIA MONITOR 5 5 JAAR MERKEN EN SOCIAL MEDIAPLASTICFANTASTIC? 1

2. #SMM5PLASTICFANTASTIC? SOCIAL MEDIA MONITOR 5 5 JAAR MERKEN EN SOCIAL MEDIAOKTOBER 2012 3. INHOUDVOORWOORD4A BIG THANK YOU!5SAMENVATTING6RESULTATEN SMM59#SMM5 RANGLIJST34METHODE EN VERANTWOORDING49OVER SOCIAL EMBASSY52 3 4. VOORWOORDPLASTIC FANTASTIC?Wat is de invloed van social media op de rela-Ook naar buiten toe loopt alles op rolletjes.Het thema van #SMM5 Plastic Fantastic? istie tussen mens en merk? Merken zijn mensen Fans worden verworven via slimme advertising dan ook een waarschuwing. Een wake-up call.gevolgd. Maar welke merken zetten social mediastrategien. Via een geoliede contentkalenderVoor merken en voor bureaus. De grootste foutsuccesvol in, en met welk resultaat? In de vijfde worden de communities dagelijks van nieuwe die we namelijk kunnen maken is te denken dateditie van de Social Media Monitor zetten wij deupdates voorzien. Regelmatig wordt een vraag dit het is. Dat we de essentie begrijpen en detrends en resultaten op een rij. De methodologiegesteld en mogen de fans nog even actief mee-kans om daadwerkelijk beter te worden missen.van het onderzoek is verder ontwikkeld. Er is denken. In reclames wordt verwezen naar de Dat doen we niet. We beginnen pas. We heb-een onderverdeling gentroduceerd voor marke- Facebook pagina waar fans een nieuw productben bestaande silos nog steeds niet helemaalting, service en corporate die is beoordeeld door mogen samenstellen.doorbroken. We benutten het potentieel vaneen vakjury. medewerkers nog maar mondjesmaat op socialEn zo is social media gencorporeerd in de re- media. Daadwerkelijke integratie van social me-SOCIAL MEDIA ONDER CONTROLE?latie tussen merk en mens. De dreiging van dedia in onze producten en dienstverlening is nogEr is zonder twijfel een sterke professionalise-revolutie is bedwongen. We kunnen weer door. beperkt.ring te zien in de manier waarop merken so- Business as usual dus. Iemand nog vragen?cial media inzetten. Voor veel merken is socialDe toekomst van social media ligt in oprechtemedia niet meer weg te denken uit bedrijfsacti- HET BEGINT PAS aandacht, vanuit het bedrijf, vanuit de medewer-viteiten. Tot de vierde editie worstelden merkenMaar dat is natuurlijk niet zo. Want wat we zien kers. Laten we daar in 2013 aan werken.met keuzes rondom inzet en resultaatmeting. Nuis grotendeels commercieel. Reclame. Ver-lijken merken het goed onder controle te heb- meende inspraak. Zogenaamde spontaniteit enMartin Kloos & Steven Jongeneel ben. Social media heeft haar plek gevonden op interesse. Wat we zien is pas het begin van de Social Embassyde marketingafdeling, die ook het grootste deel transitie die bedrijven doormaken van socialvan het budget bijdraagt. Social media mana-media naar social business. gers zijn aangesteld en FTEs zijn ingezet. Hetmeten van de resultaten professionaliseert. Too-ling is aangeschaft en rapportageprocessen zijningericht. Check!4 5. A BIG THANK YOU TODE VAKJURYDE 79 MERKEN DIE HEBBENMEEGEWERKT AAN HET ONDERZOEKJasper van der Bijl ABN AMRO Heineken Opel(Volkswagen)Albert Heijn HEMA PickwickAlpe dHuZes Hertog Jan PLUSMarlou van Campen Andrlon Hi Praxis(Wereld Natuur Fonds) ANWB Holland Casino ProminentArke HTCRabobankStijn FienASRHunkemllerRed Bull(wehkamp.nl)AXEHyundaiRenaultde Bijenkorf IKEA SamsungKim Kleine Staarman BlokkerINGSENSEO(HEMA)bol.comJumboSizzC&AKARWEI StaatsloterijPhillip SijthoffCarglass KiaStip Reizen(Unilever)CITRONKLMTele2Corendon KnorrT-MobileRoos van Vugt Deloitte KPNToyota(Deloitte / Social Embassy) DitzoKRAS.NLtransavia.comDouwe EgbertsKruidvat UPCDr. Oetker LexusV&DDurexLOral ParisVerkadeEnecoM&MsVodafoneEssent Maybelline VolkswagenEtos McDonalds wehkamp.nlFiat Media MarktWereld Natuur FondsFord Nationale Postcode Loterij ZiggoGarnierNSGrouponNuon 5 6. SAMENVATTING FROM GOOD TO GREAT MERKEN WORDEN MEER ERVAREN verantwoordelijk is voor de aansturing. Bij de Merken zijn het publiek massaal gevolgd naar so- uitvoering wordt massaal gebruik gemaakt van cial media. 92% Van de topmerken uit dit onder-gratis en betaalde oplossingen voor social media zoek is aanwezig op social media sites. Gemid- monitoring en management. deld is een merk twee jaar actief en zet in op een Circa de helft van de onderzochte merken rap- brede toepassing van social media door middelporteert de resultaten van hun social media inzet van service, dialoog, advertising, activaties en op gestandaardiseerde basis. Dat social media campagnes. Er is een duidelijke trend zichtbaarnog primair wordt beschouwd als een losstaande naar content marketing. Wellicht als gevolg vanactiviteit, en niet is gekoppeld aan bedrijfsdoel- de ervaring met social media, lijkt extern onder-stellingen, blijkt uit het feit dat rapportages zoek voor dit doel af te nemen. Merken zijn op dit voornamelijk bestaan uit social media metrics en vlak meer zelf gaan doen.engagement data. Van effectmeting op bedrijfs- doelstellingen, zoals de invloed op merkvoorkeur, GOOGLE+ EN PINTEREST is slechts bij 29% van de merken sprake. Wij zien een sterke opkomst van Google+ en Pin- terest. Twitter, Facebook en YouTube blijven het SOCIAL MEDIA BLIJFT EEN GROEIMARKT meest gebruikt. LinkedIn en eigen communitiesMet een aandeel van 81% is marketing de groot- laten een daling zien. ste sponsor in het budget voor social media. 19% Van de merken geeft aan over een budget voor MARKETING IN DE LEAD social media te beschikken van tenminste Achter de schermen is marketing grotendeels 100.000,- . 4% Geeft aan dat het budget verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoe- 250.000,- tot 500.000,- bedraagt, en 1% meer ring van social media activiteiten. Marketingdan 500.000,-. De meerderheid van de merken beheert ook doorgaans het budget voor social verwacht dat het budget voor social media in media. Omdat de uitvoering van social media2013 verder zal stijgen. activiteiten verschillende bedrijfsfuncties raakt, kiezen organisaties veelal voor kleine cross- functionele teams. 70% Van de merken beschikt inmiddels over een social media manager die6 7. SAMENVATTING FROM GOOD TO GREAT INZET SOCIAL MEDIA PROFESSIONELERVan de merken die een marketingdoelstelling Uit de scores in het model blijkt dat merken hanteren voor social media, scoort Alpe dHuZes social media steeds professioneler weten in te volgens de vakjury het beste gevolgd door zetten. Dit blijkt vooral uit de inzet van content,Douwe Egberts en KLM. KLM wordt op vele de groei van communities en het stimuleren van vlakken gezien als een trendsetter en voert de interactie en engagement. De scores bovenin de ranglijst aan op het vlak van service, gevolgd ranglijst liggen dichter bij elkaar dan in vorigedoor ANWB en T-Mobile. Dat merken worstelen edities van de social media monitor. met de inzet van social media voor corporate en hr-doeleinden blijkt uit het feit dat er in deze Met het volwassen worden van social media, categorie slechts twee merken zijn gekozen: ING hebben we besloten om de ranglijst van de So-en Wereld Natuur Fonds. Dit terwijl de inzet van cial Media Monitor uit te breiden met drie nieuwesocial media, gericht op de interne organisatie categorien: service, marketing en corporate.door de jury wordt gezien als een van de belang- Ook hebben we naast de lijst van top 100 adver-rijkste trends voor de toekomst. teerders dit jaar voor het eerst merken toege- voegd vanuit de community. De deelnemendeOverall voert ING de ranglijst aan voor de inzet merken zijn ingedeeld op basis van de doelstel-van social media, nipt gevolgd door Vodafone en lingen zoals opgegeven in de vragenlijst. Voor deKLM. ING blinkt uit door een professionele en ge- beoordeling hebben we voor het eerst gebruik ntegreerde inzet op het vlak van service, corpo- gemaakt van een vakjury. rate/hr en marketing. ING is hiermee in staat om invloed uit te oefenen op de community binnen Ondanks de ervaring die de afgelopen jaren isde lastige marktomstandigheden. opgedaan met social media, slaagt de meerder- heid van de deelnemende merken nog in beperk- te mate in het realiseren van hun doelstellingen. De bereikbaarheid via social media blijft in de praktijk teleurstellend laag, en van interactiviteit en dialoog tussen merk en mens is bij de meeste merken weinig sprake. 7 8. WAT IS DE SOCIAL MEDIA MONITOR?De Social Media Monitor is een onderzoek vanOp basis van de interne organisatie en externeSocial Embassy naar de inzet van social media inzet geven wij de merken een waardering. Dezedoor top 100 adverteerders, op basis van brutowaardering is uitgedrukt in een score tussen 0media bestedingen in Nederland (Bron: Nielsen en 100. De scores presenteren wij in de ranglijstResearch). Voor #SMM5 hebben we deze lijstvan de Social Media Monitor. Dit jaar hebbenuitgebreid met merken die zijn aangedragen door we niet langer een ranglijst per netwerk gepubli-de adverteerders zelf. Alle merken zijn uitgeno-ceerd.digd om deel te nemen aan #SMM5. Alleen mer-Voor het eerst dit jaar hebben we een top 3 vanken die hebben deelgenomen zijn in dit rapportmerken in de categorien marketing, service enopgenomen.corporate opgenomen. Deze top 3ranglijsten zijn samengesteld door een jury vanOPZET SOCIAL MEDIA MONITORsocial media verantwoordelijken (zie top 3De Social Media Monitor bestaat uit drie onder- merken in marketing, service en corporate / hr).delen:Een onderzoek door middel van een onlineDe Social Media Monitor wordt jaarlijksenqute naar hoe merken social media intern uitgevoerd door Social Embassy.hebben georganiseerd, welke ambities zij hebben De Social Media Monitor is te downloaden vanafmet de inzet van social media en de resultatenhttp://www.socialmediamonitor.nl.die zij boeken (zie social media en de interneorganisatie).Voor vragen over de Monitor kunt u contactEen inhoudelijke analyse van de inzet van socialopnemen met Martin Kloos viamedia door de deelnemende merken aan de handmartin@socialembassy.nl of 020 435 0290van een door Social